Johdon assistentin CV

Johdon assistentit ovat avainhenkilöitä organisaatiossa, jotka tukevat johtajia ja toimivat liimana eri osastojen välillä. He vastaavat monista toimistotöistä, kuten aikataulutuksesta, viestinnästä, kokousten järjestämisestä ja asiakirjojen käsittelystä. Johdon assistentit ovat yleensä erittäin taitavia monitaitureita, jotka ovat hyviä kommunikoimaan ja toimimaan tehokkaasti paineen alla.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Johdon assistentin CV esimerkki

Johanna Lehto
johanna.lehto@email.com
+358 40 1234567
Esimerkkikatu 1, 00100 Helsinki

Tiivistelmä:

Kokenut johdon assistentti, jolla on yli 5 vuoden kokemus tukemisesta ja yhteistyöstä ylimmän johdon kanssa. Erinomainen organisaatiotaito, aikataulunhallinta ja kommunikointitaidot. Olen työskennellyt menestyksekkäästi sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yrityksissä ja olen valmis ottamaan vastaan uusia haasteita.

Tavoite:

Haluaisin liittyä kasvavaan organisaatioon, joka arvostaa asiakaslähtöisyyttä ja innovatiivisuutta. Tavoitteenani on hyödyntää taitojani ja kokemustani johdon assistentin tehtävissä sekä tukea organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

Työkokemus:

Johdon assistentti, X Oy, Helsinki (2018 - nykyinen)

 •  Vastuussa ylimmän johdon aikataulujen hallinnasta ja järjestelyistä
 •  Kehitti ja toteutti uusia järjestelyjä, jotka paransivat toimiston tehokkuutta ja järjestystä
 •  Hoiti matkajärjestelyt ja varaukset sekä vieraiden vastaanoton ja palvelun
 •  Vastuussa yrityksen sisäisestä viestinnästä ja kokousjärjestelyistä
 •  Ylläpiti yrityksen tietokantaa ja tiedostojärjestelmää

Johdon assistentti, Y Oy, Helsinki (2015 - 2018)

 •  Vastasi johdon aikatauluista ja kalenterista
 •  Osallistui aktiivisesti yrityksen sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun
 •  Hoiti matkajärjestelyt ja vieraiden vastaanoton
 •  Osallistui asiakas- ja sidosryhmätapaamisiin
 •  Vastasi toimistotarvikkeiden tilauksista ja varastotilanteen seurannasta

Koulutus:
Tradenomi (AMK), Helsinki Business School, Helsinki (2011 - 2015)

Taidot:

 •  Erinomainen organisointitaito
 •  Hyvä aikataulunhallinta
 •  Vahva viestintä- ja neuvottelutaito
 •  Tietokoneosaaminen: MS Office, Adobe Creative Suite, G Suite
 •  Kokemus tapahtumajärjestelyistä ja projektinhallinnasta

Lisäosio:

Kielitaito

 •  Suomi: äidinkieli
 •  Englanti: erinomainen kirjallinen ja suullinen taito
 •  Ruotsi: hyvä kirjallinen ja suullinen taito

Lisäosio:

Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit

 •  Harrastan juoksua ja olen osallistunut useisiin maratonkilpailuihin
 •  Nautin matkustamisesta ja olen vieraillut useissa Euroopan maissa
 •  Vapaa-ajallani luen ja opiskelen uusia asioita, erityisesti markkinointiin ja johtamiseen liittyen.

Kun olet johdon assistentti, sinulla on paljon vastuuta, ja yksi tärkeimmistä asioista, jotka voit tehdä menestyäksesi työssäsi, on luoda hyvä CV. Johdon assistentin ansioluettelo on yksi tärkeimmistä työkaluista, joita sinulla on, kun yrität saada uutta työtä tai etenemistä nykyisessä työpaikassasi. CV:si tulee erottua joukosta ja osoittaa potentiaaliselle työnantajallesi, että olet sopiva henkilö heidän tarpeisiinsa.

Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeitä vinkkejä ja niksejä johdon assistentin ansioluettelon kirjoittamiseen, jotta voit erottua positiivisesti potentiaalisten työnantajien silmissä. Kerromme, miten voit korostaa taitojasi, kokemustasi ja saavutuksiasi, ja mitä muita elementtejä sinun tulisi sisällyttää ansioluetteloon. Oletko valmis oppimaan, kuinka luoda vakuuttava johdon assistentin CV? Lue eteenpäin!

Mikä on johdon assistentin ansioluettelo

Johdon assistentti on henkilö, joka työskentelee yleensä ylimmän johdon tai johtoryhmän jäsenten tukena erilaisissa organisaation hallinnollisissa ja käytännön tehtävissä. Tämä voi sisältää aikataulutuksen hallinnan, sähköpostien ja puheluiden hallinnan, matkajärjestelyjen suunnittelun, raportoinnin ja esitysten valmistelun sekä yleisesti johtajan tai johtoryhmän tukemisen päivittäisissä toiminnoissa.

Johdon assistentin ansioluettelo on asiakirja, joka esittelee johdon assistentin koulutuksen, työkokemuksen ja taidot potentiaaliselle työnantajalle. Ansioluetteloon sisältyy yleensä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, yhteystiedot ja mahdolliset linkit sosiaalisen median profiileihin. Tämän lisäksi ansioluettelo sisältää tietoa työkokemuksesta, koulutuksesta, taidoista, saavutuksista ja lisäosioista, kuten vapaaehtoistyöstä tai harrastuksista, jotka voivat osoittaa taitoja, jotka ovat hyödyllisiä johdon assistentin roolissa.

Johdon assistentin ansioluettelo on tärkeä väline, jolla hakija voi erottua joukosta ja osoittaa pätevyytensä rooliin. On tärkeää, että ansioluettelo on selkeä ja helppolukuinen, mutta myös informatiivinen ja tarkka. Ansioluettelossa tulisi korostaa taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä johdon assistentin roolissa, kuten organisointikykyä, aikatauluttamista ja kommunikaatiota. Myös korkeatasoinen kirjallinen ja suullinen viestintätaito sekä tekniset taidot ovat tärkeitä johdon assistentin tehtävissä.

Johdon assistentin ansioluettelon tulee olla räätälöity kunkin työnantajan tarpeisiin. Työnhakijan tulisi tutkia ja ymmärtää huolellisesti työnantajan tarpeet ja vaatimukset ennen ansioluettelon laatimista, jotta he voivat varmistaa, että heidän kokemuksensa ja taitonsa vastaavat kyseistä roolia. Ansioluettelo tulisi myös olla yksilöllinen ja erottua joukosta, jotta se herättää työnantajan kiinnostuksen ja tekee hakijasta muistettavan ehdokkaan.

Entä jos ei ole kokemusta

Jos henkilöllä ei ole kokemusta johdon assistentin tehtävistä, on tärkeää korostaa muita relevantteja kokemuksia ja taitoja. Esimerkiksi aiempi kokemus toimistotyöskentelystä, asiakaspalvelusta tai projektinhallinnasta voi olla hyödyllistä. Lisäksi voi mainita suoritetut koulutukset ja kurssit, jotka ovat liittyneet esimerkiksi hallinnointiin, viestintään tai johtamiseen.

On myös hyödyllistä korostaa omia henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten tarkkuutta, järjestelmällisyyttä, luotettavuutta ja kykyä työskennellä tiimissä. Näiden ominaisuuksien lisäksi voi mainita esimerkiksi hyvän kielitaidon tai teknisen osaamisen.

Tärkeintä on kuitenkin osoittaa motivaatio ja kiinnostus johdon assistentin tehtäviin. Tähän voi esimerkiksi käyttää saatekirjeessä tilaisuutta kertoa, miksi haluaa työskennellä johdon assistenttina ja mitä taitoja haluaisi kehittää tehtävän kautta.

Muotoilu ja ulkoasu

Johdon assistentin ansioluettelo on yksi tärkeimmistä välineistä, jolla voit erottua työnhaussa. Huolella suunniteltu ja visuaalisesti houkutteleva ansioluettelo voi auttaa sinua herättämään rekrytoijan huomion ja vakuuttamaan hänet siitä, että olet sopiva henkilö tehtävään.

Ansioluettelon ulkoasun tulee olla selkeä, ammattimainen ja helppolukuinen. Käytä selkeitä fontteja ja pidä ulkoasu yksinkertaisena, mutta silti tyylikkäänä. Varmista myös, että ansioluettelossa on runsaasti valkoista tilaa, jotta se näyttää siistiltä ja selkeältä.

Käytä värejä harkitusti ja harkitse huolellisesti, millaisia värejä käytät. Ne voivat auttaa ansioluetteloa erottumaan massasta, mutta liiallinen värinkäyttö voi tehdä siitä vaikealukuisen. Varmista myös, että värivalintasi ovat linjassa yrityksen brändin kanssa.

Ansioluettelon suunnittelussa tärkeintä on kuitenkin sisältö. Varmista, että ansioluettelo on selkeästi jaoteltu, ja että jokainen osio on helppolukuinen. Käytä vahvoja toimintaverbejä kuvaamaan aikaisempia saavutuksiasi ja vastuitasi. Lisää myös konkreettisia esimerkkejä siitä, miten olet hyödyntänyt taitojasi ja saavuttanut tavoitteita aikaisemmissa työtehtävissäsi.

Lopuksi, muista tarkistaa ansioluettelosi useaan kertaan ja pyydä tarvittaessa kollegaasi tai ystävääsi lukemaan se läpi. Tarkista myös, että ansioluettelo on oikeassa muodossa (esim. PDF) ja että se on nimetty selkeästi. Hyvin suunniteltu ja huolella laadittu ansioluettelo voi auttaa sinua saavuttamaan unelmiesi työpaikan johdon assistenttina.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat tärkeä osa jokaisen ansioluetteloa, mukaan lukien johdon assistentin ansioluettelon. Yhteystiedot auttavat rekrytoijaa saamaan sinuun yhteyden ja jatkamaan rekrytointiprosessia. Tärkeää onkin varmistaa, että yhteystietosi ovat ajantasaiset ja helposti löydettävissä.

Kun kirjoitat yhteystietosi ansioluetteloon, varmista että se sisältää vähintään nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Voit myös halutessasi lisätä muita yhteystietoja, kuten osoitteen, linkin LinkedIn-profiiliisi tai linkin verkkosivuillesi.

On tärkeää huomata, että yhteystietojen muotoilu ja sijoittelu vaikuttaa siihen, kuinka helposti ne ovat löydettävissä ja luettavissa. Yhteystietosi tulisi sijoittaa ansioluettelon yläosaan, jotta ne ovat helposti löydettävissä. Voit myös erottaa yhteystietosi muusta tekstistä tekemällä ne isommalla fontilla, lihavoimalla tai käyttämällä eri väriluokkia.

Kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi, varmista että se on ammattimainen ja helppo kirjoittaa. Käyttäjänimi ei saisi olla liian pitkä tai monimutkainen, ja se kannattaa luoda pelkästään työnhakuun liittyvää viestintää varten. Älä käytä henkilökohtaisia sähköposteja tai oudonkuuloisia käyttäjänimiä, kuten "prinsessa92".

Lisäksi, kun lisäät linkin LinkedIn-profiiliisi, varmista että profiilisi on ajantasainen ja ammattimainen. LinkedIn-profiili on erinomainen tapa näyttää potentiaalisille työnantajille lisää tietoa itsestäsi, joten varmista että profiilisi on täydellinen ja sisältää tärkeimmät työkokemukset ja taidot.

Lopuksi, varmista että tarkistat yhteystietosi oikeinkirjoituksen ja numeroiden osalta, jotta rekrytoijan on helppo ottaa sinuun yhteyttä. Muista myös, että yhteystietojen tulee olla ajan tasalla, joten tarkista ne säännöllisesti.

johdon assistentin cv

Tiivistelmä vai tavoite

Johdon assistentin ansioluettelossa voi käyttää joko tiivistelmää tai tavoitetta, riippuen siitä mikä parhaiten korostaa oman kokemuksen ja taitojen merkitystä kyseisessä tehtävässä. Tiivistelmä on lyhyt esittely itsestäsi, jossa mainitaan tärkeimmät vahvuudet ja saavutukset, kun taas tavoite kertoo, mitä tavoitteita sinulla on tulevalle työllesi ja miten aiot hyödyntää omaa kokemustasi ja taitojasi.

Jos sinulla on jo paljon kokemusta johdon assistentin tehtävistä, on tiivistelmän käyttö hyvä tapa tuoda esiin vahvuuksiasi ja erityisosaamistasi. Tällöin voit mainita esimerkiksi taitosi aikatauluttamisessa, projektien hallinnassa, viestinnässä ja organisaation avustamisessa.

Jos sinulla ei ole vielä paljon kokemusta johdon assistentin tehtävistä, kannattaa harkita tavoitteen käyttöä. Siinä voit tuoda esiin, miksi haluat työskennellä johdon assistenttina ja mitkä ovat tavoitteesi tulevaisuudessa. Voit esimerkiksi kertoa, että haluat oppia uusia taitoja ja kehittyä johdon assistentin tehtävässä, jotta voit tulevaisuudessa nousta vastuullisempiin tehtäviin organisaatiossa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että johdon assistentin tehtävässä korostuu usein taito viestiä selkeästi ja tehokkaasti, joten oli valittu käyttöön tiivistelmä tai tavoite, on tärkeää käyttää selkeää ja napakkaa kieltä, joka korostaa omaa osaamista ja motivaatiota.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
Kokenut johdon assistentti, jolla on yli 5 vuoden kokemus vaativista hallinnollisista tehtävistä. Vahva organisointikyky, taito priorisoida tehtäviä ja suuri huomio yksityiskohtiin. Hyvä ongelmanratkaisukyky ja valmius ottaa vastaan uusia haasteita. Erinomaiset kommunikointitaidot sekä kyky toimia tehokkaasti tiimissä tai itsenäisesti. Innostunut oppimaan uusia taitoja ja kehittymään jatkuvasti.

Huono esimerkki tiivistelmästä
Olen henkilö, joka etsii uusia haasteita. Haluan työskennellä johdon assistenttina, koska se kuulostaa mielenkiintoiselta ja haluan oppia uutta. En ole aikaisemmin työskennellyt johdon assistenttina, mutta olen varma, että voisin oppia nopeasti.

Hyvä tiivistelmä kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi hakijan tärkeimmät ominaisuudet ja kokemuksen, jotka sopivat tehtävään. Huono tiivistelmä ei anna tarkkaa kuvaa hakijan kyvyistä ja saattaa jopa vähentää mahdollisuuksia saada työpaikkaa.

Hyvä esimerkki tavoitteesta
Tavoitteeni on saavuttaa johdon assistentin rooli kehittyäkseni strategisissa tehtävissä ja auttaakseni johtoa päivittäisissä toiminnoissa. Minulla on vahva tausta hallinnollisessa työssä ja erinomainen kyky priorisoida ja hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti. Olen innostunut oppimaan uusia taitoja ja kehittämään itseäni jatkuvasti.

Huono esimerkki tavoitteesta
Tavoitteeni on saada johdon assistentin työ, jossa voin tehdä vähemmän töitä ja ansaita enemmän rahaa. Olen väsynyt työskentelemään niin kovasti, joten haluan helpomman työn, joka maksaa paremmin.

Huonossa esimerkissä tavoite on itsekeskeinen ja epärealistinen, ja se osoittaa puutteellista ammattimaisuutta ja motivaatiota.

Huomioitavaa on, että tavoitteen on oltava realistinen, ammattimainen ja kiinnostunut kyseisestä työstä.

Työkokemus

Johdon assistentin ansioluettelossa työkokemus on yksi tärkeimmistä osioista. Tämä johtuu siitä, että johdon assistentin työ on usein monimutkaista ja monitahoista, ja työkokemus on tapa osoittaa, että hakijalla on tarvittavat taidot ja kokemus tehtävän suorittamiseen.

Hyvä johdon assistentin ansioluettelon työkokemusosio on selkeä ja helppolukuinen. Siinä on mainittu työnantajien nimi, työtehtävät ja saavutukset, aikataulut ja tehtävien kuvaukset. Tärkeintä on kuitenkin osoittaa, miten hakijan kokemus on suoraan sovellettavissa johdon assistentin tehtävään.

Huono työkokemusosio taas on epäselvä ja epäjohdonmukainen. Siinä voi olla liikaa turhia yksityiskohtia, joilla ei ole merkitystä johdon assistentin työssä. Tai se voi olla puutteellinen ja sisältää vain työnantajien nimet ja työajat ilman tehtävän kuvauksia tai saavutuksia.

Yleisesti ottaen on tärkeää sisällyttää työkokemusosioon kaikki tehtävät, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti vaikuttaneet hakijan kykyyn toimia johdon assistenttina. Lisäksi on tärkeää korostaa kaikkea saavutuksia, jotka osoittavat hakijan taitoja ja kykyjä, kuten projektien hallinta, yhteistyökyky ja ajanhallintataidot.

Kokemus ei välttämättä tarvitse olla vain aiemmalta johdon assistentin tehtävältä. Myös muilta tehtäviltä voi olla siirrettävissä taitoja, jotka ovat hyödyllisiä johdon assistentin työssä. Esimerkiksi asiakaspalvelu- tai projektinhallintakokemus voi olla arvokasta johdon assistentin tehtävissä.

johdon assistentin cv

Lopuksi, työkokemusosiossa on tärkeää käyttää konkreettisia esimerkkejä ja numeroita, kuten projektien kustannussäästöjä tai aikataulujen lyhentämistä. Tämä auttaa osoittamaan hakijan kykyä saavuttaa tavoitteita ja tuottaa tuloksia.

Hyvä esimerkki
Johdon assistentti, XYZ Oy, Helsinki, 2018 - nykyinen
 • Ylläpitää johdon kalenteria, järjestää kokouksia ja matkoja sekä huolehtii tiedonkulusta eri osastojen välillä
 • Laatii erilaisia raportteja ja esityksiä johdolle ja muille sidosryhmille
 • Hallinnoi ja koordinoi erilaisia projekteja ja valmistelee tarvittavia dokumentteja ja sopimuksia
 • Osallistuu rekrytointiprosesseihin ja auttaa uusien työntekijöiden perehdytyksessä

Huono esimerkki
Johdon assistentti, ABC Oy, Helsinki, 2018 - nykyinen
 • Ollut vastuussa johdon kalenterista ja kokousten järjestämisestä
 • Valmistanut raportteja ja esityksiä
 • Osallistunut projekteihin ja hoitanut rekrytointiprosesseja

Tässä hyvä esimerkki on tarkempi ja yksityiskohtaisempi, ja se kertoo selkeästi työnkuvaan kuuluvista tehtävistä ja vastuista. Esimerkissä on myös konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia tehtäviä johdon assistentin rooliin kuuluu. Toisaalta huono esimerkki on liian yleinen ja epämääräinen, ja se ei anna tarkkaa kuvaa työnkuvasta. Siinä ei myöskään kerrota, millaisia projekteja on hoidettu tai millaisia rekrytointeja on tehty.

Koulutus

Koulutusosa on tärkeä osa johdon assistentin ansioluetteloa, sillä se osoittaa henkilön ammattitaidon ja perehtyneisyyden alaan. Suomessa johdon assistentiksi ei ole yhtä tarkkaa koulutuspolkua, mutta yleensä alalle suuntautuvat henkilöt ovat suorittaneet joko tradenomin tai merkonomi-tutkinnon. Lisäksi korkeakoulujen johtamisen ja hallinnon koulutusohjelmat, esimerkiksi tradenomi AMK tai kauppatieteiden kandidaatti (KTK) -tutkinto, antavat hyvät valmiudet johdon assistentin tehtäviin.

Koulutusosiossa kannattaa mainita kaikki alan koulutukset ja tutkinnot, joita henkilö on suorittanut. Tämä sisältää peruskoulun ja lukion lisäksi ammatilliset koulutukset ja korkeakoulututkinnot. Lisäksi koulutusosiossa voi mainita myös esimerkiksi erilaiset kurssit, seminaarit tai koulutukset, joissa henkilö on ollut mukana ja jotka ovat liittyneet johdon assistentin tehtäviin.

Tärkeää on myös huomata, että johdon assistentin työssä korostuu usein erinomaiset viestintätaidot, joten myös kielitaidot voivat olla tärkeä osa koulutusosioita. Jos henkilöllä on esimerkiksi erinomainen englannin kielen taito, se kannattaa mainita koulutusosiossa.

Koulutusosio kannattaa myös laittaa aikajärjestykseen, eli uusin koulutus tai tutkinto tulee ensimmäiseksi ja vanhin viimeiseksi.

Kaiken kaikkiaan koulutusosio antaa työnantajalle kuvan henkilön koulutus- ja osaamistasosta, joten se kannattaa täyttää huolella ja tarkkuudella.

Taidot

Johdon assistenttina työskennellessä tärkeitä taitoja ovat monipuolinen viestintäosaaminen, joustavuus, priorisointi- ja aikataulutustaidot sekä kyky ratkaista ongelmia. Johdon assistentin tulee pystyä kommunikoimaan selkeästi ja tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa sekä kirjallisesti että suullisesti. Lisäksi häneltä vaaditaan kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia ja kulttuurierojen merkitystä työssä.

Johdon assistentin työ vaatii myös joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Hän joutuu usein kohtaamaan odottamattomia tapahtumia ja ratkomaan nopeasti esiin tulevia ongelmia. Priorisointi- ja aikataulutustaidot ovat myös tärkeitä, sillä johdon assistentti joutuu usein käsittelemään useita tehtäviä ja projekteja samanaikaisesti.

Lisäksi johdon assistentilta edellytetään hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Hän tarvitsee kykyä tunnistaa ongelmat, analysoida niitä ja löytää toimivia ratkaisuja. Tärkeää on myös kyky toimia paineen alla ja säilyttää ammattimainen asenne haastavissa tilanteissa.

Johdon assistenttina työskentelevän henkilön tulee myös olla erittäin tarkka ja huolellinen, sillä hänellä on usein vastuu tärkeistä asiakirjoista ja tiedoista. Häneltä vaaditaan luotettavuutta ja kykyä säilyttää luottamuksellisuus, sillä hänellä voi olla pääsy arkaluontoisiin tietoihin.

Lopuksi, johdon assistenttina työskennellessä tärkeitä taitoja ovat myös tekninen osaaminen ja digitaaliset taidot. Hän tarvitsee hyvää hallintaa erilaisista tietojärjestelmistä ja ohjelmistoista sekä kykyä käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja tehokkaasti.

Näiden taitojen korostaminen johdon assistentin ansioluettelossa auttaa osoittamaan työnantajalle, että hakija on valmis ja kykenevä ottamaan vastuuta johdon assistentin tehtävissä.

johdon assistentin cv

Tässä on joitakin taitoja, jotka ovat tärkeitä johdon assistentin työssä ja joita voisi mainita ansioluettelossa:

 • Organisointitaidot
 • Viestintä- ja neuvottelutaidot
 • Ajanhallintataidot
 • Analyyttiset taidot
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Projektinhallintataidot
 • Tiimityötaidot
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky
 • Itsenäinen työskentely
 • Tekninen osaaminen, kuten Microsoft Office -ohjelmistojen hallinta

On myös tärkeää osoittaa, miten näitä taitoja on käytetty aiemmissa työkokemuksissa ja kuinka ne ovat auttaneet saavuttamaan tavoitteita ja menestymään tehtävässä. Taidot voivat myös liittyä koulutukseen tai muuhun kokemukseen, kuten vapaaehtoistyöhön tai harrastuksiin. Tärkeintä on kuitenkin osoittaa, miten ne ovat hyödyllisiä johdon assistentin työssä.

Hyvä esimerkki
Taidot:
 • Erinomainen organisaatiokyky ja ajanhallintataidot
 • Kyky työskennellä tiimissä ja kommunikoida selkeästi
 • Kokenut käyttäjä Microsoft Officessa (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Taito käyttää CRM-järjestelmiä (esim. Salesforce)
 • Vahva ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky
 • Kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja priorisoida tehtäviä tehokkaasti

Huono esimerkki
Taidot:
 • Hyvät viestintätaidot
 • Taito käyttää tietokoneita
 • Osaan tehdä Excel-taulukoita
 • Käytän aktiivisesti sosiaalista mediaa
 • Pystyn tekemään tehtäviä annettujen ohjeiden mukaan

Huonossa esimerkissä taidot ovat hyvin yleisiä ja epämääräisiä. Ne eivät anna rekrytoijalle tarpeeksi tietoa siitä, millaisia taitoja ja kykyjä hakijalla todella on. Hyvä esimerkki taas on tarkka ja spesifi, ja antaa rekrytoijalle käsityksen hakijan taidoista ja kokemuksesta.

Lisäosiot

Lisäosio on ansioluettelon osa, jossa voit lisätä muita tärkeitä tietoja, jotka eivät välttämättä sovi muihin osioihin. Tämä osio voi auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja osoittamaan monipuolisuuttasi.

johdon assistentin cv

Hyviä asioita, joita voi lisätä lisäosioon ovat esimerkiksi:

 • Kielitaito: jos olet opiskellut tai puhut sujuvasti muita kieliä, se voi olla erittäin hyödyllistä erityisesti johdon assistentin työssä, jossa voi olla paljon kansainvälistä kommunikointia.
 • Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit: tämä voi osoittaa monipuolisuutta ja aktiivisuutta, mikä voi olla hyödyllistä tiimityöskentelyssä ja stressin hallinnassa.
 • Tietokone- ja teknologiataidot: koska johdon assistentin työssä on usein paljon tietokoneella työskentelyä, kannattaa mainita esimerkiksi hyvät ohjelmistotaidot tai kokemus tietokannan hallinnasta.
 • Julkaisut tai palkinnot: jos sinulla on julkaistu artikkeli tai voittanut palkinnon, se voi olla arvokasta tietoa, joka osoittaa asiantuntijuutta tai erityistaitoja.

Huonoja asioita, joita kannattaa välttää lisäosiossa ovat henkilökohtaiset yksityiskohdat, kuten sukupuoli, uskonto tai poliittinen näkemys. Nämä eivät liity työkokemukseesi tai taitoihisi, ja ne voivat johtaa epäammattimaiseen vaikutelmaan.

Lisäosio on hyvä tilaisuus antaa hakijalle mahdollisuus osoittaa monipuolisuuttaan ja muita taitojaan, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä muissa osioissa. On tärkeää pitää mielessä, että näiden tietojen tulee silti olla relevantteja johdon assistentin työhön ja antaa lisäarvoa hakijan profiilille.

Saatekirje

Saatekirje on lyhyt, mutta vaikuttava kirje, joka lähetetään yhdessä ansioluettelon kanssa työnhaussa. Sen tarkoituksena on antaa ensivaikutelma hakijasta ja kiinnittää rekrytoijan huomio hakijan kykyihin ja kokemukseen.

Saatekirjeen kirjoittamisessa tärkeintä on aloittaa vahvalla ja henkilökohtaisella avauskappaleella, jossa kerrotaan miksi juuri sinä olet sopiva hakemaasi työpaikkaan. Kerro, mikä sai sinut hakemaan kyseiseen tehtävään ja mikä sinusta tekee erityisen pätevän tehtävään. Toinen tärkeä asia on saada rekrytoijan huomio tekemällä selkeä yhteys hakijan kokemuksen ja tehtävässä vaadittujen taitojen välillä.

Muista myös osoittaa kiinnostuksesi yritystä kohtaan ja kertoa, miksi haluaisit työskennellä siellä. Kerro, mikä yrityksen arvoissa ja tavoitteissa resonoi kanssasi ja miksi uskot, että sinulla olisi paljon annettavaa yritykselle.

Kirjoita saatekirje lyhyesti, mutta vakuuttavasti. Vältä liian yleistä ja kliseistä kieltä, vaan pyri käyttämään konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja taidoistasi. Lopeta kirjeesi kiittämällä rekrytoijaa ajastaan ja mahdollisuudesta hakea tehtävää.

Huono esimerkki saatekirjeestä olisi liian yleisluonteinen ja epäselvä. Esimerkiksi

Väärin
"Olen kiinnostunut tehtävästä ja uskon, että minulla olisi paljon annettavaa yritykselle"

ei kerro rekrytoijalle mitään konkreettista hakijan kyvyistä tai kokemuksesta, eikä osoita henkilökohtaista kiinnostusta kyseistä työpaikkaa kohtaan.

Hyvä esimerkki saatekirjeestä sen sijaan olisi henkilökohtainen, konkreettinen ja vakuuttava. Esimerkiksi

Oikein
"Olen ollut useiden vuosien ajan johdon assistentti ja uskon, että minulla on tarvittavat taidot ja kokemus menestyäkseni tässä tehtävässä. Olen erityisen kiinnostunut yrityksen arvoista ja sitoutumisesta ympäristöystävällisyyteen, ja uskon voivani tuoda paljon lisäarvoa näissä kysymyksissä. Odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssasi tehtävästä tarkemmin."

johdon assistentin cv

Tärkeimmät asiat

Tässä on kymmenen tärkeää vinkkiä ja niksiä johdon assistentin ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Kohdenna ansioluettelosi: Määrittele selvästi, mitä tyyppistä johtajuuden assistentin roolia haet ja räätälöi ansioluettelosi sen mukaan.
 • Ota huomioon kohdeyrityksen tarpeet: Tutki huolellisesti yrityksen tarpeita ja vaatimuksia, ja korosta ansioluettelossasi sellaisia taitoja ja kokemuksia, jotka vastaavat näitä tarpeita.
 • Korosta saavutuksiasi: Sen sijaan, että vain luettelet tehtäväkuvauksia aiemmista rooleistasi, kerro myös saavutuksistasi ja konkreettisista tuloksista, joita olet aikaisemmin saavuttanut.
 • Käytä selkeitä otsikoita: Käytä selkeitä otsikoita ja jäsennä ansioluettelosi niin, että se on helposti luettavissa ja hahmotettavissa.
 • Käytä oikeita avainsanoja: Käytä avainsanoja, jotka ovat tärkeitä kyseiselle roolille, jotta ansioluettelosi löydetään hakukoneiden ja rekrytoijien avulla.
 • Ole konkreettinen: Älä käytä liian yleisiä tai abstrakteja termejä, vaan ole konkreettinen ja kerro tarkasti, mitä taitoja ja kokemuksia sinulla on.
 • Käytä numeroita: Käytä numeroita, kuten määrätyötunteja, asiakaskohtaamisia tai myyntilukuja, osoittamaan saavutuksiasi ja konkreettisia tuloksia.
 • Ole selkeä: Kirjoita selkeällä kielellä ja vältä liiallista jargonin käyttöä, jotta rekrytoija voi ymmärtää, mitä tarkoitat.
 • Kerro, miksi olet sopiva juuri tähän rooliin: Kerro ansioluettelossasi, miksi olet kiinnostunut juuri tästä roolista, ja mitä erityistä osaamista tuot mukanasi.
 • Muokkaa ansioluetteloa jokaiseen hakemukseen: Muokkaa ansioluetteloa jokaiseen hakemukseen sopivaksi, jotta se vastaa kyseistä roolia ja yritystä parhaiten.

Nämä vinkit auttavat sinua luomaan vaikuttavan ja kiinnostavan johdon assistentin ansioluettelon, joka erottuu joukosta ja herättää rekrytoijan kiinnostuksen.

johdon assistentin cv

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja johdon assistentin ansioluetteloon tulisi sisällyttää?

Ansioluetteloon tulisi sisällyttää perustiedot itsestäsi, työkokemus, koulutus, taidot ja muut relevantit tiedot, kuten mahdolliset sertifikaatit ja lisäkoulutukset.

Pitäisikö johdon assistentin ansioluettelossa mainita harrastuksia tai vapaa-ajan aktiviteetteja?

Vapaa-ajan aktiviteetit eivät yleensä ole välttämättömiä johdon assistentin ansioluettelossa, mutta jos ne liittyvät jollain tavalla työkokemukseesi tai osoittavat tiettyjä taitoja, niitä voi mainita.

Pitäisikö johdon assistentin ansioluettelossa mainita henkilökohtaisia tietoja, kuten syntymäaika tai sukupuoli?

Ei, henkilökohtaisia tietoja ei yleensä tarvitse mainita johdon assistentin ansioluettelossa.

Kuinka monta sivua johdon assistentin ansioluettelossa tulisi olla?

Useimmiten yhden tai kahden sivun mittainen ansioluettelo riittää johdon assistentin tehtävään.

Voiko johdon assistentin ansioluetteloon liittää suosituksia tai referenssejä?

Kyllä, jos sinulla on referenssejä tai suosituksia, voit liittää niitä ansioluetteloon tai mainita niistä erikseen saatekirjeessä.

Onko tärkeää, että johdon assistentin ansioluettelo on visuaalisesti houkutteleva?

Kyllä, visuaalinen ulkoasu voi tehdä ansioluettelostasi erottuvamman ja helpommin luettavan. Kuitenkin tärkeintä on, että ansioluettelo on selkeä ja helposti luettavissa.

Mitä muita asioita tulee ottaa huomioon johdon assistentin ansioluetteloa kirjoitettaessa?

Muista aina räätälöidä ansioluettelosi työpaikan ja yrityksen vaatimuksien mukaan, käyttää selkeitä otsikoita ja fontteja, sekä tarkistaa mahdolliset kirjoitusvirheet ennen lähettämistä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni