Asiakaspalveluedustajan CV - luo erinomainen ansioluettelo

Tervetuloa lukemaan oppaamme asiakaspalveluedustajan ansioluettelosta! Asiakaspalvelu on olennainen osa monia yrityksiä, ja asiakaspalveluedustajat ovat ratkaisevassa roolissa luomassa positiivisia asiakaskokemuksia. Tämä opas tarjoaa sinulle arvokasta tietoa siitä, miten voit luoda vaikuttavan ja houkuttelevan ansioluettelon, joka erottaa sinut kilpailijoista.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Asiakaspalveluedustajan CV esimerkki

Nimi: Laura Ekholm
Osoite: Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: 050 1234567
Sähköposti:  laura.ekholm@email.com

Tiivistelmä:
Olen motivoitunut asiakaspalveluedustaja, jolla on vankka kokemus monipuolisista asiakaspalvelutehtävistä. Olen erinomainen viestijä, jolla on kyky luoda lämpimät ja positiiviset asiakaskohtaamiset. Olen tottunut työskentelemään kiireisessä ja haastavassa ympäristössä, ja nautin asiakkaiden avustamisesta ja ongelmien ratkaisemisesta. Olen sitoutunut tarjoamaan korkealaatuista asiakaspalvelua ja takaamaan asiakkaiden tyytyväisyyden. Etsin mahdollisuutta tuoda taitoni ja kokemukseni hyödyksi menestyvässä asiakaspalvelutiimissä.

Työkokemus:
Asiakaspalveluedustaja, ABC Supermarket, Helsinki

 •  Toukokuu 2018 - Nykyinen
 •  Vastuullinen päivittäisestä asiakaspalvelusta, kuten kassakokemuksen tarjoamisesta, tuotteiden neuvonnasta ja valituksien käsittelystä.
 •  Aktiivinen osallistuminen myynnin lisäämiseen ja kampanjoiden toteuttamiseen.
 •  Jatkuvasti ylittänyt tavoitteet asiakastyytyväisyyden ja myyntilukujen osalta.

Asiakaspalvelija, Hotelli Helmi, Tampere

 •  Tammikuu 2016 - Huhtikuu 2018
 •  Vastaaminen puheluihin, sähköposteihin ja asiakkaiden kyselyihin.
 •  Sisäänkirjautuminen ja uloskirjautuminen sekä varauksien hallinta.
 •  Tarjoaminen yksilöllistä palvelua ja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Koulutus:
Restonomi (AMK), Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

 •  Syyskuu 2013 - Kesäkuu 2017
 •  Pääaineena hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto.
 •  Kurssit keskittyivät asiakaspalveluun, markkinointiin ja johtamiseen.

Kovat taidot:

 •  Erinomainen viestintä- ja vuorovaikutustaito
 •  Kyky työskennellä paineen alla ja kiireisissä tilanteissa
 •  Ongelmanratkaisutaidot ja kyky toimia joustavasti
 •  Asiakaspalvelujärjestelmien ja kassajärjestelmien hallinta
 •  Tiimityötaidot ja kyky työskennellä monikulttuurisessaympäristössä

Pehmeät taidot:

 •  Empaattisuus ja kyky asettua asiakkaan asemaan
 •  Positiivinen asenne ja halu auttaa asiakkaita
 •  Joustavuus ja sopeutumiskyky erilaisiin tilanteisiin
 •  Hyvä aikataulunhallinta ja organisointitaidot
 •  Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot

Kielitaito:

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Englanti (sujuva)
 •  Ruotsi (perustaso)

Harrastukset:
Vapaa-ajallani nautin lukemisesta, ulkoilusta ja ruoanlaitosta. Olen myös aktiivinen osallistuja paikallisessa hyväntekeväisyystoiminnassa, mikä antaa minulle mahdollisuuden auttaa ja tukea yhteisöä.

Asiakaspalveluedustajan tehtävä vaatii erityisiä taitoja ja ominaisuuksia, kuten erinomaista viestintää, empatiaa ja kykyä ratkaista ongelmia. Ansioluettelo on tärkeä työkalu, joka auttaa sinua esittelemään ammattitaitosi, kokemuksesi ja saavutuksesi potentiaalisille työnantajille. Se on ensimmäinen vaikutelma, jonka työnantaja saa sinusta, joten sen tulisi olla selkeä, kiinnostava ja ammattimainen.

Jatka lukemista oppiaksesi, mitä elementtejä tulisi sisällyttää asiakaspalveluedustajan ansioluetteloon ja kuinka voit erottua joukosta. Me tarjoamme sinulle arvokkaita vinkkejä ja neuvoja, jotka auttavat sinua luomaan vaikuttavan ansioluettelon ja antavat sinulle parhaat mahdollisuudet menestyä asiakaspalveluedustajan tehtävässä.

Ole valmis näyttämään ammattitaitosi ja osoittamaan, että olet loistava asiakaspalvelija. Seuraavat osiot auttavat sinua tekemään juuri niin. Aloitetaan matka kohti houkuttelevaa ansioluetteloa, joka avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin ja auttaa sinua saavuttamaan uratavoitteesi asiakaspalvelun alalla.

Lue lisää ja valmistaudu luomaan vaikuttava ansioluettelo, joka erottuu joukosta ja herättää rekrytoijien kiinnostuksen.


Asiakaspalvelun edustaja CV

Mikä on asiakaspalveluedustajan ansioluettelo

Ansioluettelo on merkittävä työkalu, kun haetaan asiakaspalvelutehtäviin ja se antaa rekrytoijalle ensivaikutelman hakijasta. Ansioluettelon tarkoituksena on esitellä henkilön ammattitaito, osaaminen ja työkokemus asiakaspalvelualalla. Se toimii ikään kuin henkilökohtaisena markkinointidokumenttina, joka herättää rekrytoijan mielenkiinnon ja saa heidät haluamaan tietää lisää hakijasta.

Kun laaditaan ansioluetteloa asiakaspalveluedustajalle, on tärkeää kiinnittää huomiota muotoiluun ja sisältöön. Ansioluettelon tulee olla selkeä, helposti luettava ja visuaalisesti houkutteleva. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä ammattimaisia ja selkeitä fontteja, hyvää riviväliä ja otsikointia sekä tasapainoista sivun ulkoasua. Myös oikeinkirjoitus ja kielioppi tulisi tarkistaa huolellisesti.

Kun kirjoitetaan asiakaspalveluedustajan ansioluetteloa, on tärkeää keskittyä olennaiseen ja korostaa niitä taitoja, jotka ovat erityisen relevantteja asiakaspalvelutehtävissä. Tämä voi sisältää vahvat viestintä- ja kuuntelutaidot, ongelmanratkaisukyvyn, empatian, joustavuuden ja kyvyn työskennellä paineen alla. Lisäksi asiakaspalveluedustajan tulisi korostaa aikaisempaa työkokemusta, erityisesti niitä tehtäviä, jotka liittyvät suoraan asiakaspalveluun.

On tärkeää myös pohtia, mitä rekrytoijat yleensä odottavat asiakaspalveluedustajan ansioluettelolta. He etsivät hakijaa, jolla on vahva asiakaspalveluhenkisyys, kyky työskennellä monenlaisten asiakasryhmien kanssa ja halu tarjota erinomaista palvelua. Lisäksi rekrytoijat arvostavat positiivista asennetta, kykyä ratkaista ongelmia tehokkaasti ja kykyä työskennellä tiimissä.

Kokemattomilla hakijoilla, jotka eivät ole vielä hankkineet asiakaspalvelualan työkokemusta, on mahdollista korostaa muita taitoja, kuten hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä oppia nopeasti ja sopeutua uusiin tilanteisiin sekä halua kehittyä osaamistaan asiakaspalvelualalla. Tässä tapauksessa voi olla hyödyllistä nostaa esiin esimerkiksi aikaisempi työkokemus, vapaaehtoistyö tai harjoittelujaksot, jotka liittyvät kommunikaatioon, palveluhenkisyyteen ja tiimityöskentelyyn.

Lopuksi, ansioluetteloa laadittaessa on tärkeää räätälöidä se vastaamaan kunkin työpaikan vaatimuksia ja korostaa niitä taitoja ja saavutuksia, jotka ovat erityisen relevantteja kyseiseen rooliin. Ansioluettelo tulisi olla selkeä ja tiivis, pitäen kuitenkin mielessä, että tietty määrä yksityiskohtia ja konkreettisia esimerkkejä voi auttaa vakuuttamaan rekrytoijan.

Artikkelin myöhemmissä osioissa käsitellään yksityiskohtaisemmin eri ansioluettelon osiot ja niiden kirjoittamista. Tämä sisältää muun muassa tarkemmat ohjeet tiivistelmän, työkokemuksen, koulutuksen, taitojen ja lisäosien kirjoittamisesta. Näiden ohjeiden avulla asiakaspalveluedustaja voi luoda vaikuttavan ansioluettelon, joka erottuu joukosta ja herättää rekrytoijan kiinnostuksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakaspalveluedustajan ansioluettelo on olennainen työkalu työnhaussa, ja sen tulee heijastaa hakijan vahvuuksia, taitoja ja aikaisempaa kokemusta asiakaspalvelutehtävistä. Hyvin muotoiltu ja huolellisesti suunniteltu ansioluettelo voi auttaa hakijaa erottumaan joukosta ja saamaan haaveilemansa asiakaspalvelutyön.

Asiakaspalveluedustajan tehtävät:

Asiakaspalveluedustajat ovat vastuussa asiakkaiden kohtaamisesta ja heidän tarpeidensa täyttämisestä. Heidän tehtäviinsä voi kuulua seuraavia tehtäviä:

 • Asiakaspalvelun tarjoaminen: Asiakaspalveluedustajat vastaavat asiakkaiden kyselyihin, antavat tietoa tuotteista tai palveluista, auttavat ratkaisemaan ongelmia ja huolehtivat asiakkaiden tyytyväisyydestä.
 • Tilauksien käsittely: Asiakaspalveluedustajat käsittelevät tilauksia, tarkistavat saatavuuden, tekevät tilaukset järjestelmiin ja varmistavat toimituksen tai palvelun sujuvuuden.
 • Valitusten käsittely: Jos asiakas on tyytymätön tuotteeseen tai palveluun, asiakaspalveluedustajat vastaanottavat valitukset, selvittävät tilanteen ja pyrkivät löytämään sopivan ratkaisun asiakkaan tyytyväisyyden varmistamiseksi.
 • Viestintä: Asiakaspalveluedustajat viestivät asiakkaiden kanssa eri kanavissa, kuten puhelimitse, sähköpostitse, chatissa tai sosiaalisessa mediassa. Heidän tehtävänään on vastata nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden tiedusteluihin ja tarpeisiin.
 • Asiakaspalautteen kerääminen: Asiakaspalveluedustajat voivat myös kerätä asiakaspalautetta ja -tietoja, jotka auttavat yritystä parantamaan palveluitaan ja tuotteitaan.

Muotoilu ja ulkoasu

Asiakaspalveluedustajan ansioluettelo tulisi suunnitella ja muotoilla siten, että se välittää ammattitaitoisen ja ammattimaisen vaikutelman. Ulkoasun ja muotoilun avulla voidaan herättää rekrytoijan kiinnostus. Tässä osiossa käsitellään joitakin tärkeitä näkökohtia asiakaspalveluedustajan ansioluettelon muotoilussa ja ulkoasussa.

1. Selkeä rakenne: Ansioluettelon tulisi olla selkeästi ja loogisesti jäsennelty. Käytä otsikoita ja alaotsikoita eri osioille, jotta lukija voi helposti hahmottaa tietyn osan sisällön. Käytä luetteloita tai numeroituja listoja tarvittaessa.

2. Ammattimainen ulkoasu: Käytä ammattimaisia ja helppolukuisia fontteja, kuten Arial tai Times New Roman. Varmista, että fonttikoko on riittävän suuri, jotta teksti on selkeästi luettavissa. Käytä sopivia väriyhdistelmiä, kuten tummaa tekstiä vaalealla taustalla.

3. Selkeät osioiden erot : Korosta selkeästi eri osioiden välisiä eroja esimerkiksi käyttämällä eri fonttityylejä tai kappaleiden välistä tilaa. Tämä auttaa lukijaa nopeasti hahmottamaan tietyn osion sisällön ja etsimään tarvittavat tiedot helposti.

4. Tasapainoinen ulkoasu: Tärkeää on luoda tasapainoinen ja visuaalisesti miellyttävä ulkoasu. Käytä tasaisia marginaaleja ja hyvää riviväliä. Vältä liiallista tekstin ahtamista ja varmista, että sivu ei näytä liian täyteen pakatulta.

5. Otsikoiden ja alaotsikoiden käyttö: Käytä selkeitä otsikoita ja alaotsikoita eri osioille, kuten "Tiivistelmä", "Työkokemus", "Koulutus" ja "Taidot". Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan nopeasti ansioluettelon rakenteen ja löytämään tarvittavat tiedot.

6. Käytä korostuksia: Korosta tärkeitä tietoja, kuten työnimikkeitä, yrityksen nimiä tai saavutuksia. Käytä esimerkiksi lihavointia tai kursivointia korostamaan tiettyjä osia tekstissä.

7. Käytä sopivia välilehtiä: Mikäli ansioluettelo sisältää useita sivuja, käytäsopivia välilehtiä tai osioiden merkintöjä helpottamaan navigointia ja lukemista. Tämä auttaa rekrytoijaa löytämään tarvittavat tiedot nopeasti ja helposti.

8. Ammatillinen kuva : Lisää ansioluetteloon ammatillinen kuva, jos se on hyväksytty käytäntö kyseisellä työmarkkina-alueella. Kuva voi auttaa luomaan henkilökohtaisempaa yhteyttä rekrytoijaan ja auttaa muistamaan hakijan paremmin.

9. Tyylikäs ja yhtenäinen ulkoasu : Huolehdi siitä, että ansioluettelossa käytetään yhtenäistä tyyliä ja ulkoasua. Varmista, että fontit, värit ja asettelut ovat yhteneväisiä kaikissa osioissa. Tämä luo ammattimaisen ja harkitun vaikutelman.

10. Viimeistelty teksti : Vältä kirjoitusvirheitä, kielioppivirheitä ja epäselvyyksiä ansioluettelon tekstissä. Tarkista huolellisesti kaikki tiedot ja varmista, että ne ovat oikein ja luettavissa. Tämä osoittaa huolellisuutta ja tarkkuutta.

Ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu voivat vaikuttaa siihen, miten rekrytoija vastaanottaa ja arvioi ansioluettelon. Ammattimaisesti suunniteltu ja houkutteleva ulkoasu voi antaa positiivisen ensivaikutelman.

Asiakaspalvelun edustaja CV

Yhteystiedot

Yhteystieto-osiolla on suuri merkitys ansioluettelossa, koska se mahdollistaa rekrytoijan yhteydenoton sinuun. Seuraavassa on yksityiskohtainen osio yhteystiedoista ansioluettelossa ja mitä tietoja sinun tulisi sisällyttää:

 • Nimesi : Aloita yhteystiedot antamalla koko nimesi. Voit kirjoittaa sen isolla fontilla tai käyttää hieman suurempaa fonttikokoa erottuaksesi.
 • Osoite : Anna täydellinen postiosoite, mukaan lukien katuosoite, postinumero ja kaupunki. Tämä auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, missä asut ja millaiset työmatkat voisivat olla.
 • Puhelinnumero : Jätä puhelinnumerosi, johon sinut voidaan tavoittaa. Varmista, että numero on toimiva ja että olet käytettävissä vastaamaan puheluihin.
 • Sähköpostiosoite : Anna ammattimainen sähköpostiosoite, jota tarkistat säännöllisesti. Varmista, että sähköpostiosoite on selkeä ja helppo muistaa.
 • LinkedIn-profiili : Jos sinulla on LinkedIn-profiili, voit lisätä linkin siihen. LinkedIn-profiili tarjoaa lisätietoja ja ammatillista verkostoitumista. Varmista, että profiilisi on päivitetty ja antaa hyvän kuvan osaamisestasi.
 • Verkkosivusto / Portfolioksi : Jos sinulla on verkkosivusto tai portfolio, joka esittelee työkokemustasi tai näytteitä aiemmasta työstäsi, voit lisätä linkin siihen. Tämä antaa rekrytoijalle mahdollisuuden tutustua tarkemmin työhistoriaasi ja taitoihisi.
 • Ammattimainen kuva : Voit harkita myös ammattimaisen kuvan lisäämistä yhteystietoihisi. Tämä antaa persoonallisuutesi ja auttaa rekrytoijaa muistamaan sinut paremmin. Varmista, että kuva on ammattimainen ja soveltuu työympäristöön.

On tärkeää huolehtia siitä, että yhteystiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Tarkista tiedot ennen ansioluettelon lähettämistä ja päivitä ne tarvittaessa. Lisäksi varmista, että yhteystiedot ovat helposti löydettävissä ja selkeästi eroteltu muusta tekstistä. Voit esimerkiksi erottaa yhteystiedot omaksi osiokseen tai käyttää eri fonttia tai tyyliä korostamaan niitä.

Ammattimaiset ja helposti löydettävät yhteystiedot ovat tärkeitä, jotta rekrytoija voi ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman helposti ja nopeasti. Yhteystieto-osiolla on suuri merkitys ensivaikutelman luomisessa, joten panosta sen selkeyteen ja ammattimaisuuteen.

Tiivistelmä vai tavoite

Asiakaspalvelun edustaja CV

Tiivistelmä ja tavoite ovat kaksi osiota ansioluettelossa, jotka antavat rekrytoijalle yleiskuvan siitä, kuka olet ammattilaisena ja millaiset tavoitteet sinulla on urallasi. Tässä osiossa pohditaan näitä kahta osiota ja niiden merkitystä ansioluettelon kokonaisuudessa.

Tiivistelmä : Tiivistelmä on lyhyt, ytimekäs teksti, jossa kuvailet itseäsi, ammatillista taustaasi ja vahvuuksiasi. Se antaa rekrytoijalle ensimmäisen vaikutelman sinusta ja voi erottaa sinut muista hakijoista. Hyvä tiivistelmä kertoo selkeästi, mitä osaat ja mitä tarjoat työnantajalle. Siinä voit korostaa olennaisia taitoja, kokemuksia tai saavutuksia, jotka liittyvät asiakaspalvelutehtäviin.

Tavoite : Tavoite-osiolla voit ilmaista, mitä tavoitteita sinulla on urallasi ja millaisia työmahdollisuuksia etsit. Se auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, miten voit tuoda lisäarvoa organisaatioon ja kuinka työrooli sopii osaksi urasuunnitelmaasi. Tavoite-osa voi myös auttaa sinua kohdentamaan hakemuksesi paremmin ja osoittamaan, että olet aidosti kiinnostunut kyseisestä työpaikasta.

On tärkeää miettiä, kumpi näistä osioista sopii paremmin omiin tarpeisiisi ja tilanteeseesi. Tiivistelmä sopii hyvin silloin, kun haluat kertoa itsestäsi lyhyesti ja ytimekkäästi, kun taas tavoite on hyödyllinen silloin, kun haluat ilmaista selkeät uratavoitteesi. Voit myös harkita molempien osioiden käyttämistä, jos haluat tarjota kattavamman kuvan itsestäsi ja tavoitteistasi.

Valitessasi kumpaa osiota käyttää, on tärkeää miettiä, mitä haluat viestiä ja miten se tukee ansioluettelosi kokonaisuutta. Tärkeää on myös pitää teksti selkeänä ja lyhyenä. Vältä liiallista yleistämistä tai epäolennaisuuksiin eksymistä. Pidä keskittyminen olennaisissa tiedoissa ja korosta niitä, jotka tukevat parhaiten hakemaasi työpaikkaa ja yrityksen tarpeita.

Yleisesti ottaen tiivistelmän ja tavoitteen valinta riippuu siitä, mikä parhaiten edustaa sinua hakijana ja millaisia vaikutuksia haluat saada rekrytoijan lukemiseen.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Kokenut asiakaspalveluedustaja, jolla on vahva tausta monipuolisista asiakaspalvelutehtävistä. Olen työskennellyt eri toimialoilla, kuten hotelli-, ravintola- ja vähittäiskaupassa, ja olen kehittänyt syvää ymmärrystä asiakaspalvelun merkityksestä. Innostun aidosti ihmisten auttamisesta ja tarjoan aina ystävällistä ja ammattimaista palvelua. Olen tehokas ongelmanratkaisija, jolla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Tavoitteeni on jatkaa työskentelyä asiakaspalvelun parissa ja luoda positiivisia asiakaskokemuksia."

Tämä esimerkki on hyvä, koska se tiivistää hakijan kokemuksen, vahvuudet ja motivaation selkeästi. Se mainitsee monipuolisen taustan eri toimialoilta, korostaa innostusta ja ammattitaitoa asiakaspalveluun sekä mainitsee tavoitteen jatkaa työskentelyä alalla.

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen asiakaspalvelualan ammattilainen, joka haluaa löytää uuden haasteellisen tehtävän. Minulla on kokemusta erilaisista asiakaspalvelutehtävistä ja olen tottunut työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. Haen työpaikkaa, jossa voin hyödyntää taitojani ja oppia uutta."

Tämä esimerkki on huono, koska se on yleinen ja epämääräinen. Siinä ei tuoda esille hakijan erityistaitoja, saavutuksia tai syvempää ymmärrystä asiakaspalvelusta. Esimerkki ei anna työnantajalle selkeää kuvaa hakijan osaamisesta eikä herätä kiinnostusta jatkokeskusteluun.

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni asiakaspalveluedustajana on tarjota ensiluokkaista palvelua ja luoda positiivisia asiakaskokemuksia. Haluan varmistaa, että jokainen asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi. Pyrin jatkuvasti kehittämään omia taitojani ja etsimään uusia tapoja parantaa palvelun laatua. Pitkällä aikavälillä haluan myös kehittyä esimiestehtäviin ja auttaa muuta tiimiä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita."

Tämä esimerkki on hyvä, koska se osoittaa selkeän tavoitteen tarjota ensiluokkaista palvelua ja luoda positiivisia asiakaskokemuksia. Hakija korostaa myös halua jatkuvaan kehittymiseen ja taitojen parantamiseen sekä pitkän aikavälin tavoitetta edetä urallaan esimiestehtäviin.

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on saada vakituinen työpaikka asiakaspalvelualalla ja ansaita hyvä palkka. Haluan myös kehittyä ammatillisesti ja oppia uusia asioita."

Tämä esimerkki on huono, koska se on epämääräinen eikä sisällä selkeää visiota tai tavoitteita. Hakijan mainitsemat tavoitteet ovat yleisluontoisia eivätkä tuo esiin hakijan erityispiirteitä tai motivaatiota. Esimerkki ei anna työnantajalle selkeää kuvaa siitä, miten hakija voi tuoda lisäarvoaorganisaatiolle tai mikä on hänen suurempi tavoitteensa urallaan.

Asiakaspalvelun edustaja CV

Työkokemus

Työkokemus -osio osoittaa hakijan käytännön kokemuksen ja taidot alalta. Tämä osio tarjoaa mahdollisuuden esitellä aikaisempia työtehtäviä, saavutuksia ja vastuullisia rooleja, jotka ovat relevantteja asiakaspalveluun liittyen.

Kun kirjoitat työkokemusta, tulisi keskittyä merkittäviin tehtäviin ja vastuisiin, joita olet hoitanut aiemmissa työpaikoissasi. Tämä voi sisältää esimerkiksi asiakaspalvelun hoitamista, ongelmanratkaisua, konfliktien hallintaa, asiakaspalautteiden käsittelyä tai tiimityöskentelyä. Voit myös korostaa erityisiä projekteja tai saavutuksia, kuten parannettuja asiakastyytyväisyysluokituksia tai tehokkuuden lisäämistä tietyissä työtehtävissä.

Tärkeää on myös käyttää konkreettisia esimerkkejä ja lukuja, kun kuvaat saavutuksiasi. Tämä auttaa antamaan todistusvoimaa ja lisää uskottavuutta. Voit myös mainita erilaiset asiakasrajapinnassa toimivat järjestelmät, ohjelmistot tai työkalut, joita olet käyttänyt, mikä osoittaa teknistä osaamistasi.

Mainitse työhistoriasi aikajärjestyksessä, alkaen viimeisimmästä työpaikasta. Mainitse työnantajan nimi, työtehtävänimike ja työskentelyaika. Kuvaa lyhyesti yrityksen toimiala ja työnkuvasi keskeiset vastuut. Käytä toimintaverbejä kuvaamaan tehtäviäsi, kuten "hoiti asiakaspalvelua", "ratkaisi ongelmatilanteita" tai "koulutti uutta henkilöstöä".

Kokemus ei rajoitu pelkästään palkkatyöhön, vaan voit mainita myös harjoittelupaikat, vapaaehtoistyön tai projektit, jotka liittyvät asiakaspalveluun. Tällaiset kokemukset voivat osoittaa motivaatiota ja sitoutumista alaan.

Varmista että painotat työkokemusta, joka on olennainen asiakaspalvelutehtävien kannalta. Älä kuitenkaan unohda muita taitoja ja kokemuksia, jotka voivat tukea asiakaspalvelutehtäviä, kuten tiimityö, viestintätaidot, ongelmanratkaisu ja järjestelmällisyys.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta
Asiakaspalveluedustaja, ABC Oy, Helsinki, 2018-2021
 • Vastasi päivittäin asiakkaiden tiedusteluihin ja tarjosi erinomaista palvelua henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Käsiteli tehokkaasti reklamaatioita ja ratkoi ongelmatilanteita tyytyväisyyden varmistamiseksi.
 • Osallistui myynninedistämistoimenpiteisiin ja auttoi myymään lisäpalveluita asiakkaille.
 • Oli vastuussa kassatoiminnasta ja rahankäsittelystä.
 • Oli mukana uusien työntekijöiden koulutuksessa ja perehdytyksessä.

Tämä esimerkki osoittaa konkreettisesti hakijan asiakaspalvelukokemuksen ja vastuullisen roolin. Siinä korostetaan tehokasta ongelmanratkaisua, myynninedistämistä ja tiimityöskentelyä. Lisäksi mainitaan vastuualueet kassatoiminnasta ja uusien työntekijöiden koulutuksesta, mikä viittaa monipuoliseen osaamiseen.

Huono esimerkki työkokemuksesta
Asiakaspalvelija, XYZ Kauppa, 2017-2019
 • Auttoi asiakkaita tarvittaessa.
 • Vastasi puheluihin ja sähköposteihin.
 • Hoiti kassatoimintoja.

Tämä esimerkki on hyvin yleisluonteinen eikä tarjoa tarpeeksi tietoa hakijan työtehtävistä tai vastuista. Siinä ei myöskään korosteta erityisiä saavutuksia tai taitoja, eikä anneta tarkempaa kuvaa hakijan osaamisesta tai kokemuksesta asiakaspalvelutehtävissä.

Koulutus

Koulutusosio ansioluettelossa kertoo rekrytoijalle hakijan koulutustaustasta ja pätevyydestä. Tämä osio antaa rekrytoijalle tietoa hakijan akateemisesta osaamisesta, erityisosaamisalueista ja koulutuspolusta.

Kun kirjoitat koulutusosaa ansioluettelossa, keskity seuraaviin näkökohtiin:

 • Tutkinto tai pätevyys: Mainitse saavutettu tutkinto tai pätevyys, kuten korkeakoulututkinto tai ammattipätevyys. Kerro myös oppilaitoksen nimi, tutkinnon suuntautuminen ja valmistumisvuosi.
 • Erikoistumisalueet: Jos olet suorittanut kursseja tai suuntautunut tietylle osa-alueelle opintojesi aikana, kerro siitä. Esimerkiksi voit mainita erikoistuneesi asiakaspalveluun, konfliktien hallintaan tai tiimityöskentelyyn.
 • Lisäkoulutus ja kurssit: Jos olet osallistunut jatkokoulutukseen, seminaareihin tai kursseihin, jotka liittyvät asiakaspalveluun tai liiketoiminnan kehittämiseen, mainitse ne. Tällainen lisäkoulutus osoittaa kiinnostuksesi alaa kohtaan ja halusi kehittää osaamistasi.
 • Sertifikaatit ja pätevyydet: Jos sinulla on hankittuna alan sertifikaatteja tai pätevyyksiä, mainitse ne. Tällaiset todistukset vahvistavat osaamistasi ja ammatillista pätevyyttäsi.
 • Relevantit projektit: Jos olet osallistunut projekteihin tai tiimityöskentelyyn opintojen aikana, jotka ovat liittyneet asiakaspalveluun tai liiketoimintaan, kerro niistä. Tämä osoittaa käytännön kokemusta ja kykyä soveltaa oppimaasi.

Koulutusosion tarkoituksena on antaa kattava kuva koulutustaustastasi ja pätevyydestäsi asiakaspalvelutyössä. Se auttaa rekrytoijaa arvioimaan, kuinka hyvin koulutuksesi vastaa tehtävän vaatimuksia ja millaisia erityistaitoja sinulla voi olla.

On tärkeää tuoda esille ne koulutustaustan osat, jotka ovat erityisen relevantteja haettavan työpaikan kannalta. Tämä auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, millaisia vahvuuksia ja osaamista tuot mukanasi asiakaspalvelutehtäviin.

Huomioi, että koulutusosion ei tarvitse olla pitkä ja yksityiskohtainen. Riittää, kun mainitset keskeiset tiedot, jotka tukevat hakemustasi ja osoittavat pätevyytesi.

Asiakaspalvelun edustaja CV

Taidot

Taito-osio ansioluettelossa on tärkeä osa, jossa voit esitellä erilaisia taitoja ja osaamista, jotka liittyvät asiakaspalvelutehtäviin. Tässä osiossa voit korostaa sekä kovia että pehmeitä taitoja, jotka olet kehittänyt ja joita voit hyödyntää työssäsi.

Kovat taidot (hard skills) ovat konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, jotka liittyvät suoraan tehtävässä tarvittavaan osaamiseen. Esimerkkejä asiakaspalvelutehtäviin liittyvistä kovista taidoista voivat olla:

 • Asiakaspalvelujärjestelmien käyttö: Hallitset erilaiset asiakaspalvelujärjestelmät ja työkalut, kuten CRM-järjestelmät tai puhelinpäätteet.
 • Kommunikaatiotaidot: Osaat ilmaista itseäsi selkeästi ja ammattimaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Sinulla on hyvä kuuntelutaito ja kyky viestiä tehokkaasti erilaisille asiakkaille.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Pystyt tunnistamaan asiakkaan tarpeet, ratkaisemaan ongelmia ja tarjoamaan tehokkaita ratkaisuja.
 • Myyntitaidot: Hallitset myynnin perusteet ja pystyt tarjoamaan lisäpalveluita tai tuotteita asiakkaille tarvittaessa.
 • Tietotekniset taidot: Sinulla on hyvä tietokoneen käyttötaidot ja hallitset tarvittavat ohjelmistot ja työkalut, kuten Microsoft Office -paketti.

Pehmeät taidot (soft skills) ovat henkilökohtaisia taitoja ja ominaisuuksia, jotka liittyvät vuorovaikutukseen, tiimityöskentelyyn ja yleiseen ammattikäyttäytymiseen. Asiakaspalvelutehtävissä pehmeät taidot ovat erityisen tärkeitä, koska ne vaikuttavat suoraan asiakaskokemukseen. Esimerkkejä asiakaspalvelutehtäviin liittyvistä pehmeistä taidoista voivat olla:

 • Asiakaspalveluhenkisyys: Sinulla on myönteinen asenne asiakkaita kohtaan ja kyky luoda hyviä asiakassuhteita. Olet empaattinen ja osaat toimia vaikeissakin tilanteissa asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.
 • Tiimityöskentely: Kykenet työskentelemään tehokkaasti tiimin jäsenenä ja osaat jakaa vastuuta. Osallistut aktiivisesti yhteistyöhön ja kommunikaatioon muiden kanssa.
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky: Pystyt sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin ja käsittelemään odottamattomia haasteita. Olet valmis oppimaan uusia asioita ja kehittämään osaamistasi.
 • Aikahallinta: Pystyt hallitsemaan aikatauluja ja työskentelemään tehokkaasti kiireisessä ympäristössä. Osaat priorisoida tehtäviä ja pitää aikataulut.
 • Kommunikointi: Osaat ilmaista itseäsi selkeästi ja ammattimaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Sinulla on hyvä kuuntelutaito ja kyky viestiä tehokkaasti erilaisille asiakkaille.

Taito-osion tarkoituksena on antaa rekrytoijalle kokonaiskuva taidoistasi ja osaamisestasi asiakaspalvelutehtävissä. On tärkeää tuoda esille niitä taitoja, jotka ovat erityisen relevantteja haettavan työpaikan kannalta. Pohdi, mitkä taidot korostavat ammatillista pätevyyttäsi ja auttavat sinua menestymään asiakaspalvelutehtävissä.

Hyvä esimerkki taito-osion kirjoittamisesta
"Taidot:
 • Vahvat viestintätaidot: Olen erinomainen kuuntelija ja pystyn ilmaisemaan itseäni selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. Olen tottunut työskentelemään erilaisten asiakkaiden kanssa ja pystyn mukautumaan erilaisiin viestintätarpeisiin.
 • Empaattinen asiakaspalvelu: Olen aidosti kiinnostunut asiakkaiden tarpeista ja pystyn luomaan hyvän asiakaskokemuksen. Osallistun aktiivisesti asiakaspalvelutilanteisiin, ratkaisen ongelmia ja tarjoan tarvittaessa lisätietoa tai tukea.
 • Tiimityöskentely: Olen tehokas tiimipelaaja ja pystyn työskentelemään saumattomasti muiden tiimin jäsenten kanssa. Olen avoin jakamaan tietoa, auttamaan kollegoita ja tekemään yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky: Olen tottunut työskentelemään nopeatempoisessa ympäristössä ja pystyn sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin ja vaatimuksiin. Olen valmis oppimaan uutta ja kehittämään jatkuvasti taitojani."

Huono esimerkki taito-osion kirjoittamisesta
"Taidot:
 • Hyvät viestintätaidot
 • Asiakaspalveluosaaminen
 • Tiimityöskentely
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky"

Huonossa esimerkissä taidoista ei anneta tarkempia yksityiskohtia eikä kerrota, mitä ne käytännössä tarkoittavat tai millä tavoin ne liittyvät asiakaspalvelutehtäviin. Hyvä esimerkki sen sijaan avaa taitoja ja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ne ovat hyödyksi asiakaspalvelutyössä.

On tärkeää tuoda esille juuri sinun vahvuutesi ja osaamisesi taito-osiossa. Pohdi omia kokemuksiasi, saavutuksiasi ja niitä taitoja, jotka tekevät sinusta erityisen. Tärkeää on myös ottaa huomioon työpaikan vaatimukset ja valita sellaiset taidot, jotka tukevat parhaiten haettavan tehtävän menestyksekästä hoitamista.

Lisäosiot

Lisäosiot voivat antaa lisätietoa ja vahvistaa rekrytoijan kiinnostusta asiakaspalveluedustajan ansioluetteloon. Ne tarjoavat mahdollisuuden tuoda esille muita relevantteja tietoja, jotka erottavat sinut muista hakijoista. Tässä joitakin yleisiä lisäosioita, jotka voit harkita:

 • Kielitaito: Mikäli hallitset useampia kieliä tai sinulla on erityistä kielitaitoa, voit luoda oman osion kielitaidostasi. Mainitse kielet, joita puhut sujuvasti, sekä tarvittaessa mainitse esimerkiksi kirjallinen tai suullinen käännöstaito.
 • Koulutus ja kurssit: Tässä osiossa voit esitellä koulutustaustasi ja keskeiset kurssit tai koulutukset, jotka ovat relevantteja asiakaspalvelutehtäviin. Mainitse esimerkiksi asiakaspalvelukoulutukset, myyntikurssit tai muut alaan liittyvät pätevyydet.
 • Projektinhallinta: Mikäli sinulla on kokemusta projektinhallinnasta tai olet suorittanut projektiin liittyviä tehtäviä, voit eritellä tämän osion. Kerro esimerkiksi projekteista, joissa olet toiminut ja miten olet tehnyt projektien suunnittelua, koordinointia ja seurantaa.
 • Suosittelijat: Jos sinulla on saatu suosituksia aikaisemmista työnantajista, esimiehistä tai kollegoista, voit mainita tästä osiossa. Tämä voi antaa lisäluotettavuutta ja vahvistaa osaamistasi.
 • Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit: Vaikka tämä osio ei ole välttämätön, se voi antaa rekrytoijalle lisätietoa persoonallisuudestasi ja kiinnostuksen kohteistasi. Mainitse harrastuksesi, jotka voivat osoittaa esimerkiksi tiimityöskentelytaitoja, johtajuutta tai luovuutta.

On tärkeää valita ne lisäosiot, jotka tukevat parhaiten hakemasi tehtävän vaatimuksia ja saavat sinut näyttämään uniikilta. Lisäosiot tarjoavat mahdollisuuden syventää tietoa sinusta ja vahvistaa sinun sopivuuttasi tehtävään.

Asiakaspalvelun edustaja CV

Saatekirje

Saatekirje välittää persoonallisuuttasi sekä motivaatiotasi. Saatekirje on lyhyt kirje, joka lähetetään ansioluettelon kanssa ja on suunnattu suoraan rekrytoijalle tai työnantajalle.

Saatekirjeen tarkoituksena on herättää rekrytoijan kiinnostus ja antaa lisäkontekstia ansioluetteloon. Se on tilaisuutesi kertoa, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta, miten sinun kokemuksesi ja taitosi sopivat tehtävään sekä mitä voit tarjota työnantajalle. Saatekirjeessä voit myös tuoda esille motivaatiotasi, persoonallisuuttasi ja sitoutumistasi tehtävään.

Hyvä saatekirje on selkeä, tiivis ja vaikuttava. Se sisältää seuraavat osat:

 • Aloitus: Aloita saatekirje tervehdyksellä ja mainitse työpaikka, johon haet. Voit esimerkiksi kirjoittaa "Arvoisa [rekrytoijan nimi],"
 • Esittely: Kerro lyhyesti itsestäsi ja mainitse, mistä olet kiinnostunut tai millainen kokemus sinulla on asiakaspalvelusta. Voit mainita esimerkiksi kuinka kauan olet työskennellyt asiakaspalvelutehtävissä tai miksi olet kiinnostunut alasta.
 • Sovitus työpaikkaan: Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta ja miten kokemuksesi ja taitosi sopivat tehtävään. Voit mainita yrityksen arvot, toimintakulttuurin tai aikaisemmat saavutuksesi, jotka liittyvät tehtävään.
 • Motivaatio: Kerro, mikä sinua motivoi työskentelemään asiakaspalvelussa ja miksi pidät sitä tärkeänä. Voit kertoa esimerkiksi asiakaspalvelun merkityksestä ja innostuksestasi auttaa ihmisiä.
 • Lopetus: Kiitä rekrytoijaa lukemisesta ja ilmaise kiinnostuksesi päästä haastatteluun. Voit myös mainita, että olet valmis tarjoamaan lisätietoja tai vastaamaan kysymyksiin.

Tärkeää on, että saatekirje on henkilökohtainen, räätälöity kyseiseen työpaikkaan ja osoittaa motivaatiotasi ja kiinnostustasi tehtävää kohtaan. Vältä liian yleisiä tai yleispäteviä lauseita ja pyri tuomaan esille juuri sinun vahvuuksiasi ja motivaatiotasi.

Huono esimerkki saatekirjeestä voi olla liian yleinen, epäselvä tai sisältää kielioppivirheitä. Se voi myös olla pitkä ja tylsä, eikä tuoda esille sinun ainutlaatuisia vahvuuksiasi tai motivaatiotasi tehtävään. Huonossa esimerkissä ei ole riittävästi räätälöity kyseiseen työpaikkaan eikä herätä rekrytoijan kiinnostusta.

Tärkeimmät asiat

Tässä on top 10 tärkeintä niksiä, vinkkiä ja ohjetta asiakaspalveluedustajan ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Keskity olennaiseen: Käytä ansioluettelossa vain olennaisia tietoja, jotka liittyvät suoraan asiakaspalvelutehtävään. Vältä turhia yksityiskohtia tai liikaa tietoa.
 • Korosta asiakaspalvelutaitoja: Painota ansioluettelossa vahvasti asiakaspalvelutaitojasi. Kerro esimerkkejä tilanteista, joissa olet menestyksekkäästi ratkaissut asiakkaiden ongelmia tai luonut positiivisia asiakaskokemuksia.
 • Vahvista viestintätaitoja: Asiakaspalveluedustajalta odotetaan erinomaisia viestintätaitoja. Korosta ansioluettelossa kykyäsi selkeään ja tehokkaaseen viestintään sekä hyviä kuuntelutaitoja.
 • Mainitse tekniset taidot: Nykypäivänä asiakaspalvelussa tarvitaan usein myös teknisiä taitoja. Mainitse ansioluettelossa mahdolliset ohjelmistot, järjestelmät tai muut tekniset työkalut, joita osaat käyttää.
 • Kiinnitä huomiota kielitaitoon: Jos puhut useita kieliä tai sinulla on erinomainen kielitaito, korosta sitä ansioluettelossa. Tämä voi olla erityisen tärkeää, jos haet työtä monikielisessä ympäristössä.
 • Osoita joustavuus: Asiakaspalvelutehtävät voivat vaatia joustavuutta ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa. Kerro ansioluettelossa, miten olet sopeutunut muuttuviin tilanteisiin ja kuinka olet tehnyt töitä erilaisten asiakasryhmien kanssa.
 • Mainitse myyntitaitoja: Usein asiakaspalvelutehtävät liittyvät myös myyntiin ja lisämyyntiin. Jos sinulla on kokemusta tai taitoja myynnistä, mainitse se ansioluettelossa.
 • Betonoi ongelmanratkaisutaitoja: Asiakaspalveluedustajalta odotetaan kykyä ratkaista asiakkaiden ongelmia ja tarjota heille sopivia ratkaisuja. Kerro ansioluettelossa esimerkkejä tilanteista, joissa olet onnistunut ratkaisemaan vaikeita tai haastavia ongelmia.
 • Tuo esiin tiimityötaidot: Asiakaspalvelutehtävissä työskennellään usein tiimin kanssa. Mainitse ansioluettelossa kykysi työskennellä hyvin tiimissä, jakaa tietoa ja tukea kollegoita tarvittaessa.
 • Korosta positiivista asennetta: Asiakaspalvelutyössä positiivinen asenne on tärkeää. Tuo esiin ansioluettelossa, miten sinulla on innostunut ja ystävällinen asenne asiakkaita kohtaan.

Usein kysytyt kysymykset

Miten korostan asiakaspalvelutaitojani ansioluettelossa?

Voit korostaa asiakaspalvelutaitojasi kertomalla konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa olet osoittanut erinomaista asiakaspalvelua. Mainitse esimerkiksi onnistuneita asiakaspalvelutilanteita, saavutettuja tavoitteita tai positiivista palautetta, jonka olet saanut asiakkailta.

Kuinka painotan viestintätaitojani ansioluettelossa?

Viestintätaitojen painottaminen ansioluettelossa on tärkeää asiakaspalvelutehtävissä. Voit kuvata ansioluettelossa esimerkiksi hyviä kirjallisia tai suullisia viestintätaitojasi, kuuntelutaitoja ja kykyäsi kommunikoida selkeästi eri asiakasryhmien kanssa.

Mitä muita taitoja tulisi korostaa asiakaspalveluedustajan ansioluettelossa?

Muita taitoja, joita voi olla hyödyllistä korostaa ansioluettelossa, ovat esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot, myyntitaidot, aikataulujen hallinta, järjestelmäosaaminen ja tiimityötaidot. Tärkeintä on valita taidot, jotka ovat erityisen relevantteja kyseiseen asiakaspalvelutehtävään.

Pitäisikö mainita kielitaito ansioluettelossa?

Jos kielitaito on relevantti asiakaspalvelutehtävässä, kannattaa mainita se ansioluettelossa. Esimerkiksi jos haet työtä monikielisessä ympäristössä tai kansainvälisessä yrityksessä, kielitaito voi olla tärkeä valttikortti.

Mitä muita tietoja tulisi sisällyttää ansioluetteloon?

Ansioluetteloon tulisi sisällyttää perustiedot kuten nimi, yhteystiedot, koulutus, työkokemus, taidot ja mahdolliset sertifikaatit tai kurssit, jotka liittyvät asiakaspalvelutehtäviin. Voit myös mainita harrastuksia tai muita aktiviteetteja, jotka tuovat lisäarvoa asiakaspalvelutyöhön.

Kuinka pitkä ansioluettelon tulisi olla?

Ansioluettelon tulisi olla ytimekäs ja helposti luettavissa. Yleensä suositellaan, että ansioluettelo mahtuu yhdelle sivulle. Keskity olennaiseen ja räätälöi ansioluettelosi vastaamaan kyseistä työpaikkaa ja yritystä.

Pitääkö ansioluettelon olla perinteisessä muodossa vai voiko käyttää luovempaa ulkoasua?

Ansioluettelon ulkoasu voi olla luova, mutta pidä mielessä, että se tulee silti olla selkeä ja helposti luettavissa. Voit käyttää esimerkiksi selkeää fonttiaja järjestää tiedot loogisesti. Vältä liiallista visuaalista koristelua, joka voi häiritä lukijaa.

Kuinka varmistan, että ansioluettelo on virheetön?

Tarkista ansioluettelosi huolellisesti mahdollisten kirjoitusvirheiden, kielioppivirheiden tai epätarkkojen tietojen varalta. Voit myös pyytää luotettavaa henkilöä tarkistamaan ansioluettelosi ja antamaan palautetta. Huolellinen tarkistus auttaa varmistamaan, että ansioluettelosi on ammattimainen ja virheetön.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni