Huoltotyöntekijän CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Huoltotyöntekijä on tärkeässä roolissa varmistamassa, että rakennukset ja laitteet pysyvät kunnossa ja toimivat tehokkaasti. Heidän tehtävänään on suorittaa säännöllistä huoltoa ja korjata vikoja tarvittaessa. Huoltotyöntekijöitä tarvitaan erilaisissa ympäristöissä, kuten teollisuuslaitoksissa, hotelleissa, sairaaloissa ja asuinalueilla.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Huoltotyöntekijän CV esimerkki

Matti Meikäläinen
Esimerkkitie 123, 00100 Helsinki
040 123 4567
matti.meikalainen@email.com  

Koulutus

 •  Tekniikan erikoisammattitutkinto, Tampereen seudun ammattiopisto, 2010-2012
 •  Sähköasentajan ammattitutkinto, Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, 2008-2010

Työkokemus

 •  Huoltomies, Kiinteistö Finland Oy Espoon Majakka, 2015 - nykyhetki  
 •    Vastaa talotekniikan huoltotehtävistä, kuten ilmanvaihdon, sähkön, veden ja lämmityksen huollosta.  
 •    Korjaa ja huoltaa teknisiä järjestelmiä sekä tekee päivittäisiä ylläpitotehtäviä.  
 •    Osallistuu kiinteistön kehittämiseen ja uusien järjestelmien asennukseen.  
 •  Huoltomies, Kiinteistöpalvelu S. Virtanen Oy, 2012 - 2015  
 •    Huolsi ja korjasi kiinteistöjen teknisiä järjestelmiä, kuten ilmanvaihtoa, sähköä, vettä ja lämmitystä.  
 •    Osallistui ylläpitotehtäviin ja huolehti kiinteistön teknisestä toimivuudesta.  
 •  Sähköasentaja, Sähköpalvelu Finland Oy, 2010 - 2012  
 •    Asensi sähköjärjestelmiä ja -laitteita erilaisiin rakennuksiin.  
 •    Osallistui myös järjestelmien huolto- ja korjaustehtäviin.  

Taidot

 •  Hyvä ongelmanratkaisukyky ja joustavuus.
 •  Kyky työskennellä tiimissä ja itsenäisesti.
 •  Kokemus teknisten järjestelmien huollosta ja korjauksesta.
 •  Tuntemus erilaisista kiinteistöjen teknisistä järjestelmistä.
 •  Vahva paineensietokyky ja kyky toimia nopeasti ja tehokkaasti.
 •  Erinomainen asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaito.

Lisäosa:

 •  Osallistunut useisiin koulutuksiin ja seminaareihin, jotka liittyvät laitteiden huoltoon ja korjaukseen
 •  Osaa käyttää erilaisia laitteita ja ohjelmistoja, kuten sähkötyökaluja, testilaitteita ja tietokoneohjelmia

Suositukset:

 •  Saatavilla pyydettäessä.

Huoltotyöntekijän ansioluettelo on erittäin tärkeä, kun he hakevat uutta työpaikkaa. Työnantajat etsivät henkilöitä, jotka ovat taitavia, vastuullisia ja omaavat tarvittavat taidot työn suorittamiseen. Tässä oppaassa käymme läpi, miten voit luoda huoltotyöntekijän ansioluettelon, joka erottuu joukosta ja auttaa sinua saamaan haluamasi työpaikan.

Aloitamme käymällä läpi huoltotyöntekijän ansioluettelon yleisimmät osat ja annamme vinkkejä siitä, mitä voit kirjoittaa jokaiseen osioon. Keskitymme myös siihen, miten voit korostaa taitojasi ja kokemustasi tehokkaasti, jotta työnantajat kiinnittävät huomionsa ansioluetteloon. Lopuksi käymme läpi muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä huoltotyöntekijän ansioluetteloista, jotta voit olla varma, että olet luonut ansioluettelon, joka vastaa työnantajien odotuksia.

Mikä on huoltotyöntekijän ansioluettelo

Huoltotyöntekijä on tärkeä osa monia yrityksiä ja organisaatioita. He ovat vastuussa koneiden, laitteiden ja rakenteiden ylläpidosta ja korjauksesta, jotta ne toimisivat tehokkaasti ja turvallisesti. Huoltotyöntekijöiden ansioluettelot ovat erittäin tärkeitä heidän työnsaantimahdollisuuksiensa kannalta, koska ne osoittavat heidän taitonsa ja kokemuksensa huoltotyössä.

Huoltotyöntekijän ansioluettelo sisältää yleensä samanlaisia osioita kuin muidenkin alojen ansioluettelot, kuten henkilötiedot, koulutus, työkokemus ja taidot. Kuitenkin, koska huoltotyöntekijän työ on erityisen teknistä ja käytännönläheistä, taito- ja työkokemusosioissa keskitytään enemmän teknisiin taitoihin ja käytännön kokemukseen.

Huoltotyöntekijän ansioluettelossa tulee korostaa huoltotyöntekijän teknisiä taitoja ja kokemusta erilaisista huoltotehtävistä. Tämä sisältää taitojen, kuten erilaisten koneiden ja laitteiden käytön ja korjauksen, sähkö- ja putkiasennuksen sekä lvi-työt. Lisäksi tulee korostaa osaamista erilaisten huoltosovellusten ja -ohjelmistojen käytössä, mikä on tärkeää modernien teknologioiden ja järjestelmien huollossa.

Ansioluettelossa tärkeintä on osoittaa työnantajalle, että hakijalla on tarvittava osaaminen ja kokemus tehtävään, sekä että hänellä on tarvittavat taidot ja ominaisuudet suoriutua työstä tehokkaasti. Ansioluettelon tulisi olla selkeä ja helposti luettava, ja siinä tulisi korostaa hakijan vahvuuksia ja erikoistaitoja. Lisäksi, ansioluettelossa on tärkeää käyttää konkreettisia esimerkkejä hakijan aikaisemmasta työkokemuksesta ja suorituksista, jotka tukevat hakijan pätevyyttä ja osoittavat, miksi hän olisi hyvä valinta huoltotyöntekijän tehtävään.

Huoltotyöntekijän ansioluettelo ei ole vain tekninen dokumentti, vaan se voi myös olla mahdollisuus erottua muista hakijoista. Hyvä ansioluettelo voi auttaa hakijaa saamaan haastattelukutsun ja lopulta työpaikan. On tärkeää panostaa ansioluettelon sisältöön ja muotoiluun ja varmistaa, että se vastaa työpaikan vaatimuksia ja hakijan osaamista.

Entä jos ei ole kokemusta

Jos huoltotyöntekijällä ei ole vielä kokemusta alalta, hänen tulisi keskittyä korostamaan koulutusta ja muita taitojaan ansioluettelossaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi suoritettuja kursseja, sertifikaatteja ja muita saavutuksia, jotka voivat osoittaa kiinnostusta ja sitoutumista alaan. Lisäksi tulee mainita pehmeät taidot, kuten hyvä kommunikointi- ja tiimityöskentelytaito, joustavuus ja oppimiskyky. On myös tärkeää korostaa halua oppia ja kehittyä alalla.

Huoltotyöntekijän kannattaa myös hakea harjoittelupaikkoja tai muita aloittelijan työpaikkoja, jotka voivat auttaa häntä saamaan tarvittavaa kokemusta ja tietoa alasta. Tällaiset kokemukset voivat myös olla merkittävä lisä ansioluetteloon tulevaisuudessa.

On tärkeää olla rehellinen ja avoin ansioluettelon suhteen, vaikka ei olisikaan vielä kovaa kokemusta alalta. Työnantajat arvostavat rehellisyyttä ja sitoutumista, ja huoltotyöntekijän on tärkeää osoittaa kiinnostusta ja halua oppia uutta.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat tärkeä osa ansioluetteloa, sillä ne mahdollistavat työnantajan ottamisen yhteyttä hakijaan. Yhteystiedot kannattaa kirjoittaa selkeästi ja huolellisesti, jotta ne löytyvät helposti ja ovat oikein.

Seuraavassa on lista ansioluettelon eri osista, joissa kerrotaan miten ne tulisi kirjoittaa ja miksi ne ovat tärkeitä:

 • Nimi: Kirjoita nimesi koko nimessäsi, jotta työnantaja tietää kenen ansioluettelo on kyseessä. Tarkista myös oikeinkirjoitus ja varmista, että nimesi on selkeästi luettavissa.
 • Osoite: Kirjoita tarkka postiosoite, jotta työnantaja voi tarvittaessa lähettää sinulle postia. Osoitteen ei tarvitse olla yksityiskohtainen, mutta sen tulisi olla tarpeeksi tarkka, jotta posti tulee perille. Se on yleensä tarpeen, jotta työnantaja voi arvioida hakijan etäisyyttä työpaikasta ja siten työmatka-aikaa. Osoitteen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, ja hakijan tulee varmistaa, että se on ajan tasalla.
 • Sähköposti: Käytä ammattimaisen näköistä sähköpostiosoitetta, joka sisältää nimesi. Varmista, että tarkistat sähköpostisi säännöllisesti, jotta et missaa tärkeitä viestejä.
 • Puhelinnumero: Kirjoita puhelinnumerosi, jotta työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa. Varmista, että numero on oikein ja että puhelin on aina käytössä. On tärkeää, että hakija pitää puhelimen lähellä ja vastaa puheluihin mahdollisimman nopeasti. Mikäli hakija käyttää vastaajaa, on hyvä äänittää selkeä viesti, jossa kerrotaan nimi ja pyydetään jättämään viesti.
 • LinkedIn-profiili: Jos sinulla on LinkedIn-profiili, kannattaa lisätä linkki ansioluetteloosi. Tämä antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua sinuun tarkemmin ja nähdä, millaista osaamista ja kokemusta sinulla on.
 • Muut verkkoprofiilit: Jos sinulla on muita ammatillisia verkkoprofiileja, kuten GitHub- tai Behance-profiili, voit myös lisätä linkit niihin ansioluetteloon.

Huomioi, että yhteystiedot kannattaa aina tarkistaa ja päivittää tarvittaessa. Jos esimerkiksi vaihdat sähköpostiosoitetta tai muutat osoitetta, muista päivittää ne myös ansioluetteloon.

Lisäksi on hyvä huomioida, että yhteystietojen lisääminen ansioluetteloon on vapaaehtoista. Jos et esimerkiksi halua antaa puhelinnumeroasi, voit jättää sen pois. Muista kuitenkin, että yhteystietojen puuttuminen voi hankaloittaa työnantajan mahdollisuuksia ottaa sinuun yhteyttä.

Huoltotyöntekijän CV

Tiivistelmä vai tavoite

Huoltotyöntekijän ansioluetteloon liittyen yksi yleinen kysymys on, tulisiko siihen sisällyttää tiivistelmä vai tavoite. Molemmat vaihtoehdot ovat hyviä tapoja aloittaa ansioluettelo, mutta valinta riippuu hakijan taustasta ja tavoitteista.

Tiivistelmä on lyhyt kappale, joka kertoo hakijan tärkeimmät taidot, kokemuksen ja saavutukset. Se on hyvä vaihtoehto, jos hakijalla on laaja kokemus ja useita saavutuksia, jotka halutaan nostaa esiin heti alussa. Tiivistelmä auttaa myös hakijaa erottumaan muista hakijoista ja antaa rekrytoijalle nopean yleiskuvan hakijan taustasta.

Toisaalta, jos hakijalla on vähemmän kokemusta tai uratavoitteet ovat selkeät, tavoitteen kirjoittaminen on hyvä tapa aloittaa ansioluettelo. Tavoite kertoo rekrytoijalle, minkälaista työtä hakija haluaa tehdä ja mitä hän haluaa saavuttaa seuraavassa työpaikassaan. Se auttaa myös hakijaa keskittymään ansioluettelon sisältöön ja antaa rekrytoijalle kuvan hakijan tavoitteista ja motivaatiosta.

Kun kirjoitat tiivistelmää tai tavoitetta, on tärkeää keskittyä hakijan vahvuuksiin ja siihen, miten ne ovat relevantteja haettavaan työpaikkaan. Hyvä tiivistelmä tai tavoite on lyhyt ja ytimekäs, mutta sisältää tarpeeksi tietoa herättääkseen rekrytoijan kiinnostuksen. Vältä yleisiä lauseita ja kliseitä, ja keskity siihen, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen hakijan.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Motivoitunut ja oma-aloitteinen huoltotyöntekijä, jolla on kokemusta erilaisista huoltotöistä ja taitoja ongelmien ratkaisuun. Pystyn toimimaan tiimissä tai itsenäisesti, ja olen valmis oppimaan uusia taitoja ja haasteita työssäni."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen huoltotyöntekijä, jolla on kokemusta erilaisista huoltotöistä ja taitoja ongelmien ratkaisuun."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on löytää huoltotyöntekijän tehtävä, jossa voin käyttää kokemustani ja taitojani ongelmien ratkaisuun ja laitteiden kunnossapitoon. Haluan myös kehittyä ammatillisesti ja oppia uusia taitoja, jotta voin kehittää työskentelyäni ja auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on löytää hyvä huoltotyöntekijän työpaikka."

Työkokemus

Huoltotyöntekijän ansioluettelon työkokemusosa on erittäin tärkeä osa, joka antaa rekrytoijalle käsityksen hakijan kyvyistä ja taidoista. Huoltotyöntekijän tehtävässä tärkeintä on osoittaa vahva tekninen osaaminen, joka on hankittu aikaisemmassa työkokemuksessa. Siksi on erittäin tärkeää kirjoittaa työkokemus selkeästi ja yksityiskohtaisesti.

Työkokemusosiota kirjoittaessa on tärkeää esittää tehtävät ja vastuualueet selkeästi, jotta rekrytoija saa hyvän käsityksen siitä, minkälaista työtä hakija on aikaisemmin tehnyt. Työkokemuksen kuvauksessa tulisi käyttää konkreettisia esimerkkejä ja numerotietoja, jotka osoittavat hakijan suoritustason.

Huoltotyöntekijän ansioluettelon työkokemusosion tulisi olla selkeästi jaoteltu ja helppolukuinen. Jokaisen työpaikan kohdalla tulisi mainita yrityksen nimi, työtehtävän nimi, työsuhteen kesto ja lyhyt kuvaus tehtävistä ja vastuista. On myös hyvä kertoa, millaisia saavutuksia ja onnistumisia hakija on työtehtävissään saavuttanut.

Tärkeää on myös muistaa mainita, mitä taitoja ja osaamista on karttunut kunkin työtehtävän aikana ja miten ne voivat auttaa uudessa työssä. On myös tärkeää kuvata, miten hakijan työhistoria on kehittynyt vuosien varrella ja miten se näkyy hänen ammattitaidossaan.

Kun kirjoitat huoltotyöntekijän ansioluettelon työkokemusosioita, pyri käyttämään aktiivista kieltä ja konkreettisia esimerkkejä, jotka tuovat hakijan työkokemuksen elävästi esiin. Käytä myös termejä ja sanoja, jotka ovat tuttuja alalta, sillä ne osoittavat, että hakija tuntee alansa ja sen erityissanaston.

Lisäksi on tärkeää huomioida työkokemuksen ajankohtaisuus ja relevanssi. Huoltotyöntekijä voi keskittyä kertomaan eniten niistä työtehtävistä, jotka ovat olleet samankaltaisia kuin nykyinen haettava tehtävä. Työkokemusosiossa tulisi myös mainita aikaisempien työpaikkojen nimi ja sijainti, sekä työsuhteen kesto.

Huoltotyöntekijä voi korostaa teknistä osaamista ja työkokemusta, jotta hakija erottuu muista hakijoista. Tarkka ja yksityiskohtainen työkokemuskuvaus auttaa rekrytoijaa saamaan hyvän käsityksen hakijan taidoista ja soveltuvuudesta tehtävään.

Hyvä esimerkki
Työkokemus Huoltoteknikko, ABC-automaatio Oy, Helsinki (toukokuu 2021 – nykyinen)
 • Huolehdin ylläpito- ja korjaustehtävistä ABC-automaation asiakkaiden kohteissa.
 • Vastasin häiriöilmoitusten vastaanottamisesta ja korjaamisesta.
 • Huolehdin laitteistojen testaamisesta ja kunnossapidosta.
Huoltoteknikko, Delta Technology Oy, Vantaa (elokuu 2019 – huhtikuu 2021)
 • Huolehdin ylläpito- ja korjaustehtävistä Delta Technologyn asiakkaiden kohteissa.
 • Testasin ja raportoin laitteistojen kunnon.
 • Osallistuin uusien huoltostrategioiden kehittämiseen ja huoltosopimusten solmimiseen.

Huono esimerkki
Työkokemus
 • Olen työskennellyt huoltoteknikkona useissa eri yrityksissä.

Huoltotyöntekijän CV

Tämä esimerkki ei kerro mitään konkreettista työkokemuksesta eikä anna työnantajalle kuvaa hakijan taidoista tai saavutuksista. Työkokemusosioon kannattaa aina lisätä yksityiskohtia työtehtävistä, vastuista ja saavutuksista, jotta työnantaja saa paremman kuvan hakijan osaamisesta.

Koulutus

Huoltotyöntekijän koulutusosio ansioluettelossa on erittäin tärkeä osa, sillä se antaa työnantajalle käsityksen hakijan osaamisesta ja valmiuksista. Koulutusosio tulee kirjoittaa selkeästi ja informatiivisesti.

Tärkeää on aloittaa koulutusosio korkeimmalla tutkinnolla, jota hakija on suorittanut. Tämän jälkeen voidaan kirjoittaa alempia tutkintoja ja mahdollisia kursseja, jotka ovat suoritettu. Jos hakijalla on erikoistumiskoulutuksia tai sertifikaatteja, ne tulisi myös mainita.

On tärkeää huomioida, että joskus hakijalla voi olla relevantti koulutus, vaikka se ei olisikaan täysin suoraan liittyvä alaan. Esimerkiksi tekninen koulutus voi olla hyödyllistä huoltotyöntekijänä, vaikka kyseessä ei olisikaan suoranainen huoltoalan tutkinto.

Tässä hyvä ja huono esimerkki huoltotyöntekijän koulutusosioista:

Hyvä esimerkki
Koulutus:
 • Insinööri (AMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014-2018
 • Sertifioitu kylmälaiteasentaja, LVI-Tekniikka Oy, 2019
 • SFS 6002 -työturvallisuuskortti, 2020

Huono esimerkki
Koulutus:
 • Peruskoulu, Nummela, 1999-2005
 • Lukio, Nummela, 2005-2008
 • Joitain kursseja työttömyyden aikana

Huono esimerkki on puutteellinen ja antaa työnantajalle vähän tietoa hakijan koulutuksesta. Hyvä esimerkki sen sijaan on selkeä, informatiivinen ja antaa hakijasta positiivisen vaikutelman.

Taidot

Huoltotyöntekijän ansioluettelossa taidot-osio on tärkeä, sillä se kertoo rekrytoijalle, millaisia taitoja hakijalla on ja miten ne voivat hyödyttää työpaikkaa. Tässä osiossa kannattaa listata erilaisia taitoja, joita on hankkinut aiemmissa työpaikoissa, koulutuksessa tai muissa harrastuksissa. Tärkeintä on valita ne taidot, jotka ovat relevantteja haettavaan työpaikkaan.

Taitoja voi jakaa eri kategorioihin, kuten teknisiin taitoihin, vuorovaikutustaitoihin, organisointitaitoihin jne. Tässä muutamia esimerkkejä taidoista, joita huoltotyöntekijän ansioluettelossa voi mainita:

 • Tekniset taidot: esimerkiksi sähkö- ja putkiasennus, korjaustyöt, laitehuolto, koneiden käyttö, mittalaitteiden käyttö jne.
 • Vuorovaikutustaidot: esimerkiksi hyvä asiakaspalvelutaito, kyky kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti, hyvät tiimityöskentelytaidot, kyky käsitellä erilaisia ihmisiä jne.
 • Organisointitaidot: esimerkiksi kyky priorisoida tehtäviä, aikataulutuksen hallinta, tarkkuus ja huolellisuus työssä, kyky työskennellä tehokkaasti stressaavissakin tilanteissa jne.
 • Muut taidot: esimerkiksi kielitaito, tietotekniset taidot, ongelmanratkaisutaidot, luovuus jne.

On tärkeää, että taidot-osiossa kuvataan selkeästi, mitä kyseinen taito pitää sisällään ja kuinka se voi hyödyttää työnantajaa. Tämä auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, millaisia kykyjä ja taitoja hakijalla on ja kuinka hän voi tuoda lisäarvoa työpaikalle.

Hyvä esimerkki huoltotyöntekijän taito-osiossa voisi olla
"Olen erittäin tarkka ja huolellinen työssäni, joka näkyy esimerkiksi siinä, että olen pystynyt ehkäisemään laitteiden vikojen syntymistä ennakkohuollolla. Lisäksi minulla on hyvä tekninen osaaminen ja kokemusta monenlaisista korjaus- ja huoltotehtävistä, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ongelmatilanteissa."

Huono esimerkki taas voisi olla
"Olen hyvä työssäni ja osaan korjata kaikenlaista. Olen myös aika sosialinen."

Huoltotyöntekijän ansioluetteloon voi lisätä monia erilaisia taitoja, jotka voivat erottaa hakijan muista ja osoittaa hänen kykynsä suoriutua työstään. Tässä on joitakin esimerkkejä huoltotyöntekijän ansioluetteloon sopivista taidoista jaettuna pehmeisiin ja koviin taitoihin:

Pehmeät taidot:

 • Kommunikointitaidot: Huoltotyöntekijän tulee pystyä kommunikoimaan asiakkaiden ja kollegoiden kanssa selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Huoltotyöntekijän tulee pystyä havaitsemaan ongelmia ja keksimään ratkaisuja niiden ratkaisemiseksi.
 • Tiimityötaidot: Huoltotyöntekijän tulee pystyä työskentelemään yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa ja jakamaan vastuuta.
 • Joustavuus: Huoltotyöntekijän tulee pystyä sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin ja olemaan valmis tekemään tarvittaessa ylimääräistä työtä.
 • Organisointitaidot: Huoltotyöntekijän tulee pystyä hallitsemaan aikataulujaan ja tehtäviään tehokkaasti.
Huoltotyöntekijän CV

Kovat taidot:

 • Tekninen osaaminen: Huoltotyöntekijän tulee olla taitava käyttämään erilaisia työkaluja ja koneita sekä hallita erilaisia teknisiä järjestelmiä.
 • Sähköosaaminen: Huoltotyöntekijän tulee ymmärtää sähköjärjestelmien toimintaa ja olla taitava korjaamaan ja ylläpitämään niitä.
 • Korjausosaaminen: Huoltotyöntekijän tulee tuntea erilaiset korjausmenetelmät ja osata käyttää niitä tehokkaasti.
 • Turvallisuusosaaminen: Huoltotyöntekijän tulee ymmärtää turvallisuusmääräykset ja osata toimia turvallisesti työpaikalla.
 • Ajoneuvo-osaaminen: Huoltotyöntekijän tulee olla taitava ajoneuvojen korjaamisessa ja huoltamisessa.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä taidoista, joita huoltotyöntekijän kannattaa sisällyttää ansioluetteloon. On tärkeää, että huoltotyöntekijä valitsee taidot, jotka ovat relevantteja kyseiseen työpaikkaan ja heijastavat hänen vahvuuksiaan ja kokemustaan.

Lisäosiot

Huoltotyöntekijän ansioluettelon lisäosioissa on mahdollisuus tuoda esiin muita merkittäviä taitoja ja saavutuksia, jotka eivät välttämättä sovi suoraan työkokemus- tai koulutusosioiden alle. Nämä voivat olla esimerkiksi harrastuksia, vapaaehtoistyötä tai erityisosaamista, joka voi olla hyödyllistä tulevassa työssä.

Esimerkiksi jos hakija on kouluttautunut erityisalalle, kuten sähköasentajaksi, mutta hänellä ei ole vielä työkokemusta alalta, voi hän tuoda esiin harrastuksensa, joka liittyy sähkötekniikkaan tai tietyn kurssin, jota hän on suorittanut alaan liittyen. Näin hakija voi osoittaa kiinnostuksensa ja perehtyneisyytensä alaan.

Jos hakijalla on jonkinlaista vapaaehtoistyökokemusta, kuten esimerkiksi huoltotöiden tekemistä paikallisessa yhdistyksessä, se voi myös olla tärkeä mainita lisäosiossa. Tällä voidaan osoittaa, että hakija on omistautunut tehtäviin ja että hänellä on mahdollisesti jo kokemusta vastaavista tehtävistä.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että lisäosiot eivät ole välttämättömiä ja niitä ei tule liikaa korostaa, sillä pääfokus tulee olla työkokemuksessa ja koulutuksessa. Jos lisäosioita käytetään, niitä tulee käyttää harkiten ja vain jos ne tukevat hakijan kokonaiskuvaa.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työnhakudokumentteja, sillä se antaa hakijalle mahdollisuuden tuoda persoonallisuutensa ja motivaationsa esille ennen kuin työnantaja näkee hänen ansioluettelonsa ja muita papereitaan. Saatekirjeessä hakija voi korostaa, miksi hän haluaa kyseisen työn ja mitä hän voisi tarjota yritykselle.

Saatekirjeen tärkein tavoite on erottua muista hakijoista ja herättää työnantajan kiinnostus hakijaan. Kirjeen tulisi olla selkeä, lyhyt ja ytimekäs, ja sen tulisi olla suunnattu suoraan kyseiselle työnantajalle. Hakijan tulisi myös osoittaa, että hän on tehnyt taustatyönsä ja ymmärtää yrityksen ja sen tarpeet.

Saatekirjeen ensimmäinen kappale tulisi käyttää hakijan esittelyyn ja kiinnostuksen herättämiseen. Toisessa kappaleessa hakija voi kertoa, miksi hän on kiinnostunut kyseisestä työstä ja miksi hän uskoo sopivansa tehtävään. Kolmannessa kappaleessa hakija voi kertoa, millaisia taitoja ja kokemusta hänellä on ja miten ne sopivat kyseiseen tehtävään. Lopuksi hakija voi kiittää työnantajaa huomiosta ja kertoa, että hän odottaa innolla mahdollisuutta haastatteluun.

On tärkeää muistaa, että saatekirjeen tulee olla räätälöity jokaiselle työnhaulle, eikä se saisi olla kopioitu ja liitetty jokaiseen hakemukseen ilman muutoksia. Saatekirjeen tulee myös olla virheetön ja ammattimainen, sillä se on ensimmäinen asia, jonka työnantaja lukee hakijasta.

Hyvä saatekirje voi erottaa hakijan joukosta ja auttaa häntä saamaan kutsun haastatteluun. Huono saatekirje puolestaan voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen ennen kuin ansioluettelo on edes tarkasteltu.

Huoltotyöntekijän CV

Tärkeimmät asiat

Tässä on kymmenen tärkeää vinkkiä ja niksiä huoltotyöntekijän ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Tutustu huolellisesti työpaikkailmoitukseen ja korosta ansioluettelossasi niitä taitoja ja kokemuksia, jotka vastaavat ilmoituksen vaatimuksia.
 • Käytä selkeitä otsikoita ja listoja helpottamaan lukemista. Ansioluettelossa kannattaa käyttää selkeää fonttia ja riittävästi valkoista tilaa, jotta se näyttää ammattimaiselta.
 • Pidä ansioluettelon pituus yhden tai kahden sivun mittaisena. Liian pitkä ansioluettelo voi olla tylsä ja turhauttava työnantajan kannalta.
 • Käytä aktiivista kieltä, kun kuvaat kokemuksiasi. Sen sijaan, että sanoisit "vastuut kuuluivat minulle", sano "minä vastasin tehtävistä".
 • Käytä vahvoja ja ytimekkäitä verbejä kuvaamaan työkokemustasi. Esimerkiksi, sen sijaan, että sanoisit "työskentelin", sano "johti", "keksi" tai "organisoi".
 • Varmista, että ansioluettelosi on oikeinkirjoitus- ja kieliopillisesti virheetön. Tarkista se huolellisesti ennen sen lähettämistä.
 • Älä unohda lisätä yhteystietojasi ansioluettelon alkuun, jotta työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä.
 • Kirjoita lyhyt ja ytimekäs tiivistelmä tai tavoite ansioluettelon alkuun, jossa kuvataan lyhyesti kokemuksesi ja tavoitteesi.
 • Korosta erityisiä taitojasi ja saavutuksiasi. Käytä esimerkkejä, jotta työnantaja voi nähdä, kuinka olet käyttänyt taitojasi menestyksekkäästi aikaisemmissa tehtävissä.
 • Tee ansioluettelon muotoilusta ja ulkoasusta houkutteleva, mutta pysy samalla ammattimaisena. Valitse selkeä ja helposti luettava fontti ja käytä värejä harkitusti.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja tulisi sisällyttää huoltotyöntekijän ansioluetteloon?

Ansioluettelossa tulisi sisällyttää henkilötiedot, koulutus, työkokemus, taidot ja lisäosiot, kuten vapaaehtoistyö tai harrastukset.

Kuinka pitkä huoltotyöntekijän ansioluettelon tulisi olla?

Ansioluettelon tulisi olla yleensä yhden tai kahden sivun mittainen.

Mitkä ovat tärkeimmät taidot, jotka huoltotyöntekijän tulisi sisällyttää ansioluetteloon?

Huoltotyöntekijän tärkeimmät taidot ovat tekninen osaaminen, ongelmanratkaisukyky, tarkkuus, aikataulujen hallinta ja tiimityötaidot.

Voiko huoltotyöntekijä sisällyttää ansioluetteloon kuvan?

Suomessa on yleensä tapana liittää ansioluetteloon valokuva. Kaikki työnantajat eivät toki sitä oleta, mutta se olisi hyvä lisätä ja varmistaa, että se on ammattimainen ja hyvä.

Huoltotyöntekijän CV

Miten huoltotyöntekijä voi korostaa teknistä osaamistaan ansioluettelossa?

Huoltotyöntekijän tulisi sisällyttää ansioluetteloon kaikki relevantit tekniset taidot ja sertifikaatit sekä kuvata tarkasti, millaisia teknisiä tehtäviä hän on aiemmin suorittanut.

Mitä huoltotyöntekijän tulee ottaa huomioon ansioluetteloa kirjoittaessaan?

Huoltotyöntekijän tulisi muistaa, että ansioluettelo on hänen mahdollisuutensa erottautua muista hakijoista. Siksi hänen tulisi varmistaa, että ansioluettelo on selkeä, informatiivinen ja houkutteleva.

Kuinka usein ansioluetteloa pitäisi päivittää?

Ansioluetteloa kannattaa päivittää säännöllisesti, esimerkiksi aina kun saa uutta työkokemusta tai koulutusta. Ainakin se tulisi tarkistaa ennen kuin haet työpaikkaa.

Voiko ansioluettelossa mainita harrastuksia tai muita ei-työperäisiä aktiviteetteja?

Harrastuksia tai muita ei-työperäisiä aktiviteetteja voi mainita ansioluettelossa, jos ne ovat jollain tapaa relevantteja tai osoittavat hyviä taitoja, kuten tiimityöskentelyä tai johtajuutta.

Pitääkö ansioluettelon olla aina kirjoitettu perinteisellä tavalla, vai voiko sitä muokata esimerkiksi graafisemmaksi?

Ansioluettelo kannattaa yleensä pitää perinteisemmässä muodossa, mutta graafisempia ansioluetteloita voi käyttää, jos ne sopivat hakijan alalle ja ovat selkeät ja helposti luettavat.

Voiko ansioluetteloon lisätä suosituksia tai suosittelukirjeitä?

Suosituksia ja suosittelukirjeitä voi liittää mukaan ansioluetteloon, mutta yleensä niitä pyydetään erikseen työhaastattelun yhteydessä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni