Harjoittelijan CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa lukemaan harjoittelijan ansioluettelon oppaan artikkelia! Harjoittelupaikan hakeminen on jännittävä ja tärkeä vaihe opintojesi aikana. Laadukas ansioluettelo voi olla avain avoimen oven löytämiseen haluamaasi harjoittelupaikkaan. Tässä oppaassa käymme läpi, miten voit luoda vaikuttavan ja ammattimaisen ansioluettelon, joka erottuu muista kilpailijoista ja houkuttelee työnantajan huomion.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Harjoittelijan CV esimerkki

Anna Mäkelä
Esimerkkikatu 1, 00100 Helsinki
040 123 4567
anna.makela@example.com  

Tiivistelmä:
Tavoitteeni on saada haastava ja antoisa harjoittelupaikka, jossa pääsen hyödyntämään oppimaani ja kehittämään taitojani liiketalouden alalla. Olen motivoitunut ja ahkera opiskelija, jolla on vahva kiinnostus markkinointiin ja myyntiin. Etsin mahdollisuutta oppia uutta, tehdä merkityksellistä työtä ja edistää organisaation menestystä harjoittelijana.

Koulutus:

Tradenttorin tutkinto Liiketalouden alalta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2022
Pääaine: Markkinointi
Sivuaineet: Myynti, Taloushallinto

Aiempi työkokemus:

Harjoittelija, XYZ Markkinointi Oy, Helsinki (2021)

 •  Osallistuin markkinointikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen
 •  Vastasin sosiaalisen median sisällöntuotannosta ja päivityksistä
 •  Avustin asiakaspalvelussa ja tukitoiminnoissa

Taidot:

 •  Vahvat viestintätaidot suomeksi ja englanniksi
 •  Hyvä analysointi- ja ongelmanratkaisukyky
 •  Taito työskennellä tiimissä ja sopeutua erilaisiin työympäristöihin
 •  Hallitsen MS Office -ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
 •  Perustaidot Adobe Creative Suite -ohjelmista (Photoshop, InDesign)

Harrastukset ja luottamustehtävät:

 •  Osallistun aktiivisesti opiskelijajärjestön tapahtumiin ja projekteihin
 •  Olen vapaaehtoisena mukana paikallisessa nuorisotalossa

Suosittelijat:

Suosittelijat saatavilla pyydettäessä.

Harjoittelijan ansioluettelo on ensimmäinen mahdollisuutesi tehdä vaikutus työnantajaan, ja se toimii tärkeänä markkinointityökaluna, jonka avulla voit esitellä osaamistasi, koulutustasi ja aikaisempia kokemuksiasi. Vaikka sinulla saattaa olla rajallisesti työkokemusta alalta, ansioluettelosi antaa sinulle mahdollisuuden osoittaa motivaatiosi, oppimiskykysi ja potentiaalisi harjoittelijana.

Artikkelin myötä tarjoamme sinulle arvokkaita vinkkejä, joilla voit luoda vakuuttavan harjoittelijan ansioluettelon. Opit korostamaan taitojasi, koulutustasi ja muita vahvuuksiasi, sekä luomaan selkeän ja houkuttelevan ansioluettelon, joka herättää työnantajan kiinnostuksen. Oli tavoitteenasi sitten saada harjoittelupaikka suurelta yritykseltä tai pieneltä start-upilta, oppaamme auttaa sinua koko prosessin läpi.

Jatka artikkelin lukemista saadaksesi hyödyllisiä vinkkejä ja näkökulmia, jotka auttavat sinua luomaan vakuuttavan harjoittelijan ansioluettelon. Olet askeleen lähempänä unelmiesi harjoittelupaikkaa, ja tämä opas auttaa sinua tekemään vaikutuksen ja erottumaan joukosta.

Mikä on harjoittelijan ansioluettelo

Harjoittelija on opiskelija tai vastavalmistunut henkilö, joka hakee työkokemusta ja soveltaa oppimaansa käytännön työympäristössä. Harjoittelijan tehtävät vaihtelevat riippuen alasta ja organisaatiosta, mutta ne voivat sisältää avustavia tehtäviä, projektitöitä, tutkimustyötä tai osallistumista päivittäisiin työtehtäviin. Harjoittelija työskentelee yleensä rinnalla kokeneiden ammattilaisten kanssa oppien samalla uusia taitoja ja kehittäen ammatillista verkostoaan.

Harjoittelijan ansioluettelo on dokumentti, joka esittelee harjoittelijan koulutuksen, työkokemuksen, taidot ja muut merkittävät tiedot. Se on työnhakudokumentti, joka auttaa harjoittelijaa erottumaan joukosta ja vakuuttamaan potentiaaliset työnantajat omasta osaamisestaan. Ansioluettelo sisältää yleensä henkilötiedot, koulutuksen, työkokemuksen, taidot, saavutukset ja lisätiedot, kuten harrastukset tai vapaaehtoistyökokemus. Se on tiivis ja jäsennelty esitys harjoittelijan taustasta ja pätevyydestä.

Harjoittelijan ansioluettelo on merkityksellinen osa työnhakuprosessia. Se antaa ensivaikutelman harjoittelijasta työnantajalle ja auttaa arvioimaan, kuinka hyvin harjoittelijan osaaminen ja kokemus sopivat haettavaan tehtävään. Ansioluettelo toimii porttina harjoittelupaikan saamiseen ja voi vaikuttaa siihen, kutsutaanko harjoittelija haastatteluun. Se auttaa myös työnantajaa arvioimaan harjoittelijan soveltuvuutta organisaatioon ja tehtävään.

Hyvin laadittu ansioluettelo korostaa harjoittelijan vahvuuksia, taitoja ja saavutuksia sekä osoittaa, että hänellä on potentiaalia oppia ja tuoda lisäarvoa työympäristöön. Se on mahdollisuus erottua muista ja herättää kiinnostus työnantajassa. Ansioluettelo tulisi olla selkeä, ytimekäs ja hyvin muotoiltu, jotta se on helposti luettavissa ja välittää harjoittelijan osaamisen ja motivaation viestin tehokkaasti.

Muotoilu ja ulkoasu

Hyvä muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä osia harjoittelijan ansioluettelossa. Ne auttavat luomaan ammattimaisen ja houkuttelevan ensivaikutelman työnantajaan. Tässä joitakin vinkkejä muotoilun ja ulkoasun parantamiseen:

 • Käytä selkeää ja helppolukuista fonttia, kuten Arial tai Calibri. Vältä liian tyylikkäitä tai vaikealukuisia fontteja.
 • Käytä sopivaa fonttikokoa, joka on tarpeeksi suuri, jotta teksti on selkeästi luettavissa. Yleinen fonttikoko on 10-12 pistettä.
 • Käytä otsikoita ja alaotsikoita selkeyttämään ansioluettelon rakennetta ja erottamaan eri osiot toisistaan.
 • Käytä lihavointia tai kursivointia korostamaan tärkeitä sanoja tai osioita.
 • Varmista, että ansioluettelo on selkeästi jäsennelty ja helppo skannata. Käytä luettelomuotoa tai numeroitua listaa esittämään tärkeitä tietoja.
 • Hyödynnä sopivia välilyöntejä, marginaaleja ja väripintoja tasapainoisen ja miellyttävän ulkoasun luomiseksi.
 • Vältä liian monimutkaista taittoa tai liikaa koristeita, jotka voivat hankaloittaa lukemista tai häiritä tietojen havaitsemista.
 • Varmista, että ansioluettelo on yhdenmukainen ja tyylikäs koko dokumentin läpi. Käytä samaa fonttia, fonttikokoa ja tyyliä kaikissa osioissa.
 • Käytä selkeitä ja harkittuja väriyhdistelmiä, jotka sopivat yhteen. Värit voivat tuoda visuaalista kiinnostavuutta ansioluetteloon, mutta varmista niiden käytön maltillisuus.
 • Tarkista ansioluettelo huolellisesti mahdollisten kirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta. Pyydä myös tarvittaessa jonkun toisen tarkistamaan sen puolestasi.
 • Lähetä ansioluettelosi pdf muodossa.

Muista, että muotoilu ja ulkoasu eivät saa olla liian hallitsevia, vaan niiden tulisi tukea sisältöä ja tehdä ansioluettelosta helposti luettava ja visuaalisesti houkutteleva.

Harjoittelija CV

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat olennainen osa harjoittelijan ansioluettelossa, sillä ne mahdollistavat työnantajan yhteydenoton ja helpottavat sinun tavoittamistasi. Tässä muutamia asioita, jotka kannattaa huomioida yhteystietojen osalta:

 • Nimi: Aloita yhteystiedot kirjoittamalla oma nimesi. Kirjoita etunimesi ja sukunimesi selkeästi, jotta työnantaja tunnistaa sinut helposti.
 • Sähköpostiosoite: Anna sähköpostiosoitteesi, jota käytät aktiivisesti ja joka kuulostaa ammattimaiselta. Varmista, että sähköpostiosoite on helppo lukea ja oikein kirjoitettu.
 • Puhelinnumero: Kirjoita puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa parhaiten. Varmista, että numero on oikein kirjoitettu. Jos käytössäsi on myös toinen puhelinnumero, voit lisätä sen erilliseen kohtaan tai mainita sen lisätietojen joukossa.
 • Osoite: Ilmoita asuinpaikkasi osoite, mikäli se on relevanttia työpaikan sijainnin kannalta. Voit kirjoittaa koko osoitteen tai riittävät tiedot, kuten kaupunki ja postinumero.
 • Linkit ammatillisiin profiileihin: Jos sinulla on ammatillisia profiileja, kuten LinkedIn- tai GitHub-tili, voit lisätä linkit niihin. Tämä antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua tarkemmin osaamiseesi ja projekteihisi.
 • Verkkosivu tai portfolio: Jos sinulla on verkkosivu tai portfolio, jossa esittelet työnäytteitäsi tai projektejasi, voit mainita sen ja lisätä linkin tarvittaessa.

On tärkeää, että yhteystiedot ovat helposti löydettävissä ansioluettelon alussa tai lopussa. Ne tulisi esittää selkeästi ja jäsennellysti, jotta työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä helposti. Muista myös tarkistaa yhteystietojen oikeellisuus ja päivittää ne tarvittaessa, jotta työnantaja voi tavoittaa sinut sujuvasti.

Tiivistelmä vai tavoite

Harjoittelijan ansioluettelossa voi olla joko tiivistelmä tai tavoite, riippuen siitä, mikä sopii parhaiten harjoittelijan tilanteeseen ja harjoittelupaikan odotuksiin. Näiden kahden osion tarkoituksena on antaa lyhyt ja ytimekäs kuvaus harjoittelijasta, hänen osaamisestaan ja tavoitteistaan harjoittelun suhteen.

Tiivistelmä on lyhyt katsaus harjoittelijan ammatillisesta profiilista. Siinä esitetään lyhyesti harjoittelijan tärkeimmät tiedot, kuten koulutus, aiempi työkokemus ja keskeiset taidot. Tiivistelmässä keskitytään korostamaan harjoittelijan vahvuuksia ja osaamista, jotta työnantaja saa nopean yleiskuvan harjoittelijasta.

Toisaalta tavoite keskittyy enemmän harjoittelijan tuleviin tavoitteisiin ja odotuksiin harjoittelun suhteen. Tavoite voi sisältää harjoittelijan halutut oppimistavoitteet, uratavoitteet tai mitä hän toivoo saavuttavansa harjoittelun aikana. Tavoitteen tarkoituksena on osoittaa harjoittelijan motivaatio, sitoutuneisuus ja halu kehittyä sekä antaa työnantajalle käsitys siitä, kuinka hyvin harjoittelija sopii harjoittelupaikkaan.

Valinta tiivistelmän ja tavoitteen välillä riippuu harjoittelijan omista mieltymyksistä ja tilanteesta. Tiivistelmä sopii hyvin silloin, kun harjoittelijalla on jo aiempaa työkokemusta tai konkreettisia taitoja, joita haluaa korostaa. Tavoite puolestaan on hyvä valinta, kun harjoittelija haluaa kertoa tulevista tavoitteistaan ja oppimisaikeistaan harjoittelun aikana.

Tiivistelmä tai tavoite auttavat työnantajaa saamaan nopean käsityksen harjoittelijasta ja hänen soveltuvuudestaan harjoittelupaikkaan. Ne antavat myös harjoittelijalle mahdollisuuden korostaa omia vahvuuksiaan ja tavoitteitaan, mikä auttaa erottumaan joukosta ja herättää kiinnostusta.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Motivoitunut ja innokas harjoittelija, jolla on vahva kiinnostus markkinointiin ja digitaaliseen viestintään. Olen suorittanut markkinoinnin perusopinnot ja hankkinut käytännön kokemusta sosiaalisen median hallinnasta ja sisällöntuotannosta opintojeni aikana. Tavoitteenani on oppia lisää markkinoinnin strategioista ja työskennellä tiimissä, jossa voin hyödyntää luovuuttani ja analyyttisiä taitojani."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni harjoittelussa on kehittää taitojani projektinhallinnassa ja tiimityössä. Haluan oppia tehokasta ajanhallintaa, kommunikaatiota ja ongelmanratkaisutaitoja käytännön työympäristössä. Pyrin myös laajentamaan tietämystäni markkinointistrategioista ja analytiikasta. Tavoitteenani on saavuttaa merkittäviä tuloksia harjoittelun aikana, oppia uutta ja luoda arvoa organisaatiolle."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen opiskelija, joka etsii harjoittelupaikkaa. Olen suorittanut joitakin kursseja markkinoinnista, mutta minulla ei ole vielä paljon kokemusta. Haluan oppia lisää markkinoinnista ja saada käytännön kokemusta työelämästä."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni harjoittelussa on oppia jotain uutta ja saada työkokemusta. Toivon, että harjoittelun aikana pystyn kehittämään taitojani ja oppimaan organisaation toiminnasta."

Huonossa esimerkissä tiivistelmä ja tavoite ovat hyvin yleisluontoisia eikä niissä tuoda esiin harjoittelijan erityisiä vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita tai tavoitteita. Ne eivät erota harjoittelijaa joukosta tai anna selkeää kuvaa siitä, mitä hän voi tarjota harjoittelupaikalle. Hyvässä esimerkissä tiivistelmässä ja tavoitteessa käytetään konkreettisia termejä, korostetaan harjoittelijan osaamista ja tavoitteita sekä annetaan selkeä kuva siitä, miksi harjoittelija haluaa kyseiseen harjoittelupaikkaan ja mitä hän voi tuoda organisaatiolle.

Työkokemus

Työkokemus on tärkeä osio, vaikka harjoittelijan kokemus voi olla rajoitettua tai puuttua kokonaan. Työkokemusosiossa harjoittelija voi kuvata aiempia työtehtäviään, harjoitteluitaan tai muita olellisia työkokemuksia, jotka liittyvät harjoittelijan alaan tai tavoitteisiin.

Vaikka harjoittelijalla ei välttämättä ole paljon aikaisempaa työkokemusta, on tärkeää korostaa niitä taitoja, joita hän on oppinut ja kehittänyt aiemmissa tehtävissään. Työkokemusosiossa kannattaa tuoda esiin konkreettisia tehtäviä ja vastuita, joita harjoittelija on hoitanut, ja korostaa saavutuksia, onnistumisia tai oppimiskokemuksia, jotka osoittavat harjoittelijan potentiaalia ja soveltuvuutta tulevaan harjoitteluun.

Vaikka työkokemus voi olla rajallista, kannattaa hyödyntää muita kokemuksia, kuten vapaaehtoistyötä, projekteja, opintojen aikana tehtyjä harjoitustöitä tai harrastuksia, jotka liittyvät harjoittelijan alaan. Näiden kokemusten avulla harjoittelija voi osoittaa työelämätaitojaan, projektinhallintaa, tiimityöskentelytaitoja tai muita relevantteja taitoja.

Tärkeää on myös kuvailla työtehtävien luonnetta ja vastuuta sekä käyttää konkreettisia esimerkkejä, jotka havainnollistavat harjoittelijan osaamista. On suositeltavaa käyttää toimintaverbejä, kuten "suunnittelin", "koordinoin" tai "ratkaisin", osoittaakseen aktiivista roolia työtehtävissä.

Harjoittelija CV

Vaikka harjoittelijan työkokemus voi olla rajallista, tällainen osio antaa silti mahdollisuuden osoittaa motivaatiota, aktiivisuutta ja oppimiskykyä, jotka ovat tärkeitä harjoittelupaikan kannalta. On tärkeää esittää työkokemus selkeästi ja tiiviisti, korostaen niitä taitoja ja saavutuksia, jotka erottavat harjoittelijan joukosta ja osoittavat hänen potentiaalinsa harjoittelutehtävässä.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta ansioluettelossa
Harjoittelija, Digitaalinen markkinointi, XYZ Oy, Helsinki (Maaliskuu 2020 - Elokuu 2020)
 • Osallistuin aktiivisesti digitaalisen markkinoinnin kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Vastasin sosiaalisen median kanavien päivittämisestä ja sisällöntuotannosta, mikä kasvatti yrityksen näkyvyyttä ja seuraajamäärää merkittävästi.
 • Analysoin markkinointikampanjoiden tuloksia ja tein kattavia raportteja, joilla pystyttiin arvioimaan kampanjoiden tehokkuutta ja tekemään parannuksia tuleviin toimenpiteisiin.
 • Osallistuin aktiivisesti verkkosivuston sisällön päivitykseen ja hakukoneoptimointiin, mikä paransi sivuston hakukonenäkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta.
 • Työskentelin tiiviissä yhteistyössä markkinointitiimin ja sisällöntuottajien kanssa, mikä vahvisti kommunikointi- ja yhteistyötaitojani.

Huono esimerkki työkokemuksesta ansioluettelossa
Työharjoittelu, ABC Oy (Kesäkuu 2019)
 • Tein erilaisia tehtäviä markkinointiosastolla, kuten kokouksiin osallistumista ja muistiinpanojen tekemistä.
 • Vastasin sähköpostien lähettämisestä ja vastaanottamisesta.
 • Tuetin tiimiä tarvittaessa eri projekteissa.

Huonossa esimerkissä työkokemus on hyvin yleisluontoinen ja siitä puuttuvat konkreettiset tehtävät, vastuualueet ja saavutukset. Siinä ei tuoda esiin harjoittelijan oppimista tai vaikutusta organisaatioon. Hyvässä esimerkissä työkokemus on kuvattu tarkasti ja siinä korostetaan konkreettisia tehtäviä, vastuualueita ja saavutuksia. Se antaa selkeän kuvan harjoittelijan panoksesta, kehittymisestä ja kyvystä sopeutua työympäristöön.

Koulutus

Harjoittelijan koulutusosio antaa työnantajalle käsityksen hakijan akateemisesta taustasta ja koulutusohjelmasta. Se auttaa arvioimaan hakijan valmiuksia ja osaamista työtehtäviin, joita harjoittelijan odotetaan suorittavan. Koulutusosio voi olla ratkaiseva tekijä työnantajan päätöksessä valita sopiva harjoittelija tiimiin.

Koulutusosiossa on tärkeää sisällyttää seuraavat tiedot:

 • Tutkinnon nimi: Mainitse suorittamasi tutkinto, kuten kandidaatin tai maisterin tutkinto.
 • Koulutusohjelma: Kerro, mihin koulutusohjelmaan olet kuulunut. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, millaisella alalla olet erikoistunut ja millaista osaamista sinulla on.
 • Oppilaitoksen nimi: Ilmoita oppilaitoksen nimi, jossa olet suorittanut koulutuksesi. Tämä voi olla yliopisto, ammattikorkeakoulu jne. Tämä antaa työnantajalle tarkemman kuvan koulutustaustastasi ja auttaa arvioimaan oppilaitoksen mainetta ja arvostusta.
 • Ajanjakso: Ilmoita ajanjakso, jolloin olet suorittanut koulutuksesi. Mainitse tarkat päivämäärät tai kuukaudet ja vuodet.
 • Pääaineet ja sivuaineet: Kerro tärkeimmät pääaineet ja sivuaineet, joita olet opiskellut. Tämä antaa työnantajalle tietoa siitä, millaisella osa-alueella olet erikoistunut ja millaista osaamista sinulla on.
 • Opinnäytetyö: Jos olet suorittanut opinnäytetyön, mainitse sen nimi ja lyhyt kuvaus. Opinnäytetyö voi olla merkittävä osoitus kyvystäsi tehdä tutkimusta ja soveltaa oppimaasi käytännön ongelmiin.

Hyvässä koulutusosiossa keskitytään antamaan selkeä ja kattava kuva hakijan koulutuksesta. Lisäksi on tärkeää esittää tiedot järjestelmällisesti ja selkeästi, jotta työnantaja voi helposti hahmottaa hakijan akateemisen taustan ja osaamisen.

Taidot

Taito-osiolla harjoittelijan ansioluettelossa tarkoitetaan kykyjä, taitoja ja pätevyyksiä, joita hakija tuo mukanaan työpaikkaan. Taito-osio antaa työnantajalle käsityksen hakijan osaamisesta ja valmiuksista suoriutua työtehtävistä tehokkaasti. Taitojen kattava ja selkeä esittäminen auttaa työnantajaa arvioimaan, kuinka hyvin hakija vastaa yrityksen tarpeita.

Harjoittelija CV

Taito-osiota voi jakaa kahteen osaan: koviin taitoihin ja pehmeisiin taitoihin.

 • Kovat taidot: Kovat taidot ovat konkreettisia, mitattavissa olevia taitoja, jotka perustuvat tietoon ja taitoon. Niihin kuuluvat esimerkiksi ohjelmointikielten hallinta, tietokantaosaaminen, tekniset taidot, projektinhallinta ja kielitaito. Näitä taitoja voidaan opiskella ja kehittää koulutuksen, harjoittelun ja työkokemuksen kautta. Kovat taidot ovat helposti todennettavissa ja voivat olla erittäin arvokkaita harjoittelijan tehtävien suorittamisessa.
 • Pehmeät taidot: Pehmeät taidot ovat ei-mitattavissa olevia taitoja, jotka liittyvät henkilön luonteenpiirteisiin, käyttäytymiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Ne sisältävät esimerkiksi tiimityötaidot, viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot, joustavuuden, ajanhallinnan ja johtamistaidot. Pehmeät taidot ovat usein yhtä tärkeitä kuin kovat taidot, koska ne osoittavat hakijan sopeutumis- ja yhteistyökyvyn sekä kyvyn työskennellä muiden kanssa tehokkaasti.

Taito-osiota kirjoitettaessa on tärkeää:

Käytä olennaisia taitoja: Valitse taitoja, jotka ovat suoraan relevantteja harjoittelijan tehtäviin ja yrityksen tarpeisiin. Korosta erityisesti niitä taitoja, joissa olet vahva ja jotka erottavat sinut muista hakijoista.

Käytä konkreettisia termejä: Kuvaa taitosi selkeästi ja konkreettisesti. Vältä epämääräisiä ilmauksia ja pyri tuomaan esiin, miten olet käyttänyt taitojasi aiemmissa työkokemuksissasi tai projekteissasi.

Sovita taidot tehtävään: Huomioi työpaikan vaatimukset ja sovita taitosi siihen. Mieti, mitkä taidot ovat erityisen arvokkaita juuri kyseisessä harjoittelijan roolissa, kuten tiettyjen ohjelmistojen hallinta, viestintätaidot tai ongelmanratkaisutaidot. Korosta näitä taitoja ja selitä, miten ne tukevat työskentelyäsi harjoittelijana.

Osoita kehitysvalmiutta: Harjoittelijan asema on usein oppimis- ja kehitysvaihe, joten on tärkeää osoittaa, että olet valmis oppimaan uusia taitoja ja kehittämään itseäsi. Jos haluat, voit mainita esimerkiksi kyvyn omaksua nopeasti uutta tietoa, joustavuuden erilaisten tehtävien suorittamisessa tai halun kehittää ammattitaitoasi harjoittelun aikana.

Esiinny monipuolisesti: Taito-osiossa tulisi löytyä tasapaino erilaisten taitojen välillä. Yhdistä kovat taidot, kuten tekniset taidot tai kielitaito, pehmeisiin taitoihin, kuten tiimityöskentelyyn, viestintä- tai ongelmanratkaisutaitoihin. Tämä osoittaa, että sinulla on sekä teknistä osaamista että kykyä toimia tehokkaasti yhteistyössä muiden kanssa.

Älä unohda arvoja ja ominaisuuksia: Harjoittelijan roolissa myös arvot ja persoonalliset ominaisuudet ovat tärkeitä. Voit mainita esimerkiksi itsenäisyyden, vastuullisuuden, aloitteellisuuden tai kyvyn toimia tiimissä. Nämä piirteet voivat olla merkityksellisiä työyhteisön dynamiikan ja sopeutumisen kannalta.

Muista antaa todistusaineistoa: Kun mainitset taitoja, on hyvä liittää niihin myös konkreettisia esimerkkejä tai saavutuksia. Kerro esimerkiksi aiemmista projekteista tai työtehtävistä, joissa olet hyödyntänyt kyseistä taitoa ja saavuttanut positiivisia tuloksia.

Päivitä ja muokkaa: Harjoittelijan CV:ssä taito-osa on usein yksi tärkeimmistä osioista, joka voi vaikuttaa työnantajan päätökseen kutsua haastatteluun. Siksi on tärkeää päivittää ja muokata taito-osiota kohdennetusti jokaiseen hakemukseen. Tarkista työpaikkailmoituksesta, millaisia taitoja yritys erityisesti etsii ja painota niitä.

Tässä on lista taidoista, joita harjoittelija voi lisätä ansioluetteloon:

 • Tekniset taidot
 • Viestintätaidot
 • Tiimityöskentely
 • Ongelmanratkaisu
 • Organisointitaidot
 • Oppimiskyky
 • Itsenäisyys
 • Projektinhallinta
 • Analytiikka
 • Aikahallinta
 • Luovuus
 • Asiakaspalvelu
 • Verkostoituminen
 • Kielitaito
 • Johtamistaidot
 • Esitystaidot
 • Myyntitaidot
 • Tekninen kirjoittaminen
 • Laadunvalvonta
 • Markkinointiosaaminen
Harjoittelija CV

Lisäosiot

Lisäosiot voivat olla hyödyllisiä harjoittelijan CV:ssä, kun halutaan tuoda esiin lisätietoja tai vahvistaa hakijan soveltuvuutta tehtävään. Tässä joitakin yleisiä lisäosioita, joita harjoittelija voi harkita:

 • Kielitaito: Lista kielistä, joita hallitset ja taso, esimerkiksi äidinkieli, vieraat kielet ja niiden taitotaso (esim. sujuva, keskitaso).
 • Sertifikaatit ja kurssit: Luettelo sertifikaateista, kurssitodistuksista tai erityisosaamista osoittavista koulutuksista, jotka liittyvät harjoittelijan alaan.
 • Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit: Tämä osio voi antaa tietoa hakijan persoonasta ja osoittaa esimerkiksi johtajuustaitoja, tiimityöskentelyä tai organisointitaitoja, jos harrastukset liittyvät niihin.
 • Julkaisut ja projektit: Jos harjoittelijalla on ollut mahdollisuus osallistua projekteihin, kirjoittaa artikkeleita tai osallistua tutkimuksiin, tämä osio voi esitellä niitä ja osoittaa harjoittelijan kykyä työskennellä itsenäisesti ja saavuttaa tuloksia.
 • Suosittelijat: Tässä osiossa voi mainita henkilöitä, jotka voivat antaa suosituksen harjoittelijan osaamisesta ja sopivuudesta tehtävään. Suosittelijoiden yhteystiedot voivat myös olla hyödyllisiä lisätietoja.

On tärkeää valita lisäosiot huolellisesti ja vain sellaiset, jotka tukevat harjoittelijan soveltuvuutta kyseiseen tehtävään. Lisäosiot voivat tarjota lisätietoja ja erottaa hakijan joukosta, joten niitä kannattaa hyödyntää viisaasti.

Saatekirje

Saatekirje on työnhakutilanteessa käytettävä kirje, joka lähetetään yhdessä ansioluettelon kanssa työnantajalle. Se tarjoaa hakijalle mahdollisuuden tuoda esiin persoonallisuuttaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan kyseiseen työtehtävään. Saatekirjeen tarkoituksena on herättää työnantajan kiinnostus ja erottua joukosta.

Saatekirjeessä on useita merkityksiä ja tehtäviä:

 • Henkilökohtainen yhteys: Saatekirjeen avulla hakija voi luoda henkilökohtaista yhteyttä työnantajaan. Kirjeessä voi mainita, miten on saanut tietää yrityksestä ja miksi on kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta. Tämä osoittaa hakijan sitoutumista ja aidon kiinnostuksen kohteena olevaa yritystä kohtaan.
 • Motivaation osoittaminen: Saatekirjeessä hakija voi selittää, miksi hän on kiinnostunut kyseisestä työtehtävästä ja miten hänen omat tavoitteensa ja arvonsa sopivat yrityksen kanssa yhteen. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään hakijan motivaation ja sitoutumisen tehtävään.
 • Taitojen ja kokemuksen esittäminen: Saatekirjeessä hakija voi tuoda esiin tärkeitä taitojaan ja kokemuksiaan, jotka ovat olennaisia kyseiseen työtehtävään. Kirjeessä voi avata esimerkiksi aiempaa työkokemusta, projekteja tai saavutuksia, jotka osoittavat kyvyn suoriutua tehtävästä.
 • Viestintä- ja kirjoitustaitojen näyttäminen: Saatekirje on myös mahdollisuus osoittaa hakijan viestintä- ja kirjoitustaidot. Kirjeessä tulisi käyttää selkeää ja ammattimaista kieltä, välttää kielioppivirheitä ja ilmaista itseään sujuvasti. Tämä antaa työnantajalle positiivisen kuvan hakijan viestintätaidoista.
 • Räätälöinti työnantajan tarpeisiin: Saatekirjeen avulla hakija voi räätälöidä hakemuksensa työnantajan tarpeiden mukaan. Kirjeessä voi painottaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen relevantteja kyseisessä työtehtävässä. Tämä osoittaa hakijan kyvyn ymmärtää työpaikan vaatimukset ja tarjota ratkaisuja niihin.

Saatekirjeen rakenteella on tärkeä rooli viestin selkeydessä ja vaikuttavuudessa. Tyypillisesti saatekirjeessä on kolme pääosaa:

 • Johdanto: Aloita saatekirjeesi vakuuttavalla ja henkilökohtaisella johdannolla. Voit esimerkiksi mainita, miten sait tiedon avoimesta työpaikasta tai mistä syystä olet kiinnostunut kyseisestä yrityksestä. Johdannossa voit myös mainita, miten olet päätynyt hakeutumaan alalle tai mikä on motivoitunut sinua työnhaussa.
 • Keskipitkä kappale: Tässä osassa voit tuoda esiin vahvuuksiasi, kokemuksiasi ja saavutuksiasi, jotka ovat relevantteja kyseiseen työtehtävään. Kerro esimerkkejä aikaisemmista projekteista tai työkokemuksista, joissa olet osoittanut tarvittavia taitoja ja kykyjä. Keskity erityisesti niihin seikkoihin, jotka erottavat sinut muista hakijoista ja jotka tukevat työnantajan tarpeita.
 • Lopetus: Päätä saatekirjeesi vakuuttavasti ja kiitollisesti. Voit ilmaista kiinnostuksesi päästä haastatteluun ja tuoda esiin, kuinka innokkaasti odotat mahdollisuutta keskustella lisää osaamisestasi ja työnantajan tarpeista. Voit myös kertoa, kuinka olet valmis antamaan lisätietoja ja vastaamaan kysymyksiin tarvittaessa.

On tärkeää pitää saatekirje ytimekkäänä ja napakkana. Pyri pitämään se yhden sivun mittaisena ja vältä toistoa ansioluettelon kanssa. Kirjeen tulisi olla helppolukuinen ja hyvin jäsennelty. Voit käyttää kappalejakoja ja otsikoita helpottaaksesi lukemista.

Muista myös oikeinkirjoitus- ja kielioppiasi. Tarkista huolellisesti, että saatekirjeesi ei sisällä kirjoitusvirheitä tai epäselvyyksiä. Käytä ammattimaista ja kohteliasta sävyä läpi kirjeen.

Kun lähetät saatekirjeen, varmista, että se on osoitettu oikealle henkilölle ja että nimesi ja yhteystietosi ovat selvästi näkyvillä. Voit lopuksi allekirjoittaa kirjeesi sähköisesti tai käsin, riippuen siitä, miten se lähetetään.

Harjoittelija CV

Tärkeimmät asiat

 • Räätälöi ansioluettelo: Muokkaa ansioluettelosi jokaiseen työpaikkahakemukseen sopivaksi. Korosta niitä taitoja, kokemuksia ja saavutuksia, jotka ovat relevantteja kyseiseen tehtävään ja yritykseen.
 • Käytä selkeää rakennetta: Luo ansioluetteloosi selkeä ja helppolukuinen rakenne. Käytä otsikoita, kappalejakoja ja luettelomuotoa, jotta tärkeät tiedot erottuvat helposti.
 • Korosta saavutuksia: Sen sijaan, että luettelet vain työhistoriasi tehtävät ja vastuut, keskity korostamaan saavutuksia ja konkreettisia tuloksia, joita olet saavuttanut aiemmissa tehtävissäsi. Tämä auttaa työnantajaa hahmottamaan, miten olet tuonut lisäarvoa organisaatioille, joissa olet työskennellyt.
 • Käytä vahvoja verbejä: Käytä ansioluettelossasi aktiivisia ja vahvoja verbejä kuvaamaan tehtäviäsi ja saavutuksiasi. Tämä lisää vaikuttavuutta ja auttaa tekemään ansioluettelostasi dynaamisemman.
 • Osoita taidot ja pätevyydet: Korosta CV:ssä niitä taitoja, joita työnantaja etsii kyseiseen tehtävään. Käytä konkreettisia esimerkkejä ja kerro, miten olet hyödyntänyt taitojasi aikaisemmissa työtehtävissäsi.
 • Sisällytä relevantti koulutus: Jos sinulla on relevanttia koulutusta tai sertifikaatteja, mainitse ne CV:ssä. Tämä auttaa osoittamaan pätevyytesi ja osaamisesi kyseisellä alalla.
 • Pidä ansioluettelo tiiviinä: Pyri pitämään ansioluettelosi lyhyenä ja tiiviinä. Käytä vain olennaisia tietoja ja vältä tarpeetonta toistoa.
 • Tarkista oikeinkirjoitus ja virheet: Huolehdi siitä, että CV:ssä ei ole kirjoitusvirheitä, kielioppivirheitä tai epäselvyyksiä. Tarkista ja lue ansioluettelosi huolellisesti ennen lähettämistä.
 • Käytä nykyaikaista ulkoasua: Valitse ansioluetteloon selkeä ja nykyaikainen ulkoasu. Voit käyttää ammattimaisia ja tyylikkäitä ansioluettelopohjia, jotka tuovat esiin osaamisesi ja taidot houkuttelevalla tavalla.
 • Ole rehellinen: On tärkeää olla rehellinen ansioluettelossa ja esittää vain tosiasioita. Vältä liioittelua tai liiallista korostamista. Työnantajat arvostavat rehellisyyttä ja luotettavuutta, ja näin sinun on helpompi puolustaa ja todistaa omaa osaamistasi, kun tiedät, että ansioluettelosi perustuu totuuteen.
Harjoittelija CV

Usein kysytyt kysymykset

Mitä teen, jos minulla ei ole paljon työkokemusta?

Jos sinulla ei ole paljon työkokemusta, voit korostaa muita relevantteja taitoja ja saavutuksia, kuten vapaaehtoistyötä, projekteja, harrastuksia tai akateemisia suorituksia. Korosta myös oppimiskykyäsi ja motivaatiotasi oppia uutta.

Kuinka kauas menneisyyteen tulisi listata työkokemus?

Yleensä on suositeltavaa listata työkokemus viimeisimmästä tai viimeisimmistä työpaikoista taaksepäin noin 10-15 vuoden ajalta. Vanhempi työkokemus voi olla vähemmän merkityksellistä, ellei se ole erityisen relevanttia tai sisällä tärkeitä saavutuksia.

Kuuluuko ansioluetteloon mainita harrastuksista?

Harrastuksia voidaan mainita ansioluettelossa, jos ne tukevat hakijan ammatillisia taitoja tai antavat lisätietoa hakijan persoonasta. Esimerkiksi johtotehtävät urheiluseurassa voivat osoittaa organisaatiokykyä ja tiimityötaitoja.

Pitäisikö ansioluettelossa mainita kaikki koulutus ja kurssit?

Ansioluetteloon kannattaa sisällyttää vain olennaiset ja relevantit koulutukset ja kurssit, jotka tukevat haettua työtehtävää. Esimerkiksi korkeakoulututkinto, ammatilliset koulutukset tai sertifikaatit ovat tärkeitä mainita, kun ne liittyvät suoraan työnantajan tarpeisiin.

Voinko mainita ansioluettelossa henkilökohtaisia ominaisuuksia?

Ansioluettelossa ei yleensä mainita henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten "reipas" tai "yhteistyökykyinen". Sen sijaan voit tuoda esiin taitoja ja saavutuksia, jotka osoittavat kyseisiä ominaisuuksia, kuten tiimityökokemusta tai projektien onnistuneita loppuunsaattamisia.

Kuinka pitkä ansioluettelon tulisi olla?

Yleisesti ottaen ansioluettelon tulisi olla yhden sivun mittainen, ellei työkokemusta tai saavutuksia ole paljon. Pyri pitämään ansioluettelo lyhyenä ja keskity olennaiseen informaatioon.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni