Ensihoitajan CV opas - ohjeet täydellisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa ensihoitajan CV-oppaaseen! Tässä oppaassa jaamme arvokkaita vinkkejä siitä, miten voit luoda vaikuttavan ansioluettelon, joka erottuu ensihoitoalalla. Ansioluettelo on avainasemassa työnhaussa, ja sen avulla voit esitellä ammattitaitosi ja kokemuksesi. Jatka lukemista saadaksesi ohjeita siitä, miten voit parantaa mahdollisuuksiasi menestyä ensihoitoalan urallasi.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Mitä ensihoitaja tekee

Suomalainen ensihoitaja on erittäin tärkeässä asemassa terveydenhuollossa ja ensihoitoalalla. He ovat vastuussa ensiapu- ja hätätilanteiden hoidosta ja tarjoavat nopeaa ja ammattitaitoista hoitoa potilaille ennen sairaalaan saapumista. Ensihoitajan työnkuva käsittää monia tehtäviä, kuten:

 • Hätätilanteiden hoito : Ensihoitajat vastaavat hätätilanteiden hoitamisesta, kuten liikenneonnettomuuksista, sydänkohtauksista ja vakavista sairaskohtauksista. He arvioivat potilaiden tilan ja antavat tarvittavaa ensiapua.
 • Potilaiden kuljetus : Ensihoitajat vastaavat usein potilaiden turvallisesta kuljettamisesta ambulansseissa sairaaloihin tai muille hoitolaitoksille.
 • Ensiapuopetus : He voivat myös tarjota ensiapukoulutusta yleisölle ja yrityksille, mikä auttaa parantamaan yleistä hätätilanteiden hoitoa.
 • Potilasasiakirjojen ylläpito : Ensihoitajat pitävät tarkkaa kirjaa potilaiden tiedoista ja hoidosta, joka on tärkeää jatkohoidon ja potilastietojen seurannan kannalta.

Ensihoitajan ansioluettelo on olennainen osa työnhaussa menestymistä. Siinä esitetään työnhakijan koulutus, ammattitaito, työkokemus ja muut relevantit tiedot, jotka osoittavat pätevyyden ensihoitoalalla. Ansioluettelon tulisi olla selkeä, jäsennelty ja painottaa erityisesti niitä taitoja ja kokemuksia, jotka liittyvät ensihoitajan työhön.

Tässä oppaassa käymme läpi, miten voit luoda vakuuttavan ensihoitajan ansioluettelon, joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi alalla.

Ensihoitajan CV

Muotoilu ja ulkoasu

Ensihoitajan ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä ne tekevät ensivaikutelman työnantajaan. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka auttavat luomaan houkuttelevan ja ammattimaisen ensihoitajan ansioluettelon:

 • Selkeys ja Jäsennys : Aloita ansioluettelo yhteystiedoilla ja jatka sitten tiivistelmällä tai ammattitavoitteella. Sen jälkeen voit esittää koulutuksen, työkokemuksen, taidot ja mahdolliset lisäosiot. Käytä selkeää otsikointia ja kappalejäsennystä, jotta tärkeät tiedot erottuvat.
 • Fontti ja Tekstikoko : Käytä ammattimaista ja helposti luettavaa fonttia, kuten Arial tai Calibri. Otsikot voivat olla hieman suurempia kuin normaalit tekstiosuudet, mutta älä liioittele koon kanssa.
 • Ammattimainen Ulkoasu : Ansioluettelosi tulisi olla visuaalisesti houkutteleva, mutta samalla hillitty ja ammattimainen. Käytä neutraaleja värejä, kuten mustaa ja harmaata, ja vältä liian monimutkaista grafiikkaa.
 • Luettelomerkit ja Numerot : Käytä luettelomerkkejä ja numeroita korostamaan tärkeitä kohtia, kuten taitoja ja saavutuksia. Tämä tekee ansioluettelosta helpommin luettavan.
 • Tyhjä Tilaa : Jätä runsaasti tyhjää tilaa ympärille, jotta teksti ei näytä ahtaalta. Tyhjä tila auttaa myös korostamaan tärkeimpiä tietoja.
 • Yhtenäinen Tyyli : Pidä tyyli yhtenäisenä koko ansioluettelon ajan. Valitse esimerkiksi yhtenäinen fontti ja väriskaala, ja käytä samanlaista otsikointia kaikissa osioissa.
 • Korosta Saavutuksia : Työkokemusosiossa painota erityisesti niitä saavutuksia, jotka osoittavat osaamisesi ja kokemuksesi ensihoitoalalta. Käytä määrällisiä tuloksia ja konkreettisia esimerkkejä, kun mahdollista.
 • PDF-muoto : Tallenna ansioluettelosi PDF-muodossa. Tämä varmistaa, että ulkoasu säilyy samana riippumatta siitä, millä laitteella sitä avataan.
 • Tarkistus ja Oikoluku : Ennen ansioluettelon lähettämistä tarkista huolellisesti mahdolliset kirjoitus- ja kielioppivirheet. Ammattimainen ansioluettelo ei saisi sisältää virheitä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit luoda ensihoitajan ansioluettelon, joka erottuu positiivisesti ja herättää kiinnostuksen työnantajissa. Muista räätälöidä ansioluettelo aina haettavan tehtävän vaatimuksiin.

Yhteystiedot

Ensihoitajan ansioluettelon yhteystieto-osio sisältää perustiedot, joiden avulla työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä. Tämä osio tulisi sijoittaa ansioluettelon alkuosaan. Tässä on esimerkki yhteystieto-osion rakenteesta:

Nimi : Käytä täyttä nimeäsi, älä pelkkää etunimeä.

Osoite : Voit joko käyttää tarkkaa katuosoitetta tai vain postinumeroa ja -toimipaikkaa.

Puhelinnumero : Varmista, että numero on ajan tasalla ja soitettavissa. Jos mahdollista, käytä omaa puhelinnumeroasi eikä esimerkiksi kotitalouden yhteistä numeroa.

Sähköpostiosoite : Käytä ammattimaista sähköpostiosoitetta, joka koostuu etunimestä ja sukunimestä tai muusta ammattimaisesta nimestä. Varmista, että tarkistat sähköpostisi säännöllisesti.

LinkedIn-profiili : Jos sinulla on LinkedIn-profiili ja se liittyy terveydenhuoltoon tai ensihoitoon, voit lisätä sen tähän. Tämä voi antaa työnantajalle mahdollisuuden oppia lisää ammatillisesta taustastasi.

Yhteystietojesi tulee olla ajantasaisia ja tarkkoja. Ne auttavat työnantajaa ottamaan sinuun helposti yhteyttä ja lisäävät ansioluettelosi ammattimaista vaikutelmaa.

Ensihoitajan CV

Tiivistelmä ja tavoite

Tiivistelmä:

Tiivistelmäosio ensihoitajan ansioluettelossa tarjoaa lyhyen mutta vaikuttavan yleiskatsauksen taustastasi ja taidoistasi. Se on ensimmäinen asia, jonka rekrytoija lukee, joten se on tilaisuutesi tehdä vahva ensivaikutelma. Tiivistelmän tarkoitus on herättää kiinnostus ja saada rekrytoija haluamaan lukea ansioluettelosi tarkemmin. Keskity tärkeimpiin vahvuuksiisi ja saavutuksiisi ensihoitajana.

Tavoite:

Tavoiteosio antaa sinulle tilaisuuden kertoa, mitä odotat tulevaisuudelta urallasi ensihoitajana. Se voi sisältää ammatilliset päämääräsi ja sen, miten aiot edistää ensihoitoalaa. Tavoitteen tulisi olla selkeä ja liittyä tehtävään, jota haet. Tavoite auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, miksi olet kiinnostunut juuri tästä työstä ja miten voit tuoda lisäarvoa organisaatiolle.

Valitse jompikumpi (tiivistelmä tai tavoite) sen perusteella, mikä parhaiten viestii ammatillisesta taustastasi ja urapäämääristäsi kyseiselle työnantajalle.

Työkokemus

Työkokemusosio on ensihoitajan ansioluettelon olennainen osa. Tässä osiossa kuvaat aikaisempaa työkokemustasi, ja se auttaa rekrytoijia ymmärtämään, millaista käytännön kokemusta sinulla on ensihoidosta.

Keskity kuvaamaan seuraavia seikkoja:

 • Työnantajan nimi ja sijainti
 • Työskentelyaika (kuukausi ja vuosi)
 • Päävastuut ja tehtävät
 • Merkittävät saavutukset tai vastuut

Tämä osio antaa rekrytoijille käsityksen siitä, kuinka olet sovellettavissa kyseiseen tehtävään ja millaisia taitoja ja kokemusta sinulla on alalta. Muista painottaa erityisesti niitä tehtäviä ja vastuita, jotka liittyvät suoraan ensihoitoon ja jotka ovat relevantteja hakemaasi työpaikkaan.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta

Ensihoitaja, Kaupungin Ensihoitopalvelu Oy

Helsinki, Suomi

Toukokuu 2019 - Nykyinen

 • Vastuussa ensihoidon palveluiden tarjoamisesta hätätilanteissa kaupungin alueella.
 • Toimin ensihoidon tiimissä, joka käsitteli keskimäärin 5 hätätilannetta päivittäin.
 • Osallistuin aktiivisesti potilaiden hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä sairaaloiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Kehitin ja ylläpidin potilastietojärjestelmiä sekä huolehdin potilasraporttien täsmällisestä kirjaamisesta.
 • Olin osa nopean toiminnan tiimiä, joka vastasi suuronnettomuuksien ja katastrofien ensihoidosta kaupungissa.

Huono esimerkki työkokemuksesta:

Ensihoitaja, Yritys ABC

Missä tahansa, Suomi, Maailma

Useita lyhyitä jaksoja

 • Työskentelin ensihoitajana useissa paikoissa ympäri maailmaa ilman selkeää jatkuvuutta.
 • Suoritin vain perusensihoitotehtäviä ja en ollut osa tiimiä.
 • En osallistunut potilaiden hoidon suunnitteluun tai seurantaan ja jätin usein raportit kirjaamatta hoitotason ollessa keskinkertaista.
 • Minulla ei ole kokemusta suuronnettomuuksien tai katastrofien hoidosta.
 • Tein työtä usein epäselvissä ja epävarmoissa olosuhteissa, mikä aiheutti jopa turhia haasteita.

Ensihoitajan CV

Koulutus

Koulutusosio ensihoitajan ansioluettelossa on tärkeä, koska se osoittaa, että sinulla on tarvittava koulutus ja pätevyys tehtävään. Tässä osiossa kerrot kaikista koulutusohjelmista, sertifikaateista ja tutkinnoista, jotka ovat olennaisia ensihoidon alalla.

Esimerkkejä tärkeistä tiedoista:
 • Koulutusohjelma: Mainitse ohjelman nimi, esimerkiksi "Ensihoitajan peruskoulutus" tai "sairaanhoitaja -koulutus"
 • Oppilaitos: Kerro, missä suoritit koulutuksen ja oppilaitoksen sijainti.
 • Opintojen kesto: Ilmoita opintojen aloitus- ja päättymispäivämäärät.
 • Tutkinto/sertifikaatti: Jos suoritit tutkinnon tai sait sertifikaatin, mainitse se tässä.
 • Erikoisosaaminen: Jos sinulla on erityisosaamista, joka on relevanttia ensihoidon alalla, kuten trauma-anestesiologian koulutus, mainitse se.

Korosta erityisesti koulutusta ja pätevyyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä ensihoitoon. Ensihoitajana voi toimia lähihoitaja tai sairaanhoitaja , joten koulutusosio on tärkeä paikka kertoa, jotta työnantaja tietää millaista työtä on tarjota. Eli tämä auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, että sinulla on tarvittava koulutus tehtävän hoitamiseen.

Taidot

Taidot-osiossa ensihoitaja kertoo ansioluettelossaan ammatilliset vahvuudet ja kyvykkyydet, jotka liittyvät tehtävään ensihoidon parissa. Taitojen esittäminen selkeästi auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, kuinka hyvin sovit tehtävään. Eli taitoja voi jaotella yleisesti koviin ja pehmeisiin taitoihin:

Kovat taidot (Hard Skills):

Nämä ovat konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, jotka liittyvät suoraan työhön.

Esimerkkejä kovista taidoista ensihoidossa:

 • Ensiaputaidot
 • Potilaan elintoimintojen valvonta
 • Lääkkeiden antaminen ja annostelu
 • Laiteosaaminen (esim. defibrillaattorin käyttö)
 • Potilasasiakirjojen ylläpito
 • Traumapotilaiden hoito

Pehmeät taidot (Soft Skills):

Nämä ovat ei-mitattavissa olevia taitoja, jotka liittyvät henkilökohtaiseen ja vuorovaikutustaitoon. Ne ovat silti erittäin tärkeitä ensihoitajille, koska heidän täytyy työskennellä potilaiden ja tiimin kanssa herkillä tavalla.

Esimerkkejä pehmeistä taidoista ensihoidossa:

 • Viestintätaito
 • Empatia
 • Stressinsieto
 • Tilannetaju
 • Joukkuepelaaminen
 • Ongelmanratkaisu
 • Johtajuustaidot

Lisää taitoja ansioluetteloon selkeästi ja ytimekkäästi. Voit luoda erillisen kohdan koville ja pehmeille taidoille, jotta ne erottuvat helposti. Lisäksi esitä taitosi niin, että ne tukevat hakemustasi ja osoittavat, että olet pätevä ensihoidon ammattilainen.

Ensihoitajan CV

Lisäosiot

Ensihoitajan ansioluetteloon voidaan sisällyttää erilaisia lisäosioita, jotka antavat rekrytoijalle lisätietoa hakijasta ja hänen pätevyydestään. Tässä on joitakin yleisiä lisäosioita, jotka voivat olla hyödyllisiä:

 • Sertifikaatit ja Lisenssit: Luettelo kaikista ensihoidon alaan liittyvistä sertifikaateista, lisensseistä ja pätevyyksistä. Tämä osoittaa ammatillisen koulutuksen ja pätevyyden.
 • Kielitaito: Jos hallitset muita kieliä kuin äidinkielesi, kerro niistä. Ensihoitotilanteissa kielitaito voi olla arvokasta.
 • Teknologiataidot: Mainitse erityiset taidot ja ohjelmistot, joita osaat käyttää ensihoidon tehtävissä. Tämä voi sisältää potilastietojärjestelmät, viestintävälineet tai muut tekniset työkalut.
 • Koulutus ja Valmennus: Jos olet osallistunut ensihoidon tai terveydenhuollon alan erikoiskoulutuksiin tai valmennuksiin, kerro niistä. Tämä voi sisältää esimerkiksi ensihoitoon liittyviä kursseja tai uusien tekniikoiden oppimista.
 • Julkaisut ja Esitelmät: Jos olet julkaissut artikkeleita tai pitänyt esitelmiä ensihoidon aiheista, ne voivat olla merkittäviä lisäosioita. Ne osoittavat ammatillista sitoutumista.
 • Harrastukset ja Vapaa-aika: Vaikka tämä osio ei ole välttämätön, se voi antaa rekrytoijalle kuvan persoonallisuudestasi ja kiinnostuksenkohteistasi. Esimerkiksi tiimityötaitoja korostavat harrastukset voivat olla hyödyllisiä.

Muista, että lisäosiot voivat vaihdella riippuen omasta kokemuksestasi ja vahvuuksistasi. Ne voivat auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja antamaan kattavamman kuvan osaamisestasi ja persoonallisuudestasi.

Saatekirje

Saatekirje on lyhyt kirje, joka lähetetään yleensä yhdessä ansioluettelon kanssa työhakemuksen yhteydessä. Sen tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus esittää motiivinsa ja kiinnostuksensa kyseiseen työpaikkaan sekä antaa rekrytoijalle lisätietoja hakijasta.

Saatekirjeessä voi olla seuraavia osia:

 • Tervehdys : Alussa tervehditään rekrytoijaa ja mainitaan työpaikan nimi.
 • Esittely : Hakija esittelee itsensä lyhyesti ja mainitsee yhteydenoton syyn.
 • Miksi juuri tämä työpaikka : Hakija kertoo, miksi hän on kiinnostunut kyseisestä työpaikasta ja yrityksestä.
 • Oma osaaminen : Hakija voi mainita joitain taitojaan tai kokemuksiaan, jotka ovat erityisen hyödyllisiä kyseisessä tehtävässä.
 • Kiitos ja yhteystiedot : Kirje päätetään kiittämällä rekrytoijaa mahdollisesta mahdollisuudesta ja antamalla yhteystiedot.

Saatekirjeen tarkoituksena on kertoa miksi juuri hakija sopii tehtävään ja näyttää persoonallisuutta ansioluettelon taustalla. Se voi myös selventää asioita, jotka eivät tule ilmi ansioluettelossa. Saatekirjeen pituus vaihtelee yleensä yhdestä kahteen sivuun.

Ensihoitajan ansioluetteloon liitettävä saatekirje voi auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, miksi hakija on kiinnostunut ensihoitajan työstä ja miksi hän on sopiva valinta kyseiseen tehtävään.

Usein kysytyt kysymykset

Pitäisikö ansioluettelo tehdä tiettyyn muotoon?

Ansioluettelon tulisi olla selkeä ja ammattimaisen näköinen. Usein käytetään kronologista järjestystä, mutta muitakin muotoja voi harkita. Tärkeintä on, että se on helppolukuinen ja informatiivinen.

Kuinka korostaa taitoja ja kokemusta ensihoitajan ansioluettelossa?

Taitoja ja kokemusta voi korostaa tuomalla ne selkeästi esille kunkin työpaikan tai koulutuksen kohdalla. Käytä konkreettisia esimerkkejä ja saavutuksia, jotka osoittavat pätevyytesi.

Kuinka vakuuttaa rekrytoija kiinnostuksesta ensihoitajan tehtävään?

Saatekirje on hyvä tapa ilmaista kiinnostus ja kertoa, miksi juuri kyseinen työpaikka ja tehtävä kiinnostavat. Ansioluettelossa voi myös mainita koulutuksen ja työkokemuksen, jotka ovat relevantteja ensihoitajan työhön.

Miten valmistautua haastatteluun ansioluettelon perusteella?

Valmistaudu haastatteluun kertomalla tarkemmin kokemuksistasi ja taidoistasi, joita olet maininnut ansioluettelossasi. Ole valmis vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät ansioluettelon tietoihin.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni