Henkilöstöpäällikön CV opas - tie erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Henkilöstöpäällikön rooli on keskeinen organisaatiossa, ja taitava henkilöstöpäällikkö voi olla avainasemassa yrityksen menestykselle. Ansioluettelo on ensimmäinen askel kohti unelmien henkilöstöpäällikön tehtävää. Se ei ole pelkästään kokoelma työhistoriasi faktoja, vaan se on myös markkinointiväline, joka kertoo potentiaalisille työnantajille, miksi juuri sinut tulisi valita tähän rooliin.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Tässä oppaassa esittelemme, kuinka luoda vaikuttava henkilöstöpäällikön CV. Käymme läpi tärkeät osiot ja annamme vinkkejä siitä, kuinka voit erottua kilpailussa. Olipa sinulla jo kokemusta henkilöstöalalta tai olet vasta aloittamassa uraasi tällä alalla, tämä opas auttaa sinua laatimaan vakuuttavan ansioluettelon, joka houkuttelee työnantajia ja avaa ovet uusiin mahdollisuuksiin. Oletko valmis? Lähdetään rakentamaan sinun henkilöstöpäällikön CV:täsi!

Henkilöstöpäällikön CV

Mikä on henkilöstöpäällikön ansioluettelo

Henkilöstöpäällikkö on organisaation keskeinen ammattilainen, joka vastaa henkilöstöhallinnasta ja -kehityksestä. Heidän työtehtäviinsä kuuluu henkilöstön rekrytointi, koulutus ja kehittäminen, työsuhdeasioiden hoitaminen, suoritusarviointi ja työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstöpäällikön rooli on kriittinen organisaation menestykselle, sillä oikeanlaisten työntekijöiden hankkiminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ovat avainasemassa.

Henkilöstöpäällikön ansioluettelo on keskeinen työkalu työnhaussa. Se on asiakirja, joka tiivistää hakijan koulutuksen, työkokemuksen ja taidot. Ansioluettelon tarkoituksena on antaa työnantajalle ymmärrys siitä, miksi hakija on pätevä ja sopiva henkilöstöpäällikön rooliin. Ansioluettelon tarkoituksena on herättää työnantajan kiinnostus hakijaan ja saada kutsu haastatteluun. Se on mahdollisuus osoittaa, kuinka oma osaaminen ja kokemus sopivat henkilöstöpäällikön tehtävään.

Muotoilulla ja ulkoasulla voit vaikuttaa CV:n kiinnostavuuteen

Henkilöstöpäällikön ansioluettelo on ensivaikutelma, jonka työnantaja saa hakijasta. Siksi sen ulkoasu ja muotoilu ovat tärkeitä tekijöitä. Tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat ansioluettelon muotoilussa:

 • Selkeys ja Järjestys: Ansioluettelo tulisi olla helppolukuinen ja järjestetty loogisesti. Käytä selkeitä otsikoita ja erottelumerkkejä, jotta eri osiot erottuvat helposti.
 • Fontti ja Tekstikoko: Valitse ammattimainen fontti, kuten Arial tai Calibri, ja varmista, että teksti on riittävän suurta luettavuuden varmistamiseksi (yleensä 10–12 pistettä).
 • Luettelopisteet: Käytä luettelopisteitä tai numeroita korostaaksesi tärkeitä kohtia, kuten työtehtäviä ja saavutuksia.
 • Tyyli: Pidä muotoilu yksinkertaisena ja ammattimaisena. Vältä liian monimutkaista tyyliä, kuten liian paljon koristeita tai värikkäitä fontteja.
 • Värimaailma: Voit käyttää värejä ansioluettelon otsikoissa tai korostamaan tiettyjä osioita, mutta varmista, että värit ovat hillittyjä ja ammattimaisia.
 • Kappaleet ja Välinpitäjät: Käytä selkeitä kappaleita ja välinpitäjiä helpottamaan lukemista. Älä pelkää valkoista tilaa; se tekee asiakirjasta selkeämmän.
 • Yhtenäinen Ulkoasu: Pidä ulkoasu yhtenäisenä kaikissa osioissa. Käytä samaa fonttia, värimaailmaa ja tyyliä kaikkialla.
 • PDF-Muoto: Tallenna ansioluettelo PDF-muodossa, jotta varmistat sen säilyvän alkuperäisessä muodossaan eri laitteilla.
 • Tarkista Oikeinkirjoitus ja Kielioppi: Ansioluettelon tulisi olla virheetön. Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi huolellisesti ennen lähettämistä.
 • Tiedoston Nimi: Nimeä PDF-tiedosto järkevästi, esimerkiksi "Etunimi_Sukunimi_CV.pdf", jotta se erottuu muista hakijoista.

Huolellinen ja ammattimainen muotoilu ja ulkoasu antavat positiivisen vaikutelman työnantajalle ja viestivät huolellisuudesta ja ammattimaisuudesta, mikä on erityisen tärkeää henkilöstöpäällikön roolissa.

Yhteystiedot

Yhteystietosi auttavat työnantajaa saamaan sinuun helposti yhteyden. Tässä muutamia vinkkejä yhteystietojesi esittämiseen ansioluettelossa:

 • Nimi: Aloita yhteystietosi antamalla koko nimesi. Käytä selkeää fonttia ja hieman suurempaa tekstikokoa kuin muu teksti.
 • Osoite: Voit sisällyttää kotiosoitteesi, mutta se ei ole välttämätön tieto nykypäivän sähköisten yhteydenottojen aikakaudella. Jos lisäät osoitteesi, riittää pelkkä kaupunki ja postinumero.
 • Puhelinnumero: Anna luotettava puhelinnumero, johon työnantaja voi tavoittaa sinut helposti. Tarkista, että numero on oikein.
 • Sähköposti: Ilmoita ammattimainen sähköpostiosoite, jota käytät työasioissa. Vältä huumorilla tai muilla epäammattimaisilla sähköpostinimillä.
 • LinkedIn-profiili: Jos sinulla on LinkedIn-profiili, voit sisällyttää linkin siihen. Tarkista, että profiilisi on ajan tasalla ja heijastaa ammattimaisuutta.
 • Muut Yhteystiedot: Voit mainita muitakin yhteystietoja, kuten Skype-käyttäjänimesi tai verkkosivun, jos ne ovat merkityksellisiä ja ammattimaisia.
 • Yksityisyydensuoja: Muista, että yhteystietosi ovat arkaluonteisia tietoja. Sinun tulisi mainita vain oleelliset tiedot ja jättää turhat pois. Kannattaa varoa myös jakamasta henkilötietoja liikaa.

Tee yhteystietojesi jakamisesta työnantajalle helppoa ja selkeää. Tarkista yhteystiedot huolellisesti ennen ansioluettelon lähettämistä varmistaaksesi niiden oikeellisuuden.

Henkilöstöpäällikön CV

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä:

 • Mikä on tiivistelmä? Tiivistelmä on lyhyt, napakka kappale ansioluettelossa, joka toimii ensivaikutelmana ja tiivistää ammatillisen taustasi.
 • Miten se käytetään? Tiivistelmä houkuttelee työnantajaa lukemaan ansioluettelon kokonaisuudessaan, antaa nopean käsityksen pätevyydestäsi ja auttaa erottumaan joukosta.
 • Miten se kirjoitetaan? Tiivistelmä kirjoitetaan ensimmäisessä persoonassa, on lyhyt ja ytimekäs (1-3 lausetta) ja keskittyy ammatillisiin saavutuksiisi ja tavoitteisiisi.
 • Miksi? Tiivistelmä auttaa työnantajaa nopeasti ymmärtämään, mitä voit tarjota organisaatiolle ja miksi olet sopiva valinta tehtävään.

Tavoite:

 • Mikä on tavoite? Tavoite on osio ansioluettelossa, joka korostaa, mitä tavoitteita sinulla on urallasi ja mitä haluat saavuttaa tulevaisuudessa.
 • Miten se käytetään? Tavoite auttaa työnantajaa ymmärtämään, mitä etsit uudelta työpaikalta ja kuinka se sopii organisaation tarpeisiin.
 • Miten se kirjoitetaan? Tavoite kirjoitetaan lyhyesti (1-2 lausetta) ja painottaa, mitä voit tuoda yritykselle ja kuinka haluat kehittää itseäsi.
 • Miksi? Tavoite auttaa antamaan suunnan urallasi ja osoittaa, että olet tietoinen omista tavoitteistasi ja valmis kasvamaan organisaatiossa.

Valinta Tiivistelmän ja Tavoitteen Välillä:

 • Tiivistelmä: Henkilöstöpäällikön tulisi käyttää tiivistelmää, kun hänellä on vahva ammatillinen tausta ja konkreettisia saavutuksia, joita hän haluaa korostaa. Tiivistelmä auttaa herättämään kiinnostuksen nopeasti.
 • Tavoite: Tavoite on hyödyllinen silloin, kun henkilöstöpäällikkö haluaa korostaa uratavoitteitaan, erityisiä suunnitelmiaan tai kun hän hakee uutta suuntaa urallaan. Se osoittaa tulevaisuusorientoituneisuutta.

Valinnan tulisi perustua henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja tavoitteisiin. Sekä tiivistelmä että tavoite voivat olla tehokkaita, kun ne kirjoitetaan ammattimaisesti ja niiden sisältö on kohdennettu työnantajan tarpeisiin.

Työkokemus

Työkokemusosiossa sinun tulisi esitellä aikaisemmat työnantajasi ja kuvailla tehtäviäsi ja saavutuksiasi. Työkokemuksen avulla voit osoittaa, että sinulla on tarvittava osaaminen ja kokemus täyttääksesi uuden tehtävän vaatimukset. Seuraavassa on joitakin vinkkejä, jotka auttavat sinua laatimaan vaikuttavan työkokemusosion:

 • Työnantajan nimi ja aika: Aloita ilmoittamalla työnantajasi nimi ja työskentelyaikasi (kuukausi ja vuosi) jokaisessa työpaikassasi. Tämä antaa selkeän aikajanan.
 • Tehtävänimike: Ilmoita kunkin työpaikan yhteydessä tehtävänimike, joka kuvastaa vastuitasi ja asemaasi organisaatiossa.
 • Kuvaile vastuut ja saavutukset: Kerro lyhyesti, mitä vastuita ja tehtäviä sinulla oli kussakin työpaikassa. Painota erityisesti saavutuksia ja projekteja, joissa olet onnistunut. Käytä vahvoja toimintasanoja, kuten "johti", "kehitti" tai "kasvatti".
 • Korosta henkilöstöhallinnon näkökulmaa: Henkilöstöpäällikkönä korosta erityisesti niitä tehtäviä, jotka liittyvät henkilöstöhallintoon, kuten rekrytointiin, koulutukseen, suoritusarviointeihin ja konfliktien ratkaisemiseen.
 • Mitattavat tulokset: Jos mahdollista, esitä konkreettisia numeroita ja tuloksia saavutuksistasi. Esimerkiksi "Paransin rekrytointiprosessia, mikä johti 20% nopeampaan täyttöaikaan" antaa selkeän kuvan saavutuksistasi.
 • Käytä aikajärjestystä: Järjestä työkokemuksesi käänteisessä aikajärjestyksessä, eli aloita nykyisestä työpaikasta ja etene taaksepäin. Tämä auttaa työnantajaa näkemään urasi kehittymisen.
 • Kohdenna ansioluettelo: Kohdista työkokemusosio niin, että se vastaa uuden työnantajan tarpeita. Painota niitä kokemuksia, jotka ovat relevantteja uutta tehtävää ajatellen.

Tämä osio auttaa sinua osoittamaan vahvuuksiasi ja kokemustasi henkilöstöpäällikön roolissa. Muista, että selkeys ja konkretia ovat avainasemassa.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta henkilöstöpäällikölle
Henkilöstöpäällikkö, Talentia Oy
Helsinki, Suomi | Tammikuu 2020 - Nykyinen
 • Johdin HR-osastoa ja vastasin rekrytoinneista, perehdytyksestä sekä henkilöstön kehittämisestä.
 • Laadin ja kehitin henkilöstöstrategioita, jotka tukivat organisaation kasvua ja tavoitteita.
 • Toimin tiiviissä yhteistyössä johdon kanssa varmistaakseni, että henkilöstöresurssit vastasivat liiketoiminnan tarpeita.
 • Kehitin tehokkaita suoritusarviointiprosesseja ja henkilöstön koulutusohjelmia.
 • Ratkaisin HR-konflikteja ammattitaidolla ja noudatin työlainsäädäntöä ja -säännöksiä.

Huono esimerkki työkokemuksesta henkilöstöpäällikölle
Toimistoapulainen, Pikku-Toimisto Oy
Helsinki, Suomi | Kesä 2018 - Helmikuu 2019
 • Tein perustoimistotöitä, kuten tiedostojen järjestelyä ja kahvinkeittoa.
 • En osallistunut strategiseen suunnitteluun tai johtoryhmän kokouksiin.
 • En ollut vastuussa henkilöstöasioista enkä tehnyt päätöksiä.
 • Lopetin työn, koska se ei vastannut odotuksiani.

Hyvä esimerkki tuo esiin henkilöstöpäällikön roolin tärkeyden ja vastuun sekä konkreettiset saavutukset työssä, kuten strategisen suunnittelun ja konfliktien ratkaisun. Huono esimerkki ei anna selkeää kuvaa henkilön pätevyydestä tai siitä, miten hän on edistynyt urallaan.

Henkilöstöpäällikön CV

Koulutus

Koulutusosiossa mainitaan sinun koulutuksesi ja akateemiset saavutuksesi. Tärkeimmät asiat huomioitaviksi ovat:

 • Koulutuslaitos: Mainitse oppilaitoksen tai yliopiston nimi, jossa suoritit tutkintosi.
 • Tutkinto: Ilmoita suoritettu tutkinto ja sen tarkempi nimi (esim. Maisteri henkilöstöhallinnosta).
 • Suoritusajankohta: Kerro milloin saavutit tutkintosi, esimerkiksi "Suoritettu maaliskuussa 20XX."
 • Kunnianosoitukset: Jos sait kunniamainintoja, stipendejä tai muita tunnustuksia koulutuksen aikana, mainitse ne lyhyesti.

Koulutusosio osoittaa, että sinulla on tarvittava pohja ja teoreettinen osaaminen henkilöstöhallinnon alalla. Vaikka työkokemus on tärkeää, koulutus tuo lisäarvoa ja osoittaa, että olet pätevöitynyt tehtävään.

Taidot

Taito-osio on olennainen, koska se paljastaa, mitä voit tuoda organisaatioon. Taidot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan:

Kovat taidot:
 • Henkilöstöhallinnon osaaminen: Osoita, että hallitset rekrytoinnin, palkanmaksun, koulutuksen ja muut keskeiset HR-toiminnot.
 • Työlainsäädäntö : Ymmärrä työoikeuden perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
 • Tietojärjestelmät : Mainitse HR-järjestelmät, joita osaat käyttää (esim. SAP, Workday) ja muu tietotekninen taito.
 • Analyyttiset taidot : Osoita kykysi käsitellä ja analysoida tietoja, esimerkiksi suoritusarviointien tai henkilöstötietojen osalta.
Pehmeät taidot:
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot : Painota kykyäsi kommunikoida tehokkaasti työntekijöiden, tiimien ja ylimmän johdon kanssa.
 • Ongelmanratkaisu : Kerro kyvystäsi tunnistaa ja ratkaista HR-haasteita luovasti ja järjestelmällisesti.
 • Johtajuus : Osoita kokemuksesi tiimin johtamisesta ja kehittämisestä.
 • Ajanhallinta : Painota kykyäsi hallita monimutkaisia tehtäviä ja noudattaa aikatauluja.
 • Empatia : Korosta taitoa asettua työntekijöiden asemaan ja kohdella heitä oikeudenmukaisesti.

Nämä taidot auttavat sinua menestymään henkilöstöpäällikön roolissa ja luovat kokonaiskuvan osaamisestasi ansioluettelossa.

Henkilöstöpäällikön CV

Lisäosiot

 • Kieli- ja kulttuuritaito : Jos osaat useita kieliä tai sinulla on erityistä kulttuuriosaamista, tämä voi olla erittäin hyödyllinen lisäosa.
 • Sertifikaatit ja lisäkoulutus : Jos sinulla on HR-alan sertifikaatteja (esim. HRCK, SHRM-CP) tai olet osallistunut relevantteihin koulutuksiin, kerro niistä.
 • Jäsenyys alan järjestöissä : Jos olet jäsenenä HR-alan ammattijärjestöissä, kuten Suomen Henkilöstöjohtajat (SHJ), mainitse se.
 • Julkaistut artikkelit tai esitykset : Jos olet kirjoittanut HR-aiheisia artikkeleita tai pitänyt esityksiä, mainitse ne.
 • Vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta : Jos olet osallistunut vapaaehtoistyöhön tai toiminut yhdistysten hallituksissa, kerro siitä.

Saatekirje

Saatekirje on lyhyt kirje, joka liitetään mukaan henkilöstöpäällikön ansioluettelon yhteyteen. Sen tarkoitus on tiivistää hakijan kiinnostus työpaikkaa kohtaan ja antaa lyhyt yhteenveto siitä, miksi hän on sopiva kandidaatti tehtävään.

Hyvä saatekirje sisältää seuraavat osiot:

 • Tervehdys : Aloita kirje kohteliaalla tervehdyksellä, joka on osoitettu oikealle vastaanottajalle, esimerkiksi "Arvoisa [Työnantajan nimi] tiimi".
 • Esittely : Kerro lyhyesti itsestäsi ja korosta, miksi olet kiinnostunut haettavasta tehtävästä.
 • Miksi sinä? : Perustele, miksi olet sopiva henkilöstöpäällikön tehtävään. Käytä tätä osiota tuomaan esiin tärkeimmät vahvuutesi ja kokemuksesi.
 • Miksi he? : Keskity siihen, miksi haluat työskennellä kyseisessä yrityksessä. Kerro, mitä tiedät yrityksestä ja kuinka näet olevasi hyödyksi heille.
 • Lopetus : Kiitä vastaanottajaa ajastaan ja ilmaise kiinnostuksesi jatkoprosessiin. Voit myös mainita, että olet valmis antamaan lisätietoja tai osallistumaan haastatteluun.

Pidä saatekirje napakkana ja huolella räätälöitynä jokaiseen hakemaasi työpaikkaan. Se on tilaisuutesi tehdä vaikutus ennen kuin työnantaja näkee ansioluettelosi.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni