Hallinnollisen avustajan CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Hallinnollisen avustajan CV on tärkeä työkalu, joka auttaa sinua erottumaan kilpailusta ja saamaan haluamasi työn. Hallinnollinen avustaja on henkilö, joka auttaa organisaatiotaan erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Hallinnollisen avustajan CV esimerkki

Nimi:Anna Aaltonen

Yhteystiedot:

 •  Puhelin: 040 123 4567
 •  Sähköposti:      anna.aaltonen@email.com  
 •  Osoite: Esimerkkikatu 12 B 15, 00100 Helsinki
 •  Linkedin: linkedin.com/in/anna.aaltonen


Tiivistelmä:

Olen hallinnollinen avustaja, jolla on yli 5 vuoden kokemus erilaisista toimistotehtävistä ja asiakaspalvelusta. Olen ahkera ja tarkka työssäni ja pidän erityisesti siitä, että voin auttaa muita onnistumaan. Olen hyvä tiimityössä ja hoidan tehtäväni aina sovitussa aikataulussa.

Koulutus:

Korkeakoulu, Hallintotieteiden kandidaatti, Jyväskylän yliopisto (2015-2019)

 •  Pääaineena hallintotiede, sivuaineena psykologia
 •  Opiskelujen aikana suoritin myös johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen kursseja, joiden avulla kehitin lisää taitoja johtajuuteen ja organisaation kehittämiseen.


Toimistotyön kurssi, Aikuisopisto (2014)

Työkokemus:

Hallinnollinen avustaja, XYZ Oy (2019-nykyhetki)

 •  Vastuullani on yrityksen hallinnolliset tehtävät, kuten asiakirjojen arkistointi ja tietojen syöttäminen tietokantoihin.
 •  Työskentelen myös asiakaspalvelussa, vastaten puheluihin ja sähköposteihin sekä hoitamalla yleisiä toimistotehtäviä.
 •  Olen kehittänyt yrityksen sähköistä arkistointijärjestelmää, mikä on helpottanut dokumenttien hallintaa ja nopeuttanut tietojen löytämistä.


Asiakaspalvelija, ABC Oy (2016-2019)

 •  Työskentelin puhelinmyyjänä ja vastasin yrityksen asiakaspalvelupisteestä.
 •  Hoidin asiakkaiden tilaukset, reklamaatiot ja palautukset tehokkaasti ja ystävällisesti.
 •  Olin vastuussa myös yrityksen some-tilien päivittämisestä ja yhteydenpidosta asiakkaisiin sosiaalisen median kautta.


Lisäosaaminen:

 •  Erinomainen MS Office -osaaminen (Word, Excel, PowerPoint)
 •  Asiakaspalvelukoulutus
 •  Projektinhallintakurssi


Taidot

 •  Erinomainen ajanhallinta- ja organisaatiokyky, kyky priorisoida tehtäviä ja suorittaa useita tehtäviä samanaikaisesti
 •  Vahva viestintä- ja vuorovaikutustaito, kyky kommunikoida selkeästi ja ymmärrettävästi sekä kirjallisesti että suullisesti
 •  Taito työskennellä tiimissä ja yhteistyössä erilaisten henkilöiden kanssa
 •  Hyvät ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyvyt, kyky keksiä luovia ratkaisuja haasteellisiin ongelmiin
 •  Taito käyttää tietokonetta tehokkaasti ja hallita erilaisia ohjelmistoja, kuten Microsoft Office -pakettia ja hallintajärjestelmiä


Lisäosiot Kielitaito

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Englanti (erinomainen suullinen ja kirjallinen taito)
 •  Ruotsi (hyvä suullinen ja kirjallinen taito)


Luottamustehtävät Järjestö, Hallituksen jäsen (2018-2020)

 •  Osallistuin järjestön tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen sekä vastasin jäsenhankinnasta ja viestinnästä.
 •  Sain arvokasta kokemusta projektinhallinnasta, tiimityöskentelystä ja strategisesta suunnittelusta.

Tämä voi sisältää toimiston yleishallinnon, asiakirjojen ja kirjeenvaihdon hallinnan, tiedonhallinnan ja tietokannan ylläpidon, matkajärjestelyjen tekemisen sekä muiden vastaavien tehtävien hoitamisen.

Hallinnollisen avustajan työ on tärkeä organisaation toiminnan kannalta, sillä hän huolehtii monista taustatehtävistä, jotta muu henkilöstö voi keskittyä ydintehtäviin. Hyvä hallinnollinen avustaja on organisoitu, tarkka, kommunikoi selkeästi ja on taitava monien tehtävien hallinnassa. Siksi hallinnollisen avustajan ansioluettelo on tärkeä, jotta voit vakuuttaa työnantajat näistä taidoista ja saada haaveilemasi työpaikan.

Tässä oppaassa käymme läpi tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee ottaa huomioon hallinnollisen avustajan CV:n kirjoittamisessa. Kerromme, mitä tietoja sinun tulee sisällyttää CV:hen, millaisen rakenteen sen tulisi noudattaa ja mitä muita vinkkejä sinun tulisi muistaa, kun kirjoitat ansioluetteloa.

Hallinnollisen avustajan CV

Millainen ansioluettelon tulisi olla

Hyvä hallinnollinen avustaja on organisaation tukipilari, joka tekee kaikenlaisia hallinnollisia tehtäviä ja auttaa pitämään organisaation asiat sujuvina. Heidän tehtävänsä vaihtelevat organisaatiosta riippuen, mutta sisältävät usein tiedostojen hallintaa, aikataulujen hallintaa, matkajärjestelyjä, raporttien laadintaa ja vastaamista puheluihin ja sähköposteihin. Hallinnollinen avustaja voi olla joko kokopäiväinen tai osa-aikainen, riippuen organisaation tarpeista.

Hallinnollisen avustajan CV:n tarkoituksena on esitellä hakijan taidot ja kokemus hallinnollisilta aloilta ja auttaa potentiaalisia työnantajia ymmärtämään, miten hakija voi auttaa organisaatiotaan. Hyvä CV tulisi olla selkeä, ytimekäs ja houkutteleva. CV:n tulee sisältää kaikki oleelliset tiedot hakijasta, kuten henkilökohtaiset tiedot, koulutus, työkokemus ja taidot.

Hallinnollisen avustajan CV:ssä on tärkeää korostaa niitä taitoja ja kokemuksia, joita on hankkinut hallinnollisista tehtävistä. Tämä voi sisältää esimerkiksi hyvät vuorovaikutustaidot, joustavuus, organisointitaidot, tehokkuus, tarkkuus ja hyvä aikataulutuksen hallinta. On myös tärkeää kuvata, miten hakija on hyödyntänyt näitä taitoja aiemmissa työtehtävissään ja miten hän on auttanut organisaatiotaan menestymään.

Lisäksi on tärkeää, että hallinnollisen avustajan CV on suunnattu juuri kyseiseen organisaatioon ja tehtävään. CV:n tulee olla räätälöity vastaamaan organisaation tarpeita ja vaatimuksia. Hakijan tulee tutustua huolellisesti organisaation toimintaan ja työtehtäviin ja varmistaa, että CV esittelee heidän taitonsa ja kokemuksensa mahdollisimman hyvin organisaation tarpeisiin.

Hyvin suunniteltu ja houkutteleva hallinnollisen avustajan CV voi auttaa hakijaa saamaan haastattelukutsun ja lopulta työpaikan halutussa organisaatiossa. On tärkeää panostaa aikaa ja vaivaa CV:n suunnitteluun ja varmistaa, että se erottuu muista hakijoista.

Jos ei ole vielä kokemusta

Vaikka hakijalla ei olisi kokemusta hallinnollisista tehtävistä, on silti mahdollista kirjoittaa houkutteleva hallinnollisen avustajan ansioluettelo.

Ensimmäiseksi kannattaa aloittaa korostamalla koulutusta ja muita taitoja, jotka voivat olla hyödyllisiä hallinnollisissa tehtävissä. Tähän voi sisältyä esimerkiksi vuorovaikutustaidot, organisointitaidot, tietokone- ja teknologiataidot, tarkkuus ja aikataulutuksen hallinta.

Toinen hyvä keino on esitellä aiempaa työkokemusta, vaikka se ei olisikaan ollut hallinnollisista tehtävistä. On tärkeää löytää tapa yhdistää aikaisempi kokemus hallinnollisten tehtävien vaatimiin taitoihin. Esimerkiksi asiakaspalvelutyö voi olla hyvä tausta hallinnolliselle avustajalle, koska siinä kehitetään taitoja kuten asiakaspalvelua, viestintää ja ongelmanratkaisua, jotka ovat hyödyllisiä myös hallinnollisissa tehtävissä.

Lopuksi kannattaa käyttää mahdollisuutta korostaa muita saavutuksia, jotka voivat olla hyödyllisiä hallinnollisessa työssä. Tähän voi sisältyä esimerkiksi vapaaehtoistyö, koulutukset tai harrastukset, jotka osoittavat kykyä organisoida asioita, tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja hallita aikaa tehokkaasti.

On tärkeää, että ansioluettelo on hyvin jäsennelty ja helppolukuinen. Aloita selkeästi ilmaisemalla henkilökohtaiset tiedot, koulutus ja taidot. Käytä luettelomuotoa työkokemuksesta ja korosta tärkeitä taitoja, joita on kehitetty aiemmissa työtehtävissä tai muussa kokemuksessa. Lopuksi, pyri käyttämään kieltä, joka on selkeää ja ammattimaista, mutta silti helposti ymmärrettävää. Muista myös tarkistaa ansioluettelo huolellisesti mahdollisten kirjoitusvirheiden tai muiden virheiden varalta ennen sen lähettämistä potentiaalisille työnantajille.

Muotoilu ja ulkoasu

Hallinnollisen avustajan ansioluettelon ulkoasu ja muotoilu ovat tärkeitä osia ansioluettelon tekemisessä. Ulkoasun tulisi olla ammattimainen ja helppolukuinen, jotta se erottuu potentiaalisten työnantajien joukosta ja antaa hyvän ensivaikutelman.

Tässä on muutamia vinkkejä hallinnollisen avustajan ansioluettelon ulkoasun ja muotoilun parantamiseksi:

 • Käytä selkeää ja helposti luettavaa fonttia. Suositeltavia ovat klassiset fontit kuten Arial, Calibri tai Times New Roman. Fonttikoko tulisi olla 10-12 pistettä.

 • Käytä neutraalia väripalettia, kuten valkoista, harmaata tai beigeä. Vältä liian räikeitä värejä tai liian tummia taustavärejä.

 • Lisää valkoisia tiloja ja käytä selkeitä otsikoita. Tämä tekee ansioluettelosta helpommin luettavan ja auttaa korostamaan tärkeitä tietoja.

 • Käytä järjestelmällistä ja helppolukuista rakennetta. Aloita ansioluettelo henkilökohtaisilla tiedoilla, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Seuraavaksi voit lisätä koulutuksen ja taidot, työkokemuksen, saavutukset ja muut huomionarvoiset tiedot.

 • Korosta tärkeät tiedot kursiivilla, lihavoimalla tai alleviivaamalla niitä. Tämä auttaa työnantajia huomaamaan tärkeät taidot, saavutukset ja muut huomionarvoiset tiedot.

 • Vältä liian pitkiä lauseita tai kappaleita. Käytä pisteitä ja välilyöntejä tekstin jakamiseen ja helpottamaan lukijan seuraamista.

 • Käytä yhtenäistä muotoilua ja ulkoasua. Kaikkien otsikoiden, kappaleiden ja listojen tulisi olla samanlaisia. Tämä tekee ansioluettelosta yhtenäisen ja ammattimaisen.

 • Älä käytä liikaa koristeluja, kuten kuvia tai monimutkaisia ​​taustakuvia. Ne voivat häiritä työnantajaa ja tehdä ansioluettelosta vaikealukuisen.

 • Tarkista ansioluettelo huolellisesti mahdollisten virheiden varalta. Kirjoitusvirheet tai muut virheet voivat antaa huonon vaikutelman ja vähentää mahdollisuuksiasi saada haastattelu.
Hallinnollisen avustajan CV

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat yksi tärkeimmistä osioista ansioluettelossa, sillä ne auttavat työnantajia ottamaan sinuun yhteyttä ja jatkamaan rekrytointiprosessia. Tässä on joitakin vinkkejä siitä, miten voit kirjoittaa yhteystiedot ansioluetteloon.

Aloita täydellisellä nimesi: Aloita yhteystiedot ansioluettelossa täydellisellä nimesi. Kirjoita nimi selkeästi ja isolla fonttikoolla, jotta se erottuu muista teksteistä. Voit halutessasi käyttää eri fonttia nimen kirjoittamiseen kuin muuhun tekstiin.

Anna selkeä sähköpostiosoite: Anna sähköpostiosoitteesi ansioluettelossa, jotta työnantajat voivat ottaa sinuun yhteyttä helposti. Käytä ammattimaista sähköpostiosoitetta, joka sisältää nimesi, eikä mitään epäselvää, kuten hupi- tai lempinimeä. Jos sinulla ei ole vielä ammattimaista sähköpostiosoitetta, voit luoda sellaisen helposti ilmaisten sähköpostipalveluiden avulla.

Lisää puhelinnumerosi: Puhelinnumero on toinen tapa, jolla työnantajat voivat ottaa sinuun yhteyttä. Lisää puhelinnumerosi ansioluetteloon, ja varmista, että se on selvästi kirjoitettu. Jos käytät matkapuhelinta, muista varmistaa, että se on päällä ja että vastaat tuntemattomiin numeroihin.

Sisällytä postiosoite: Vaikka useimmat yhteydenotot tehdään nykyään sähköpostilla tai puhelimella, on edelleen tärkeää antaa postiosoite ansioluetteloon. Postiosoite auttaa työnantajia arvioimaan, kuinka lähellä asut työpaikkaa, mikä voi olla tärkeää joissakin tehtävissä. Kirjoita postiosoite selkeästi ja tarkista, että se on oikein.

Lisää verkkosivustot ja some-profiilit: Jos sinulla on verkkosivusto tai aktiivinen profiili joissakin sosiaalisen median alustoilla, kuten LinkedInissä, voit lisätä ne ansioluetteloon. Muista kuitenkin, että jos käytät sosiaalisen median alustoja ansioluettelossasi, niiden sisältö tulee olla ammattimaista ja työnantajaystävällistä.

Tarkista yhteystietojen oikeinkirjoitus: Lopuksi, varmista, että tarkistat yhteystietosi huolellisesti ennen niiden lisäämistä ansioluetteloon. Yhdenkin kirjoitusvirheen tai väärän numeron kirjoittaminen voi estää työnantajaa ottamasta sinuun yhteyttä.

Tiivistelmä vai tavoite

Tavoitteen tai tiivistelmän kirjoittaminen voi olla haastavaa, sillä sen tulisi antaa rekrytoijalle nopea käsitys siitä, kuka hakija on ja mitä hän voi tarjota yritykselle. Tiivistelmä tai tavoite voi kuitenkin myös olla hyödyllinen tapa reflektoida omia taitojaan ja tavoitteitaan.

Tiivistelmän tai tavoitteen kirjoittamisessa on tärkeää keskittyä olennaiseen. Se tulisi kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta silti kertoa tärkeimmät asiat hakijasta. Joskus tiivistelmä tai tavoite voi olla jopa ainoa asia, joka rekrytoijan silmiin osuu hakijan CV:ssä.

Tavoitteen tai tiivistelmän tulisi korostaa hakijan vahvuuksia ja kertoa, mitä hän voi tarjota yritykselle. Jos hakija ei ole aikaisemmin työskennellyt vastaavassa tehtävässä, hän voi kertoa, mitä taitoja hänellä on, jotka voivat auttaa häntä menestymään tehtävässä. Esimerkiksi jos hakijalla on paljon kokemusta ruoanlaitosta, mutta ei niinkään johtamisesta, hän voi korostaa taitojaan luovana ja ratkaisukeskeisenä ongelmanratkaisijana.

Tavoitteen tai tiivistelmän tulisi myös olla ajankohtainen. Hakijan tulisi muokata sitä vastaamaan jokaista työpaikkahakemusta erikseen ja päivittää se aina ajantasaiseksi. Tiivistelmä tai tavoite voi myös auttaa hakijaa suuntaamaan työnhakuaan tiettyyn suuntaan ja antaa hänelle selkeämmän käsityksen siitä, millaisia tehtäviä hän haluaa hakea.

Tiivistelmä tai tavoite voi erottaa hakijan muista ja auttaa häntä saamaan haastattelukutsuja. Se voi myös auttaa hakijaa itseään ymmärtämään paremmin, mitkä ovat hänen tavoitteensa ja missä hänen vahvuutensa ovat. Tiivistelmä tai tavoite ei kuitenkaan ole ainoa tapa kertoa itsestään rekrytoijalle, joten sen tulisi olla vain yksi osa hakijan CV:tä.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
Kokonaisvaltaisesti innostunut ja luova keittiöpäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus erilaisten ravintoloiden ja hotellien keittiöiden johtamisesta. Olen intohimoinen ruoanlaittaja ja nautin haastavista tilanteista, joissa voin hyödyntää kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitojani. Olen erittäin motivoitunut uuden haasteen edessä ja etsin nyt uutta keittiöpäällikön tehtävää innostavassa ja kehittyvässä yrityksessä.

Tämä tiivistelmä korostaa hakijan kokemusta ja vahvuuksia keittiöpäällikön tehtävässä. Se on lyhyt ja ytimekäs, mutta antaa silti hyvän kuvan hakijasta ja hänen tavoitteistaan.

Huono esimerkki tiivistelmästä
Olen etsimässä uutta työpaikkaa keittiöpäällikkönä. Olen ollut kokki yli 5 vuotta ja haluan siirtyä uusiin haasteisiin. Olen motivoitunut ja luova. Harkitsen kaikkia mahdollisia tehtäviä.

Tämä tiivistelmä on liian ympäripyöreä ja se ei anna mitään tarkkaa kuvaa hakijasta. Se on myös liian lyhyt ja epäselvä, joten se ei erota hakijaa muista.

Hyvä esimerkki tavoitteesta
Tavoitteenani on kehittää ravintolan menua ja palvelukonseptia niin, että se houkuttelee uusia asiakkaita ja lisää ravintolan kannattavuutta. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä muun henkilökunnan kanssa sekä jatkuvaa kehitystyötä. Olen sitoutunut tekemään kaikkeni, jotta ravintola menestyy ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Tämä tavoite on hyvin konkreettinen ja kertoo, mitä hakija haluaa saavuttaa työssään. Siinä on myös painotettu yhteistyön merkitystä, mikä osoittaa hakijan kykyä toimia osana tiimiä.

Huono esimerkki tavoitteesta
Haluan löytää töitä ja ansaita rahaa.

Tämä tavoite on liian yleinen eikä kerro mitään siitä, mitä hakija haluaa saavuttaa työssään. Se on myös liian itsekeskeinen eikä osoita halua olla osa yritystä tai tiimiä.

Hallinnollisen avustajan CV

Koulutus

Hallinnollinen avustaja on työtehtävä, joka vaatii monipuolista koulutusta ja tietoa eri aloilta. Vaikka koulutusvaatimukset voivat vaihdella työnantajasta riippuen, yleisesti ottaen hallinnollisen avustajan koulutukseen kuuluu vähintään toisen asteen koulutus ja/tai ammatillinen tutkinto.

Hyödyllisiä koulutuksia hallinnollisen avustajan tehtävissä ovat esimerkiksi toimisto- ja taloushallinnon koulutukset, asiakaspalvelukoulutukset ja viestintäkoulutukset. Nämä koulutukset antavat avustajalle tarvittavat tiedot ja taidot, jotka auttavat heitä toimimaan tehokkaasti ja tehokkaasti työpaikalla.

Lisäksi tärkeitä taitoja hallinnolliselle avustajalle ovat muun muassa tiedonhallinta, projektien hallinta ja tiimityöskentely. Nämä taidot ovat tärkeitä avustajalle, joka työskentelee organisaatiossa ja toimii yhteyshenkilönä eri osastojen välillä.

Hallinnollinen avustaja voi myös hankkia lisäkoulutusta esimerkiksi erilaisista tietojärjestelmistä, jotta hän voi hoitaa tehokkaasti erilaisia toimistotehtäviä, kuten tiedonhallintaa, raportointia ja asiakirjojen käsittelyä.

Kokemus työskentelystä hallinnollisena avustajana on myös tärkeä osa koulutusta. Käytännön kokemus auttaa avustajaa ymmärtämään työtehtävien monimutkaisuuden ja saamaan arvokasta oppia siitä, miten eri organisaatiot toimivat ja mitä odotetaan hallinnolliselta avustajalta.

Hallinnollisen avustajan koulutus on monipuolinen ja vaatii laajaa tietoa ja taitoa eri aloilta. Koulutusvaatimukset vaihtelevat työnantajasta riippuen, mutta yleisesti ottaen toisen asteen koulutus ja ammatillinen tutkinto ovat tärkeitä lähtökohtia hallinnolliselle avustajalle. Lisäkoulutus ja käytännön kokemus auttavat avustajaa kehittymään ja toimimaan tehokkaasti työpaikalla.

Työkokemus

Hallinnollinen avustaja on ammatti, joka vaatii paljon kokemusta ja taitoa. Avustajan työtehtäviin kuuluu monia erilaisia toimistotöitä, kuten puhelinvastaamista, kirjeiden kirjoittamista, tiedonhallintaa, asiakaspalvelua ja raportointia. Työkokemus hallinnollisena avustajana voi tulla eri aloilta ja organisaatioista, mutta yleisesti ottaen kokemus on tärkeä tekijä avustajan ammatissa menestymisessä.

Hallinnollisen avustajan työkokemus voi olla erittäin monipuolinen ja vaihteleva. Avustajat voivat työskennellä eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, rahoitus- ja vakuutussektorilla, koulutusorganisaatioissa, julkisella sektorilla ja yksityisyrityksissä. Tämä tarkoittaa, että avustajilla on laaja kokemus erilaisista organisaatioista ja toimintatavoista, mikä auttaa heitä sopeutumaan uusiin työympäristöihin nopeasti.

Hyvä hallinnollinen avustaja on yleensä henkilö, joka on joustava, tarkka ja huolellinen. Heidän täytyy olla taitavia ongelmanratkaisussa, priorisoinnissa ja aikatauluttamisessa. Heidän on myös oltava taitavia kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa ja toimimaan tehokkaasti tiimissä. Hyvä hallinnollinen avustaja on lisäksi henkilö, joka on innostunut uusista haasteista ja joka haluaa kehittyä jatkuvasti.

Huono hallinnollinen avustaja voi puolestaan olla henkilö, joka ei ole riittävän huolellinen ja tarkka työssään. He voivat olla huonoja ongelmanratkaisussa ja priorisoinnissa, mikä johtaa helposti virheisiin ja viivästyksiin. Huonot kommunikointitaidot voivat myös johtaa tehottomaan työskentelyyn ja konflikteihin muiden työntekijöiden kanssa. Huono hallinnollinen avustaja voi myös olla henkilö, joka ei ole motivoitunut kehittymään tai oppimaan uusia taitoja, mikä voi rajoittaa heidän urakehitystään.

Hyvä esimerkki
Hallinnollinen avustaja ABC Oy, Helsinki Tammikuu 2020 – Nykyinen
 • Koordinoin hallinnollisia tehtäviä, kuten kirjeenvaihtoa, raportointia ja asiakirjojen arkistointia.
 • Olen vastuussa yrityksen matkajärjestelyistä, kuten lentolippujen varaamisesta ja hotellivarauksista.
 • Huolehdin yrityksen laskutuksesta ja varmistan, että kaikki laskut on maksettu ajallaan.
 • Hoidan yrityksen verotuksellisia velvoitteita ja pidän kirjaa yrityksen talousasioista.
 • Olen vastuussa toimiston tarvikkeiden hankinnasta ja pidän huolta siitä, että toimistossa on aina tarvittavat varusteet.

Huono esimerkki
Kassa K-Market, Tampere Toukokuu 2019 – Maaliskuu 2022
 • Olin vastuussa kassatoiminnoista, kuten asiakkaiden palvelemisesta ja maksujen vastaanottamisesta.
 • Tein myös muita kaupan tehtäviä, kuten hyllyjen täyttämistä ja varaston siivousta.
 • En ollut vastuussa kirjanpidosta tai muista hallinnollisista tehtävistä.
 • Olen oppinut käsittelemään rahaa ja työskentelemään kiireisessä ympäristössä.

Hyvä esimerkki osoittaa, että hakijalla on vankka kokemus hallinnollisista tehtävistä ja hän on vastuullinen työntekijä. Hän kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä hän on tehnyt aiemmissa työpaikoissaan ja millaisia ​​taitoja hän on hankkinut. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, miten hakijan taitotaso vastaa työpaikan vaatimuksia.

Toisaalta huono esimerkki on melko suppea ja kertoo vain perusasiat siitä, mitä hakija on tehnyt edellisissä työpaikoissaan. Siinä ei myöskään mainita, millaisia taitoja hakija on hankkinut, eikä siinä ole mainintaa hallinnollisista tehtävistä. Tämä antaa työnantajalle vähän tietoa hakijan pätevyydestä hallinnollisissa tehtävissä.

Taidot

Hallinnollisen avustajan ansioluettelon taito-osion tarkoitus on osoittaa, että hakija on varustettu tarvittavilla taidoilla tehtävän hoitamiseksi ja soveltuu organisaation tarpeisiin. Taito-osiossa tulisi esitellä sekä kovia että pehmeitä taitoja, jotta hakija voi osoittaa monipuolisuutensa ja sopeutumiskykynsä.

Hallinnollisen avustajan CV

Kovat taidot ovat usein konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, kuten tietokoneohjelmistojen käyttötaidot, kielitaito, taloushallinnon osaaminen tai projektinhallintataidot. Pehmeät taidot puolestaan ovat enemmän henkilökohtaisia ja käytännönläheisiä taitoja, kuten tiimityöskentelytaito, viestintätaidot, ongelmanratkaisukyky ja joustavuus.

Taito-osiossa kannattaa käyttää konkreettisia ja selkeitä ilmaisuja, jotta lukija ymmärtää heti, mitä hakija osaa. Hyvä tapa kirjoittaa taitoja on käyttää toimintaverbejä, kuten "hallitsen", "osaan käyttää", "pystyn ratkaisemaan" tai "kykenen suunnittelemaan".

Tässä vielä lisää esimerkkejä kovista ja pehmeistä taidoista, joita hallinnollinen avustaja voi käyttää ansioluettelossaan:

Kovat taidot:

 • Microsoft Office -ohjelmistojen asiantuntijuus, erityisesti Excel, Word ja PowerPoint
 • Projektinhallinta: aikataulutus, budjetointi, riskien hallinta ja projektitiimin koordinointi
 • Taloudellinen raportointi: budjettien laadinta, tuloslaskelman analysointi ja kirjanpidon ymmärrys
 • Toimistotekniikka: faksit, tulostimet, skannerit, monitoimilaitteet ja sähköpostijärjestelmät
 • IT-taidot: verkkotekniikka, tietokantajärjestelmät ja tietoturva
Hallinnollisen avustajan CV

Pehmeät taidot:

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot: hyvä suullinen ja kirjallinen viestintä, asiakkaiden kanssa työskentely ja neuvottelutaidot
 • Organisointi- ja ajanhallintataidot: kyky hallita monia projekteja samanaikaisesti, priorisoida tehtäviä ja varmistaa projektien onnistuminen
 • Tiimityötaidot: kyky työskennellä yhteistyössä tiimikumppaneiden ja kollegojen kanssa, sekä auttaa muita tarvittaessa
 • Ongelmanratkaisutaidot: kyky ratkaista ongelmia ja keksiä ratkaisuja nopeasti ja tehokkaasti
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky: kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin ja olla joustava, tarvittaessa tehdä ylimääräistä työtä tai auttaa kollegoita.

Taito-osion kirjoittaminen ansioluetteloon: Taito-osio ansioluettelossa on yleensä luettelomuotoinen ja se sisältää kovia ja pehmeitä taitoja. Kohdenna taitoja, jotka ovat erityisen tärkeitä kyseisessä tehtävässä ja joita sinulla on todistettu kokemus ja asiantuntemus. Voit jakaa taitoluettelon kahteen osaan: ensimmäiseen osaan kovat taidot ja toiseen osaan pehmeät taidot.

Hyvä esimerkki
 • Excel, Word, PowerPoint ja Outlook
 • Projektinhallinta: aikataulutus, budjetointi ja tiimin koordinointi
 • Taloudellinen raportointi: budjettien laadinta ja tuloslaskelman analysointi
 • IT-taidot: tietokantajärjestelmät ja verkkotekniikka
 • Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Organisointi- ja ajanhallintataidot
 • Kyky työskennellä tiimissä ja auttaa

Huono esimerkki
Projektinhallinta: Hallitsen projektinhallinnan.

Kuten esimerkeistä näkyy, konkreettisuus ja yksityiskohtaisuus ovat tärkeitä taitojen kuvaamisessa. On myös hyvä huomata, että taitojen mainitsemisen lisäksi niitä tulisi pystyä osoittamaan esimerkeillä.

Lisäosiot

Lisäosiot ansioluettelossa voivat antaa hakijalle mahdollisuuden korostaa muita tärkeitä taitojaan ja saavutuksiaan, jotka eivät ole suoraan liittyneet työkokemukseen tai koulutukseen. Näihin voi kuulua esimerkiksi vapaaehtoistyökokemus, harrastukset tai muut saavutukset.

Vapaaehtoistyökokemus voi olla erityisen tärkeä osa ansioluetteloa, sillä se osoittaa, että hakija on valmis antamaan aikaansa ja taitojaan hyväntekeväisyyteen tai yhteisöllisyyteen. Vapaaehtoistyökokemus voi myös osoittaa hakijan taitoja, joita hän ei ole voinut osoittaa aikaisemmin työkokemuksessa tai koulutuksessa.

Harrastukset voivat myös olla tärkeitä lisäosioita, sillä ne voivat osoittaa hakijan taitoja tai kiinnostuksen kohteita, jotka voivat olla hyödyllisiä työssä. Esimerkiksi johtajuusrooli urheilujoukkueessa voi osoittaa kykyä organisoida ja motivoida ryhmää, kun taas kieli- tai kulttuuriharrastukset voivat osoittaa monipuolisuutta ja avoimuutta uusille kokemuksille.

Muut saavutukset, kuten palkinnot tai julkaisut, voivat myös olla merkittäviä lisäosioita. Ne osoittavat hakijan kykyä erottua joukosta ja saavuttaa tavoitteitaan.

On tärkeää muistaa, että lisäosiot eivät korvaa työkokemusta tai koulutusta, mutta ne voivat täydentää niitä ja antaa hakijalle mahdollisuuden erottua positiivisesti. On myös tärkeää valita lisäosiot huolellisesti ja varmistaa, että ne ovat relevantteja ja antavat positiivisen kuvan hakijasta.

Saatekirje

Hallinnollisen avustajan saatekirje on lyhyt kirje, jonka lähetät yhdessä ansioluettelon kanssa työnhakijana. Saatekirjeen tarkoitus on antaa rekrytoijalle ensivaikutelma sinusta ja perustelut siitä, miksi juuri sinun tulisi saada haettu työpaikka. Hyvä saatekirje voi auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja lisätä mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun.

Saatekirjeen tulisi olla lyhyt ja ytimekäs, yleensä vain yhden sivun mittainen. Kirjeen aloittaminen henkilökohtaisella tervehdyksellä ja rekrytoijan nimellä on aina hyvä tapa aloittaa. Sen jälkeen voit kertoa, miksi haet juuri tätä työpaikkaa ja mitä ominaisuuksia sinulla on, joilla voisit olla hyödyksi yritykselle. Ole tarkkaavainen siinä, mitä työnantaja mainitsee työpaikkailmoituksessa, ja pyri linkittämään saatekirjeesi siihen.

Tärkeää on myös kertoa, mitä voit tarjota yritykselle, mikä erottaa sinut muista hakijoista ja mikä saa sinut innostumaan haetusta tehtävästä. Älä unohda lopettaa kirjettä positiivisella tavalla ja mainita, että odotat innolla mahdollisuutta keskustella lisää hausta.

Hyvä saatekirje on hyvin kirjoitettu, kiinnostava ja persoonallinen. Muista tarkistaa kirje huolellisesti mahdollisten kirjoitusvirheiden ja epäselvyyksien varalta. Kirjeen tulee olla suomeksi, mikäli yrityksen toiminta-alue on Suomessa. Saatekirjeen tyyli tulisi olla samanlainen kuin ansioluettelon, ja molempien tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

Hallinnollisen avustajan CV

Ansioluettelon tärkeimmät kohdat

Kun kirjoitat ansioluetteloa, on tärkeää kiinnittää huomiota muutamiin avainasioihin, jotta voit erottua muista hakijoista ja vakuuttaa rekrytoijan sopivuudestasi tehtävään. Tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua kirjoittamaan erinomaisen ansioluettelon:

 • Kohdista ansioluettelon sisältö tehtävään, jota haet, ja korosta taitojasi ja kokemustasi, jotka ovat relevantteja tehtävän kannalta.

 • Ole selkeä ja johdonmukainen ansioluettelosi rakenteessa ja sisällössä. Käytä helppolukuista fonttia ja selkeää muotoilua.

 • Varmista, että otsikot ja alaotsikot ovat erottuvia ja helppoja silmälle. Käytä luetteloita korostaaksesi tärkeitä kohtia.

 • Lisää ansioluetteloosi vain olennaiset tiedot. Liikaa turhaa tai epäolennaista tietoa voi vähentää ansioluettelon vaikuttavuutta.

 • Muista käyttää avainsanoja, jotka vastaavat tehtävän vaatimuksia. Tämä voi auttaa ansioluettelosi pääsemistä rekrytoijan hakulistan kärkeen.

 • Ole yksityiskohtainen ja konkreettinen kokemuksesi ja saavutustesi kuvailussa. Tämä antaa rekrytoijalle paremman käsityksen siitä, mitä olet tehnyt ja mitä voit tuoda organisaatioon.

 • Vältä yleisiä lauseita ja kliseitä. Luo ansioluettelosi persoonallisesti ja kuvaa taitojasi ja saavutuksiasi esimerkein.

 • Ole tarkkana kieliopin ja oikeinkirjoituksen suhteen. Virheet voivat vähentää ammattimaisuutesi vaikutelmaa.

 • Lisää vain olennaiset ja viimeisimmät tiedot. Vanhoilla ja epäolennaisilla tiedoilla on vähän merkitystä.

 • Ole rohkea ja oma-aloitteinen. Ansioluettelosi tulee erottua muista hakijoista, joten ole luova ja esittele itsesi parhaalla mahdollisella tavalla.

Noudattamalla näitä vinkkejä voit kirjoittaa vaikuttavan ansioluettelon, joka herättää rekrytoijan kiinnostuksen ja auttaa sinua saamaan unelmiesi työn.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on hallinnollisen assistentin työnkuvaus?

Hallinnollinen assistentti on vastuussa päivittäisten toimistotehtävien hoitamisesta, kuten asiakirjojen käsittelystä, aikataulutuksesta, kirjeenvaihdosta ja puheluiden vastaanottamisesta. Lisäksi hän voi osallistua projekteihin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Mitä taitoja hallinnollinen assistentti tarvitsee?

Hallinnollinen assistentti tarvitsee hyviä organisointi-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä hallita monia tehtäviä samanaikaisesti. Lisäksi hän tarvitsee tietokonetaitoja, kuten Microsoft Office -ohjelmien käyttöä.

Miten hallinnollinen assistentti voi erottua ansioluettelossa?

Hallinnollisen assistentin ansioluettelossa tulee korostaa hänen taitojaan, kokemustaan ja saavutuksiaan. Lisäksi hän voi lisätä erityisiä saavutuksiaan, kuten prosessien parantamista tai kustannussäästöjen aikaansaamista.

Mitkä ovat yleisimmät tehtävät hallinnollisen assistentin työssä?

Yleisimmät tehtävät hallinnollisen assistentin työssä ovat asiakirjojen hallinta, aikataulujen hallinta, matkajärjestelyt, kokousjärjestelyt, sähköpostien ja puheluiden hoito, sekä muut toimistotehtävät.

Miten hallinnollinen assistentti voi kehittää itseään?

Hallinnollinen assistentti voi kehittää itseään ottamalla vastuuta uusista projekteista, pyytämällä palautetta esimiehiltään, osallistumalla koulutuksiin ja seminaareihin, ja seuraamalla alan trendejä ja kehitystä.

Mitä koulutusta hallinnollinen avustaja tarvitsee?

Hallinnollisen avustajan työssä ei ole yleensä välttämätöntä olla tiettyä koulutusta. Useimmat työntekijät saavat koulutuksen työssään ja oppivat tehtävät kokemuksen kautta. Kuitenkin esimerkiksi liiketalouden, toimisto- ja hallintoalan tai projektinhallinnan koulutus voi olla hyödyllistä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni