Business intelligence analyytikon CV

Business Intelligence (BI) analyytikko on henkilö, joka vastaa yrityksen tietojen analysoinnista ja raportoinnista. Heidän työnsä on auttaa yritystä keräämään, analysoimaan ja hyödyntämään dataa päätöksenteossa ja strategian kehittämisessä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Business intelligence analyytikon CV-esimerkki

Nimi:Laura Kivelä
Osoite:
Esimerkkitie 5, 00100 Helsinki
Puhelin:
040 123 4567
Sähköposti:
 laura.kivela@email.com  

Tiivistelmä:

Tuloksellinen ja tavoitteellinen Business Intelligence analyytikko, jolla on yli 5 vuoden kokemus datan analysoinnista ja raportoinnista. Erinomainen kyky tuottaa analyyttista tietoa ja raportteja, joita käytetään liiketoimintapäätösten tekemisessä. Erinomaiset viestintä- ja yhteistyötaidot, joiden avulla olen tehokkaasti työskennellyt tiimien kanssa ympäri maailmaa. Etsin nyt haastavaa tehtävää, joka antaa mahdollisuuden hyödyntää taitojani ja kokemustani.

Koulutus:

 •  Maisterin tutkinto Kauppakorkeakoulusta, Helsingin Yliopisto, pääaineena Tietojenkäsittelytiede

Työkokemus:

Business Intelligence analyytikko
, Nordic Energy Solutions, Tampere (09/2018 - nykyinen)

 •  Vastuussa liiketoimintatiedon analysoinnista ja raportoinnista, mukaan lukien tulosten ja trendien seuranta, toimitusketjun optimointi ja varastotasojen hallinta
 •  Luonut ennustemalleja, jotka auttavat yritystä optimoimaan varasto- ja toimitusketjun toimintoja ja vähentämään kustannuksia
 •  Kehittänyt datamallinnusta ja ETL-prosesseja, jotka ovat tehokkaasti keränneet ja analysoineet tietoja eri lähteistä
 •  Luonut Power BI -raportteja, joita käytetään liiketoimintapäätösten tekemisessä ja toiminnan seurannassa

Data-analyytikko, Suomen Matkailu Oy, Tampere (05/2016 - 08/2018)

 •  Kerännyt, puhdistanut ja analysoinut matkailuun liittyvää dataa
 •  Tuottanut raportteja, jotka auttavat yritystä ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä, varausmalleja ja trendejä
 •  Työskennellyt markkinointitiimin kanssa varmistaakseen, että kampanjat ovat kohdennettuja ja tehokkaita
 •  Kehittänyt ja ylläpitänyt Excel-malleja, jotka auttavat yritystä seuraamaan myyntiä ja kasvua

Taidot

Tekniset taidot:

 •  Vahva osaaminen SQL-ohjelmoinnissa ja kokemusta tietokantien suunnittelusta ja ylläpidosta käyttäen SQL Serveriä ja Oraclea
 •  Kokemusta ETL-työkalujen kuten SSIS, Informatica ja Talend käytöstä
 •  Ymmärrys data warehousingin perusteista ja kokemusta DW-suunnittelusta
 •  Kyky käyttää BI-työkaluja, kuten Power BI ja Tableau, raportointiin ja datan visualisointiin
 •  Kokemusta ohjelmistokehityksestä ja -ympäristöistä, kuten Java, C# ja .NET
 •  Hyvä ymmärrys käyttää BI-työkaluja, kuten SAS ja SPSS, tilastolliseen analyysiin ja ennustemalleihin

Pehmeät taidot:

 •  Erinomaiset ongelmanratkaisu- ja analyyttiset taidot
 •  Hyvä kommunikaatio- ja esiintymistaito, kyky selittää teknisiä asioita ei-tekniselle yleisölle
 •  Kyky työskennellä itsenäisesti ja tiimissä, tarvittaessa johdettavana tai johtavana henkilönä
 •  Kyky hallita useita projekteja samanaikaisesti ja työskennellä paineen alla
 •  Joustavuus ja valmius oppia uutta

Kielitaito

 •  Sujuva suomen ja englannin kielitaito, sekä perustason ruotsin kielitaito

Lisätiedot

 •  Sertifioitu Microsoft SQL Server -asiantuntija (MCSE)
 •  Vuoden BI-analyytikko -palkinto yrityksessä X vuonna 2018

BI-analyytikkojen kysyntä kasvaa jatkuvasti, koska yritykset tarvitsevat yhä enemmän tietoa liiketoimintansa kehittämiseen.

Kun etsit töitä BI-analyytikkona, sinun tulee luoda hyvä ansioluettelo, joka kertoo osaamisestasi ja kokemuksestasi alalta. Tämä artikkeli on tarkoitettu auttamaan sinua luomaan vaikuttava CV, joka erottaa sinut muista hakijoista ja auttaa sinua saamaan haastattelukutsun.

Tämä opas kattaa kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää BI-analyytikon CV:n luomisesta, mukaan lukien erilaisia osioita, jotka tulisi sisällyttää CV:hen, sekä vinkkejä ja esimerkkejä, jotka auttavat sinua luomaan vakuuttavan CV:n. Käsittelemme myös usein kysyttyjä kysymyksiä BI-analyytikon CV:stä ja annamme vastauksia, jotka auttavat sinua navigoimaan tämän haastavan prosessin läpi.

Business Intelligence -analyytikko CV

Millainen ansioluettelon tulisi olla

Business Intelligence (BI) analyytikot ovat keskeinen osa yrityksen tiedonhallintaa. He käyttävät tietokoneohjelmia, kuten raportointi- ja analytiikkatyökaluja, löytääkseen, analysoidakseen ja raportoidakseen tietoja yrityksen suorituskyvystä ja auttaakseen yritystä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä.

BI-analyytikon ansioluettelossa on tärkeää korostaa sekä teknisiä että pehmeitä taitoja. Taitoja kuten raportoinnin ja analytiikan työkalut, tietokannat, tietojärjestelmät, datan visualisointi ja datan hallinta ovat tärkeitä teknisiä taitoja, jotka hakijan tulee hallita. Pehmeät taidot, kuten ongelmanratkaisu, tiimityö, kommunikaatio ja analyyttinen ajattelu ovat myös tärkeitä, sillä ne osoittavat hakijan kyvyn sopeutua yrityksen työympäristöön ja toimia tehokkaasti osana tiimiä.

Lisäksi hakijan ansioluettelossa tulisi olla selkeä kertomus hänen aikaisemmista työkokemuksistaan, saavutuksistaan ja vastuistaan, jotka osoittavat hänen kykynsä käsitellä tietoa, tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia. Tämä voi sisältää tietojen keräämistä ja analysointia, raportointia, liiketoimintastrategioiden kehittämistä ja implementointia sekä muiden tiimin jäsenten ohjaamista.

Lisäksi BI-analyytikon ansioluettelossa tulisi sisältää yksityiskohtia hänen koulutuksestaan, sertifioinneistaan ja muista relevantista osaamisestaan, joka osoittaa hänen taitojensa ja pätevyytensä alalla.

Kaiken kaikkiaan, BI-analyytikon ansioluettelo tulisi olla selkeä, helposti luettava ja korostaa hakijan taitoja, kokemusta ja saavutuksia, jotka ovat relevantteja tiettyyn työtehtävään. Hakijan tulisi myös olla tietoinen yrityksen tarpeista ja pyrkiä muokkaamaan ansioluettelonsa vastaamaan niitä.

Jos hakijalla ei ole vielä kokemusta

Jos hakijalla ei ole vielä kokemusta business intelligence analyytikon tehtävistä, on tärkeää korostaa muita taitoja ja saavutuksia, jotka voivat osoittaa kyvyn oppia ja soveltaa uusia taitoja. Tämä voi sisältää esimerkiksi vahvaa analyyttistä ajattelukykyä, kykyä ratkaista ongelmia ja käyttää tietokoneohjelmia, kuten Exceliä, tietokantoja ja raportointityökaluja.

On myös tärkeää tuoda esiin relevantti koulutus ja sertifikaatit, kuten esimerkiksi tietojenkäsittelyn tai liiketoimintatieteen tutkinnot, jotka voivat antaa vankan perustan työtehtävien ymmärtämiselle ja opiskelulle. Tämä osoittaa myös hakijan sitoutumisen oppimiseen ja kehittymiseen tulevaisuudessa.

Hakijan kannattaa myös harkita hakeutumista harjoittelu- tai opiskelupaikkoihin, joissa voi saada kokemusta business intelligence analyytikon tehtävistä ja kehittää taitojaan. Tällainen kokemus voi olla erittäin arvokasta tulevaisuudessa työllistyessä.

Muotoilu ja ulkoasu

Business Intelligence analyytikon ansioluettelon ulkoasu ja muotoilu ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat ensivaikutelmaan ja voivat joko houkutella tai karkottaa rekrytoijan huomion. Tässä joitakin vinkkejä ulkoasun ja muotoilun suhteen:

 • Selkeä rakenne: Ansioluettelo tulisi rakentaa selkeästi ja järjestelmällisesti. Käytä eri osioita ja otsikoita, jotta eri osa-alueet erottuvat helposti. Työkokemus, koulutus, taidot ja saavutukset kuuluu erottaa selkeästi toisistaan.

 • Yksinkertainen ulkoasu: Yksinkertainen ulkoasu toimii yleensä parhaiten, sillä se on helppo lukea ja antaa keskittyä sisältöön. Käytä värejä ja fontteja harkiten, sillä liikaa koristeellisuutta voi hankaloittaa lukemista.

 • Ammattimaiset fontit: Käytä ammattimaisia ja selkeitä fontteja, kuten Arial, Calibri, Times New Roman tai joku muu asiallinen fontti. Vältä liian koristeellisia fontteja.

 • Tarkkaavainen oikoluku: Ansioluettelon tulee olla virheetön ja siisti. Tarkista huolellisesti mahdolliset kirjoitus- ja kielioppivirheet. Voit pyytää myös jonkun toisen tarkistamaan ansioluettelon puolestasi.

 • Sovita ansioluettelo työpaikan vaatimuksiin: Sovita ansioluettelon sisältö ja ulkoasu työpaikan vaatimuksiin. Tutustu huolella työpaikkailmoitukseen ja yritä korostaa omia vahvuuksiasi ja taitojasi, jotka vastaavat ilmoituksen vaatimuksia.

 • Käytä konkreettisia esimerkkejä: Käytä konkreettisia esimerkkejä saavutuksistasi ja työkokemuksestasi. Tämä auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, mitä olet saanut aikaan ja millaisia taitoja sinulla on.

 • Pidä ansioluettelo yhden sivun mittaisena: Pidä ansioluettelo yhden sivun mittaisena, sillä liian pitkät ansioluettelot voivat olla hankalia lukea. Jos sinulla on paljon kokemusta tai koulutusta, voit kuitenkin käyttää kahta sivua, mutta pidä sivumäärä maksimissaan kahdessa.

 • Käytä avainsanoja: Käytä avainsanoja, jotka vastaavat työpaikan vaatimuksia. Tämä auttaa ansioluettelon pääsemistä automaattisen seulonnan läpi.

Hyvä tapa testata CV:n ulkoasun toimivuus on antaa se jonkun toisen luettavaksi ja pyytää palautetta. Varmista myös, että CV on tallennettu yleisesti käytettyyn muotoon, kuten PDF-muotoon, jotta se avautuu kaikilla laitteilla oikein.

Kaiken kaikkiaan, huolellinen suunnittelu ja ulkoasun viimeistely voivat tehdä eron, kun kilpailet paikasta Business Intelligence Analyytikkona. Pyri pitämään CV selkeänä, ammattimaisena ja helposti luettavana, jotta se erottuu positiivisesti työnantajan silmissä.

Business Intelligence -analyytikko CV

Yhteystiedot

Yhteystietojen osio ansioluettelossa on lyhyt, mutta tärkeä. Se sisältää hakijan henkilötiedot ja yhteystiedot, joiden avulla työnantaja voi ottaa häneen yhteyttä. Tässä osiossa on tärkeää antaa selkeät yhteystiedot, jotta työnantaja voi helposti ottaa yhteyttä ja järjestää haastattelun.

Yhteystietojen osiossa tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi: Kirjoita koko nimesi, älä käytä lempinimiä.
 • Osoite: Kirjoita täydellinen osoitteesi, mukaan lukien postinumero ja kaupunki.
 • Puhelinnumero: Kirjoita selkeästi puhelinnumerosi, johon työnantaja voi soittaa.
 • Sähköpostiosoite: Kirjoita ammattimainen sähköpostiosoite, jota käytät vain työnhakuun. Varmista, että tarkistat sähköpostisi säännöllisesti, jotta mahdollinen haastattelukutsu ei jää sinulta huomaamatta.
 • Linkki LinkedIn-profiiliin: Jos sinulla on LinkedIn-profiili, lisää se tähän osioon. LinkedIn-profiilisi voi auttaa antamaan työnantajalle paremman kuvan kokemuksestasi ja taidoistasi.

Huomioitavaa on myös, että yhteystietojen osion tulisi olla selkeästi erotettavissa muista osioista ja otsikoitu selkeästi esimerkiksi "Yhteystiedot". Suositeltavaa on myös käyttää selkeää ja helposti luettavaa fonttia, kuten Arial tai Times New Roman, sekä käyttää mustaa tai tummanharmaata tekstiä valkoisella taustalla.

Tärkeää on myös pitää yhteystiedot ajan tasalla ja saat päivittää ne tarvittaessa. Jos muutat osoitetta tai vaihdat puhelinnumeroa, lisää yhteystietosi ansioluetteloon.

Tavoite vai tiivistelmä

Tavoite- tai tiivistelmä-osio ansioluettelossa on usein ensimmäinen asia, johon rekrytoija kiinnittää huomionsa. Sen tarkoitus on kertoa lyhyesti, kuka hakija on ja mitä hän etsii työpaikaltaan. Tavoite- tai tiivistelmä-osion avulla hakija voi välittää ensivaikutelman itsestään ja antaa yleiskuvan siitä, mitä hän taitaa ja mitä hän haluaa tehdä.

Hakijan tulee miettiä, kumpaa käyttää: tavoite- vai tiivistelmä-osioita. Tavoite-osio keskittyy enemmän siihen, minkälaisen työn hakija haluaa saada, kun taas tiivistelmä-osio keskittyy enemmän hakijan taitoihin ja kokemukseen.

Hyvän tavoite- tai tiivistelmä-osion avulla hakija voi erottua muista hakijoista ja antaa hyvän ensivaikutelman. Se auttaa myös rekrytoijaa arvioimaan hakijan soveltuvuutta kyseiseen tehtävään.

Huonosti kirjoitettu tavoite- tai tiivistelmä-osio voi kuitenkin vahingoittaa hakijan mahdollisuuksia. Jos se on epäselvä tai liian yleinen, rekrytoija voi jättää sen huomiotta tai epäillä, että hakija ei ole kovin motivoitunut kyseiseen tehtävään.

Hyvä esimerkki tavoite-osiosta
"Tavoitteeni on löytää työpaikka, jossa voin hyödyntää analyyttisiä taitojani ja teknistä osaamistani. Olen motivoitunut oppimaan uusia teknologioita ja kehittämään taitojani tiimityössä."

Huono esimerkki tavoite-osiosta
"Tavoitteeni on saada hyvä työpaikka, jossa saan hyvän palkan."

Hyvä esimerkki tiivistelmä-osiosta
"Kokenut BI-analyytikko, jolla on vahva tekninen tausta ja erinomaiset taidot tiedon visualisoinnissa ja raportoinnissa. Pystyn helposti analysoimaan monimutkaisia tietoja ja tarjoamaan selkeitä raportteja johtoryhmän käyttöön."

Huono esimerkki tiivistelmä-osiosta
"Olen motivoitunut ja ahkera työntekijä, joka on oppinut paljon BI:stä."

Työkokemus

Työkokemus on yksi tärkeimmistä osioista ansioluettelossa, ja se on erityisen merkityksellinen Business Intelligence (BI) analyytikon ansioluettelossa. Tämä johtuu siitä, että BI analyytikon rooli on tiedon analysointi ja sen muuntaminen liiketoimintaratkaisuiksi, mikä edellyttää vahvaa osaamista ja kokemusta datan käsittelystä, analysoinnista ja raportoinnista. Tässä osiossa tarkastelemme, mikä tekee hyvästä BI analyytikon työkokemusosioista, mitä sen tulisi sisältää ja millaisia ​​hyviä ja huonoja esimerkkejä on olemassa.

Hyvä BI analyytikon työkokemusosa tulee rakentaa seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 • Aloita viimeisimmästä työpaikasta ja etene kronologisesti taaksepäin. Tämä antaa rekrytoijalle hyvän käsityksen nykyisestä ja aiemmasta työkokemuksestasi.
 • Anna tärkeimmät tiedot jokaisesta työpaikasta, johon olet työskennellyt, kuten yrityksen nimi, sijainti, tehtäväsi ja työajanjakso.
 • Selitä yksityiskohtaisesti vastuusi ja saavutukset jokaisessa työpaikassa, jotta rekrytoija saa hyvän käsityksen siitä, mitä olet saavuttanut ja mitä osaat.
 • Käytä konkreettisia lukuja ja esimerkkejä työkokemuksistasi, kuten projekteista, joissa olet ollut mukana, työkaluista, joita olet käyttänyt ja raporteista, joita olet luonut.
 • Painota erityisesti BI-analyysityötäsi ja kerro, miten olet analysoinut dataa ja tuottanut raportteja yrityksen liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Hyvä BI analyytikon työkokemusosa on tärkeä, koska se antaa rekrytoijalle selkeän käsityksen siitä, millaisia projekteja olet tehnyt ja miten olet auttanut yritystäsi datan analysoinnissa ja liiketoiminnan päätöksenteossa. Tämä antaa rekrytoijalle paremman käsityksen siitä, miten voit hyödyntää taitojasi uudessa työpaikassa.

Hyvä esimerkki
Työpaikka: Business Intelligence -konsultti, XYZ Oy, Helsinki Aikaväli: Maaliskuu 2018 - Nykyinen
 • Vastuussa asiakkaan raportointitarpeiden ymmärtämisestä ja analysoinnista, minkä avulla loimme tehokkaan raportointiympäristön.
 • Osallistuin Data Warehousing -projektiin, jossa keräsin vaatimuksia ja varmistin, että suunnittelu vastasi asiakkaan tarpeita.
 • Kehitin ja toteutin tietovarasto-ohjelmiston testauksen ja hallinnan standardit.
 • Käytin SQL-taitojani kyselyjen laatimiseen ja tietojen keräämiseen useista lähteistä.

Huono esimerkki
Työpaikka: BI-konsultti Aikaväli: 2018-2021
 • Tein analyysiä ja raportteja
 • Osallistuin projekteihin
 • Työskentelin asiakkaiden kanssa
 • Käytin SQL:ää

Huonossa esimerkissä työnkuvaa ei ole kuvattu tarpeeksi tarkasti eikä siinä ole mainittu yrityksen nimeä tai työtehtävien saavutuksia. Myös aikaväli on ilmoitettu pelkkänä vuosina eikä tarkempaa aikaväliä ole annettu. Tämä esimerkki ei anna työnantajalle tarpeeksi tietoa hakijan osaamisesta tai työkokemuksesta.

Business Intelligence -analyytikko CV

Koulutus

Koulutus on tärkeä osa Business Intelligence Analyytikon ansioluetteloa, sillä se osoittaa hakijan tietotaidon ja pätevyyden alalla. Tässä osiossa on hyvä esitellä kaikki relevantit koulutukset ja sertifikaatit, jotka tukevat hakijan tavoitteita ja osaamista BI-analytiikan alalla.

Koulutus-osiosta voi aloittaa korkeakoulututkinnolla tai vastaavalla koulutuksella, joka on suoritettu alaan liittyvältä koulutusalalta, kuten tietojenkäsittelytiede, tilastotiede tai taloustiede. Jos hakijalla on jatkotutkintoja tai muita erikoisosaamista, ne tulisi mainita tässä osiossa.

Myös lyhyet kurssit ja sertifikaatit voivat olla tärkeitä, varsinkin jos ne osoittavat tiettyjä teknisiä taitoja tai ovat suoraan yhteydessä BI-analytiikan alaan. Esimerkiksi tietokantaosaamisen, ohjelmointitaitojen ja raportoinnin kurssit ovat hyödyllisiä.

On myös hyvä mainita osallistumisesta konferensseihin, seminaareihin tai muihin alan tapahtumiin, jotka osoittavat hakijan sitoutumista ja kiinnostusta BI-analytiikkaan.

Koulutus-osion ulkoasu voi olla samanlainen kuin työkokemus-osiossa. Suositeltava tapa on aloittaa korkeakoulututkinnosta tai vastaavasta koulutuksesta, jossa mainitaan koulun nimi, koulutusala ja suorituspäivämäärä. Tämän jälkeen voidaan lisätä muita koulutuksia tai sertifikaatteja, järjestettynä kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Taidot

Business Intelligence (BI) analyytikon taidot ovat tärkeä osa ansioluetteloa ja hakemusta. BI analyytikon tulee hallita niin pehmeitä kuin kovia taitoja, jotka ovat välttämättömiä menestyäkseen tässä tehtävässä. Pehmeät taidot, kuten kommunikointi- ja yhteistyötaidot, ovat yhtä tärkeitä kuin tekniset taidot.

Kovat taidot liittyvät usein ohjelmistoihin, kuten BI-työkaluihin, tietokantoihin, raportointi- ja visualisointityökaluihin sekä ohjelmointikielet. Tärkeitä kovia taitoja ovat esimerkiksi SQL, Microsoft Excel, Python, R ja Tableau. Lisäksi BI analyytikon tulisi pystyä luomaan raportteja ja visualisointeja, analysoida dataa ja ymmärtää liiketoimintaprosesseja.

Pehmeät taidot ovat yhtä tärkeitä kuin kovat taidot. BI analyytikon tulisi pystyä kommunikoimaan selkeästi ja tehokkaasti sekä yhteistyöskentelemään muiden tiimin jäsenten kanssa. BI analyytikko toimii usein sillanrakentajana eri liiketoimintaosastojen välillä, joten tiimityöskentely on tärkeä osa tehtävää. Lisäksi BI analyytikon tulee olla analyyttinen ja ongelmanratkaisukykyinen, jotta hän pystyy analysoimaan tietoja ja tarjoamaan liiketoiminnan kannalta tärkeitä ratkaisuja.

Taito-osio tulisi kirjoittaa selkeästi ja taitojen tulisi olla merkityksellisiä ja olennaisia tehtävän kannalta. On tärkeää valita oikeat taidot, joita halutaan korostaa ansioluettelossa, ja esittää ne selkeästi ja ymmärrettävästi. Taito-osio tulisi myös päivittää säännöllisesti vastaamaan tehtävän vaatimuksia ja tarpeita.

Esimerkkejä taidoista, joita BI analyytikko voisi korostaa ansioluettelossaan, ovat:

 • SQL-ohjelmointi
 • Microsoft Excel -osaaminen
 • Python- tai R-ohjelmointi
 • Tietokantaosaaminen
 • Data-analyysin ja raportoinnin taidot
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Projektinhallintataidot
 • Kommunikointi- ja yhteistyötaidot
Hyvä esimerkki
 • Vahva osaaminen SQL-kielen käytössä tietokantojen käsittelyssä
 • Kokemusta liiketoiminnan raportointijärjestelmistä, kuten Power BI ja Tableau
 • Taitoa analysoida monimutkaista dataa ja löytää siitä liiketoiminnallisia kehitysehdotuksia
 • Hyvä kommunikaatiotaito, kyky esittää tietoa ymmärrettävästi myös ei-tekniselle henkilöstölle

Huono esimerkki
 • Osaan käyttää Exceliä
 • Työskentelin raportoinnin parissa aiemmassa työssäni
 • Olen hyvä matemaattisissa tehtävissä
 • Kommunikointitaidot ovat kunnossa

Lisäosiot

Lisäosiot ovat ansioluettelossa vapaaehtoisia, mutta ne voivat auttaa erottumaan muista hakijoista ja osoittaa työnantajalle, että hakija on aktiivinen ja monipuolinen henkilö. Lisäosioissa hakija voi kertoa esimerkiksi harrastuksistaan, vapaaehtoistyöstä, projekteistaan tai kielitaidostaan.

Harrastuksista kertominen voi osoittaa hakijan taitoja ja ominaisuuksia, joita voi hyödyntää myös työelämässä. Esimerkiksi urheiluharrastus voi osoittaa sinnikkyyttä, joukkuepelaamista ja terveyden huolenpitoa. Musiikkiharrastus voi puolestaan osoittaa luovuutta ja tarkkuutta. On kuitenkin tärkeää valita harrastuksia, jotka tukevat hakijan uratavoitteita ja ovat relevantteja haettavaan työpaikkaan.

Vapaaehtoistyö kertoo myös hakijan aktiivisuudesta ja yhteiskuntavastuusta. Vapaaehtoistyökokemus voi osoittaa hakijan kykyä toimia ryhmässä, organisointitaitoja ja kykyä käsitellä erilaisia ihmisiä. On tärkeää kuvata, millaisia projekteja on ollut mukana ja mitä rooleja on ollut.

Projektit, joita hakija on tehnyt, voivat myös olla hyödyllisiä mainita lisäosiossa. Projektit voivat olla esimerkiksi sivutoimisia tai opintojen yhteydessä tehtyjä, mutta ne voivat osoittaa hakijan taitoja ja kokemusta, jotka ovat relevantteja haettavaan työpaikkaan.

Kielitaito on nykypäivänä erittäin tärkeä taito työmarkkinoilla. Lisäosiossa hakija voi kertoa kielitaidostaan ja tarkemmista tiedoista, kuten kielten tasoista, saavutetuista sertifikaateista tai mahdollisista kielimatkoista.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että lisäosiot eivät saisi olla liian pitkiä ja että niiden tulisi tukea hakijan ammatillisia tavoitteita. Jos lisäosioita on liikaa tai ne ovat irrallisia ansioluettelon muusta sisällöstä, ne voivat heikentää kokonaisuutta. Lisäosion tulisi olla informatiivinen, tiivis ja johdonmukainen osa ansioluetteloa, joka tukee hakijan ammatillisia tavoitteita.

Business Intelligence -analyytikko CV

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työnhakuprosessia, joka lähetetään yhdessä ansioluettelon kanssa hakemuksen liitteenä. Saatekirjeessä hakija voi kertoa tarkemmin itsestään, motivaatiostaan, taidoistaan ja siitä, miksi hän olisi hyvä valinta kyseiseen tehtävään. Saatekirjeen tarkoitus on antaa hakijalle mahdollisuus erottua muista hakijoista ja vakuuttaa työnantaja omasta osaamisesta.

Hyvä saatekirje on ytimekäs, selkeä ja henkilökohtainen. Siinä tulisi osoittaa, että hakija on tutkinut yrityksen ja tehtävänkuvan huolellisesti ja että hänellä on tarvittavat taidot ja kokemus tehtävän hoitamiseen. Saatekirjeen pituus kannattaa pitää kohtuullisena, noin yhden sivun mittaisena.

Hyvä saatekirje aloitetaan henkilökohtaisella tervehdyksellä, jossa mainitaan vastaanottajan nimi. Seuraavaksi kerrotaan lyhyesti hakijan taustasta, osaamisesta ja kokemuksesta. Tämän jälkeen hakija voi korostaa omia vahvuuksiaan ja kertoa, miksi hän on kiinnostunut kyseisestä tehtävästä ja mitä hän voi tuoda yritykselle.

Saatekirjeessä kannattaa myös osoittaa, että hakija on valmis oppimaan ja kehittymään tehtävässä. Lisäksi hakija voi mainita, miksi hän on kiinnostunut juuri kyseisestä yrityksestä ja sen arvoista.

Huono saatekirje sen sijaan voi olla epäselvä, liian pitkä, liian yleinen tai sisältää kielioppivirheitä. Se voi myös olla liian ylimielinen tai puutteellinen. Huonossa saatekirjeessä ei vakuuteta työnantajaa hakijan sopivuudesta tehtävään ja se voi johtaa siihen, että hakijan ansioluettelo hylätään ilman sen tarkempaa tarkastelua.

Tärkeimmät kohdat ansioluettelon kirjoittamisessa

Kun aloitat ansioluettelon kirjoittamisen, on tärkeää ottaa huomioon muutamia keskeisiä kohtia. Tässä on joitain tärkeimpiä asioita, joita sinun tulee harkita:

 • Kohdenna ansioluettelo tehtävään: Käytä aikaa tutkiaksesi työpaikkailmoitusta ja varmista, että ansioluettelosi vastaa siihen liittyviä vaatimuksia ja taitoja.
 • Muotoilu ja rakenne: Ansioluettelosi muotoilu ja rakenne ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat siihen, kuinka helposti rekrytoijat voivat löytää ja lukea tietoja. Käytä selkeää, ammattimaista ja helppolukuista muotoilua ja varmista, että ansioluettelosi on hyvin jäsennelty.
 • Taidot: Muista luetella kaikki taidot ja kokemus, jotka ovat relevantteja tehtävään. Käytä avainsanoja, jotka vastaavat tehtävän vaatimuksia.
 • Koulutus ja sertifikaatit: Muista lisätä kaikki relevantti koulutus ja sertifikaatit, jotka sinulla on.
 • Työkokemus: Älä vain luettele työpaikkojasi ja tehtäviäsi. Kuvaa myös työsuoritustasi ja saavutuksiasi kussakin työpaikassa.
 • Saavutukset: Kuvaile saavutuksiasi kussakin työpaikassa mahdollisimman konkreettisesti ja kvantitatiivisesti. Tämä auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, miten olet vaikuttanut edellisiin työnantajiisi.
 • Kieli- ja viestintätaidot: Jos työpaikka edellyttää vahvoja kieli- ja viestintätaitoja, varmista, että olet osoittanut nämä taidot ansioluettelossasi.
 • Viitteet: Jos viitteitä pyydetään, varmista, että olet valmistautunut antamaan asianmukaiset yhteystiedot potentiaalisille työnantajillesi.

Noudattamalla näitä vinkkejä voit luoda ammattimaisen ja houkuttelevan ansioluettelon, joka erottaa sinut joukosta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on BI-analyytikon rooli?

Se on analysoida liiketoiminnan tietoja ja kehittää tietojärjestelmiä, joiden avulla voidaan helposti tarkastella ja hyödyntää liiketoiminnan tietoja päätöksenteossa.

Mitkä ovat tyypilliset tehtävät BI-analyytikon roolissa?

Tyypillisiä tehtäviä ovat muun muassa tietojen kerääminen, käsittely ja analysointi, raportointi, tiedon visualisointi, ennustemallien kehittäminen sekä liiketoiminnan prosessien kehittäminen.

Mitä taitoja BI-analyytikolla tulisi olla?

Hänen tulisi hallita esimerkiksi tietokantojen ja tietojärjestelmien käyttö, tietojen käsittely ja analysointi, tiedon visualisointi, ennustemallien kehittäminen sekä hyvä ymmärrys liiketoimintaprosesseista. Myös ongelmanratkaisutaitoja ja tiimityöskentelytaitoja tarvitaan.

Millainen koulutus vaaditaan BI-analyytikon rooliin?

Tyypillisesti BI-analyytikon koulutustausta on tietojenkäsittelytieteiden, liiketalouden, tilastotieteen tai matematiikan alalta. Koulutusvaatimukset vaihtelevat kuitenkin työpaikoittain.

Mitä on hyvä sisällyttää BI-analyytikon ansioluetteloon?

Hyvä ansioluettelo sisältää yleensä koulutus- ja työkokemustiedot, taito-osion, lisäosiot, henkilökohtaisen profiilin ja yhteystiedot. BI-analyytikon ansioluettelossa tulisi erityisesti korostaa analyyttisiä ja teknisiä taitoja sekä näiden soveltamista liiketoiminnan kehittämisessä.

Mikä on BI-analyytikon palkka?

BI-analyytikon palkka vaihtelee työpaikan sijainnin, yrityksen koon, kokemuksen ja muiden tekijöiden mukaan. Suomessa keskimääräinen BI-analyytikon palkka on noin 4000-5000 euroa kuukaudessa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni