Esimerkkejä yritysjohtajan ansioluettelosta

Yritysjohtajan asema pyörii yritysstrategioiden kehittämisen ja toteuttamisen, yritystoiminnan valvomisen sekä yrityksen hyvinvoinnin varmistamisen ympärillä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Yritysjohtajia usein vaaditaan ottamaan useita rooleja, riippuen yrityksen koosta. Joten olisi suotavaa, että sinulla olisi erinomainen yritysjohtajan ansioluettelo , jos haluat saada töitä johtajana. On aina parasta osoittaa työnantajalle, että sinulla on juuri ne johtajan taidot joita he hakevat.

Yritysjohtajan tulee pystyä osoittamaan vahvoja ihmissuhdetaitoja ja ongelmanratkaisukykyä, kuin myös hallita data-analyysiä. Mikä tärkeintä; koska olet vastuussa kaikesta liiketoiminnasta, sinulla tulee olla erinomainen ymmärrys liiketoiminnasta. Olet myös vastuussa liiketoiminnan yleisestä suorituskyvystä.

Ensimmäinen askel yritysjohtajan paikan saamiseksi on tehdä ansioluettelo joka on ammattimainen, erottuu joukosta ja vangitsee rekrytoijan huomion. Katsotaanpa muutamia neuvoja, joita voit käyttää saadaksesi unelmatyösi.

Mitä sisällyttää yritysjohtajan ansioluetteloon

Yritysjohtajan ansioluettelon tekeminen ei ole aina helppoa. Saattaa olla eduksesi vilkaista yritysjohtajan ansioluetteloesimerkkejä saadaksesi opastusta mitä sinun kannattaa sisällyttää ansioluetteloosi. Vilkaise ansioluetteloesimerkkejämme , päästäksesi alkuun yritysjohtajan ansioluettelon kirjoittamisessa.

Mitä osioita siis kannattaa sisällyttää yritysjohtajan ansioluetteloon, jotta se olisi täydellinen?

 • Ylätunniste

Ylätunnisteessa tulee olla otsikko, koko nimesi ja yhteystietosi

 • Ansioluettelon yhteenveto tai tavoite

Ansioluettelon yhteenveto tai tavoite tiivistää uratavoitteesi tai saavutuksesi ja taitosi muutamassa lauseessa, joiden tarkoituksena on houkutella rekrytoija lukemaan loputkin yritysjohtajan ansioluettelostasi.

 • Työkokemus

Listaa olennainen työkokemus tässä osiossa.

yritysjohtajan

 • Koulutus

Jos sinulla on alan tutkinto tai muu soveltuva koulutustausta, se tulee tähän osioon yritysjohtajan ansioluetteloa.

 • Taidot

Yritysjohtajan työ vaatii monipuolisesti taitoja, jotka listaat tässä osiossa.

 • Lisäosiot

Muut mahdolliset osiot ovat mm. sertifikaatit, palkinnot tai vapaaehtoistyöt jotka ovat olennaisia tälle alalle. Nämä ovat välttämättömiä yritysjohtajan ansioluettelossa, sillä ne erottavat sinut muista hakijoista.

Aloita valitsemalla yritysjohtajan ansioluetteloosi paras muotoilu

Sinulla voi olla parhaat mahdolliset pätevyydet yritysjohtajaksi ja silti jäädä paitsi useita mahtavia mahdollisuuksia, jos käytät väärää muotoilua. Oikeanlainen ansioluettelon muotoilu mahdollistaa kokemuksen ja taitojen esittämisen tavalla joka vangitsee mahdollisen työnantajan huomion.

Tässä on muutama tapa muotoilla ansioluettelo, joita kannattaa harkita yritysjohtajan ansioluettelollesi:

 • Käänteinen aikajärjestys

Käänteinen aikajärjestys korostaa kokemusta ja ammatillisia saavutuksia. Listaat viimeisimmän työn ensimmäisenä ja sitten ajallisesti taaksepäin. Monet rekrytoijat pitävät tästä muotoilusta, sillä hakijoidenseurantajärjestelmien on helppo skannata ne. Se on myös täydellinen hakijoille joilla on paljon kokemusta.

Tämä muotoilu keskittyy työkokemukseen, joten kyseinen osio tulee ensimmäiseksi ylätunnisteen jälkeen. Koulutusosio seuraa kokemusosiota, jonka jälkeen tulee taito-osio.

 • Funktionaalinen ansioluettelo

Tätä ansioluetteloa kutsutaan taitopohjaiseksi. Se keskittyy taitoihin enemmän kuin työkokemukseen. Jos olet vaihtamassa alaa, tai vasta aloittamassa yritysjohtajana, tämä muotoilu toimii parhaiten.

Taitosi ovat ylätunnistetta seuraava osio, jonka jälkeen tulee koulutusosio. Työkokemus tulee viimeisenä tässä muotoilussa, sillä se ei ole huomion keskipisteenä.

 • Yhdistelmä

Yhdistelmä sekoittaa käänteisen aikajärjestyksen ja funktionaalisen ansioluettelon parhaita ominaisuuksia. Se korostaa sekä työkokemusta että taitoja ja soveltuu parhaiten henkilöille joilla on runsaasti kokemusta.

Taidot ovat ylätunnisteesta seuraavana. Sitten tulee työkokemusosio ja lopuksi koulutusosio.

Yritysjohtajan ansioluettelon yhteenveto

Yritysjohtajan ansioluettelon yhteenveto toimii myyntipuheena, joten sen pitäisi houkutella rekrytoijaa lukemaan loputkin ansioluettelosta. On hyvä idea käyttää verbejä ansioluettelon yhteenvedossa ja korostaa ammatillisia saavutuksia tehdäksesi vaikutuksen mahdolliseen työnantajaan. On myös parempi ilmaista määrällisesti saavutuksiasi, osoittaaksesi rekrytoijalle arvon jonka tuot yritykselle.

Yritysjohtajan ansioluettelon tavoite toimii paremmin jos sinulla ei ole kokemusta yrityksen johtamisesta. Sinun kannattaa mainita soveltuvat taidot joita olet saanut edellisiltä työpaikoilta ja näyttää rekrytoijalle kuinka uratavoitteesi soveltuvat yrityksen tavoitteisiin.

Esimerkkejä yritysjohtajan

Ammatillisen yhteenvedon esimerkki

OIKEIN

Taitava yritysanalyytikko MBA:lla ja erikoistuminen yritysjohtamisessa. Vahvat taidot yrityksen konsepteissa, taloudellisessa suunnittelussa ja organisaation strategian suunnittelussa. Saavuttanut menestystä kilpailijoiden yli poikkeuksellisella yritysstrategialla ja operaationaalisilla teorioilla. Kyky analysoida yrityksen toimintaa ja tarjota ratkaisuja johdolle tuottavuuden parantamiseksi, joka on johtanut 22 % kehitykseen.


Yritysjohtajan ansioluettelon työkokemus

On monia tekijöitä joita kannattaa harkita ennen kuin listaa työkokemustaan. Yritysjohtajan tulee osoittaa kykyä käyttää hyväkseen mahdollisuuksia ja tarjota ylivoimaista asiakaspalvelua.

Työt jotka listaat tähän osioon tulee olla olennaisia haettuun paikkaan. Tämä osio antaa rekrytoijalle tietoa arvosta jonka tuot yritykseen, perustuen siihen mitä teit edellisillä työpaikoilla.

Esimerkkejä työkokemuksesta

OIKEIN

Yrityskehityksen johtaja

Keskikokoinen Yritys Oy

Tammikuu 2019 - nykyhetki

 • Tarjosi tukea hallitukselle aloittamaan toiminnalliset kehitykset ja päivittämään työntekijöiden käsikirjoja. Lopputuloksena oli poikkeuksellinen palvelu ja asiakasuskollisuus.
 • Toimi tiimin johtajana kahdelle rajat ylittävälle tiimille ja auttoi yrityksen kehitystoimia edistämällä tiedonkulkua ja kehitti tyydyttäviä ratkaisuja palveluiden toimintuksen onnistumiseksi.
 • Oli kriittisessä roolissa yrityksen kiinteistönhoidon aloitustoiminnoissa.

OIKEIN

Yritysanalyytikko

Joviaali Sijoitus Oy

Joulukuu 2016 - Joulukuu 2018

 • Avusti osastonjohtajia tiedon syötössä, palkan käsittelyssä ja ostoveloissa.
 • Analysoi kuukausittaisia tilinpäätöksiä ja teki yleisiä tilinhallinnollisia toimia, kuten ostovelkojen- ja rahanhallinta.
 • Auttoi kehittämään prosessin joka auttoi myyjiä palvelemaan asiakkaita paremmin ja ajoissa.

Kuinka kirjoittaa koulutusosio yritysjohtajan ansioluetteloon

Suurimpaan osaan yritysjohtajan paikkoja sinulla odotetaan olevan kandidaatin tutkinto yritykseen liittyvällä alalla. Jos sinulla on maisterintutkinto, voit jättää pois ylioppilastutkinnon. Koulutusosio on tärkeä, koska se näyttää mahdolliselle työnantajalle, että sinulla on jonkinlainen tekninen koulutus suoriutuaksesi yritysjohtajan työstä.

Tämä osio on kriittinen aloittavalle yritysjohtajalle, jolla ei ole kokemusta yrityksen johtamisesta. Jos työskentelit kouluprojekteissa, joissa analysoit tilastotietoa tai loit kattavan yrityssuunnitelman, mainitse ne tässä osiossa. On myös tärkeää käydä läpi yritysjohtajan työnkuvaa tietääksesi mitä koulutusvaatimuksia alalla on.

Esimerkkejä koulutusosiosta

OIKEIN

Liiketoimintajohtamisen maisterin tutkinto, MBA

Aalto yliopisto

2019 - 2021

Yrityshallinnon kandidaatin tutkinto

Turku yliopisto

2017 - 2020

 • Luokan paras yrityksen hallinta kurssilla.
 • Erinomainen suoritus kirjanpidossa ja henkilöstöhallinto kursseilla.
 • Viimeisenä lukuvuotena ansaitsi paras projekti palkinnon.

VÄÄRIN

Liiketoimintajohtamisen maisterin tutkinto, MBA


Parhaat taidot sisällyttää yritysjohtajan ansioluetteloon

Tämä osio antaa mahdollisuuden listata olennaisia taitoja , joita sinulla on. Hyvä neuvo kirjoittaessasi taitojasi, on lukea läpi työpaikkailmoituksessa mainitut vastuualueet ja räätälöidä taidot soveltumaan niihin. Tämä on tärkeää, sillä rekrytoijat usein käyttävät ohjelmistoja jotka suodattavat ansioluettelot, joissa ei ole vaadittuja taitoja.

Esimerkkejä yritysjohtajan

Jos olet epävarma mihin laitat taidot yritysjohtajan ansioluettelossa, voit käyttää ansioluettelorakentajaa tai mallia auttamaan sinua tekemään ansioluettelon joka erottuu muista. Vilkaise ansioluettelomallejamme .

Yritysjohtajalla tulee olla moitteeton kyky johtaa ja kommunikoida, valvoakseen toimintaa tehokkaasti. Joitain muita yritysjohtajan taitoja joita tarvitset ansioluettelossasi on:

Kovat taidot
 • Strateginen suunnittelu
 • Projektinhallinta
 • Microsoft Office -paketti
 • Budjetin hallinta
 • Henkilöstöhallinto
 • Lahjakkuuksien hallinta
 • Yritysstrategia
 • Taloudellinen analyysi
 • Rahan hallinta
 • Yrityskehitys
 • Alan tietoa
Pehmeät taidot
 • Ihmissuhdetaidot
 • Johtajan taidot
 • Kommunikointitaidot
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Ajanhallinta
 • Silmää yksityiskohdille
 • Organisointikyky
 • Kriittinen ajattelu
 • Yhteistyö
 • Päätöksenteko

Neuvoja huomiota herättävän yritysjohtajan ansioluettelon tekemiseen

Yritysjohtaja tarvitsee ammattimaisen ansioluettelon joka osoittaa työnantajalle, että pystyt hallinnoimaan useampaa kuin yhtä liiketoimintayksikköä ja avustaa yritystä saavuttamaan tavoitteet. Saattaa olla, että sinua vaaditaan tekemään talousraportti, johtaa tiimiäsi ja samalla parantaa myyntiä saavuttaaksesi yrityksen tavoitteet.

Jos haluat saada yritysjohtajan pestin, kannattaa lisätä muutama osio lisää, varmistaaksesi että ansioluettelosi erottuu joukosta. On vaikuttavaa, että olit kriittisessä roolissa 30 %:n tuoton kehityksessä edellisessä työpaikassa, mutta mikä muu erottaa sinut joukosta?

Esimerkkejä yritysjohtajan

Seuraavassa on joitakin lisäosioita, jotka voit lisätä yritysjohtajan ansioluetteloon:

 • Sertifikaatit

Jos sinulla on sertifikaatti joka saa yritysjohtajan ansioluettelosi erottumaan joukosta, kannattaa lisätä tämä osio. Joskus sertifikaattien lisääminen koulutusosioon tekee niiden löytämisestä hankalaa rekrytoijalle, joten on parempi listata ne erikseen.

 • Vapaaehtoistyö

Jos olet ollut vapaaehtoisena taidegalleriassa ja työskennellyt johtajan alaisuudessa, kannattaa lisätä se tähän osioon. Kaikki olennainen vapaaehtoistyö , erityisesti jos olet vasta aloittamassa yritysjohtajan uraasi eikä sinulla ole vielä kokemusta, lisää mahdollisuuksiasi.

 • Konferenssit

Jos olet osallistunut merkittäviin konferensseihin jotka saavat yritysjohtajan ansioluettelosi näyttämään vaikuttavalta, sinun kannattaa lisätä ne tähän osioon.

 • Kunnianosoitukset ja palkinnot

Jos olet saanut palkinnon erinomaisesta yritysjohtajan työstä, sinun kannattaa lisätä palkinto-osio yritysjohtajan ansioluetteloosi ja listata palkinnot. Se saa sinut erottumaan joukosta.

 • Kielet

Kannattaa lisätä kielet erilliseen osioon, eikä laittaa niitä taito-osioon. Rekrytoija haluaa tietää kielitaitosi ja -tasosi selkeästi. Tämä saattaa auttaa ansioluetteloa erottumaan joukosta.

 • Saatekirje

Vaikka jotkut työpaikat eivät vaadi saatekirjettä, on kriittistä, että lisäät sellaisen aina ansioluettelosi seuraksi. Voit mainita muutamia yritysjohtajan saavutuksia ja tehtäviä joita olet tehnyt. Budjetin toteutus, resurssien tehokas käyttö ja kilpailukykyinen älykkyys ovat esimerkkejä asioista mitä voit mainita saatekirjeessä. Saatekirje antaa mahdollisuuden puhua intohimostasi yritysjohtajan työhön ja antaa mahdolliselle työnantajalle kuvan siitä kuka olet.

Esimerkkejä yritysjohtajan

Voit käyttää yritysjohtajan ansioluettelon opasta auttaaksesi sinua muotoilemaan ansioluettelosi asiallisesti. Yritysjohtajan ansioluettelon asiallinen muotoilu parantaa mahdollisuuksia, että rekrytoija lukee loputkin ansioluettelostasi.

Avainkohdat

Erottuvan yritysjohtajan ansioluettelon luominen on välttämätöntä, jos haluat saada unelmatyösi. Haluat näyttää, että sinulla on enemmän yritystä edistäviä taitoja kuin muilla ehdokkailla

Katsotaanpa tämän artikkelin avainkohtia siitä, mitä tarvitset yritysjohtajan ansioluettelossa.

 • Käytä oikeaa muotoilua yritysjohtajan ansioluettelossa.
 • Lisää vakuuttava yhteenveto tai tavoite ansioluetteloosi.
 • Lisää aina olennaiset työkokemukset.
 • Listaa koulutukselliset pätevyydet koulutusosioon.
 • Taito-osioon listaat taitosi.
 • Lisää joitain lisäosioita, jotta saat ansioluettelosi erottumaan joukosta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Pitääkö yritysjohtajan lisätä projektit ansioluetteloonsa?

Yritysjohtajan kannattaa sisällyttää projektit ansioluettelossa, sillä ne auttavat korostamaan kokemusta; erityisesti jos projektit olivat onnistuneita.

Kuinka pitkä yritysjohtajan ansioluettelon tulee olla?


Yritysjohtajan ansioluettelon pitäisi olla yhden sivun mittainen, mutta voit venyttää sen kaksi sivuiseksi jos sinulla on paljon olennaista työkokemusta.

Mitä töitä voit saada liiketoiminnan johtamisen tutkinnolla?

Jotkin työt, joita voit tehdä liiketoiminnan johtamisen tutkinnolla on: Projektipäällikkö, liiketoiminnan kehityspäällikkö, yritysanalyytikko, kirjanpitäjä, datatieteilijä, sijoituspankkiiri.

Kuinka paljon yritysjohtajat ansaitsevat?

Johtajan keskipalkka vuonna 2019 oli 7 251 € kuukaudessa. Mikä tarkoittaa että on mahdollista tienata paljonkin enemmän.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni