Hallintoassistentin CV - opas täydellisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa oppaaseen hallintoassistentin CV:stä! Hallintoassistentit ovat tärkeä osa organisaation toimintaa, sillä he huolehtivat monista käytännön tehtävistä ja varmistavat, että asiat sujuvat sujuvasti. Hallintoassistentin työtehtävät voivat vaihdella organisaation ja tehtävänkuvan mukaan, mutta yleensä he vastaavat toimiston hallinnosta, aikatauluista ja viestinnästä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Hallintoassistentin CV esimerkki

Nimi:
Maija Meikäläinen

Yhteystiedot:
Osoite: Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
Puhelin: 040 123 4567
Sähköposti:  maija.meikalainen@email.com  

Tiivistelmä:
Tavoitteeni on toimia tehokkaana hallintoassistenttina, joka tukee organisaation toimintaa sujuvasti ja auttaa asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Minulla on laaja kokemus hallinto- ja asiakaspalvelutyöstä, joka sisältää kalenterinhallintaa, tiedonhallintaa ja taloushallinnon tehtäviä.

Koulutus:

 •  Tradenomin tutkinto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki (2015-2019)
 •  Liiketalouden perustutkinto, Helsinki Business College, Helsinki (2012-2015)


Työkokemus:

Hallintoassistentti, XYZ Oy, Helsinki (2019-2023)

 •  Vastuullani on ollut monipuolisia tehtäviä, kuten kalenterien ja kokousaikataulujen hallinta, tiedonhallinta ja arkistointi, raportointi ja laskutus.
 •  Olen vastannut myös asiakaspalvelusta, joka sisältää sähköpostien ja puheluiden hoitoa, sekä erilaisten asiakirjojen käsittelyä ja järjestelyä.
 •  Olen ollut vastuussa myös taloushallinnon tehtävistä, kuten laskujen tarkistamisesta, maksujen käsittelystä ja tilinpäätöksen valmistelusta.
 •  Olen kehittänyt tehokkaita järjestelmiä ja prosesseja, joiden avulla olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme.


Asiakaspalvelija, ABC Oy, Helsinki (2017-2019)

 •  Vastuullani oli asiakaspalvelutyötä, joka sisälsi puheluiden ja sähköpostien hoitoa, sekä asiakirjojen käsittelyä ja järjestelyä.
 •  Käytin tehokkaasti erilaisia tietojärjestelmiä ja auttoi asiakkaita erilaisissa asioissa, kuten laskutuksessa ja tuotetiedusteluissa.


Taidot:

 •  Erinomainen ongelmanratkaisutaito ja kyky käsitellä monimutkaisia tilanteita
 •  Hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä suomeksi että englanniksi
 •  Kokemusta useista erilaisista tietojärjestelmistä ja ohjelmistoista, kuten MS Office -paketti ja taloushallinnon ohjelmat
 •  Kyky työskennellä itsenäisesti sekä tiimissä ja sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin
 •  Huolellisuus ja tarkkuus


Lisäosiot Kielitaito

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Englanti (erinomainen)
 •  Ruotsi (hyvä)


Kurssit ja sertifikaatit

 •  Työhyvinvointikortti
 •  Toimistotyön ammattitutkinto
 •  Esimiesvalmennus


Harrastukset ja vapaa-aika

Vapaa-ajallani nautin lukemisesta, joogaamisesta ja retkeilystä. Olen myös aktiivinen vapaaehtoistyössä paikallisessa eläinsuojeluyhdistyksessä.

Suosittelijat

 •  Pertti Jokinen, toimitusjohtaja, XYZ Oy
 •  Maija Virtanen, henkilöstöjohtaja, ABC Oy

Hallintoassistentin CV:llä on tärkeä rooli työpaikan saamisessa, sillä se on usein ensimmäinen tapa, jolla työnantajat saavat käsityksen hakijan taustasta ja taidoista. Hyvin kirjoitettu ja muotoiltu CV voi erottaa hakijan joukosta ja johtaa haastattelukutsuun.

Tässä oppaassa käymme läpi tärkeitä vinkkejä ja niksejä, jotka auttavat sinua kirjoittamaan vaikuttavan hallintoassistentin CV:n. Opit, miten korostat tärkeitä taitojasi ja kokemustasi, miten muotoilet ansioluettelon ammattimaisesti ja selkeästi sekä miten voit erottua joukosta.

Oletko valmis aloittamaan matkasi kohti unelmiesi hallintoassistentin työpaikkaa? Avoimet työpaikat odottavat sinua. Lue eteenpäin ja aloita CV:n kirjoittaminen!

Hallinto assistentti CV

Mikä on hallintoassistentin ansioluettelo

Hallintoassistentin tehtävänä on tukea organisaation hallintoa ja johtoa päivittäisissä tehtävissä ja toiminnoissa. Tämä voi sisältää erilaisia tehtäviä, kuten kalenterin hallintaa, tiedonhallintaa, asiakirjojen hallintaa, matkajärjestelyjä ja raportointia. Hallintoassistentti toimii usein yhteyshenkilönä organisaation sisällä sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hallintoassistentin ansioluettelo on dokumentti, joka esittelee hakijan koulutusta, työkokemusta, taitoja ja muita tärkeitä tietoja, jotka ovat olennaisia tehtävään, johon hän hakee. Ansioluettelon tarkoitus on auttaa työnantajaa arvioimaan, miten hakija sopii tehtävään ja onko hänellä tarvittavia taitoja ja kokemusta.

Hyvä hallintoassistentin ansioluettelo on selkeä ja ammattimainen, ja se korostaa hakijan vahvuuksia ja saavutuksia. Ansioluettelo on usein ensimmäinen asia, jonka työnantaja näkee hakijasta, joten sen on oltava huolellisesti laadittu ja houkutteleva. Ansioluettelo on myös tärkeä työkalu, joka voi auttaa hakijaa erottumaan muista hakijoista ja saamaan haastattelun.

Ansioluettelon lisäksi hallintoassistentti voi liittää hakemukseensa myös muita asiakirjoja, kuten työnäytteitä, suosituksia ja tutkintotodistuksia. Lisäksi hallintoassistentin on tärkeää kirjoittaa hyvä saatekirje, joka korostaa hänen motivaatiotaan ja kiinnostustaan tehtävää kohtaan.

Hallintoassistentin ansioluettelossa on tärkeää korostaa erityisesti sellaisia taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat olennaisia hallintoassistentin tehtävissä. Näihin kuuluvat muun muassa organisointitaidot, ajanhallinta, tarkkuus ja huolellisuus, hyvä viestintä- ja asiakaspalvelutaidot, kyky tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia sekä tietokoneosaaminen.

Entä jos ei ole vielä työkokemusta

Jos sinulla ei ole vielä työkokemusta hallintoassistentin tehtävissä, voit korostaa muita taitojasi ja kokemuksiasi, jotka voisivat olla hyödyllisiä tällä alalla. Tässä muutamia vinkkejä, joilla voit luoda vakuuttavan ansioluettelon ilman aikaisempaa työkokemusta:

 • Käytä koulutusosiossa aikaa: Korosta kaikkia koulutuksia, kursseja tai seminaareja, jotka olet suorittanut ja jotka liittyvät hallintoassistentin tehtäviin. Jos olet opiskelija, voit myös lisätä tärkeitä kursseja, projekteja tai harjoittelujaksoja.
 • Korosta taitojasi: Jos sinulla ei ole paljon työkokemusta, voit korostaa muita taitojasi, kuten tietokonetaitoja, viestintätaitoja, asiakaspalvelutaitoja ja organisointitaitoja. Nämä ovat kaikki taitoja, joita tarvitaan hallintoassistentin tehtävissä.
 • Lisää vapaaehtoistyökokemus: Jos olet osallistunut vapaaehtoistöihin, voit lisätä sen ansioluetteloosi. Tämä osoittaa työnantajalle, että olet halukas auttamaan muita ja että sinulla on taitoja, jotka ovat hyödyllisiä hallintoassistentin tehtävissä.
 • Lisää harrastuksia: Jos olet harrastanut jotain, joka liittyy hallintoassistentin tehtäviin, voit lisätä sen ansioluetteloosi. Esimerkiksi jos olet toiminut vapaaehtoisena järjestössä, joka vaatii paljon organisointitaitoja, se voi olla hyödyllistä.
 • Kiinnitä huomiota muotoiluun: Vaikka sinulla ei olekaan paljon työkokemusta, voit silti luoda ammattimaisen ansioluettelon. Kiinnitä huomiota ulkoasuun, oikeinkirjoitukseen ja laita asiasi järjestykseen.
 • Korosta palkintoja ja saavutuksia: Jos olet saavuttanut palkintoja tai kunniamainintoja jostakin, voit mainita sen ansioluettelossasi. Tämä osoittaa työnantajalle, että olet kunnianhimoinen ja ahkera.
 • Lisää viittauksia: Jos olet saanut suosituksia tai arvosteluja jostakin, voit lisätä ne ansioluettelosi referenssiosioon. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, että sinulla on joitakin taitoja, joita tarvitaan hallintoassistentin tehtävissä.

Muotoilu ja ulkoasu

Hallintoassistentin ansioluettelon ulkoasu ja muotoilu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten työnantaja suhtautuu hakemukseen. Hyvin suunniteltu ja ammattimainen ansioluettelo voi auttaa erottumaan muista hakijoista ja vakuuttaa työnantajan siitä, että olet sopiva henkilö tehtävään. Seuraavassa on joitakin vinkkejä hallintoassistentin ansioluettelon muotoilusta ja ulkoasusta:

 • Selkeä rakenne: Ansioluettelon tulisi olla selkeästi rakennettu ja helppolukuinen. Voit käyttää kappalejakoja, otsikoita ja luettelomerkkejä, jotta tärkeät tiedot erottuvat.
 • Ammattimainen fontti: Valitse selkeä ja ammattimainen fontti, joka on helppolukuinen. Suosittuja fontteja ovat esimerkiksi Times New Roman, Arial ja Calibri.
 • Kohokohdat: Korosta tärkeimmät saavutuksesi ja kokemuksesi kohokohdiksi. Voit käyttää lihavointia tai kursivointia, jotta ne erottuvat.
 • Värit: Vältä liian kirjavaa tai huomiota herättävää väripalettia. Käytä harkiten muutamia värejä, jotka sopivat yhteen ja ovat helposti luettavissa.
 • Yhtenäinen tyyli: Käytä yhtenäistä tyyliä koko ansioluettelon ajan. Valitse yksi fontti, käytä samaa fonttikokoa ja värejä johdonmukaisesti.
 • Riittävä valkoinen tila: Jätä tarpeeksi valkoista tilaa ansioluettelon ympärille, jotta se näyttää siistiltä ja helposti luettavalta.
 • Muoto: Ansioluettelon voi laatia perinteisessä aikajärjestyksessä, jossa uusin työkokemus on ensimmäisenä, tai toiminnallisesti, jossa kokemus on ryhmitelty taitojen mukaan.
 • Sähköinen muoto: Huomioi, että monet työnantajat vastaanottavat ansioluettelot sähköisesti, joten varmista, että ansioluettelosi on helppolukuinen myös sähköisessä muodossa. Varmista myös, että tiedostomuoto on yleisesti käytössä oleva, kuten PDF.
 • Pituus: Hallintoassistentin ansioluettelon tulisi olla selkeä ja ytimekäs. Yleensä yhden tai kahden sivun mittainen on riittävä pituus.
 • Tarkistus: Viimeistele ansioluettelosi tarkistamalla se huolellisesti. Varmista, että olet kirjoittanut kaikki tietosi oikein ja että siinä ei ole kirjoitusvirheitä. Pyydä vaikka jotain tuttavaasi käymään ansioluettelosi läpi ennen sen lähettämistä.

Yhteystiedot

Yhteystiedot-osio ansioluettelossa on tärkeä, sillä se antaa rekrytoijalle mahdollisuuden ottaa sinuun yhteyttä helposti. Yhteystietoja ei kannata jättää pois, sillä se voi johtaa siihen, että rekrytoija ei pysty ottamaan sinuun yhteyttä, vaikka hän haluaisikin.

Yhteystiedot-osioon kannattaa laittaa vähintään nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos haluat, voit myös lisätä muita yhteystietoja, kuten postiosoitteen tai LinkedIn-profiilin. On tärkeää varmistaa, että yhteystiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Hallinto assistentti CV

Nimen kohdalla on hyvä käyttää koko nimeäsi, jotta rekrytoija löytää sinut helposti esimerkiksi hakuprosessin aikana. Puhelinnumerossa kannattaa käyttää sellaista numeroa, joka on helposti tavoitettavissa, ja jonka voit luotettavasti vastaanottaa puheluita. Sähköpostiosoitteen tulee olla ammattimainen ja helposti muistettava.

Yhteystiedot-osio kannattaa sijoittaa ansioluettelon alkuun, jotta se löytyy helposti ja rekrytoija voi helposti ottaa yhteyttä, jos hän haluaa kutsua sinut haastatteluun tai tarvitsee lisätietoja hakemuksestasi. Muista myös varmistaa, että yhteystietojesi käyttö on sinulle mukavaa ja turvallista.

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat kaksi erilaista tapaa aloittaa ansioluettelon esittelyosio. Tiivistelmä on lyhyt yhteenveto hakijan ammattitaidosta, kokemuksesta ja tavoitteista, kun taas tavoite kertoo hakijan pyrkimyksistä ja päämääristä tulevassa työssä.

Tiivistelmä on hyödyllinen silloin, kun hakijalla on laaja työkokemus ja monipuolinen osaaminen, joka voidaan tiivistää muutamaan lauseeseen. Se auttaa rekrytoijaa ymmärtämään hakijan profiilin nopeasti ja helposti. Tiivistelmässä kannattaa käyttää aktiivista kieltä ja korostaa omia vahvuuksia ja erityisosaamista. Tiivistelmän tulee olla lyhyt, korkeintaan 2-3 lausetta.

Tavoite puolestaan on hyödyllinen silloin, kun hakija on vasta aloittamassa uraansa tai haluaa vaihtaa alaa. Se kertoo hakijan pyrkimyksistä ja päämääristä tulevassa työssä, ja auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, mitä hakija haluaa saavuttaa tulevassa työssään. Tavoitteessa kannattaa käyttää selkeää kieltä ja tuoda esiin omat vahvuudet, jotka ovat relevantteja kyseiseen tehtävään.

Hallintoassistentin kannattaa valita, kumpaa käyttää sen mukaan, mikä sopii parhaiten omaan tilanteeseen. Jos hakijalla on jo laaja kokemus hallintoalalta, ja hän hakee vastaavanlaisia tehtäviä, tiivistelmä voi olla parempi vaihtoehto. Jos taas hakija vasta aloittelee uraansa hallintoalalla, tai haluaa vaihtaa alaa, tavoite voi olla parempi vaihtoehto.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sekä tiivistelmä että tavoite ovat vain yksi osa ansioluetteloa, ja niiden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun hakija hakee monipuolisia tai muuten haastavia tehtäviä, joissa on runsaasti hakijoita.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Kokenut hallintoassistentti, jolla on yli 5 vuoden kokemus monipuolisista toimistotehtävistä. Erinomainen organisaatiokyky ja tarkkuus yksityiskohdissa. Laaja-alainen taito käyttää toimistosovelluksia ja -ohjelmia, mukaan lukien Microsoft Office ja Adobe Creative Suite. Etsin haastavaa ja monipuolista roolia, jossa voin hyödyntää taitojani ja kokemustani."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Hallintoassistentti, joka etsii töitä. Olen tehokas ja luotettava työntekijä."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on edistää organisaation toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta hallintoassistentin roolissa. Tavoitteenani on myös kehittää taitojani ja oppia uusia taitoja ammatillisessa ympäristössä."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Haluaisin vain saada töitä hallintoassistenttina."

Työkokemus

Työkokemus on yksi tärkeimmistä osioista hallintoassistentin ansioluettelossa, sillä se antaa rekrytoijalle hyvän käsityksen hakijan aikaisemmista työtehtävistä ja siitä, millaisia taitoja hän on oppinut. Työkokemusosiossa tulisi käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä, jotta rekrytoija voi helposti saada käsityksen hakijan työhistoriasta.

On tärkeää sisällyttää työkokemusosioon kaikki merkittävät työtehtävät, tehtävänimikkeet ja työpaikat kronologisessa järjestyksessä. Työtehtävien kuvauksessa tulisi keskittyä konkreettisiin saavutuksiin ja vastuualueisiin, jotka osoittavat hakijan kyvykkyyttä ja asiantuntemusta. On tärkeää tuoda esiin myös työkokemuksen kesto ja työnantajan nimi sekä sijainti.

Työkokemusosiossa kannattaa myös tuoda esiin mahdolliset aukot työhistoriassa, esimerkiksi opiskelujen tai perhevapaiden ajan. Jos hakijalla ei ole merkittävää työkokemusta, kannattaa korostaa harjoitteluita, vapaaehtoistyötä tai muita saavutuksia, jotka ovat kehittäneet taitoja ja asiantuntemusta.

Lisäksi on tärkeää muistaa räätälöidä työkokemusosio vastaamaan kohdeyrityksen tarpeita ja vaatimuksia. Hakijan tulee pohtia, mitkä taidot ja kokemukset ovat erityisen tärkeitä kyseiselle työpaikalle ja tuoda ne esiin työkokemusosiossa.

Kokonaisuudessaan työkokemusosion tulisi osoittaa hakijan asiantuntemus, saavutukset ja vastuualueet, sekä kuvata hänen urakehitystään selkeästi ja ymmärrettävästi.

Hyvä esimerkki
Työkokemus: Hallintoassistentti, XYZ Oy, Helsinki (2018 - nykyhetki)
 • Vastuussa toimiston päivittäisistä toiminnoista, mukaan lukien vastaanotto- ja postihuolto, vieraiden koordinointi ja asiakirjahallinta.
 • Laadin ja hallinnoitsen yrityksen laskutusta, tilauksia ja tietokantaa käyttäen Exceliä ja muita ohjelmia.
 • Vastaan yhteydenpidosta asiakkaiden, tavarantoimittajien ja alihankkijoiden kanssa ja varmistan, että kaikki yhteydenpito on sujuvaa ja ammattimaista.
 • Osallistun säännöllisesti kokouksiin ja hoidan pöytäkirjojen kirjoittamisen sekä tarvittaessa asiakirjojen kääntämisen.

Tässä esimerkissä on selkeästi määritelty tehtävät ja vastuut sekä käytetyt taidot ja ohjelmat. Lisäksi on tuotu esille yhteydenpito- ja kokousosaaminen, mikä voi olla tärkeää hallintoassistentin roolissa.

Huono esimerkki
Työkokemus: Hallintoassistentti, ABC Oy, Helsinki (2016 - 2018)
 • Tein monipuolisia toimistotehtäviä.
 • Vastasin laskutuksesta ja tilauksista.
 • Hoitin asiakaspalvelua.

Tässä esimerkissä ei ole määritelty tarkemmin tehtäviä eikä käytettyjä taitoja ja ohjelmia. Lisäksi vastuualueet ovat hyvin yleisellä tasolla eivätkä kerro mitään erityisistä saavutuksista tai onnistumisista.

Koulutus

Hallintoassistentin koulutusosa on tärkeä osa ansioluetteloa, sillä se kertoo työnantajalle, millaisen koulutuksen hakija on suorittanut ja millaisia taitoja hän on hankkinut. Hallintoassistentin tehtävissä koulutuksella on usein suuri merkitys, sillä työ voi edellyttää esimerkiksi taloushallinnon, viestinnän tai juridiikan osaamista.

Hallintoassistentin koulutuksena voi olla esimerkiksi ammatillinen perustutkinto, kuten tradenomi, merkonomi tai datanomi. Lisäksi korkeakoulututkintoja, kuten tradenomin tai datanomin ammattikorkeakoulututkintoa tai esimerkiksi kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa voi olla hyödyllistä hallintoassistentin tehtävissä.

Hallinto assistentti CV

Koulutusosiossa tärkeintä on kertoa selkeästi, minkälaisen koulutuksen hakija on suorittanut. On tärkeää mainita koulutuksen nimi, oppilaitos ja suoritusaika. Lisäksi kannattaa nostaa esiin tärkeimmät kurssit tai osaamisalueet, jotka ovat hyödyllisiä hallintoassistentin työssä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että koulutus ei ole ainoa tapa hankkia tarvittavaa osaamista hallintoassistentin tehtäviin. Esimerkiksi työkokemus ja erilaiset kurssit voivat olla yhtä arvokkaita kuin koulutus. Siksi kannattaa miettiä, mitkä asiat omassa koulutuksessa ovat erityisen tärkeitä juuri kyseisiin työtehtäviin ja korostaa niitä ansioluettelossa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hallintoassistentin koulutusosa on tärkeä osa ansioluetteloa, mutta se ei ole ainoa tapa hankkia tarvittavaa osaamista. Tärkeintä on kertoa selkeästi, mitä koulutusta ja osaamista hakijalla on, ja miten se liittyy hallintoassistentin tehtäviin.

Hyvä esimerkki
Koulutus Tradenomin tutkinto, Helsingin Kauppakorkeakoulu, 2018-2022
 • Pääaineena liiketoiminta ja markkinointi
 • Opintojen aikana harjoittelujakso XYZ Oy:ssä
Ylioppilastutkinto, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, 2018
 • Keskiarvo 9,3

Tässä esimerkissä hakijalla on selkeästi mainittu koulutuksensa ja opintojensa suuntautuminen. Lisäksi mainitaan harjoittelujakso, joka antaa osviittaa siitä, että hakijalla on jo käytännön kokemusta hallintoalalta. Ylioppilastutkinnon keskiarvon mainitseminen kertoo myös hakijan kyvyistä ja saavutuksista.

Huono esimerkki
Koulutus
 • Ammattikorkeakoulu, 2015-2018
 • Lukio, 2011-2015

Tässä esimerkissä hakija on kyllä maininnut koulutuksensa, mutta se on esitetty hyvin yleisellä tasolla ilman tarkempaa tietoa opintojen suuntautumisesta. Tämä ei anna rekrytoijalle kovin hyvää kuvaa hakijan osaamisesta. Ylioppilastutkinnosta tai mahdollisesta harjoittelukokemuksesta ei myöskään ole mainintaa.

Taidot

Hallintoassistentin taidot voivat jakautua karkeasti kahteen ryhmään: koviin ja pehmeisiin taitoihin. Kovat taidot ovat yleensä konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, jotka liittyvät tekniseen osaamiseen ja tiettyjen ohjelmien tai työkalujen käyttöön. Pehmeät taidot puolestaan ovat yleisiä taitoja, jotka liittyvät ihmisten kanssa toimimiseen, viestintään, johtajuuteen ja ongelmanratkaisuun.

Hallintoassistentin ansioluettelossa olisi hyvä olla mainittuna sekä kovat että pehmeät taidot. Kovat taidot voivat olla esimerkiksi tietokoneohjelmien hallinta, laskentataidot, raporttien laatiminen ja erilaiset tietokantajärjestelmät. Pehmeät taidot puolestaan voivat olla esimerkiksi hyvä viestintä- ja kuuntelutaito, tiimityötaidot, ongelmanratkaisutaidot, järjestelmällisyys ja huolellisuus.

On tärkeää, että hallintoassistentin ansioluettelo sisältää taidot, jotka ovat relevantteja kyseiselle työpaikalle. Esimerkiksi, jos työpaikka vaatii paljon projektinhallintaa, olisi hyvä mainita ansioluettelossa projektinhallintatyökalujen käyttökokemus ja projektien aikataulutukseen liittyvät taidot.

Kovien taitojen lisäksi, pehmeillä taidoilla on yhtä tärkeä rooli hallintoassistentin työssä menestymisessä. Pehmeät taidot osoittavat, että hallintoassistentilla on kyky kommunikoida selkeästi, tehdä yhteistyötä muiden kanssa, hallita aikaa tehokkaasti ja käsitellä vaikeita tilanteita. Näiden taitojen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun hallintoassistentti on tekemisissä eri henkilöiden ja organisaatioiden kanssa.

Hallintoassistentin taitojen listaaminen ansioluettelossa voi olla haaste, sillä se on monipuolinen tehtävä, jossa tarvitaan useita eri taitoja menestyäkseen. Siksi on tärkeää valita taidot, jotka ovat relevantteja kyseiselle työpaikalle ja työnkuvaukselle. Olisi hyvä tuoda esiin myös konkreettisia esimerkkejä, joissa taidot ovat olleet käytännön hyödyllisiä.

Hyvä taito-osio on selkeä ja tiivis, mutta sisältää silti riittävästi tietoa. Siinä tulisi käyttää konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hakija on käyttänyt taitojaan aikaisemmissa työtehtävissään tai harrastuksissaan. Taitojen tulee olla myös relevantteja hallintoassistentin tehtävässä. Esimerkiksi hyvät viestintä- ja organisointitaidot ovat tärkeitä, mutta myös tietokone- ja ohjelmistotaitoja tarvitaan usein.

Huono taito-osio on epämääräinen ja liian yleisluontoinen. Siinä ei tuoda esille konkreettisia esimerkkejä tai mainita, miten kyseisiä taitoja on käytetty aikaisemmissa työtehtävissä tai harrastuksissa. Taitoja ei myöskään kytketä hallintoassistentin tehtävään, jolloin niiden merkitys jää epäselväksi.

Esimerkki hyvästä taito-osioista
 • Erinomaiset organisointitaidot: Pystyn priorisoimaan tehtäviä tehokkaasti ja pitämään useita asioita hallinnassa samanaikaisesti.
 • Vahva viestintä- ja neuvottelutaito: Pystyn kommunikoimaan selkeästi ja tehokkaasti niin kirjallisesti kuin suullisesti. Olen myös taitava neuvottelija ja pystyn käsittelemään erimielisyyksiä ammattimaisesti.
 • Tietokone- ja ohjelmistotaidot: Hallitsen Microsoft Officen perusteet ja olen oppinut käyttämään monia muita toimistosovelluksia aikaisemmissa työtehtävissäni. Olen myös nopea oppimaan uusia järjestelmiä ja ohjelmistoja.

Esimerkki huonosta taito-osioista
 • Hyvät kommunikaatio- ja tietokonetaito: Olen hyvä kommunikoimaan ja osaan käyttää tietokonetta hyvin.
 • Organisointitaidot: Olen hyvä järjestämään asioita ja hallitsemaan aikataulujani.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Osaan ratkaista ongelmia tehokkaasti.

Lisäosiot

Lisäosio on hyvä tapa erottua muista hakijoista ja osoittaa omaa osaamistaan ja kiinnostusta työpaikkaa kohtaan. Tämä osio voi sisältää erilaisia asioita riippuen hakijan taustasta ja tavoitteista.

Joitakin esimerkkejä lisäosioista ovat:

 • Kielitaito: Jos hakijalla on kielitaitoa, joka on merkittävä työtehtävän kannalta, kielitaito voi olla hyvä lisäys ansioluetteloon. Hakija voi esimerkiksi mainita kielitaidon tason (esim. sujuva tai perustaso) ja mitä kieliä hän osaa.
 • IT-taidot: Hallintoassistentin työssä tarvitaan usein IT-taitoja, joten jos hakijalla on vahvaa osaamista tällä alueella, kannattaa se mainita lisäosiossa. Esimerkiksi tietokoneohjelmien, verkkosivustojen tai tietokantojen käyttötaidot voivat olla hyödyllisiä mainita.
 • Kursseja ja koulutuksia: Jos hakija on osallistunut johonkin koulutukseen tai kurssiin, joka liittyy suoraan hallintoassistentin työhön, se voi olla hyvä mainita lisäosiossa. Esimerkiksi projektinhallinta-, kirjanpito- tai asiakaspalvelukurssi voi olla merkittävä.
 • Harrastukset: Vaikka harrastukset eivät liity suoraan hallintoassistentin työhön, ne voivat kertoa hakijan persoonasta ja osoittaa, että hakija on monipuolinen ja omaa taitoja, jotka voivat olla hyödyllisiä työssä. Esimerkiksi johtamistaitoihin tai tiimityöskentelyyn liittyvät harrastukset voivat olla hyödyllisiä mainita.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että lisäosioita kannattaa käyttää harkiten ja vain silloin, kun ne ovat merkityksellisiä työtehtävän kannalta. Hakijan kannattaa myös pyrkiä pitämään lisäosio lyhyenä ja ytimekkäänä, jotta tärkein viesti ansioluettelosta ei hukkuisi turhan informaation sekaan.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työnhakuprosessia, joka lähetetään yhdessä ansioluettelon kanssa. Se on kirje, joka esittelee hakijan ja kertoo, miksi hän on kiinnostunut haettavasta tehtävästä ja miksi hän olisi sopiva henkilö tehtävään. Saatekirje on mahdollisuus herättää työnantajan kiinnostus hakijaan ja erottua muista hakijoista.

Hyvä saatekirje on napakka, selkeä ja henkilökohtainen. Siinä olisi eduksi käyttää yksinkertaista kieltä, joka on helppo ymmärtää, ja kirjoittaa lyhyitä kappaleita. Saatekirjeessä tulee käyttää ammattimaista sävyä, mutta samalla sen tulee olla persoonallinen ja kertoa hakijan motivaatiosta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka tekevät hänestä sopivan henkilön työsuhteeseen.

Hallinto assistentti CV

Saatekirjeen tulee olla räätälöity kyseiseen työpaikkaan ja työnantajaan. Hakijan tulee tutustua huolellisesti yritykseen ja tehtävänkuvaan ja kirjoittaa saatekirje sen mukaisesti. Hakijan tulee korostaa omia hyviä vahvuuksiaan ja sitä kuinka ne sopivat työpaikan tehtäviin. Saatekirjeen tulisi myös herättää lukijan kiinnostus hakijaan ja saada hänet haluamaan tavata hakijan kasvotusten.

Huono saatekirje taas on liian yleinen ja ei anna työnantajalle selkeää kuvaa hakijasta. Siinä käytetään liikaa kliseitä ja yleisiä lauseita, jotka eivät erotu massasta. Saatekirjeen kieli ja sävy ovat epäammattimaisia tai liian persoonallisia, mikä voi antaa hakijasta epäammattimaisen kuvan. Huonossa saatekirjeessä ei myöskään oteta huomioon yrityksen tarpeita tai tehtävän vaatimuksia, mikä voi johtaa siihen, että hakija ei erotu joukosta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että saatekirje on tärkeä osa työnhakua ja sen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun haettavana on kilpailtu työpaikka. Hyvä saatekirje erottaa hakijan massasta ja saa työnantajan kiinnostumaan hakijasta enemmän. On tärkeää ottaa huomioon yrityksen tarpeet ja tehtävän vaatimukset sekä räätälöidä saatekirje sen mukaisesti.

Tärkeimmät asiat

Tässä on kymmenen tärkeää vinkkiä ja niksiä hallintoassistentin ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Määrittele selkeästi tavoitteesi ansioluettelon kanssa ja varmista, että se tukee tavoitettasi löytää haluamasi työpaikka.
 • Tee tutkimusta siitä, millaista tietoa työnantajat etsivät hallintoassistentin ansioluettelosta ja varmista, että esität tärkeimmät tiedot yksityiskohtaisesti ja selkeästi.
 • Käytä selkeää ja helppolukuista fonttia, ja varmista, että tekstin koko on riittävän suuri, jotta se on helppo lukea.
 • Järjestä ansioluettelo aikajärjestyksessä, aloittaen nykyisestä tai viimeisimmästä työkokemuksestasi ja edetessäsi taaksepäin.
 • Korosta taitojasi ja vahvuuksiasi, jotka liittyvät hallintoassistentin tehtävään. Tämä auttaa erottumaan muista hakijoista.
 • Käytä toimintaverbejä kuvaamaan aikaisempia tehtäviäsi ja vastuitasi. Tämä antaa tarkemman kuvan siitä, mitä olet tehnyt ja mitä taitoja olet kehittänyt.
 • Varmista, että ansioluettelo on oikeinkirjoitukseltaan ja kieliopiltaan virheetön. Pyydä tarvittaessa ammattikorrektoria tai ystävää tarkistamaan sen puolestasi.
 • Käytä luonnollista kieltä ja vältä liiallista käyttämistä alan termejä tai lyhenteitä, elleivät ne ole olennaisia.
 • Vältä ansioluettelossa liian pitkiä lauseita tai kappaleita, jotta se pysyy helposti luettavana.
 • Muokkaa ja mukauta ansioluetteloa jokaiseen työpaikkahakemukseen, jotta se vastaa paremmin hakemasi työn vaatimuksia ja korostaa taitojasi ja kokemustasi, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä työssä.

Usein kysytyt kysymykset

Tässä on muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä hallintoassistentin ansioluettelon kirjoittamisesta:

Mikä on hallintoassistentin ansioluettelon tärkein tavoite?

Hallintoassistentin ansioluettelon tärkein tavoite on kertoa mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi hakijan työkokemuksesta, koulutuksesta ja taidoista. Ansioluettelon tulee vakuuttaa työnantaja siitä, että hakija on sopiva henkilö tehtävään.

Miten pitkä hallinnon assistentin ansioluettelon pitäisi olla?

Hallintoassistentin ansioluettelon pituus tulisi olla yleensä yksi tai kaksi sivua, riippuen hakijan työkokemuksesta ja koulutuksesta. Tärkeintä on, että ansioluettelo on selkeä ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot.

Mitä taitoja hallintoassistentin ansioluettelon kuuluu korostaa?

Hallintoassistentin ansioluettelon tulisi korostaa erityisesti organisaatio- ja ajanhallintataitoja, kommunikointitaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä tarkkuutta ja huolellisuutta. Lisäksi, tärkeitä taitoja ovat tietokone- ja ohjelmistotaidot sekä kielitaito.

Onko harrastuksilla ja vapaa-ajan aktiviteeteilla merkitystä hallintoassistentin ansioluettelossa?

Harrastuksilla ja vapaa-ajan aktiviteeteilla ei yleensä ole suurta merkitystä hallintoassistentin ansioluettelossa, elleivät ne suoraan liity työtehtäviin tai osoita tärkeitä taitoja, kuten johtamis- tai tiimityöskentelytaitoja.

Kuinka monta referenssiä hallintoassistentin ansioluettelossa tulisi olla?

Yleensä hallintoassistentin ansioluettelossa ei tarvitse olla referenssejä. Kuitenkin, jos työnantaja pyytää niitä erikseen, tulisi olla valmiina vähintään kaksi referenssiä. On tärkeää pyytää lupa referensseiltä ennen niiden lisäämistä ansioluetteloon.

Pitäisikö ansioluetteloon lisätä valokuva?

Suomessa on yleensä tapana lisätä ansioluetteloon valokuva. Sen tulisi olla ammattimainen ja edustava. Sen voi kuitenkin jättää lisäämättä jos niin haluaa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni