Keittiöpäällikön CV

Kun haaveilet keittiöpäällikön urasta, yksi tärkeimmistä välineistä työpaikan saamiseksi on vahva ansioluettelo. Keittiöpäällikön ansioluettelon tulisi kuvastaa taitojesi ja kokemuksesi lisäksi myös persoonallisuuttasi ja kykyäsi johtaa tiimiä. Hyvin kirjoitettu ansioluettelo auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja vakuuttamaan työnantajat siitä, että olet oikea henkilö heidän tiimiinsä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Keittiöpäällikön CV esimerkki

Matti Virtanen
Keittiöpäällikkö
Helsinki, Suomi
+358 50 1234567
matti.virtanen@email.com  

Profiilikuvaus:
Kokenut ja motivoitunut keittiöpäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus ravintola-alalta. Taitava kehittämään ja toteuttamaan menestyksekkäitä ruokalistoja ja keittiöstrategioita, luomaan ja ylläpitämään vahvoja suhteita asiakkaisiin ja henkilökuntaan sekä johtamaan ja motivoimaan tiimejä saavuttaakseen liiketoiminnan tavoitteet. Etsii haastavaa keittiöpäällikön tehtävää dynaamisessa ja kilpailullisessa ympäristössä.

Työkokemus:

Keittiöpäällikkö, Ravintola Sininen Kuu Helsinki, Suomi Toukokuu 2018 - Nykyinen

 •  Kehittää ja toteuttaa ruokalistoja ja keittiöstrategioita saavuttaakseen liiketoiminnan tavoitteet ja ylittääkseen asiakasodotukset.
 •  Johtaa keittiötiimiä ja tarjoaa ohjausta ja koulutusta henkilökunnalle keittiötyöskentelyn parantamiseksi.
 •  Varmistaa laadukkaan ruoan valmistuksen, noudattaa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä sekä vastaa keittiön budjetin seurannasta ja kustannusten hallinnasta.
 •  Työskentelee yhteistyössä ravintolan hallinnon kanssa, jotta kaikki asiakkaat saavat erinomaisen ruokailukokemuksen.

Keittiöpäällikkö, Ravintola Musta Kissa Helsinki, Suomi Marraskuu 2014 - Huhtikuu 2018

 •  Kehitti menestyksekkään ruokalistan ja -strategian, mikä kasvatti ravintolan myyntiä 20% kahden vuoden aikana.
 •  Johti tiimiä ja tarjosi mentorointia ja koulutusta henkilökunnalle.
 •  Vastasi keittiön budjetin seurannasta ja kustannusten hallinnasta sekä varmisti ruokien korkean laadun ja noudatti terveys- ja turvallisuusmääräyksiä.
 •  Työskenteli yhteistyössä hallinnon kanssa varmistaakseen asiakkaiden tyytyväisyyden ja hyvän palvelun.

Koulutus:

Kokki-kondiittorin tutkinto Keuda, Kerava Kerava, Suomi Syyskuu 2008 - Kesäkuu 2011

Taidot:

 •  Ruokalistojen kehittäminen ja toteutus
 •  Tiimin johtaminen ja mentorointi
 •  Keittiön budjetin seuranta ja kustannusten hallinta
 •  Terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattaminen
 •  Asiakassuhteiden luominen ja ylläpito
 •  Ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky
 •  Joustavuus ja kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin
 •  Kommunikaatio- ja yhteistyötaidot

Kiinnostuksen kohteet:

Vapaa-ajallaan Matti nauttii uusien reseptien kokeilemisesta ja uusien makuelämysten löytämisestä. Hän on myös innokas harrastaja-urheilija, joka nauttii juoksusta ja kuntosaliharjoittelusta.
Suositukset saatavilla pyydettäessä.

Keittiöpäällikön ansioluettelon tulisi olla selkeä ja johdonmukainen, mutta samalla mielenkiintoinen ja houkutteleva. Siinä olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot koulutuksestasi, työkokemuksestasi, taidoistasi ja saavutuksistasi, mutta siinä pitäisi myös näkyä persoonallisuutesi ja intohimosi alaa kohtaan. On tärkeää, että ansioluettelosi lukija saa käsityksen siitä kuka olet ihmisenä ja miksi sinut pitäisi valita keittiöpäällikön tehtävään.

Keittiöpäällikön ansioluettelon laatiminen voi tuntua haastavalta, varsinkin jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta ansioluettelon laatimisesta tai jos olet vasta aloittamassa urasi alalla. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät asiat, jotka sinun tulisi ottaa huomioon keittiöpäällikön ansioluetteloa kirjoittaessasi. Saat tietää, mitä tietoja ansioluetteloosi kannattaa sisällyttää, miten erotut muista hakijoista ja mitä vinkkejä sinun kannattaa noudattaa, jotta ansioluettelosi erottuu positiivisesti työnantajien silmissä.

Mitkä on keittiöpäällikön ansioluettelo?

Tässä osiossa käsitellään yleisesti, mitä keittiöpäällikön CV:ssä tulisi korostaa ja minkälaisia asioita kannattaa tuoda esille.

Keittiöpäällikön CV:n tulisi olla selkeä ja ammattimainen, mutta samalla myös kiinnostava ja erottuva. Keittiöpäällikkö on vastuussa ravintolan ruokatuotannosta ja keittiön toiminnasta, joten CV:ssä tulisi korostaa taitoja ja kokemusta näiltä osa-alueilta.

CV:ssä tulisi aloittaa profiilikuvaus, jossa tiivistetään lyhyesti oma ammatillinen tausta ja tavoitteet. Keittiöpäällikön profiilikuvaus voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Kuvaus omasta kokemuksesta ja osaamisesta keittiöpäällikön roolissa
 • Tavoitteet ja motivaatiot keittiöpäällikön työhön
 • Yhteenveto omista vahvuuksista ja taidoista, jotka auttavat menestymään keittiöpäällikön tehtävässä

Työkokemus-osiossa on hyvä tuoda esiin aiemmat keittiöpäällikön tehtävät ja niissä saavutetut tulokset. Lisäksi kannattaa kertoa, mitä vastuita on kantanut keittiöpäällikön roolissa ja miten on johtanut ja motivoinut tiimiä. On myös hyvä mainita, miten on kehittänyt ruokalistoja ja keittiön toimintaa, ja miten on onnistunut saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet.

Koulutus-osiossa kannattaa mainita esimerkiksi ravintolapuolen koulutukset ja tutkinnot, jotka ovat auttaneet keittiöpäällikön tehtävän hallinnassa. Tämä voi sisältää esimerkiksi kokki-kondiittorin tutkinnon tai ravintola-alan ammattikorkeakoulututkinnon.

Taitoja ja vahvuuksia tulisi myös tuoda esiin selkeästi. Keittiöpäällikön taitoihin ja vahvuuksiin voi kuulua esimerkiksi ruokalistojen kehittäminen ja toteutus, tiimin johtaminen ja mentorointi, keittiön budjetin seuranta ja kustannusten hallinta, terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattaminen, asiakassuhteiden luominen ja ylläpito, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky, joustavuus ja kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin, sekä kommunikaatio- ja yhteistyötaidot.

Lopuksi kannattaa mainita kiinnostuksen kohteet ja mahdolliset harrastukset, jotka voivat olla relevantteja keittiöpäällikön tehtävissä. Esimerkiksi ruokakulttuuriin ja uusien reseptien kokeilemiseen liittyvät harrastukset voivat olla hyödyllisiä, sillä keittiöpäällikön tehtävässä on tärkeää olla innovatiivinen ja kehittää uusia ruokalistoja. Lisäksi urheiluharrastukset voivat olla hyödyllisiä keittiöpäällikön roolissa, sillä tiimityö ja stressinsietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia keittiössä työskennellessä.

Keittiöpäällikön CV:ssä tulisi korostaa kokemusta ja osaamista keittiön toiminnasta, kuten ruokalistan suunnittelusta ja toteutuksesta, tiimin johtamisesta ja keittiön budjetin hallinnasta. Lisäksi tärkeitä ominaisuuksia ovat terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattaminen, asiakassuhteiden luominen ja ylläpito, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky sekä joustavuus ja kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin. CV:ssä kannattaa mainita relevantit koulutukset ja harrastukset, jotka voivat olla hyödyksi keittiöpäällikön tehtävissä.

Entä jos kokemusta ei ole vielä kertynyt?

Jos hakijalla ei ole aiempaa kokemusta keittiöpäällikön tehtävistä, CV:ssä kannattaa keskittyä korostamaan muita ominaisuuksia ja taitoja, jotka voivat olla hyödyksi tehtävässä. Esimerkiksi kokkaus- tai leipomistaidot, asiakaspalvelukokemus tai tiimityöskentelytaitoja voivat olla arvokkaita ominaisuuksia. Lisäksi kannattaa mainita kaikki koulutukset ja sertifikaatit, joita hakijalla on, esimerkiksi hygieniapassi tai ravintola-alan koulutus.

Jos hakija on vasta aloittamassa uraansa keittiöpäällikön tehtävissä, on tärkeää korostaa motivaatiota ja halua kehittyä tehtävässä. Tämä voidaan tuoda esille esimerkiksi kertomalla, kuinka hakija on hankkinut kokemusta alalta harrastuneisuuden tai vapaaehtoistyön kautta. Lisäksi tärkeää on osoittaa kiinnostusta ja tutustumista yrityksen arvoihin, ja miksi juuri tämä yritys kiinnostaa hakijaa.

Vaikka hakijalla ei olisikaan aiempaa kokemusta keittiöpäällikön tehtävistä, on silti tärkeää osoittaa omaa osaamista ja vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää tehtävässä. Tärkeintä on esittää itsensä mahdollisimman vakuuttavasti ja innostuneesti, ja osoittaa, miksi juuri hakija on paras valinta tehtävään.

Muotoilu ja ulkoasu

Muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä tekijöitä keittiöpäällikön CV:ssä, sillä ne vaikuttavat siihen, kuinka hyvin CV erottuu muiden joukosta ja herättää rekrytoijan mielenkiinnon. Hyvin suunniteltu ja houkutteleva ulkoasu tekee CV:stä helposti luettavan ja selkeän, mikä on erittäin tärkeää varsinkin, kun kilpailu työpaikoista on kovaa.

Tärkeintä on valita selkeä ja helppolukuinen fontti, joka on kooltaan tarpeeksi suuri. Yleisesti käytetyt fontit ovat esimerkiksi Arial, Times New Roman ja Calibri. Fonttikoko kannattaa pitää välillä 10-12 pistettä, jotta teksti ei ole liian pientä tai liian suurta. Rivivälin pitäisi olla riittävän suuri, jotta teksti on selkeästi luettavissa.

CV:n layoutin tulee olla ammattimainen ja helppolukuinen. Työkokemus ja koulutus tulisi esittää selkeästi ja johdonmukaisesti, jotta rekrytoija voi helposti hahmottaa hakijan osaamisen ja kokemuksen. Käytä selkeitä otsikoita ja korosta tärkeitä asioita esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla.

keittiopaallikko cv

Värien käyttöä kannattaa harkita tarkasti. Liiallinen värien käyttö voi tehdä CV:stä levottoman ja vaikeasti luettavan. Värit voivat kuitenkin auttaa erottumaan muista hakijoista, joten niiden käyttöä ei kannata täysin välttää. Yksinkertaisesti käytetty väripaletti, jossa on korkeintaan kaksi tai kolme eri väriä, voi olla tehokas tapa erottua.

Lopuksi kannattaa varmistaa, että CV:n tiedot ovat järjestetty loogisesti ja helposti löydettävissä. Tärkeimmät tiedot kuten nimi, yhteystiedot, työkokemus ja koulutus tulisi sijoittaa CV:n alkuun, jotta ne ovat ensimmäisenä rekrytoijan nähtävillä. Käytä selkeitä otsikoita ja erottele eri osiot toisistaan.

Kokonaisuudessaan keittiöpäällikön CV:n muotoilun ja ulkoasun tulisi olla selkeä, ammattimainen ja helppolukuinen. Tällä tavalla hakijan osaaminen ja kokemus pääsevät parhaiten esille ja CV herättää rekrytoijan mielenkiinnon.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat tärkeä osa keittiöpäällikön CV:tä, sillä ne antavat rekrytoijalle mahdollisuuden ottaa yhteyttä hakijaan. Yhteystiedot tulisi sijoittaa CV:n alkuun, jotta ne ovat helposti löydettävissä ja erottuvat selkeästi muusta tekstimassasta.

Yhteystiedoissa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: koko nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. On suositeltavaa käyttää ammattimaista sähköpostiosoitetta, joka sisältää esimerkiksi hakijan nimen tai ammattinimikkeen. Puhelinnumero kannattaa laittaa kansainvälisessä muodossa, jotta myös ulkomaalaiset rekrytoijat voivat helposti soittaa hakijalle.

Tärkeää on varmistaa, että yhteystiedot ovat ajan tasalla ja oikein kirjoitettu. Mikäli hakija on esimerkiksi vaihtanut puhelinnumeroa tai muuttanut osoitettaan, on tärkeää päivittää tiedot CV:hen. Näin rekrytoijat saavat hakijan tavoitettua, jos he haluavat kutsua hänet haastatteluun.

Lisäksi hakijan voi halutessaan lisätä LinkedIn-profiilinsa tai muut ammatilliset verkkosivustonsa yhteystietojen alle. Tämä antaa rekrytoijalle mahdollisuuden tutustua hakijan ammatilliseen taustaan ja kokemukseen tarkemmin.

On tärkeää muistaa, että yhteystietojen tulee olla selkeästi luettavissa ja helppoja löytää CV:stä. Tämä mahdollistaa sen, että rekrytoijat saavat helposti yhteyden hakijaan ja voivat käsitellä hakemuksen nopeasti ja tehokkaasti.

Tiivistelmä vs tavoite

Keittiöpäällikön ansioluettelon tavoite on yksinkertainen: erottua muista hakijoista ja saada työhaastattelu. Tiivistelmä- ja tavoiteosio ovat erittäin tärkeitä, sillä ne ovat ensimmäinen asia, jonka työnantaja lukee ja niiden perusteella päätetään, jatketaanko hakijan kartoittamista.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä ja tavoiteosioista kertoo lyhyesti hakijan kokemuksesta ja taidoista, jotka ovat olennaisia haettavan tehtävän kannalta. Hyvä tiivistelmä ja tavoiteosio antavat selvän käsityksen siitä, miksi hakija on kiinnostunut juuri kyseisestä tehtävästä ja miten hänen kokemuksensa ja taitonsa voivat hyödyttää yritystä.

Keittiöpäällikkö voi valita käyttää joko tiivistelmää tai tavoitetta CV:ssään riippuen siitä, mikä sopii parhaiten hänen tilanteeseensa. Alla on muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa päätöksenteossa:

 • Tarkastele työpaikkailmoitusta: Jos työpaikkailmoitus sisältää selkeän kuvauksen toimenkuvasta ja vaatimuksista, on todennäköistä, että tiivistelmä on parempi valinta. Tämä johtuu siitä, että tiivistelmä antaa nopean yleiskuvan hakijan kokemuksesta ja taidoista, mikä auttaa työnantajaa arvioimaan, onko hakija sopiva tehtävään.
 • Jos hakija on vastavalmistunut tai uraa vaihtava, tavoite on parempi vaihtoehto. Tavoite auttaa antamaan hakijasta yksityiskohtaisemman kuvan, mitä hän haluaa saavuttaa urallaan ja millaisia taitoja hänellä on.
 • Jos hakija hakee erityisosaamista vaativaa työpaikkaa, tavoite on parempi vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että tavoite auttaa hakijaa kohdentamaan CV:n erityisesti kyseiselle alalle ja korostamaan niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat relevantteja kyseiselle tehtävälle.
 • Huomioi yrityksen kulttuuri: Jos yritys korostaa henkilökohtaista suhdetta työntekijöihin, tavoite voi olla parempi valinta. Tämä johtuu siitä, että tavoite antaa henkilökohtaisemman kuvan hakijasta ja auttaa työnantajaa arvioimaan, kuinka hyvin hakija sopisi yrityksen kulttuuriin.

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää seuraavaa tiivistelmää ja tavoitetta:

Oikein

Tiivistelmä: Olen kokenut keittiöpäällikkö, joka on erikoistunut luomaan innovatiivisia ruokalistoja, joissa yhdistyvät perinteiset maut ja modernein tekniikka. Olen intohimoinen ruoanlaittaja, joka haluaa aina tarjota asiakkaille parasta mahdollista elämystä ravintolassa.

Tavoite: Tavoitteeni on löytää keittiöpäällikön paikka, jossa voin hyödyntää osaamistani ja kehittää uusia ruokalistoja yhdessä tiimini kanssa. Haluan olla osa innostavaa työympäristöä, jossa minulla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoani ja oppia uutta.


Huonona esimerkkinä voisi olla seuraava tiivistelmä ja tavoite:

Väärin

Tiivistelmä: Olen kokki, jolla on kokemusta keittiöpäällikön tehtävistä. Olen tehnyt ruokalistoja ja johtanut keittiötiimiä.

Tavoite: Haluan löytää uuden työpaikan keittiöpäällikkönä.


Tämä esimerkki on liian suppea ja ei anna työnantajalle tarpeeksi tietoa hakijan taidoista ja kokemuksesta. Lisäksi tavoite on hyvin yleinen eikä anna selkeää kuvaa siitä, mitä hakija haluaa saavuttaa uudessa työpaikassa.

keittiopaallikko cv

Työkokemus

Työkokemus on yksi tärkeimmistä osioista keittiöpäällikön CV:ssä. Tämä osio antaa rekrytoijalle tärkeää tietoa siitä, millaisia taitoja ja kokemusta hakijalla on kyseiseltä alalta. Tässä osiossa tulisi kertoa aikaisemmista työpaikoista, tehtävistä ja vastuista sekä miten nämä kokemukset ovat kehittäneet hakijan ammattitaitoa.

Työkokemusosio tulisi aloittaa uusimmasta työpaikasta ja edetä aikaisempia työpaikkoja kohti. Jokaisen työpaikan kohdalla tulisi mainita työnantajan nimi, työtehtävät, vastuualueet ja saavutukset. On tärkeää käyttää vahvoja verbejä, kuten "johdin", "kehitin" tai "organisoin", kuvaamaan työtehtäviä ja vastuualueita. Saavutukset kannattaa esitellä numeerisesti, kuten "lisäsin myynnin määrää 20%".

Hyvä esimerkki työkokemusosiosta:

Oikein

Keittiöpäällikkö, Ravintola X Maaliskuu 2018 - Nykyinen

 • Johdin keittiön päivittäisiä toimintoja ja hallinnoisin henkilökuntaa
 • Vastasin tilausten valmistuksesta ja varmistin, että kaikki annokset lähtivät asiakkaalle ajallaan ja korkealaatuisina
 • Kehitin uusia reseptejä ja erikoisruokia, jotka houkuttelivat lisää asiakkaita
 • Kasvatin ravintolan myyntiä 25% ensimmäisen vuoden aikana

Huono esimerkki työkokemusosiosta:

Väärin

Keittiöpäällikkö, Ravintola X Maaliskuu 2018 - Nykyinen

 • Valmistan ruokaa ja hallinnoin henkilökuntaa
 • Teen erikoisruokia, jotka ovat hyviä
 • Kasvatin myyntiä

Tässä huonossa esimerkissä on esitetty vain hyvin yleisluontoisia tietoja työtehtävistä ja saavutuksista. On tärkeää kertoa tarkemmin, mitä työtehtävät sisältävät ja mitä konkreettisia tuloksia niistä on saatu aikaan.

Koulutus

Koulutusosio on yksi tärkeimmistä osioista, sillä se antaa työnantajalle käsityksen hakijan osaamisesta ja pätevyydestä. Seuraavassa on tarkempi kuvaus siitä, miten keittiöpäällikön koulutusosio tulisi kirjoittaa.

 • Aloita aina uusimmasta koulutuksesta: Kirjoita koulutukset aikajärjestyksessä alkaen uusimmasta. Tämä auttaa työnantajaa saamaan käsityksen hakijan viimeisimmistä saavutuksista.
 • Mainitse kaikki tärkeimmät koulutukset: Kirjoita kaikki koulutukset, jotka ovat liittyneet keittiöalaan, ravintoloihin tai muille vastaaville aloille. Mainitse kaikki lisäkoulutukset, sertifikaatit ja kurssit, jotka osoittavat hakijan taitojen päivittämisen ja jatkuvan kehittämisen.
 • Anna tärkeimmät tiedot: Kirjoita koulutuksen nimi, oppilaitos, päivämäärät ja tutkinnon taso. Jos tutkintoa ei ole suoritettu, mainitse sen sijaan kurssin nimi ja sen sisältö. Tärkeintä on antaa selkeä kuvaus koulutuksen sisällöstä ja siitä, mitä hakija on oppinut.
 • Käytä selkeää kieltä: Koulutusosio kannattaa kirjoittaa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, jotta se on helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. Älä käytä liian monimutkaisia termejä tai akateemista kieltä, ellei se ole välttämätöntä.
 • Korosta tärkeitä saavutuksia: Jos hakijalla on erityisiä saavutuksia tai ansioita koulutuksensa aikana, mainitse ne erikseen. Esimerkiksi jos hakija on saanut erinomaisia arvosanoja tai palkintoja, jotka liittyvät koulutukseen, niin ne kannattaa mainita.

Hyvä esimerkki:

Oikein
 • Restonomi (AMK), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki, Suomi, 2010-2014
 • Keittiömestarin erikoisammattitutkinto, Keuda, Kerava, Suomi, 2016-2017
 • Sertifikaatti ruokaturvallisuudesta, Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsinki, Suomi, 2015

Huono esimerkki:

Väärin
 • AMK-tutkinto, 2014
 • Keittiömestarin erikoisammattitutkinto, 2017
 • Ruokaturvallisuuden sertifikaatti, 2015

Huono esimerkki ei anna tarpeeksi tietoa koulutuksesta. Hyvä esimerkki sisältää koulutusohjelman, oppilaitoksen nimen, sijainnin ja valmistumisvuoden.

Taidot

Tässä osiossa keittiöpäällikön tulisi kertoa kaikki taidot, joita sinulla on ja miten olet niitä käyttänyt menestyksekkäästi. Taito-osio auttaa osoittamaan, että hakija sopii tehtävään ja että hänellä on kykyjä menestyä työssään.

keittiopaallikko cv

Taito-osiossa on tärkeää eritellä kovat taidot ja pehmeät taidot. Kovat taidot ovat konkreettisia ja helposti mitattavia taitoja, joita keittiöpäälliköltä odotetaan. Tällaisia taitoja voivat olla esimerkiksi ruoanvalmistustaidot, tiiminhallinta, varastonhallinta, asiakaspalvelu ja budjetointi. Pehmeät taidot puolestaan ovat vähemmän konkreettisia ja henkilökohtaisempia taitoja, joita tarvitaan työssä menestymiseen. Tällaisia taitoja voivat olla esimerkiksi kommunikaatiotaidot, johtajuus, ongelmanratkaisukyky, joustavuus ja tiimityöskentely.

On tärkeää tuoda esiin ne taidot, jotka ovat erityisen merkittäviä kyseisessä tehtävässä. Keittiöpäällikön tulisi kertoa, miten hän on käyttänyt kyseisiä taitoja aiemmissa työpaikoissaan ja millaisia tuloksia hän on saavuttanut niiden avulla. Olisi hyvä tuoda esiin uudet taidot, joita keittiöpäällikkö on oppinut ja miten hän on niitä soveltanut työssään.

Taito-osion kirjoittamisessa on hyvä käyttää vahvoja verbejä ja konkreettisia esimerkkejä taitojen käytöstä. Siinä tulisi olla tarkka ja selkeä taitojen kuvaamisessa. Keittiöpäällikön tulisi pyrkiä erottumaan massasta ja kuvata taitojaan mahdollisimman tarkasti ja kiinnostavasti.

Kovat taidot:

 • Ruokien valmistus- ja suunnittelutaidot: Keittiöpäälliköltä edellytetään laajaa osaamista ruoanlaitosta ja ruokien suunnittelusta.
 • Raaka-aineiden hallinta: Keittiöpäällikön on oltava tarkka raaka-aineiden hallinnassa ja varastoinnissa.
 • Kustannusten hallinta: Keittiöpäällikön on hallittava tarkasti kustannuksia, kuten raaka-aineiden kustannuksia, valmistuskustannuksia ja yleisiä keittiön kustannuksia.
 • Terveys- ja turvallisuusasiat: Keittiöpäällikön on oltava perillä terveys- ja turvallisuusasioista, kuten hygieniasäännöksistä, allergioista ja riskien hallinnasta.
 • Menetelmien tuntemus: Keittiöpäällikön on tunnettava erilaisia ruoanlaitto- ja valmistusmenetelmiä, kuten paistamista, leivontaa, höyryttämistä, grillailua ja sous vide -tekniikkaa.

Pehmeät taidot:

 • Johtajuustaidot: Keittiöpäällikön on oltava taitava johtaja, joka osaa kannustaa ja motivoida tiimiään.
 • Kommunikointitaidot: Keittiöpäällikön on oltava hyvä kommunikoimaan tiiminsä kanssa, mutta myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Yhteistyötaidot: Keittiöpäällikön on oltava taitava yhteistyössä muiden osastojen kanssa, kuten ravintolan johtajan ja tarjoilijoiden kanssa.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Keittiöpäällikön on oltava taitava ratkaisemaan ongelmia ja käsittelemään stressaavia tilanteita.
 • Ajankäytön hallinta: Keittiöpäällikön on hallittava tehokkaasti omaa ajankäyttöään ja kyettävä priorisoimaan tehtäviä.

Seuraavassa esimerkki hyvistä keittiöpäällikön taidoista, joita voisi käyttää ansioluettelossa:

Oikein

Kovat taidot:

 • Ruuanvalmistustaidot ja erityisruokavalioiden hallinta
 • Keittiön johtaminen ja henkilökunnan hallinta
 • Ruokalistan suunnittelu ja raaka-aineiden tilaaminen
 • Terveys- ja turvallisuusmääräysten tuntemus ja noudattaminen
 • Kustannusten hallinta ja budjetointi

Pehmeät taidot:

 • Johtajuus- ja tiimityöskentelytaidot
 • Hyvä kommunikointikyky
 • Ongelmanratkaisukyky ja kyky tehdä nopeita päätöksiä
 • Joustavuus ja kyky sopeutua muutoksiin
 • Asiakaspalvelutaidot

On tärkeää, että keittiöpäällikkö mainitsee ansioluettelossaan sekä kovat että pehmeät taitonsa, jotta hän erottuu joukosta. Hän voi osoittaa taitojensa pätevyyden esimerkiksi mainitsemalla aikaisemmat työkokemuksensa, projektit tai saavutukset, jotka liittyvät hänen taitoihinsa

Lisäosiot

Keittiöpäällikön ansioluettelon lisäosiot voivat olla hyödyllisiä antamaan lisätietoa hakijan kokemuksesta ja taidoista. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Sertifikaatit ja kurssit: Jos keittiöpäälliköllä on erityisiä sertifikaatteja tai hän on suorittanut erityisiä kursseja, tämä osio voi auttaa erottumaan muista hakijoista. Tärkeitä sertifikaatteja voivat olla esimerkiksi hygieniapassi tai HACCP-koulutus, ja tärkeitä kursseja voivat olla esimerkiksi erilaiset keittiötaidon koulutukset tai johtamiskoulutukset.
 • Kielitaito: Jos keittiöpäällikkö on työskennellyt ulkomailla tai työskentelee monikulttuurisessa ympäristössä, kielitaito-osio voi olla hyödyllinen. Tärkeää on kertoa, minkä kielten puhumisessa hän on taitava ja missä tilanteissa hän on käyttänyt kielitaitoaan.
 • Harrastukset: Vaikka harrastukset eivät liittyisi suoraan keittiötyöhön, ne voivat antaa lisätietoa henkilön luonteesta ja taidoista. Esimerkiksi harrastus, kuten ruuanlaitto, voi osoittaa intohimoa alaa kohtaan ja kärsivällisyyttä. Voit lisätä siis harrastuksia, jos ne tuntuvat sopivan hakemukseesi
 • Suositukset: Keittiöpäällikön ansioluettelossa voi olla osio referensseistä. Tämä osio antaa työnantajalle mahdollisuuden ottaa yhteyttä henkilöihin, jotka ovat työskennelleet keittiöpäällikön kanssa aikaisemmin ja antavat suosituksen hänen työstään.
 • Portfolio: Keittiöpäälliköllä voi olla mahdollisuus liittää ansioluettelon liitteeksi portfolio. Portfolio voi sisältää esimerkiksi kuvia kehitetyistä ruokalistoista tai annoksista, joita keittiöpäällikkö on suunnitellut. Tämä osio voi antaa tulevalle työnantajalle paremman kuvan henkilön taidoista ja hänen kyvystään luoda uusia ja kiinnostavia ruokalistoja.

Saatekirje

Keittiöpäällikön saatekirje on erittäin tärkeä osa työhakemusta. Se on mahdollisuus esitellä persoonallisuutta, intohimoa ja motivaatiota, jotka eivät välttämättä tule esiin pelkästään CV:ssä. Saatekirjeessä kannattaa tuoda esiin, miksi juuri kyseinen työpaikka kiinnostaa ja miksi hakija olisi hyvä valinta tähän tehtävään. Saatekirjeessä kannattaa viitata siihen, miten omat taidot ja kokemus sopivat kyseiseen työpaikkaan ja miten ne voisivat hyödyttää työnantajaa.

Hyvä saatekirje on selkeä ja ytimekäs. Siinä kannattaa keskittyä oleellisiin asioihin ja jättää epäolennaiset pois. Hyvä saatekirje on henkilökohtainen ja yksilöllinen, eikä sitä kannata kirjoittaa liian yleisellä tasolla. Hakijan kannattaa tutustua työpaikkaan ja sen tarpeisiin ennen saatekirjeen kirjoittamista, jotta hän voi kohdentaa kirjeensä tarkemmin kyseiselle työnantajalle.

Saatekirjeen pituus on yleensä yhden sivun verran, ja se tulisi kirjoittaa selkeästi ja ammattimaisesti. Kannattaa pyytää joku toinen henkilö lukemaan kirjeen läpi ja antamaan palautetta ennen sen lähettämistä.

keittiopaallikko cv

Huono saatekirje saattaa olla liian yleisluontoinen tai epäselvä, tai siinä saattaa olla liikaa virheitä. Huono saatekirje voi olla liian pitkä tai liian lyhyt, tai se voi keskittyä liikaa hakijan omiin tarpeisiin eikä työnantajan tarpeisiin. Huono saatekirje voi olla liian ylimalkainen tai kliseinen, jolloin se ei erotu joukosta.

Tärkeimmät kohdat

Tässä on top 10 tärkeintä kohtaa:

 1. Selkeä rakenne: CV:n tulee olla selkeästi rakennettu, jotta se on helppo lukea ja ymmärtää.
 2. Työkokemus: Ansioluettelossa pitää olla kattava lista työkokemuksesta, jossa korostetaan tärkeimpiä saavutuksia ja vastuullisia tehtäviä.
 3. Koulutus: CV:ssä tulisi olla koulutusosio, jossa mainitaan kaikki relevantit tutkinnot ja sertifikaatit.
 4. Taidot: Hakijan tulee korostaa taitoja, joita tarvitaan menestyksekkääseen uraan keittiöpäällikkönä. Tämä sisältää niin tekniset taidot kuin johtamis- ja tiimityötaidotkin.
 5. Saavutukset: Ansioluettelossa tulee mainita erityisesti merkittävät saavutukset ja projektit, joissa keittiöpäällikkö on ollut mukana.
 6. Kiinnostuksen kohteet: Hakemuksessa tulisi mainita kiinnostuksen kohteet ja harrastukset, jotka ovat yhteydessä alaan.
 7. Viittaukset: Keittiöpäällikön CV:ssä on tärkeää mainita mahdolliset referenssit ja suosittelijat.
 8. Kieli- ja kulttuuritaidot: Keittiöpäällikön ansioluettelossa kannattaa mainita kieli- ja kulttuuritaidot, sillä ne voivat olla erittäin arvokkaita erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä.
 9. Selkeä kieli: CV:ssä tulee käyttää selkeää ja ammattimaista kieltä, jotta se antaa hyvän ensivaikutelman.
 10. Soveltuvuus tehtävään: Ansioluettelossa tulee korostaa, miksi juuri kyseinen henkilö sopii erinomaisesti kyseiseen tehtävään ja yritykseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä koulutusta keittiöpäälliköltä vaaditaan?

Keittiöpäällikön tehtävässä vaaditaan yleensä ravintola-alan koulutusta tai vastaavaa kokemusta. Usein keittiöpäälliköillä on erikoistumiskoulutus esimerkiksi leivonnan tai erikoisruokavalioiden alalla.

keittiopaallikko cv

Miten voin osoittaa kokemukseni keittiöpäällikkönä?

CV:ssä kannattaa esitellä selkeästi aikaisemmat kokemukset ja vastuualueet keittiöpäällikön tehtävissä. Kannattaa mainita saavutukset, joita olet tehnyt aikaisemmissa työtehtävissäsi.

Mikä on tyypillinen keittiöpäällikön palkkataso Suomessa?

Keittiöpäällikön palkkataso vaihtelee paljon riippuen yrityksestä, työpaikan sijainnista ja työkokemuksesta. Tyypillisesti keittiöpäällikön palkka on kuitenkin noin 3000-5000 euroa kuukaudessa.

Mitkä ovat keittiöpäällikön työtehtävät?

Keittiöpäällikön tehtäviin kuuluu vastata keittiön toiminnasta ja johtaa keittiön henkilöstöä. Keittiöpäällikkö suunnittelee menuja, vastaa raaka-aineiden hankinnasta ja valvoo keittiön budjettia. Lisäksi hän huolehtii keittiön varusteiden ja laitteiden ylläpidosta ja huollosta sekä varmistaa, että keittiön hygieniavaatimukset täyttyvät.

Mitkä ovat keittiöpäällikön uranäkymät?

Keittiöpäälliköllä on hyvät uranäkymät ravintola-alalla. Hyvä keittiöpäällikkö voi edetä urallaan esimerkiksi ravintolanjohtajaksi tai ketjujohtajaksi. Lisäksi ravintolapuolen kasvu ja kehitys tarjoavat mahdollisuuksia uusille työpaikoille ja haasteille.

Mitä taitoja keittiöpäällikön tulisi kehittää?

Keittiöpäällikön tulisi kehittää johtamis-, organisointi-, ja budjetointitaitojaan sekä valmiutta oppia uusia keittiöteknologioita ja trendejä. Lisäksi kommunikointitaitojen ja tiimityöskentelytaidon kehittäminen auttavat keittiöpäällikköä menest

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni