Graafisen suunnittelijan CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Graafinen suunnittelija on luova ammattilainen, joka on vastuussa visuaalisen viestinnän luomisesta. He käyttävät erilaisia suunnittelutyökaluja, kuten Adobe Creative Suitea, ja yhdistävät väriä, tekstiä, kuvia ja muita elementtejä luodakseen tehokkaita visuaalisia viestejä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Graafisen suunnittelijan CV esimerkki

Johanna Kivelä
Graafinen suunnittelija
Helsinki, Suomi
johanna.kivela@email.com  
+358 40 1234 567www.johannakivela.com

Tiivistelmä

Olen kokenut graafinen suunnittelija, jolla on yli 5 vuoden kokemus mainos- ja markkinointimateriaalien suunnittelusta. Olen työskennellyt useiden eri toimialojen, kuten teknologian, terveydenhuollon ja koulutuksen, parissa ja minulla on vahva visuaalinen silmä ja kyky kehittää brändi-ilmettä.

Työkokemus Graafinen suunnittelija

Mainostoimisto X, Helsinki Huhtikuu 2019 - Nykyinen

 •  Suunnittelin ja toteutin mainoskampanjoita useille asiakkaille, kuten Nokia, Kela ja Metropolia ammattikorkeakoulu.
 •  Työskentelin tiiviisti copywritereiden ja markkinointitiimien kanssa varmistaen, että suunnittelu vastasi asiakkaan tarpeita ja brändi-ilmettä.
 •  Kehitin brändi-ilmettä useille asiakkaille, mukaan lukien Nokia, mikä auttoi kasvattamaan yrityksen tunnettuutta ja myyntiä.

Graafinen suunnittelija

Mainostoimisto Y, Tampere Tammikuu 2017 - Maaliskuu 2019

 •  Suunnittelin ja toteutin printtimainoksia ja verkkosivuja asiakkaille, kuten Suomen LähiTapiola ja Tampereen yliopistollinen sairaala.
 •  Olin vastuussa brändi-ilmeen kehittämisestä ja ylläpidosta useille asiakkaille, mikä paransi yritysten tunnettuutta ja lisäsi myyntiä.

Koulutus Graafisen suunnittelun koulutusohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere Elokuu 2013 - Joulukuu 2016

Taidot

 •  Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
 •  Sketch
 •  HTML/CSS
 •  Brändin kehittäminen
 •  Projektinhallinta
 •  Tiimityö

Portfolio

Löydät portfolioni osoitteesta
www.johannakivela.com
.

Kielitaito

Sujuva englannin kielen taito, sekä hyvä suomen kielen taito

Harrastukset

 •  Piirtäminen ja maalaaminen
 •  Valokuvaus
 •  Liikunta ja urheilu

Graafisen suunnittelijan CV on yksi tärkeimmistä työkaluista, joka auttaa heitä erottumaan kilpailijoista ja houkuttelemaan potentiaalisia työnantajia. Hyvin kirjoitettu ja visuaalisesti houkutteleva CV voi auttaa graafista suunnittelijaa saamaan unelmansa työpaikan.

Tässä oppaassa käymme läpi, miten graafinen suunnittelija voi kirjoittaa CV:nsä erottuvalla ja vaikuttavalla tavalla. Annamme vinkkejä siihen, miten graafinen suunnittelija voi korostaa taitojaan, kokemustaan ja saavutuksiaan ansioluettelossa. Lisäksi käymme läpi, millaisia virheitä kannattaa välttää ja miten ansioluettelo kannattaa räätälöidä tiettyä työpaikkaa varten. Lopuksi käymme läpi joitakin usein kysyttyjä kysymyksiä, joita graafiset suunnittelijat voivat kohdata ansioluettelonsa kirjoittamisessa.

Mikä on graafisen suunnittelijan ansioluettelo

Graafinen suunnittelija on henkilö, joka suunnittelee visuaalisia elementtejä, kuten kuvioita, kuvia, typografiaa ja värejä, jotka välittävät viestin tai idean. Graafinen suunnittelu vaatii luovuutta, teknistä osaamista ja visuaalista harkintaa. Graafiset suunnittelijat voivat työskennellä monilla eri aloilla, kuten mainos- ja markkinointitoimistoissa, kirjankustantamoissa, pakkaussuunnittelussa, verkkosivujen suunnittelussa ja paljon muissa alan yrityksissä.

Graafisen suunnittelijan ansioluettelo on tärkeä väline, jolla suunnittelija voi esitellä taitonsa ja saavutuksensa mahdolliselle työnantajalle. Ansioluettelon tulisi olla selkeä, ytimekäs ja sisältää tärkeitä tietoja, kuten työkokemus, koulutus, taidot ja portfolio.

Hyvä graafisen suunnittelijan ansioluettelo esittelee suunnittelijan taidot ja näyttää, kuinka ne on sovellettu käytännössä. Ansioluettelossa tulisi käyttää selkeitä otsikoita ja järjestää tieto loogisesti. Lisäksi ansioluettelon visuaalinen ulkoasu tulisi suunnitella huolella ja harkitusti, jotta se välittää suunnittelijan luovuuden ja visuaalisen osaamisen.

Koska graafinen suunnittelu on luovaa työtä, ansioluettelossa on tärkeää korostaa myös persoonallisuutta ja yksilöllisyyttä. Suunnittelija voi käyttää ansioluettelon muotoilua ja sisältöä osoittamaan, kuinka he erottuvat muista suunnittelijoista ja mitä he voivat tarjota potentiaaliselle työnantajalle.

Kaiken kaikkiaan graafisen suunnittelijan ansioluettelo on tärkeä väline, joka auttaa suunnittelijaa erottumaan joukosta ja löytämään työpaikan, joka vastaa heidän taitojaan ja uratavoitteitaan.

Entä jos ei ole kokemusta

Jos sinulla ei ole vielä paljon työkokemusta graafisena suunnittelijana, voit keskittyä koulutukseen, saavutuksiin ja taitoihin ansioluettelossasi.

Koulutus: Mainitse kaikki koulutukseen liittyvät kurssit ja todistukset. Näitä voivat olla esimerkiksi graafinen suunnittelu, kuvankäsittely, typografia, markkinointi ja liiketoiminta.

Saavutukset: Mainitse, jos olet voittanut palkintoja tai kilpailuja graafisessa suunnittelussa tai jos olet tehnyt vapaaehtoistyötä suunnittelijana. Näin voit osoittaa, että olet sitoutunut alaan ja että sinulla on joitakin taitoja.

Taidot: Keskity taitoihin, jotka ovat tarpeellisia graafiselle suunnittelijalle. Näihin voivat kuulua Adobe-ohjelmistojen käyttö, typografian ja värin käyttö, kuvankäsittely sekä luovuus ja ongelmanratkaisutaidot. Kerro myös, jos sinulla on esimerkiksi hyvät vuorovaikutustaidot, projektinhallintataidot tai aikataulutukseen liittyvät taidot.

Muista myös käyttää ansioluettelon rakennetta ja muotoilua luomaan ammattimainen vaikutelma. Voit käyttää valmiita ansioluettelopohjia, jotka auttavat sinua luomaan ammattimaisen ja visuaalisesti houkuttelevan ansioluettelon.

Muotoilu ja ulkoasu

Graafisen suunnittelijan ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat erittäin tärkeitä, sillä ne kertovat paljon graafisesta suunnittelijasta ja hänen taidoistaan. Ansioluettelo tulisi olla selkeä ja ammattimainen, mutta siihen voi lisätä myös persoonallisia elementtejä, jotka kertovat hakijan tyylistä ja estetiikasta. Graafisen suunnittelijan ansioluettelon tulisi olla helppolukuinen ja informatiivinen, jotta se erottuu joukosta ja antaa hyvän ensivaikutelman.

graafisen suunnittelijan cv

Hyviä käytäntöjä graafisen suunnittelijan ansioluettelon muotoilussa ja ulkoasussa ovat:

 • Käytä selkeää ja helposti luettavaa fonttia. Fontin tulisi olla ammattimainen ja helppolukuinen.
 • Käytä värejä harkiten ja valitse ne huolella. Värit voivat auttaa ansioluetteloa erottumaan, mutta niiden tulisi olla tarkoituksenmukaisia ja tukea graafisen suunnittelijan tyyliä.
 • Käytä selkeitä otsikoita ja alaotsikoita, jotta ansioluettelo on helppo lukea ja tärkeät tiedot erottuvat selkeästi.
 • Käytä valokuvaa harkiten. Jos valokuva on välttämätön, sen tulisi olla ammattimainen ja se tulisi sijoittaa ansioluettelon yläosaan.
 • Lisää portfolion linkki, jotta työnäytteisiin pääsee tutustumaan helposti.
 • Käytä kontrastia, jotta tärkeät tiedot erottuvat helposti.
 • Vältä liian monimutkaista ulkoasua, sillä se voi hankaloittaa ansioluettelon lukemista ja ymmärtämistä.
 • Käytä taulukoita tai listoja, jotta ansioluettelo on helppo lukea ja tärkeät tiedot erottuvat selkeästi.
 • Käytä ammattimaisia kuvia tai kuvakkeita, jotka tukevat graafisen suunnittelijan tyyliä.
 • Tarkista ansioluettelon ulkoasu ja muotoilu useampaan kertaan ja varmista, että se on virheetön ja siisti.

Hyvän ulkoasun lisäksi graafisen suunnittelijan ansioluettelo tulisi myös sisällöllisesti olla informatiivinen ja kattaa seuraavat kohdat:

 • Henkilökohtaiset tiedot: Nimi, yhteystiedot ja mahdollinen linkki LinkedIn-profiiliin.
 • Työkokemus: Työhistoria ja aikaisemmat tehtävät.
 • Koulutus: Oppimisen koulutustausta, tutkinnot ja sertifikaatit.
 • Taidot: Luetteloi graafisen suunnittelijan ammattitaitoon liittyvät taidot, kuten ohjelmistotaidot, tekniset taidot, viestintätaidot ja muut merkittävät taidot.
 • Portfolio: Jos mahdollista, lisää portfolio-osio, jossa on näytteitä graafisesta suunnittelutyöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää, jos haet työpaikkaa suurille suunnittelutoimistoille tai mainostoimistoille.
 • Lisäosiot: Voit lisätä muita osioita, jotka ovat relevantteja tavoittelemaasi tehtävään. Tämä voi sisältää esimerkiksi vapaaehtoistyökokemuksen, harrastukset tai palkinnot, joita olet voittanut.
 • Ulkoasu: Graafisen suunnittelijan ansioluettelon tulisi olla visuaalisesti houkutteleva ja ammattimainen. Käytä harkittuja fontteja, värimaailmaa ja taitavaa typografiaa. Voit myös harkita käyttäväsi kuvia ja grafiikkaa korostamaan taitojasi ja saavutuksiasi.

Huomioi myös ansioluettelon pituus, pidä se tiiviinä ja informatiivisena. Tyypillisesti ansioluettelon pituus on yksi tai kaksi sivua, riippuen työkokemuksestasi ja koulutustaustastasi.

Tärkeintä on, että ansioluettelo on helppolukuinen ja selkeä. Tarkista oikeinkirjoitus, tarkkuus ja kirjoitusvirheet, ja pyydä tarvittaessa ystävääsi tai kollegaasi tarkistamaan ansioluettelosi.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat erittäin tärkeä osa ansioluetteloa, sillä ne antavat rekrytoijalle mahdollisuuden ottaa sinuun yhteyttä haastattelukutsun merkeissä. Yhteystietojen tulee olla selkeät ja helposti löydettävissä. Tässä osiossa kerrotaan, mitä yhteystietoja kannattaa sisällyttää ansioluetteloon.

 • Nimi: Aloita yhteystiedot antamalla nimesi. Nimi tulisi kirjoittaa selkeällä ja isolla fontilla ansioluettelon yläosaan.
 • Sähköpostiosoite: Sähköpostiosoite on tärkeä yhteystieto, sillä se on yleisin tapa ottaa yhteyttä työnhakijaan. Muista käyttää ammattimaista sähköpostiosoitetta, joka sisältää nimesi. Vältä epäammattimaisia osoitteita, kuten hupailuilta kuulostavia tai liian henkilökohtaisia osoitteita.
 • Puhelinnumero: Puhelinnumero on toinen yleinen tapa ottaa yhteyttä työnhakijaan. Muista antaa puhelinnumero, johon voit vastata, jos rekrytoija soittaa.
 • Osoite: Osoitteen antaminen on valinnainen, mutta jos päätät antaa sen, muista kirjoittaa se selkeästi. Jos asut eri kaupungissa kuin haettava työpaikka, mainitse se.
 • LinkedIn-profiili: Linkki LinkedIn-profiiliisi voi olla hyödyllinen, sillä se antaa rekrytoijalle mahdollisuuden tutustua tarkemmin osaamiseesi ja kokemukseesi. Varmista, että profiilisi on ajan tasalla ja sisältää samat tiedot kuin ansioluettelosi.

Yhteystietoja lisätessäsi muista tarkistaa, että ne ovat oikein ja ajantasaiset. Epäselvät tai vanhentuneet yhteystiedot voivat vaikuttaa negatiivisesti hakuprosessiin.

Tiivistelmä vai tavoite

Graafisen suunnittelijan ansioluettelon sisällöstä puhuttaessa moni saattaa miettiä, pitäisikö ansioluettelossa olla tiivistelmä vai tavoite. Molemmissa vaihtoehdoissa on omat etunsa ja haittansa, ja sopivan valinnan tekeminen riippuu tilanteesta.

Tiivistelmä (summary) on lyhyt kappale, jossa esitellään tiiviisti hakijan ammattitaitoa ja vahvuuksia. Tiivistelmässä kerrotaan, mitä hakija voi tarjota työnantajalle, ja se pyrkii antamaan nopean kuvan hakijan osaamisesta. Tiivistelmän etuna on, että se on nopeasti luettavissa ja herättää työnantajan mielenkiinnon ansioluettelon lukemiseen. Toisaalta tiivistelmä voi olla liian yleinen ja vailla konkretiaa, mikä voi johtaa siihen, että se jättää työnantajan arvioinnin kannalta olennaisia tietoja kertomatta.

Tavoite (objective) on lyhyt kappale, jossa kerrotaan, millaisia työtehtäviä hakija hakee ja millaisia tavoitteita hänellä on urallaan. Tavoitteen etuna on, että se auttaa työnantajaa ymmärtämään hakijan tavoitteita ja mitä hän haluaa saavuttaa tulevaisuudessa. Toisaalta tavoite voi olla liian rajoittava ja estää hakijaa pääsemästä eteenpäin urallaan, jos työnantaja ei pidä hakijan tavoitteita sopivina.

Graafisen suunnittelijan ansioluettelossa sopiva valinta voi vaihdella tilanteesta riippuen. Tiivistelmä voi olla hyvä valinta, jos hakijalla on monipuolinen ja laaja-alainen osaaminen, joka on vaikea tiivistää muutamaan sanaan. Toisaalta tavoite voi olla parempi valinta, jos hakija on vasta aloittamassa uraansa graafisena suunnittelijana ja haluaa kertoa selkeästi, millaisia työtehtäviä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa.

Yleisesti ottaen, jos graafinen suunnittelija hakee tiettyä tehtävää, jossa on määritelty tarkat vaatimukset, tavoite voisi olla parempi valinta. Jos taas graafinen suunnittelija hakee monipuolisempia työtehtäviä, tiivistelmä voisi olla parempi vaihtoehto. Tärkeintä on kuitenkin, että ansioluettelo on selkeä, informatiivinen ja sisältää kaikki olennaiset tiedot hakijan osaamisesta.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
Kokonaisvaltainen graafinen suunnittelija, jolla on yli viiden vuoden kokemus mainos- ja markkinointimateriaalien suunnittelusta. Erinomainen kyky yhdistää visuaalisesti houkutteleva muotoilu tehokkaaseen viestintään. Taitava käyttämään Adobe Creative Suitea, HTML:ää ja CSS:ää. Haluan hyödyntää vahvuuksiani digitaalisessa markkinoinnissa ja tuoda lisäarvoa asiakkaiden brändeille.

Huono esimerkki tiivistelmästä
Graafinen suunnittelija, jolla on monipuolinen kokemus suunnitteluprojekteista ja hyvä visuaalinen silmä. Etsin haastavaa työtä, jossa voin kehittyä ja hyödyntää taitojani.

Tämä huono esimerkki on liian yleinen eikä kerro tarpeeksi graafisen suunnittelijan taidoista tai erityispiirteistä. Se myös sisältää liikaa yleisluonteisia ilmaisuja, jotka eivät lisää mitään arvoa tiivistelmään.

Hyvä esimerkki tavoitteesta
Tavoitteeni on löytää työpaikka graafisena suunnittelijana, jossa voin hyödyntää luovaa lahjakkuuttani ja teknistä osaamistani yrityksen brändin ja viestinnän kehittämisessä. Haluan työskennellä tiimissä, jossa on mahdollisuus oppia uusia taitoja ja kasvattaa osaamistani.

Huono esimerkki tavoitteesta
Haluaisin vain löytää töitä ja ansaita rahaa. En ole erityisen kiinnostunut graafisesta suunnittelusta, mutta minulla on kokemusta Adobe Photoshopin käytöstä.

graafisen suunnittelijan cv

Työkokemus

Työkokemus-osio on yksi tärkeimmistä osista graafisen suunnittelijan ansioluettelossa. Se on tilaisuus esitellä aikaisempia työpaikkoja ja tehtäviä, sekä korostaa omaa osaamista ja saavutuksia.

Kun kirjoitat työkokemuksesta, on tärkeää keskittyä saavutuksiin ja konkreettisiin esimerkkeihin, joilla osoitat miten olet kehittynyt ja tehnyt vaikutuksen edellisissä työpaikoissa. Käytä toiminnallisia verbejä ja selkeää kieltä, jotta lukija ymmärtää helposti mitä olet tehnyt ja millaisia tuloksia olet saavuttanut.

Muista myös räätälöidä työkokemus-osio kunkin työpaikan vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Korosta erityisesti niitä taitoja ja kokemuksia, jotka vastaavat kyseisen työpaikan vaatimuksia ja auttavat sinua erottumaan muista hakijoista.

Lisäksi voit harkita käyttäväsi suositeltua käänteistä aikajärjestystä, jossa aloitat nykyisestä tai viimeisimmästä työpaikasta ja siirryt taaksepäin kohti aikaisempia työpaikkoja. Tämä auttaa korostamaan nykyistä kokemustasi ja näyttämään lukijalle miten olet kehittynyt ajan mittaan.

Kaiken kaikkiaan, työkokemus-osio on erinomainen tilaisuus osoittaa, miksi olet sopiva henkilö kyseiseen työpaikkaan. Muista käyttää sitä hyödyksesi ja esitellä saavutuksesi selkeästi ja kiinnostavasti.

Hyvä esimerkki työkokemus-osuudesta graafisen suunnittelijan ansioluettelossa
Graafinen suunnittelija ABC Design Agency, Helsinki Toukokuu 2019 - Nykyinen
 • Suunnitellut ja toteuttanut logot, brändikuvat ja mainoskampanjat yrityksille eri toimialoilla.
 • Kehittänyt visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeiston asiakasyrityksille.
 • Ylläpitänyt ja päivittänyt yrityksen sosiaalisen median tilejä, kuten Facebook, Instagram ja Twitter.
 • Työskennellyt tiiviisti asiakkaiden ja tiimin kanssa varmistaakseen projektit toteutuvat aikataulussa ja budjetissa.

Huono esimerkki työkokemus-osuudesta graafisen suunnittelijan ansioluettelossa
Graafinen suunnittelija XYZ Design Company, Helsinki, Toukokuu 2019 - Nykyinen
 • Suunnitellut logoja ja kuvitusta yrityksille.
 • Työskennellyt asiakkaiden kanssa ja vastannut projekteista.

Tässä huonossa esimerkissä on liian vähän tietoa työtehtävistä ja vastuista. Se ei anna rekrytoijalle riittävästi tietoa siitä, mitä hakija on oikeasti tehnyt työssään. Hyvä esimerkki sen sijaan on yksityiskohtaisempi, antaa konreettisia esimerkkejä työtehtävistä ja kertoo myös siitä, millaista tulosta hakija on saavuttanut työssään.

Koulutus

Graafisen suunnittelijan koulutuksen tärkeys korostuu yhä enemmän, kun digitaalisten kanavien käyttö kasvaa. Koulutus auttaa kehittämään luovia taitoja, teknistä osaamista ja projektinhallintataitoja, joita tarvitaan graafisen suunnittelun tehtävissä. Koulutuksen laajuus ja sisältö voivat vaihdella eri maissa, mutta yleensä graafisen suunnittelijan koulutusohjelma sisältää kurssit piirtämisestä, kuvankäsittelystä, typografiasta, suunnittelun perusteista ja ohjelmistotekniikoista, kuten Adobe Photoshopista, Illustratorista ja InDesignista.

Suomessa on useita koulutusohjelmia, jotka tarjoavat graafisen suunnittelijan tutkintoja, kuten ammattikorkeakoulut, taideyliopistot ja erikoiskoulut. Graafisen suunnittelun opintojen kesto on yleensä 3-4 vuotta, ja koulutusohjelmat sisältävät sekä teoreettista että käytännön opetusta.

Graafisen suunnittelijan koulutuksen lisäksi, tärkeä ominaisuus on kyky kehittää itseään jatkuvasti ja pysyä ajan tasalla alalla tapahtuvista muutoksista. Koulutuksen ja alan kehittämisen lisäksi, graafinen suunnittelija tarvitsee myös vahvoja kommunikointitaitoja, koska suunnittelutyössä tarvitaan yhteistyötä asiakkaiden, tiimikavereiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Koulutusosio ansioluettelossa voi sisältää yksityiskohtia koulutusohjelmasta, sen nimestä, kestosta, paikasta ja pätevyydestä. Lisäksi kannattaa mainita saavutuksia, kuten palkintoja tai erinomaisia arvosanoja, joita on saanut opiskeluaikana.

Hyvä esimerkki koulutusosiosta voisi olla
Koulutus:
 • Kandidaatin tutkinto graafisesta suunnittelusta, Aalto-yliopisto, 2017-2021
 • Opiskellut suunnittelun perusteita, kuvankäsittelyä ja typografiaa
 • Voittanut palkinnon vuoden parhaasta opinnäytetyöstä vuonna 2021
 • Suorittanut kesätyöjakson graafisena suunnittelijana yrityksessä XYZ

Huono esimerkki koulutusosiosta voisi olla
Koulutus:
 • Valmistunut ammattikoulusta, jossa opiskelin muun muassa graafista suunnittelua
 • Opeteltu käyttämään Adobe-ohjelmistoja
 • Suoritettu kesätyöjakso paikallisessa mainostoimistossa

Taidot

Taidot-osio on tärkeä osa graafisen suunnittelijan ansioluetteloa, sillä siinä listataan kaikki ne taidot ja kyvyt, jotka ovat relevantteja kyseiselle alalle. Tämä osio antaa rekrytoijalle käsityksen siitä, mitä hakija voi tarjota työnantajalle ja mikä on hänen vahvuutensa.

Kun listaa taitojaan, on tärkeää muistaa, että kyse ei ole pelkästään teknisistä taidoista, vaan myös pehmeistä taidoista, kuten kommunikointi-, aikataulutus- ja projektinhallintataidoista. Graafisen suunnittelijan tulee olla hyvä tiimityöskentelijä ja pystyä kommunikoimaan selkeästi asiakkaiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

graafisen suunnittelijan cv

Kun listaa teknisiä taitoja, on tärkeää mainita kaikki ne ohjelmat ja työkalut, joita hakija hallitsee. Graafisen suunnittelijan tulee osata käyttää esimerkiksi Adobe Photoshop, Illustrator ja InDesign -ohjelmia sekä olla perillä uusista trendeistä ja työkaluista alalla. Lisäksi tärkeää on mainita oma osaaminen eri suunnittelutyyleistä ja -tekniikoista.

Tässä hyvä esimerkki taidoista-osioon
Taidot:
 • Adobe Photoshop, Illustrator ja InDesign -ohjelmien hallinta
 • Kyky kehittää luovia ja innovatiivisia konsepteja
 • Osaaminen erilaisista suunnittelutyyleistä, kuten flat design, material design, responsive design jne.
 • Hyvät aikataulutus- ja projektinhallintataidot
 • Kommunikointitaidot tiimissä ja asiakkaiden kanssa

Ja tässä huono esimerkki
Taidot:
 • Hyvä käyttämään tietokonetta
 • Nopeat sormet näppäimistöllä
 • Osaan piirtää vähän
 • Joskus olen tehnyt julisteen tai kutsukortin kaverin juhliin

Huonossa esimerkissä taidot-osio on epäselvä ja sisältää epäolennaisia tietoja. Tärkeitä teknisiä taitoja tai kykyjä ei ole mainittu, ja luetellut taidot eivät ole riittävän konkreettisia tai relevantteja graafisen suunnittelijan työhön.

Lisäosiot

Lisäosiot ovat erinomainen tapa tuoda esiin muita taitoja, kokemuksia ja saavutuksia, jotka eivät ehkä sovi perinteiseen ansioluettelomalliin. Tässä muutamia lisäosioita, joita graafisen suunnittelijan kannattaa harkita:

 • Portfolio: Graafisen suunnittelijan portfolio on tärkeä osa hänen työnhakuaan. Sen avulla hakija voi osoittaa visuaaliset taitonsa ja näyttää konkreettisia esimerkkejä aiemmista töistään. Portfolioon voi linkittää verkkosivun tai PDF-tiedoston.
 • Kielitaito: Kielitaito on hyödyllinen taito erityisesti kansainvälisessä työympäristössä. Jos graafisen suunnittelijan kielitaito on hyvä, kannattaa siitä mainita ansioluettelossa.
 • Harrastukset: Vaikka harrastukset eivät liity suoraan graafisen suunnittelijan työtehtäviin, ne voivat kertoa hakijasta paljon. Esimerkiksi musiikin harrastus voi osoittaa luovuutta ja ilmaisutaitoa.
 • Sertifikaatit ja kurssit: Graafisen suunnittelijan on tärkeä pysyä ajan tasalla alan kehityksestä ja uusista teknologioista. Siksi sertifikaatit ja kurssit voivat olla hyödyllisiä lisäosioita ansioluettelossa.

On tärkeää valita lisäosiot huolella ja varmistaa, että ne tukevat graafisen suunnittelijan osaamista ja ovat relevantteja työnantajan näkökulmasta. Liian monet ja epäolennaiset lisäosiot voivat häiritä ansioluettelon kokonaisuutta ja heikentää sen vaikutusta.

Saatekirje

Saatekirje on yhtä tärkeä kuin ansioluettelo, sillä se antaa mahdollisuuden kertoa enemmän itsestään ja omasta motivaatiostaan hakemaansa työpaikkaa kohtaan. Hyvä saatekirje on selkeä, ytimekäs ja kiinnostava, joten kannattaa panostaa sen suunnitteluun ja kirjoittamiseen.

Saatekirjeen tarkoitus on herättää työnantajan mielenkiinto ja saada hänet haluamaan tietää lisää hakijasta. On tärkeää osoittaa, että on tutkinut yrityksen ja työpaikan huolella ja ymmärtää, mitä he etsivät työnhakijalta. Tässä joitakin vinkkejä hyvän saatekirjeen kirjoittamiseen:

 • Aloita henkilökohtaisella tervehdyksellä: Aloita kirje henkilökohtaisella tervehdyksellä, jossa mainitaan vastaanottajan nimi.
 • Kerro, miten löysit ilmoituksen: Kerro, miten löysit ilmoituksen ja miksi kiinnostuit juuri tästä työpaikasta.
 • Kerro lyhyesti itsestäsi: Kerro lyhyesti itsestäsi ja millaisia taitoja sinulla on. Älä kuitenkaan toista ansioluetteloa, vaan valitse muutama tärkein taito tai saavutus, joka sopii kyseiseen työpaikkaan.
 • Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä työpaikasta: Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä työpaikasta ja miksi haluat työskennellä kyseisessä yrityksessä.
 • Kerro, mitä voit tarjota yritykselle: Kerro, mitä voit tarjota yritykselle ja miten voit auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa.
 • Päätä kirje kiinnostavalla tavalla: Päätä kirje kiinnostavalla tavalla ja kerro, että odotat innolla mahdollisuutta haastatteluun ja tapaamiseen.

On tärkeää, että saatekirje on henkilökohtainen ja räätälöity kuhunkin työpaikkaan. Saatekirjeen pituus voi vaihdella muutamasta kappaleesta yhteen sivuun, mutta se ei saisi olla liian pitkä eikä liian lyhyt. Ole rohkea ja oma itsesi saatekirjeessä, mutta muista pitää se ammattimaisena ja tavoitteellisena.

Saatekirje on erinomainen tapa osoittaa motivaatiosi ja kiinnostuksesi kyseistä työpaikkaa kohtaan. Kannattaa tutustua huolella työpaikkailmoitukseen ja pohtia, miksi juuri tämä työpaikka kiinnostaa sinua ja miten oma osaamisesi ja kokemuksesi sopivat tehtävään. Voit kertoa esimerkiksi, miten olet kiinnostunut yrityksen tuotteista tai palveluista, millaisia projekteja olet aiemmin tehnyt ja miten ne voisivat hyödyttää tätä työpaikkaa tai yritystä yleisesti.

graafisen suunnittelijan cv

Muista kuitenkin, että saatekirjeessä kannattaa olla aito ja rehellinen. Älä yritä liikaa miellyttää tai kehua itseäsi liikaa, vaan keskity esittelemään vahvuuksiasi ja kokemustasi mahdollisimman selkeästi ja jäsennellysti. Vältä myös kliseisiä lauseita, kuten "olen tiimipelaaja" tai "haluan kehittyä ja oppia uutta", vaan pyri tuomaan esille konkreettisia esimerkkejä ja osoittamaan, että olet valmis sitoutumaan tehtävään.

Saatekirjeen pituus voi vaihdella hieman työpaikan ja hakijan kokemuksen mukaan, mutta yleensä se kannattaa pitää melko tiiviinä ja selkeänä. Muutama kappale riittää yleensä hyvin, kunhan ne sisältävät tarvittavan informaation ja osoittavat hakijan kiinnostuksen ja motivaation.

Lopuksi kannattaa vielä osoittaa kiinnostuksensa jatkoprosessia kohtaan, kuten haastattelua tai lisätietojen saamista. Muista myös kiittää lukemisesta ja aikaa, jonka rekrytoija on käyttänyt saatekirjeesi lukemiseen.

Tärkeimmät asiat

Tässä on kymmenen vinkkiä ja niksiä graafisen suunnittelijan ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Keskity siihen, miten voit erottua muista hakijoista. Osoita persoonallisuutesi ja taidot luovalla tavalla.
 • Käytä ammattimaisia ja selkeitä fontteja ansioluettelossasi.
 • Korosta tärkeimmät taitosi ja saavutuksesi ensin. Tämä auttaa rekrytoijia näkemään tärkeimmät ominaisuutesi nopeasti.
 • Käytä konkreettisia esimerkkejä työkokemuksestasi ja taidoistasi.
 • Muista tarkistaa oikeinkirjoitus ja kielioppivirheet ennen ansioluettelon lähettämistä.
 • Sisällytä linkki portfolioosi, jotta rekrytoijat voivat nähdä konkreettisia esimerkkejä töistäsi.
 • Käytä aktiivista kieltä ja korosta, mitä saavutit työpaikoillasi.
 • Varmista, että ansioluettelosi on selkeä ja helppolukuinen.
 • Muokkaa ansioluetteloasi vastaamaan hakemaasi työpaikkaa.
 • Vältä liian pitkiä lauseita ja käytä tarvittaessa erilaisia ​​luetteloita, kuten pistelukuja, taulukoita ja kuvioita.

Graafisen suunnittelijan ansioluettelon kirjoittaminen voi olla haastavaa, mutta näiden vinkkien avulla voit tehdä siitä ammattimaisen ja selkeän. Tärkeintä on keskittyä siihen, miten voit erottua muista hakijoista ja osoittaa taitosi ja saavutuksesi. Muista myös tarkistaa oikeinkirjoitus ja kielioppivirheet sekä muokata ansioluetteloasi vastaamaan hakemaasi työpaikkaa.

graafisen suunnittelijan cv

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on graafisen suunnittelijan ansioluettelon tärkein osio?

Vaikka jokainen osio on tärkeä, yleensä työkokemus on se, johon työnantajat kiinnittävät eniten huomiota.

Kuinka pitkä graafisen suunnittelijan ansioluettelon tulisi olla?

Graafisen suunnittelijan ansioluettelon pituus tulisi olla yhden tai kahden sivun mittainen, sillä se kertoo tarpeeksi tärkeimmistä tiedoista.

Mikä on sopiva fontti graafisen suunnittelijan ansioluetteloon?

On tärkeää valita selkeä, helposti luettava fontti, kuten Arial, Helvetica tai Calibri.

Onko graafisen suunnittelijan ansioluettelo tarpeeksi visuaalinen?

Graafisen suunnittelijan ansioluettelossa voi olla visuaalisia elementtejä, mutta sen ei tulisi olla liian koristeellinen. Sen tulisi edelleen olla ammattimainen ja helppolukuinen.

Onko tärkeää sisällyttää portfolion linkki ansioluetteloon?

Kyllä, portfolion linkki voi auttaa antamaan työnantajalle paremman käsityksen taidoistasi ja kyvyistäsi.

Kuinka usein graafisen suunnittelijan ansioluetteloa tulisi päivittää?

On suositeltavaa päivittää graafisen suunnittelijan ansioluetteloa säännöllisesti, erityisesti kun hankit uusia taitoja tai saat uusia työkokemuksia.

Voiko graafisen suunnittelijan ansioluetteloon sisällyttää harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja?

Graafisen suunnittelijan ansioluettelossa ei yleensä tarvitse mainita harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja, ellei ne liity jotenkin graafiseen suunnitteluun tai vahvista joitain taitojasi.

Miten kuvailen taitojani graafisen suunnittelijan ansioluettelossa?

On tärkeää kuvata taitojasi konkreettisilla esimerkeillä ja projekteilla, joissa olet käyttänyt näitä taitoja.

Voiko graafisen suunnittelijan ansioluetteloon sisällyttää suosituksia entisiltä työnantajilta?

Kyllä, suositukset entisiltä työnantajilta voivat olla hyödyllisiä, mutta niiden sisällyttäminen on vapaaehtoista.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni