Erityisopettajan CV opas - kuinka opettaja kirjoittaa erinomaisen ansioluettelon

Erikoisopettajat ovat avainasemassa tukemassa oppilaiden erityistarpeita ja edistämässä kouluyhteisön inklusiivisuutta. Heidän työnsä vaatii erityistaitoja ja omistautumista, ja erikoisopettajan ansioluettelo on väline, joka avaa ovet näille mahdollisuuksille.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Tämä opas on suunniteltu auttamaan erikoisopettajia luomaan vaikuttavia ansioluetteloita, jotka tuovat esiin heidän taitonsa, kokemuksensa ja intohimonsa. Erikoisopettajan työ on monipuolista ja vaativa, ja ansioluettelo on työkalu, joka auttaa erottumaan kilpailijoista ja vakuuttamaan potentiaaliset työnantajat. Se on avain menestyksekkääseen uraan koulutusalalla, jossa jokainen oppilas tarvitsee erityistä huomiota ja tukea. Aloittakaamme yhdessä matka kohti erinomaista erikoisopettajan ansioluetteloa.

Erikoisopettajan Työnkuva ja Ansioluettelo

Erikoisopettaja on koulumaailman tärkeä voimavara. He työskentelevät oppilaiden kanssa, joilla on erityistarpeita, kuten oppimisvaikeuksia, fyysisiä rajoitteita tai erityisiä lahjakkuuksia. Erikoisopettajat ovat omistautuneita jokaisen oppilaan yksilölliseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Heidän tehtävänsä vaihtelee riippuen opetetusta aineesta ja koulutusasteesta, mutta se keskittyy oppilaiden tukemiseen heidän tarpeidensa mukaisesti. Erityisopettajat tekevät yhteistyötä opettajien, lastentarhanopettajien ja koulunkäyntiavustajien kanssa.

erityisopettajan cv


Erikoisopettajan ansioluettelo on portti heidän monipuoliseen ja vaativaan ammattiinsa. Se on dokumentti, joka kuvastaa heidän koulutustaan, kokemustaan ja taitojaan. Ansioluettelon tarkoitus on esitellä erikoisopettaja vakuuttavasti ja houkuttelevasti työnantajille. Se ei ainoastaan kerro, missä hän on työskennellyt, vaan myös kuinka hän on vaikuttanut oppilaisiinsa ja kouluyhteisöönsä. Ansioluettelo on voimakas väline, joka auttaa erikoisopettajaa erottumaan kilpailijoista ja saamaan mahdollisuuden tukea lisää oppilaita ja edistää inklusiivista koulutusta.

Muotoilu ja ulkoasu

Erikoisopettajan ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat avainasemassa ensivaikutelman luomisessa. Ne heijastavat huolellisuutta, järjestelmällisyyttä ja ammattitaitoa. Opettajan ansioluettelo tulisi olla selkeä, helposti luettava ja visuaalisesti houkutteleva. Tässä joitakin huomioon otettavia seikkoja:

Yksinkertainen ja Selkeä Rakenne: Ansioluettelo tulisi järjestää selkeästi, alkaen yhteystiedoista ja jatkuen koulutuksen, työkokemuksen, taitojen ja muiden osioiden kanssa. Käytä otsikoita ja tekstin hierarkiaa helpottamaan lukemista.

Ammattimainen Fontti: Valitse ammattimainen fontti, kuten Arial, Calibri tai Times New Roman. Käytä yhtenäistä fonttikokoa koko asiakirjassa.

Väripaletti: Voit käyttää hienovaraisia värejä korostamaan otsikoita ja erottamaan osiot toisistaan. Vältä liiallista käyttöä ja varmista, että värit ovat helposti luettavia.

Luettelomerkit ja Numerot: Käytä selkeitä luettelomerkkejä ja numeroita korostaaksesi saavutuksiasi ja taitojasi. Tämä tekee tekstin skannattavaksi.

Marginaalit: Jätä riittävästi marginaaleja, jotta ansioluettelo ei vaikuta tukkoiselta, ja teksti on helppoa lukea.

Tyylikkäät Otsikot: Käytä lihavointia tai kursivointia otsikoiden korostamiseen. Se auttaa erottamaan osiot toisistaan.

Ammattimaiset Otsikot ja Alaotsikot: Käytä tarkkoja otsikoita ja alaotsikoita järjestelmällisesti osioiden erottamiseksi toisistaan.

Korostus Kursivoinnilla tai Lihavoinnilla: Voit käyttää kursivointia tai lihavointia korostamaan tärkeitä sanoja tai saavutuksia.

Puhdas ja Siisti Ulkoasu: Varmista, että ansioluettelo on virheetön ja siisti. Tarkista kielioppi, oikeinkirjoitus ja formaatti.

PDF-Muoto: Tallenna ansioluettelo PDF-muodossa, jotta se näyttää samalta kaikilla laitteilla ja säilyttää muotoilunsa.

Huolellisesti harkittu muotoilu ja ulkoasu tukevat erikoisopettajan ammattimaisuutta ja kykyä viestiä taitavasti. Muista, että vähemmän on usein enemmän, ja pidä muotoilu hillittynä, jotta keskittyminen säilyy sisällössä.

Yhteystiedot

erityisopettajan cv


Yhteystiedot-osio on ansioluettelon alku, ja se tarjoaa ensivaikutelman hakijasta. Tämä osio on erityisen tärkeä, koska se mahdollistaa rekrytoijan yhteydenoton ja luo kuvan hakijan ammattimaisuudesta. Yhteystiedot-osio tulisi muotoilla seuraavasti:

 1. Nimi: Aloita yhteystiedot ilmoittamalla oma nimesi. Käytä etu- ja sukunimeäsi, ja pidä se yksinkertaisena ja helposti luettavana.
 2. Osoite: Ilmoita täydellinen postiosoite. Tämä auttaa työnantajia arvioimaan, kuinka lähellä asut työpaikkaa ja minkälainen työmatka sinulle syntyy.
 3. Sähköpostiosoite: Anna ammattimainen sähköpostiosoite. Varmista, että se ei ole liian henkilökohtainen tai epäasianmukainen. Ammattimainen muoto on yleensä muotoa etunimi.sukunimi@email.com.
 4. Puhelinnumero: Ilmoita puhelinnumerosi, ja varmista, että numero on aktiivinen. Älä sisällytä liikaa lisänumeroita tai erikoismerkkejä.
 5. LinkedIn-profiili: Jos sinulla on LinkedIn-profiili, voit lisätä sen yhteystietoihin. LinkedIn tarjoaa mahdollisuuden syventää rekrytoijien tietoa ammatillisista saavutuksistasi.
 6. Verkkosivut: Jos sinulla on ammattimaisia verkkosivuja, kuten portfolio tai blogi, voit mainita ne myös. Varmista, että nämä sivut tukevat ansioluettelon tietoja.

Tärkeintä on, että yhteystiedot-osio on täydellinen ja ajan tasalla. Rekrytoijien on voitava tavoittaa sinut helposti ja luottaa siihen, että antamasi tiedot ovat oikein. Muista myös säilyttää ammattimainen ja kohtelias sävy kaikissa yhteystiedoissa.

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat kaksi erilaista osaa ansioluettelossa, ja ne tarjoavat rekrytoijalle tärkeää tietoa hakijasta. Tässä on selitys kummastakin sekä ohjeita niiden käyttöön.

1. Tiivistelmä:

 • Mikä se on: Tiivistelmä on lyhyt ja ytimekäs kappale, joka antaa yleiskuvan hakijasta. Se esittelee hakijan tärkeimmät vahvuudet, kokemuksen ja pätevyyden.
 • Miksi kirjoittaa: Tiivistelmä on erityisen hyödyllinen, jos hakijalla on pitkä ja monipuolinen ura, ja hän haluaa tuoda esiin tärkeimmät näkökulmat rekrytoijalle.
 • Miten kirjoittaa: Tiivistelmä tulisi kirjoittaa selkeästi ja tiiviisti. Siinä voi mainita muun muassa ammatillisen suuntauksen, pätevyyden, erityisosaamisen ja uran tärkeimmät saavutukset.

2. Tavoite:

 • Mikä se on: Tavoite on lyhyt lause, joka ilmaisee hakijan tavoitteen tai sen, millaisen tehtävän hän haluaa. Se on yleensä hyvin suoraviivainen ja keskittyy siihen, minkätyyppistä työtä hakija etsii.
 • Miksi kirjoittaa: Tavoite voi olla hyödyllinen, jos hakijalla on selkeä suunta tai jos hän hakee spesifiä tehtävää. Se auttaa rekrytoijia ymmärtämään, miksi hakija hakee tiettyä työpaikkaa.
 • Miten kirjoittaa: Tavoite on lyhyt ja ytimekäs. Se voi sisältää tiedon siitä, minkätyyppistä tehtävää hakija etsii, millaisessa organisaatiossa hän haluaa työskennellä ja mitä hän tuo mukanaan tehtävään.
erityisopettajan cv


Valinta Tiivistelmän ja Tavoitteen Välillä:

 • Usein valinta tiivistelmän ja tavoitteen välillä riippuu hakijan tilanteesta. Jos hakija on vaihtamassa alaa tai hakee tehtäviä, jotka eivät ole suoraan yhteydessä aiempaan työkokemukseen, tiivistelmä voi auttaa tuomaan esiin laajempaa osaamista. Toisaalta, jos hakija on selkeästi suuntautunut tiettyyn tehtävään tai alaan, tavoite voi olla tehokkaampi.
 • Joissakin tapauksissa on myös mahdollista sisällyttää molemmat, eli lyhyt tiivistelmä ja sen jälkeen selkeä tavoite.

Erityisopettajana tavoitteesi ja tiivistelmäsi voivat vaihdella urasi vaiheen ja tavoitteidesi mukaan. Jos haet erityisopettajan tehtäviä, voit korostaa koulutustasi ja pätevyyttäsi tavoitteessa, ja tiivistelmässä voit nostaa esiin laajempaa kokemusta erityisopetuksesta ja erityisosaamisestasi. Valitse se, joka parhaiten tukee viestiäsi ja auttaa rekrytoijia ymmärtämään, miksi olet sopiva valinta.

Työkokemus

Työkokemus osiossa opettajan ansioluettelossa tulee tuoda esiin aiemmat työtehtävät ja kokemus, jotka ovat olleet merkityksellisiä erityis opettajan uran kannalta. Työkokemusosion tarkoitus on antaa rekrytoijalle käsitys siitä, millaisia käytännön taitoja ja kokemusta hakijalla on ja miten ne liittyvät haettavaan tehtävään.

Kun kirjoitat työkokemusosion, pyri seuraaviin:

1. Aseta tärkeimmät tehtävät etusijalle: Aloita jokaisen aiemman työtehtävän nimeämisellä ja erittele sitten tehtävänkuvan tärkeimmät osa-alueet. Käytä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä tehtävään kuului ja miten suoritit ne.

2. Korosta erityisopetukseen liittyviä kokemuksia: Keskity työkokemusosiossa erityisopetukseen liittyviin tehtäviin ja saavutuksiin. Kerro esimerkiksi, kuinka olet tehnyt yhteistyötä erityisoppilaiden kanssa, miten olet tukenut heidän oppimistaan ja millaisia tuloksia olet saavuttanut.

3. Käytä toimintaverbejä: Käytä aktiivisia verbejä kuvaamaan työtehtäviäsi. Esimerkiksi "suunnittelin ja toteutin yksilöllisiä oppimissuunnitelmia erityisoppilaille" antaa selkeän kuvan siitä, mitä teit.

4. Tuota esiin saavutuksia: Jos sinulla on merkittäviä saavutuksia tai tuloksia aikaisemmista työtehtävistäsi, kuten parannettuja oppimistuloksia, lisää ne työkokemusosiin. Rekrytoijat arvostavat konkreettisia tuloksia.

5. Käytä käänteistä aikajärjestystä: Aloita nykyisestä tai viimeisimmästä työtehtävästä ja etene taaksepäin aiempiin tehtäviin päin.

Kun kirjoitat työkokemusosion, pyri tekemään se mahdollisimman informatiiviseksi ja vaikuttavaksi. Tämä osio auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, millainen osaaja ja ammattilainen olet erityisopettajana.

Koulutus

Koulutusosio erityisopettajan ansioluettelossa on tärkeä näyttö pätevyydestäsi tehtävään. Koska erityisopettajan työ edellyttää erityisiä pedagogisia valmiuksia, on olennaista korostaa koulutusta ja pätevyyttäsi tällä alalla.

erityisopettajan cv


Kun kirjoitat koulutusosion, noudata seuraavia periaatteita:

 1. Aloita korkeakoulutuksella: Alkamalla korkeakoulutuksestasi, kuten yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnoista, annat ensivaikutelman pätevyydestäsi. Mainitse tutkinnon nimi, oppilaitos, suoritusvuosi ja mahdollinen opinnäytetyö, jos se liittyy erityisopetukseen.
 2. Lisäkoulutus: Kerro mahdollisesta lisäkoulutuksesta, joka on erityisesti suuntautunut erityisopetukseen tai sen osa-alueisiin. Mainitse esimerkiksi erityisopettajan pätevyyskoulutus tai erilaiset erityispedagogiikkaan liittyvät kurssit ja sertifikaatit.
 3. Opintomenestys: Jos saavutit korkeakouluopinnoissasi erityisen hyviä tuloksia, kuten korkean opintopistemäärän, hyvän keskiarvon tai muita tunnustuksia, tuo ne esille. Tämä voi erottaa sinut muista hakijoista.
 4. Pedagoginen koulutus: Käytä tätä osiota myös kertomaan, jos sinulla on pedagoginen koulutus, kuten opettajan kelpoisuus. Se osoittaa, että olet valmistautunut opettamaan ja ohjaamaan oppilaita.

Koulutusosio voi olla lyhyt, mutta sen tulee välittää selkeä kuva pätevyydestäsi erityisopettajana. Pyri korostamaan kaikkea koulutusta, joka tukee erityisopettajan rooliasi ja joka erottaa sinut hakijoiden joukosta.

Hyvä esimerkki koulutusosiosta:

Koulutus:

 • Erityisopettajan kelpoisuus
  • Helsingin Yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, 2020
  • Pääaine: Erityispedagogiikka
  • Sisälsi harjoittelua erityiskouluissa ja erityisluokilla.

 • Kandidaatin tutkinto, Varhaiskasvatus
  • Oulun ammattikorkeakoulu, 2017-2020
  • Opintoihin sisältyi erityisopetuksen perusteita ja erityislasten tukemisen menetelmiä.
  • Suoritettu sivuaineena erityispedagogiikka.

Huono esimerkki koulutusosiosta:

Koulutus:

 • Opettajan koulutus, Oulu, 2010-2014
  • Oulun yliopisto

Taidot - miten voit tuoda esiin osaamisesi

Taidot ovat keskeinen osa erityis opettajan ansioluettelon sisällössä. Ne voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: kovat taidot ja pehmeät taidot. Näiden taitojen yhdistelmä auttaa osoittamaan pätevyytesi ja soveltuvuutesi erityisopettajan tehtäviin.

erityisopettajan cv


Kovat taidot:

 1. Erityispedagogiset taidot: Kyky käyttää erityispedagogista tietoa ja menetelmiä oppilaiden oppimisen ja kehityksen tukemiseen.
 2. Arvioinnin taito: Taito arvioida oppilaiden tarpeita, kehitystasoa ja edistymistä sekä laatia tehokkaita opetusstrategioita.
 3. Tekninen osaaminen: Hallitsetko tietokoneohjelmia, opetussovelluksia tai muita teknologisia työkaluja, jotka tehostavat oppimista?
 4. Tiedonkeruu ja -analysointi: Kyky kerätä ja analysoita tietoa oppilaiden edistymisestä ja sopeuttaa opetusta sen perusteella.
 5. Erityisosaaminen: Pystytkö työskentelemään tietyissä erityisoppimisen haasteissa, kuten lukivaikeuksissa tai käytöshäiriöissä?

Pehmeät taidot:

 1. Vuorovaikutustaidot: Taito luoda luottamuksellisia suhteita oppilaisiin, vanhempiin ja kollegoihin.
 2. Empatia: Kyky ymmärtää ja asettua oppilaiden asemaan, erityisesti heidän haasteidensa ja tarpeidensa suhteen.
 3. Kommunikaatiotaidot: Hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot, jotka auttavat sinua selittämään vaikeita käsitteitä selkeästi.
 4. Yhteistyötaidot: Valmius tehdä tiivistä yhteistyötä muiden opettajien, vanhempien ja ammattilaisten kanssa oppilaiden tukemiseksi.
 5. Ongelmanratkaisukyky: Kyky kehittää luovia ratkaisuja oppilaiden haasteisiin ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin.
 6. Organisointitaidot: Hyvä aikataulutus ja tehtävien hallinta, jotka auttavat sinua pitämään asiat järjestyksessä.
 7. Motivointitaito: Taito innostaa ja motivoida oppilaita saavuttamaan parhaansa.
 8. Inklusiivisuus: Ymmärrys kulttuurisesta moninaisuudesta ja kyky luoda inklusiivinen oppimisympäristö, joka ottaa huomioon kaikki oppilaat.

Kun mainitset nämä taidot ansioluettelossasi, varmista, että liität ne erityisopettajan tehtäviin ja vastuisiin. Tämä auttaa työnantajia näkemään, miten taitosi tukevat tehtävän menestyksekästä hoitamista.

Lisäosiot - opettajan ansioluettelon ekstra

Lisäosiot voivat olla erinomainen tapa erottautua ja osoittaa erityisosaamistasi erityisopettajan ansioluettelossa. Alla on joitakin yleisiä lisäosioita, joita harkita:

 1. Kielitaito: Jos sinulla on kielitaitoa, joka voi olla hyödyksi työssäsi, kuten viittomakielen taito tai kyky työskennellä monikielisissä ympäristöissä, voit mainita sen.
 2. Erityiskoulutus ja sertifikaatit: Jos olet osallistunut erityisopetuksen koulutukseen tai suorittanut relevantteja sertifikaatteja, kuten erityisopettajan pätevyyden, tämä osio on oikea paikka mainita ne.
 3. Tutkimuskokemus: Jos olet osallistunut tutkimushankkeisiin tai tehnyt tieteellisiä julkaisuja erityisopetukseen liittyen, kerro niistä lyhyesti.
 4. Projektityöt: Mainitse erityiset projektityöt, joihin olet osallistunut erityisopetuksen parissa, kuten inklusiivisten oppimisympäristöjen suunnittelu tai yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa.
 5. Luottamustehtävät: Jos olet toiminut luottamustehtävissä, jotka liittyvät erityisopetukseen tai koulumaailmaan, kuten oppilasneuvostoissa tai koulun hallituksissa, mainitse ne.
 6. Palkinnot ja tunnustukset: Jos olet saanut palkintoja tai erityistä tunnustusta työstäsi erityisopettajana, tämä on oikea paikka jakaa ne.
 7. Konferenssit ja seminaarit: Jos olet osallistunut erityisopetukseen liittyviin konferensseihin tai seminaareihin, mainitse se. Voit myös jakaa lyhyesti, mitä olet oppinut näistä tapahtumista.
 8. Vapaaehtoistyö: Jos olet tehnyt vapaaehtoistyötä erityistarpeita omaavien ryhmien kanssa, mainitse se. Se osoittaa sitoutumisesi alaan.

Lisäosiot voivat vaihdella riippuen omasta taustastasi ja kokemuksestasi. Muista pitää ne tiiviinä ja keskittyä merkityksellisiin seikkoihin, jotka tukevat erityisopettajan rooliasi.

Saatekirje

Saatekirje on liitettävä asiakirja, joka lähetetään yleensä yhdessä ansioluettelon kanssa työhakemuksessa. Sen tarkoituksena on antaa työnantajalle lisätietoja siitä, kuka olet, miksi haet tiettyä työpaikkaa ja miksi juuri sinut tulisi valita haastatteluun. Hyvin kirjoitettu saatekirje voi auttaa sinua erottumaan joukosta ja vakuuttamaan työnantajan potentiaalistasi.

erityisopettajan cv


Tässä joitakin perusohjeita, kuinka kirjoittaa tehokas saatekirje:

 1. Osoita kuka olet: Aloita kirje esittelemällä itsesi, mukaan lukien nimesi ja yhteystietosi.
 2. Mainitse tehtävä: Kerro, minkä tehtävän perään haet ja mistä olet sen löytänyt.
 3. Kerro, miksi olet kiinnostunut: Selitä, miksi juuri tämä tehtävä kiinnostaa sinua. Keskity tehtävään liittyviin asioihin, kuten yrityksen tai oppilaitoksen arvoihin, tehtävän haasteisiin tai mahdollisuuksiin.
 4. Korosta taitojasi: Mainitse tärkeimmät taitosi ja kokemuksesi, jotka liittyvät tehtävään. Käytä esimerkkejä työhistoriastasi osoittaaksesi, miten olet käyttänyt näitä taitoja aiemmissa tehtävissäsi.
 5. Miksi sinut tulisi valita: Perustele, miksi juuri sinut tulisi valita tehtävään. Mieti, miten voit tuoda lisäarvoa työnantajalle ja miten sopisit organisaation kulttuuriin.
 6. Kiitä mahdollisuudesta: Lopeta kirje kiittämällä työnantajaa mahdollisuudesta hakea tehtävää ja kerro, että odotat innolla mahdollisuutta keskustella lisää haastattelussa.
 7. Lopeta ammattimaisesti: Käytä ammattimaisia lopputervehdyksiä, kuten "Ystävällisin terveisin" tai "Kunnioittavasti", ja allekirjoita nimesi käsin, jos mahdollista.

Saatekirjeen tulisi olla selkeä, tiivis ja hyvin järjestetty. Varmista, että se on muokattu kyseiseen tehtävään ja yritykseen, sillä yleinen saateteksti ei yleensä ole tehokas.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni