Graafinen suunnittelija ansioluettelo: esimerkki, malleja ja vinkkejä menestykseen

Ansioluetteloa voidaan pitää oikeastaan enemmänkin kuin pelkkänä käyntikorttina potentiaaliselle työnantajalle: sen tulisi tarjota sinusta kaikki haetun työn kannalta olennainen tieto ja toisaalta myös antaa vahvaa kuvaa persoonallisuudestasi. Millainen sitten on graafisen suunnittelijan ansioluettelo?

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Esimerkki graafisen suunnittelijan ansioluettelosta

Mikko Mallikas
Graafinen suunnittelija
mikko.mallikas@gmail.com
+35844123456789

Yhteenveto ammattitaidosta

Kerro ensin viimeisimmästä työpaikastasi sekä kokemuksesta alalta. Voit kertoa yhteenvedon suurimmista onnistumisistasi graafisena suunnittelijana. Kerro mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti omasta työtoimenkuvastasi edellisellä työnantajallasi.

Työkokemus

1.9.2015 - Tämä hetki
Graafikot Oy
Graafinen suunnittelija

 •  Kerro mitä kaikkea olet yritykselle tehnyt.
 •  Voit kertoa erilaisista projekteista, joihin olet ollut osallisena.

1.7.2011 - 31.8.2015
Grafix Oy
Graafisen suunnittelijan avustaja

 •  Kerro millaisia tehtäviä sinulla oli.
 •  Jos sinulla oli omia projekteja, voit kertoa myös niistä.

Koulutus

Aalto Yliopisto
Graafinen suunnittelija
2010-2015

Taidot

 •  Voit kertoa taidoista, jotka liittyvät graafiseen suunnitteluun.
 •  Kerro ohjelmistoista, joita olet käyttänyt.
 •  Kerro vahvuuksistasi, esimerkiksi hyvä tiimityöskentely, sekä aikarajoissa pysyminen.

Graafinen suunnittelija vastaa tuotteiden visuaalisesta suunnittelusta. Käytännössä kaikki tuotteen värien käytöstä aina sommitteluun asti ovat hänen erikoisaluettaan, joten onnistunut graafisen suunnittelijan ansioluettelo tuo esille myös hänen luovuuttaan ja vankkaa taustaosaamistaan.

Grafian, visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestön, vuonna 2017 teettämän kyselyn mukaan alan toimijoiden odotukset tulevaisuudelta olivat aiempaa positiivisempia, ja toisaalta myös suunnittelijoiden työtilanne näytti entistä valoisammalta. Tämä on vahva esimerkki siitä, että graafinen suunnittelu on kohottanut asemaansa työmarkkinoilla, joten on äärimmäisen tärkeää, että erotut massasta taidolla luodulla ansioluettelolla.

Olemme keränneet tekstiimme ensiarvoisen tärkeitä vinkkejä graafisen suunnittelijan ansioluettelon luomiseen, jotta työnhakuprosessi olisi sinulle helpompi. Näillä ohjeilla onnistut varmasti.

Miten kirjoittaa graafisen suunnittelijan ansioluettelo ilman kokemusta?

Vaikkei sinulla olisikaan vielä paljoa alan kokemusta, tämä ei todellakaan estä sinua saamasta haaveilemaasi työpaikkaa - sinun on vain osattava markkinoida itseäsi oikein. Hyvä graafisen suunnittelijan CV sisältää hakijasta siis kaikki olennaisimmat perustiedot, mutta tämän kanssa tulee myös käyttää harkintaa, sillä CV:n tarkoituksena ei ole esitellä jokaista elämäsi yksityiskohtaa.

Pähkinänkuoressa hyvä ansioluettelo on siis ytimekkään informatiivinen ja tuo samalla esille erityistaitojasi. Koska kyse on nimenomaan graafisen suunnittelijan CV-mallista, panosta ihmeessä myös ansioluettelosi visuaalisuuteen; näin vastaanottaja näkee jo heti, millaisia taitoja sinulla voisi olla tarjota työssäsi.

Jokaisessa ansioluettelossa on tietystikin oltava hakijan perustiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, muut yhteystiedot. Taidolla laadittu graafisen suunnittelijan CV sisältää myös muita elementtejä, joista olennaisimpia ovat seuraavat:

 • 💡 Valokuva. Muista liittää hakemukseen ajan tasalla oleva, tyylikäs kuva itsestäsi!
 • 💡 Koulutus. Koulutustausta merkitään ansioluettelossa yleensä uusimmasta vanhimpaan, ja hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä mitä enemmän työkokemusta sinulla on jo alalta, koulutustaustan merkitys vähenee.
 • 💡 IT-taidot. Merkitse ansioluetteloon vain työn kannalta olennainen IT-kokemus, sillä jokaista elämäsi aikana käyttämääsi ohjelmaa ei ole tarpeen merkitä ylös.
 • 💡 Kielitaito. Tärkeintä kielitaidon merkitsemisessä on selkeys ja yksinkertaisuus. On hyvä esitellä ansioluettelossa kunkin kielen realistinen taso ja toisaalta arvioida erikseen kirjoitetun ja suullisen taidon eroavaisuuksia, mikäli koet siihen erikseen tarvetta.
 • 💡 Työkokemus. Panosta tähän osioon huolellisesti! Työnantajat kannattaa mainita aina uusimmasta vanhimpaan, ja yleisesti ottaen on aina hyvä mainita itse työnantajan nimi ja työsuhteen kesto vähintään kuukauden tarkkuudella. Voit myös tarkentaa erikseen työnkuvasi luonnetta. Muista työhistorian käsittelyssä myös se, että tärkeintä on tuoda esille vain haettuun tehtävään olennaisesti liittyvä kokemus.
 • 💡 Luonne. Kerro kiinnostavasti mutta myös objektiivisesti millainen koet ihmisenä olevasi.
 • 💡Luottamustehtävät ja harrastukset. Luottamustehtävissä ja harrastuksissa toimiminen luo sinusta aktiivista kuvaa työnantajalle, ja lisäksi ne kertovat paljon myös persoonastasi.
 • 💡 Lisätietoja ja suosittelijat. Lisätiedoissa on hyvä mainita olennaisesti alaan liittyvät kunnianosoitukset tai vaikkapa voitetut palkinnot. Suosittelijat taas puhuvat omaa vahvaa kieltään osaamisesi puolesta, mutta muista aina kysyä suosittelijan suostumus heidän nimensä mainitsemiseen.

Layout

Graafisen suunnittelijan ansioluettelo on hyvä tapa tuoda jo osaamistaan esille: kiinnitä huomiota siis myös CV:n taittoon ja sommitteluun. Erittäin hyödyllinen työkalu on CV Pohja tarjoamat ansioluttelopohjat, jotka on suunniteltu huolella ja visuaalisesti erittäin taidokkaasti. Käytännössä yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa ei graafisen suunnittelijan CV-mallille ole, sillä kaikki riippuu myös henkilökohtaisista mieltymyksistäsi, mutta voit olla varma siitä, että valmispohjalla saavutat ammatillisen ja erittäin harkitun ulkoasun ansioluetteloosi.

Hyvän sommittelun ja värimaailman suunnittelulla saavutat ehdottomasti suuren edun muihin hakijoihin nähden, sillä CV:n yleinen ulkoasu on varmastikin ensimmäinen asia, johon lukija kiinnittää huomiota. Panosta siis siihen, että erotut joukosta.

graafinen suunnittelija

Muotoilu ja rakenne

Kun teet ansioluetteloa, eräs tärkeä osa on myös kiinnittää huomiota CV:n yleiseen muotoiluun ja rakenteeseen. Tähän sinulla on monia hyviä vaihtoehtoja CV-pohjan tarjoamassa materiaalissa, ja erilaiset rakenneratkaisut myös kiinnittävät huomiota erilaisiin puoliin osaamisessasi. Vaikka voitkin muotoilla tekstiä haluamasi tavalla, on erittäin fiksu valinta hyödyntää ammattimaisia ansioluettelopohjia.

 • Kronologinen ansioluettelopohja on erittäin ammattimainen ja tyylikäs vaihtoehto. Tämä tarkoittaa lyhyesti sanottuna siis sitä, että koulutus ja työkokemus on esitelty CV:ssä aikajärjestyksessä, tuoreimmasta vanhimpaan. Tämä on erittäin hyvä ansioluettelopohja hakijalle, jolla on alalta paljon osaamista ja työkokemusta.
 • Funktionaalinen ansioluettelopohja taas antaa sinulle vapauden kiinnittää lukijan huomio työhistorian ulkopuolisiin asioihin, kuten vaikkapa muihin taitoihisi ja koulutukseesi. Tämä voi olla hyvä valinta, mikäli olet kohdannut työurallasi hieman pomppuja ja lyhyitä työsuhteita.
 • Moderni ansioluettelopohja on lyhyesti sanottuna sitten taas pohja, joka yhdistää ylläolevien ansioluettelopohjien elementit. Tuloksena on hyvin monipuolinen CV, joka yhdistää parhaimmat palat niin työhistoriastasi, koulutuksestasi kuin muistakin kokemuksistasi.

Otsikko ja yhteystiedot

Mikä on yleisen visuaalisen ilmeen ohella kenties tärkein asia, johon lukija kiinnittää ansioluettelossa huomiota? Otsikko on äärimmäisen tärkeä osa graafisen suunnittelijan ansioluetteloa, ei pelkästään visuaaliselta ilmeeltään vaan myös sisällöltään. Hyvä otsikko herättää lukijassa tunteita, kannustaa ja suorastaan luo lukijalle tarpeen jatkamaan ansioluettelon lukemista eteenpäin.

Onko sitten olemassa sananmukaisesti huonoja otsikoita? On hyvä idea ainakin välttää turhan kuluneita ilmauksia. Pidä ansioluettelosi ilmaisu siis tuoreena ja pyri herättämään lukijassa uudenlaisia ajatuksia.

Valokuvan lisääminen ansioluetteloon on suorastaan elintärkeää: jokainen yritys haluaa ehdottomasti nähdä potentiaalisen työntekijän kasvot. Olisi kuitenkin hyvä, että kiinnität huomiota myös kuvan laatuun. Sinun ei tietystikään tarvitse palkata ammattilaiskuvaajaa nappaamaan sinusta kuvaa, mutta toisaalta käsivaralla otettu selfie-kuvakaan ei välttämättä luo sinusta kovin ammatillista imagoa. Kunhan tarkistat, että kuva on perussiisti ja hyvälaatuinen, pääset asiassa jo pitkälle.

Kokemus: paljasta kokemuksesi graafisesta suunnittelusta

Graafisen suunnittelijan ansioluettelo koostuu monista eri osioista, mutta kenties tärkein on ehdottomasti työkokemuksen osuus. Miksi näin on? Työkokemus itsessään vakuuttaa työnantajan jo siitä, että hallitset ammatilliset tehtäväsi, ja fiksuinta onkin merkitä CV:hen työtehtäväsi viimeisen 10-15 vuoden ajalta.

👉 Älä kuitenkaan liioittele työkokemusluettelosi kanssa. Olennaista ei ole listata jokaista työtehtävää vaan nimenomaan haettavan paikan kannalta tärkeät roolit. Yleisesti ottaen työkokemuksesi on hyvä listata käänteisesti kronologisessa järjestyksessä (tuoreimmasta vanhimpaan), ja työkokemusosion on ehdottomasti myös tuettava ansioluettelosi muita osioita.

Mikäli työkokemuksesi on hieman pirstaleinen, älä hätäile: ansioluettelon hyvällä suunnittelulla voit korostaa myös omia henkilökohtaisia vahvuuksiasi esimerkiksi koulutuksen puolella. Mikäli aiemmat työsuhteet – vaikka ne olisivatkin lyhytkestoisia – liittyvät olennaisesti haettavaan paikkaan, mainitse ne ihmeessä työkokemusosiossa.

Mitä kaikkea sinun kannattaa huomioida työkokemuksen esittelyssä?

 • 📌 Panosta työnantajan esittelyn sijaan antamaan painoarvoa omille tuloksillesi ja siihen, miten olet hoitanut työsi.
 • 📌 Osallistuitko työpaikalla järjestettyihin koulutuksiin? Mainitse ihmeessä suorittamasi kurssit työkokemusosuudessa.
 • 📌 Esitä taitojasi myös numeraalisesti. Mikäli olet esimerkiksi kasvattanut aiemman työpaikkasi myyntiä 100%, tarkemmat numerotiedot tekevät vaikutuksen myös työnantajaan.

Älä ihmeessä siis tuo pelkästään esille aiemman työpaikkasi toimintaa vaan keskity nimenomaan siihen, mitä arvoa sinä toit työntekijänä yritykselle. Vältä turhia täytesanoja ja tulevan työpaikkasi kannalta epäolennaisten tietojen esille tuomista. Esimerkiksi, mikäli haet graafisen suunnittelijan paikkaa, kumman ilmaisutavoista luulet vetoavan potentiaaliseen työnantajaan paremmin: 👇

VIRHEELLINEN
Loin visuaalisia sisältöjä helsinkiläiselle yritykselle.

OIKEA
Olin vastuussa kaikkien tuotteiden visuaalisesta suunnittelusta dynaamisessa pääkaupunkiseutulaisessa firmassa ja nostin työpanoksellani asiakasmäärää 50 % ensimmäisten kolmen kuukauden aikana.

Jälkimmäinen esimerkkivirke tarjoaa työnantajalle numeraalista tietoa, ja korostat sillä myös omaa panostasi ja luomiskykyä työssäsi.

Mitä tehdä, jos sinulla ei ole kokemusta?

Mikäli sinulla ei ole vielä kokemusta graafisesta suunnittelusta, ei hätää: panosta ansioluettelossa siis muihin tekijöihin, jotka tukevat tulevassa työssä pärjäämistä, kuten esimerkiksi koulutus- tai harrastuspohjaan. Katsasta ihmeessä myös graafisen suunnittelijan cv-malli ja -esimerkki CV Pohjan sivuilta ( https://cv-pohja.com/ ), sillä ansioluettelosi visuaaliseen ilmeeseen on aina hyvä satsata, ja valmiit mallit myös helpottavat sinua jäsentämään ansioluettelosi järkevämmin.

graafinen suunnittelija

Koulutus: miten sisällyttää akateeminen tausta?

Koulutustaustan esille tuominen on äärettömän tärkeä osa jokaisen työnhakua, eikä graafisen suunnittelijan ansioluettelo ole tästä poikkeus. Muista kuitenkin tässäkin tapauksessa johdonmukainen ja selkeä ilmaisu: kokonaisuus ei sovi rönsyillä liikaa, sillä työnantajan on muutoin hankalaa saada kokonaiskuvaa osaamisestasi. Pääasiassa koulutustausta kannattaa aina esittää kääntäen kronologisessa järjestyksessä, mutta laita aina korkein suorittamasi tutkinto ensimmäiseksi. Toisen asteen koulutus mainitaan yleensä erikseen vain siinä tapauksessa, ellei hakijalla ole korkeamman asteen koulutusta suoritettuna (yliopisto, ammattikorkeakoulu).

Mikäli olet vastikään vasta suorittanut tutkintosi, tulee sille myös antaa ansioluettelossa enemmän painoarvoa. Yleisesti ottaen sinun on hyvä antaa suorittamastasi koulutuksesta seuraavat perustiedot: 👇

 • 📌 Oppilaitoksen nimi
 • 📌 Tutkinto
 • 📌 Oppilaitoksen sijainti
 • 📌 Valmistumispäivämäärä
 • 📌 Arvosana (käytä tämän suhteen harkintaa; käytännössä työnantaja ei tee esimerkiksi lopputyösi arvosanalla mitään, mutta kiitettävät ja erinomaiset arvosanat kiinnittävät aina positiivisesti huomiota.

Perustapauksessa, jo tutkinnon suoritettuasi, voit ilmoittaa koulutuksesi seuraavan esimerkin mukaisesti:

Helsingin yliopisto, humanististen tieteiden kandidaatti, kotimaisen kirjallisuuden pääaine, Helsinki. Syyskuu 2008–Toukokuu 2011.

Mikäli et ole vielä valmistunut koulutusohjelmasta, voit ilmaista sen seuraavalla tavalla:

Helsingin yliopisto, humanististen tieteiden kandidaatti, kotimaisen kirjallisuuden pääaine, Helsinki. Valmistun vuonna 2022.

Mikäli sinulla on myös erityisen vahvaa akateemista osaamista esimerkiksi tekemiesi julkaisuiden, tutkimusten tai saatujen rahoitusten myötä, kannattaa nämä ehdottomasti mainita ansioluettelossasi. Mitä sinun tulisi ainakin tuoda esille akateemista taustaa käsitellessäsi? 👇

 • 📌 Opetuskokemus
 • 📌 Tutkimustyö
 • 📌 Rahoitus
 • 📌 Ammatillinen kokemus
 • 📌 Tunnustukset ja erilaiset pätevyydet
 • 📌 Ammatilliset ryhmät ja jäsenyydet
 • 📌 Erilaiset seminaarit ja muut tapahtumat

Parhaat taidot graafisen suunnittelijan CV:hen

Graafinen suunnittelija tarvitsee hyvin erityisiä taitoja pärjätäkseen työssään. Luonnollisesti hänellä täytyy olla äärimmäisen hyvä visuaalinen silmä ja hahmotuskyky, ja työ vaatii myös luovuutta. Hyvä graafinen suunnittelija on huolellinen, toisaalta myös nopeat hoksottimet omaava taituri, joka omaa kaiken tämän päälle myös hyvät tietotekniset ja sosiaaliset taidot. Graafisen suunnittelijan työ on siis äärimmäisen monipuolista, ja toki graafisen suunnittelijan CV:n täytyy myös tuoda näitä kaikkia taitoja esille.

Monesti työhön vaadittavat taidot eritellään niin sanotuiksi hard skillseiksi ja soft skillseiksi. Hard skills, eli kovat taidot, viittaa terminä mitattaviin, esimerkiksi koulutuksella aikaan saatuihin taitoihin, kun taas soft skills, pehmeät taidot, tarkoittaa taas enemmän universaaleja taitoja, kuten jopa hakijan omia persoonallisuuden piirteitä, joita käytännössä tarvitsee hyvin monessa työssä - ne eivät siis ole pelkästään haettuun tehtävään vaadittavia piirteitä.

Graafinen suunnittelija tarvitsee työssään ainakin seuraavat kovat taidot:

 • 👉 Erittäin hyvä visuaalinen hahmotuskyky.
 • 👉 Tiettyjen ohjelmistojen hallinta eli IT-taidot.
 • 👉 Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntemus.
 • 👉 Hyvät kommunikointitaidot ja erilaisten sosiaalisten tilanteiden hallinta.
 • 👉 Sosiaalisen median hallinta.

Pehmeiksi taidoiksi voitaisiin laskea ainakin seuraavat:

 • 👉 Multitaskaamisen osaaminen.
 • 👉 Pitkäpinnaisuus ja sitkeys.
 • 👉 Pikkutarkkuus, huolellisuus.
 • 👉 Hyvä yleistietämys eri elämänaloilta.
 • 👉 Joustavuus.

Ammatillinen yhteenveto: ansioluettelosi tiivistelmä

Tiivistelmä eli profiiliteksti tarjoaa ikään kuin käyntikortin työnantajalle: se sisältää pähkinänkuoressa tiedon siitä, millainen työnhakija sinä olet. Tiivistelmän tärkein ominaisuus on nimensä mukaisesti luonnollisesti se, että se on pituudeltaan sopivan lyhyt ja napakka, sillä sinun tulee napata lukijan huomio siihen, miksi juuri sinut tulisi palkata rooliin. Voit jopa muodostaa tiivistelmän eräänlaisena listauksena, jossa luettelet tärkeimmät osaamisalueesi.

Millaisia asioita hyvä tiivistelmä sisältää? 👇

graafinen suunnittelija

📌 Mikä on osaamisesi ja pätevyytesi haettuun tehtävään? Käsittele aihetta lyhyesti esimerkiksi seuraavasti:

OIKEA
Olen työskennellyt graafisena toimittajana 5 vuoden ajan, tehden mittavia projekteja kansainvälisissä yrityksissä. Tutkintoni olen suorittanut Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.”

📌 Millainen olet persoonana ja henkilönä?

OIKEA
“Kollegani toteavat minun olevan yhteistyökykyinen ja valoisalla persoonallani huoneen täyttävä ihminen.”

📌Millaisia suunnitelmia sinulla on? Etenkin, jos olet vasta tutkintosi suorittanut tai muuten hyppäämässä uudelle alalle, voit selventää työnantajalle, millaisia odotuksia sinulla tulevaisuudesta:

OIKEA
“Haluan kehittyä graafisena suunnittelijana ja vahvistaa omaa visuaalista ilmaisuani.”

Graafisen suunnittelijan ansioluettelon lisäosiot

Graafisen suunnittelijan ansioluettelo pitää sisällään myös muunlaisia osioita työkokemuksen ja koulutustaustan lisäksi, mutta esille tuotavat taidot riippuvat toki myös aina kulloinkin haettavasta roolista. Mikäli esimerkiksi haet kansainväliseen yritykseen töihin, voi kielitaito olla suuri valttikortti työn saamisen kannalta. Myös harrastusten tai muun intohimoisen vapaa-ajan toiminta voi tuoda huomattavaa lisäarvoa sinulle valintaprosessissa.

Koska kyseessä on erityisesti graafisen suunnittelijan ansioluettelo, ovat hakijan tietokone- ja kielitaidot erittäin suuressa osassa työn luonteen vuoksi. Harrastuksista voit toki myös mainita lisää, mikäli koet, että ne tukevat sinua työnhakuprosessissa.

Tietokonetaidot ja todistukset

IT-taidot ovat äärimmäisen tärkeä ominaisuus graafiselle suunnittelijalle. Tarvittavia ohjelmia ovat esimerkiksi Microsoft Office ja Adobe Creative Cloud, mutta tarkemmasta työnkuvasta riippuen graafinen suunnittelija vaatii myös liudan muita ohjelmia työnsä tekemiseen.

Kannattaa myös jollain tasolla kuvata, kuinka hyvin hallitset kyseisten ohjelmien käytön – sanallinen arviointi lienee aina tehokkaampi tapa ilmaista osaaminen kuin tähtiluokitusten käyttäminen. Mikäli olet käyttänyt ohjelmaa aktiivisesti, voit kuvailla tasoasi esimerkiksi seuraavalla ilmaisulla: “ Olen käyttänyt Adobe Photoshopia työssäni päivittäisellä tasolla.”

Graafiseksi suunnittelijaksi tullakseen suurimmalla osalla hakijoista on suoritettuna korkeakoulujen kandidaattitasoinen koulutusohjelma. Työllistyminen ilman tutkintoakin on mahdollista, mutta vaatii sinulta hakijana poikkeuksellisen hyviä taitoja ja toisaalta myös kykyä markkinoida itseäsi. Koulutusohjelman läpikäynti antaa työnantajalle kuvan, että olet vähintäänkin muodollisesti pätevä alalle.

Kieli

Kielikysymys on puhtaasti myös haetusta työpaikasta itsestään kiinni, sillä riippuu työskentely-ympäristöstä, mitä kieliä työssäsi vaaditaan. Yleisesti ottaen graafisen suunnittelun ala on hyvin kansainvälinen, joten ainakin englannin osaaminen on suorastaan välttämätöntä. Muun kielitaidon merkitseminen on omassa harkinnassa: mikäli et tarvitse työssäsi tiettyjä kieliä, voit myös jättää ne pois ansioluettelosta. Laajaa kielitaitoa voidaan toki yleisesti ottaen pitää kunnioitettavana asiana, joten rohkaisemme myös kertomaan siitä.

Jos olet suorittanut tutkintoja tai kursseja kielen opiskeluun liittyen, niistä on erittäin hyvä mainita tässä vaiheessa. Sinun tulee myös luonnehtia kielitaitosi syvyyttä, sillä on täysin eri asia, mikäli hallitset kielen perusteet lähes natiivitasolla kuin että hallitset vain sen alkeet. Voit luonnehtia kielitaitoasi seuraavilla termeillä: 👇

 • 💡 Alkeet
 • 💡 Tyydyttävä
 • 💡 Hyvä
 • 💡 Kiitettävä
 • 💡Äidinkieli

Vinkkejä graafisen suunnittelijan ansioluettelon optimointiin

Miten sinä voisit vielä viilata ansioluetteloa entistä ehommaksi?

 • Ensimmäinen askel on muistaa, että graafisen suunnittelijan ansioluettelo on aina dynaaminen kokonaisuus, jota muokataan kutakin työpaikkaa kohti. Et siis voi lähettää samaa CV:tä monille eri työnantajille, sillä myös eri työpaikat etsivät hakijoiltaan erilaisia ominaisuuksia.
 • Ansioluetteloa tulee päivittää aina hakujen mukaan, ja myös sinun tulee tarkentaa dokumenttia aina kulloisen työpaikkahaun mukaan.
 • Eräs tärkeä asia on myös muistaa, että monet yritykset käyttävät ansioluetteloiden läpikäynnissä ATS-ohjelmaa: ne karsivat tiettyjen hakusanojen pohjalta osan ansioluetteloista pois joukosta. Tähän jokaisen graafisen suunnittelijan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä epäonnistuneiden avainsanojen käyttö voi pahimmillaan jopa tuhota mahdollisuutesi edetä hakuprosessissa.
 • Kiinnitä esimerkiksi huomiota siihen, että osaamasi ohjelmat saavat ansaitsemaansa palstatilaa ansioluettelossa.

Miten voit optimoida ja viilata ansioluettelosi suorastaan täydelliseen kuntoon? Olennaisia vaiheita ovat ehdottomasti seuraavat: 👇

 • Tarkasta työpaikkailmoitus huolella ja poimi niistä tarpeen mukaan niissä käytetyt avainsanat.
 • Huomioi hakusanat CV:ssä mutta vältä niiden liikakäyttöä; liiallinen hakusanojen käyttö voi tehdä ansioluettelosta epäluonnollisen kuuloisen.
 • Muokkaa ansioluettelosi aina kulloinkin haettavan tehtävän mukaan: älä lähetä samaa ansioluetteloa useille työnantajille vaan huomioi kukin paikka henkilökohtaisesti.

graafinen suunnittelija

Yhteenveto: kirjoita täydellinen ansioluettelo graafisen suunnittelun alalta

Graafisen suunnittelijan ansioluettelo on verrattain helppoa tehdä, kunhan keskityt sen tekemiseen huolella ja huolehdit siitä, että kaikki yleisimmin vaaditut tiedot tulevat siinä esille. Ansioluettelon tekeminen alkaa lähes aina sopivan pohjan valitsemisella ja kirjoittamalla CV:hen yleisimmin tarvitut tiedot. Muista visuaalisen alan asiantuntijana toki se, että dokumentin ulkoasuun ja layoutiin kannattaa aina kiinnittää huomiota.

Tuo rohkeasti esille kokemustasi graafisen suunnittelun alalla niin työkokemuksesi kuin koulutuksesi pohjalta. Pidä aina vahvasti mielessä, että palkatakseen sinut, työnantaja on myös perusteltava siitä, miksi juuri sinä olisit sopiva valinta rooliin.

Täydennä CV:tä saatekirjeellä

Graafisen suunnittelijan ansioluettelo sisältää monissa tapauksissa myös saatekirjeen. Käytännössä saatekirjeen tarkoituksena on esitellä sinut henkilökohtaisemmin potentiaaliselle työnantajalle, joten se antaa oivan mahdollisuuden myös lisätä sellaisia elementtejä hakemukseen, jotka eivät muuten mahtuisi ansioluetteloon.

Saatekirje antaa sinulle myös oivan mahdollisuuden antaa työnantajalle yksilöllistä huomiota ja selventää, miksi sinä haet juuri tähän paikkaan töihin. Hyvä saatekirje on ytimekäs ja se herättää työnantajan innostuksen hakijaa kohtaan.

Saatekirje alkaa aina työnantajan tervehdyksellä, ja tämän jälkeen sinun tulisi kirjoittaa itsestäsi esittelyosio. Perustele ytimekkäästi, miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen työhön ja millaisia taitoja sinulla on tarjota yritykselle.

Voit kuvata osaamistasi tarkemmin ja tehdä tässä vaiheessa jo viittauksia ansioluetteloosi. Muista myös viitata itse työpaikkahakemukseen ja korostaa, miten juuri sinä voisit parantaa haetussa roolissa yrityksen tulosta. Päätä saatekirje alun tavoin napakasti ja yritä tehdä tyylikkään mieleenpainuva vaikutelma.

graafinen suunnittelija

FAQ

Onko graafisen suunnittelijan ansioluettelossa hyvä olla hakijan valokuva mukana?

Valokuvalla on todella tärkeä rooli hakuprosessissa, vaikkei se käytännössä olekaan pakollinen. Onnistuneen kuvan avulla erotut positiivisesti myös joukosta.

Miten aloitan ansioluetteloni tekemisen?

Mikäli haluat ammattimaista apua CV:si viilaukseen, ovat CV Pohjan palvelut sinulle varteenotettava vaihtoehto. Ansioluettelon on hyvä sisältää tekstissä mainitut eri osa-alueet.

Millaisia asioita minun olisi hyvä mainita ansioluettelossa?

Kaikkein tärkeimpiä osa-alueita ovat tietysti alan työkokemus, koulutuksesi ja CV:n tiivistelmä. Voit lisätä ansioluetteloosi syvyyttä muun muassa kielitaidostasi ja tietoteknisistä taidoista kertomalla, ja myös mahdolliseen saatekirjeeseen kannattaa panostaa.

Katso ihmeessä esimerkkimme ja vinkkimme siitä, miten tehdä hyvä graafisen suunnittelijan ansioluettelo. Näin voit päästä käsiksi juuri siihen työpaikkaan, josta olet kenties jo vuosia unelmoinut.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni